Prikbord nr 915 

Tv-presentatoren moeten goed geïnformeerd zijn indien het onderwerp ‘Gaza’ wordt behandeld en daartoe deskundigen met een ‘Palestijnse achtergrond’ worden uitgenodigd.

Anders worden ze (vrijwillig?) ‘gebruikt’ om anti-Israël propaganda te verspreiden, zoals de bewering dat Hamas bereid was om de gijzelaars vrij te laten als Israël de oorlog zou beëindigen.

Daarbij werd weggelaten dat het niet om alle gijzelaars ging, want die waren nodig om de gevangen Palestijnse terroristen vrij te krijgen, dat Israël zich moet terugtrekken uit Gaza (zodat Hamas het daar weer voor het zeggen krijgt, inclusief de tunnels) en dat Israël moet instemmen met een 2-staten ’oplossing’ waarbij uiteraard weer nieuwe eisen zouden volgen over de westelijke Jordaanoever, Jeruzalem en over de grensposten. Ook de naïviteit over de wenselijkheid dat er in Israël een nieuwe regering komt, was onthutsend. Over het vrijlaten van alle gijzelaars, opheffen van Hamas en het veroordelen van alle terroristen – dus niet alleen op papier, zoals de top die veilig in het buitenland zit – geen woord.

Gaza

Het is triest dat naar verluidt ruim 40 Palestijnse burgers zouden zijn omgekomen bij een luchtaanval op een of twee Hamas-leider(s), nadat er raketten vanuit Rafah werden afgevuurd. De woede van de Rode Halve Maan is begrijpelijk; vooral indien die zich richt tegen Hamas dat niet alleen ziekenhuizen gebruikt als ‘schild’, maar nu ook vluchtelingen in tenten. Overigens, hoeveel doden hadden die beschoten terroristen op hun geweten en waarom wordt een raketaanval een ‘bombardement op een vluchtelingenkamp’ genoemd?

Het lot van de Palestijnse vluchtelingen benadrukken zonder het lot van de gijzelaars en afgeslachte kinderen te noemen, geeft een bittere smaak. Net als het negeren van 16.000 raketten die inmiddels tegen de bevolking van Israël werden afgevuurd. Want ook de verwijzing naar een bezet gebied met de suggestie dat dit ‘Palestijns’ gebied zou zijn van een niet-bestaande staat, gaat voorbij aan de 75 jaar waarin oorlog en terreur zijn gevoerd tegen Israël. Dat Israël zich niet laat chanteren is derhalve reeds lang in het Midden-Oosten bekend; iedere uitzondering daarop werd met (veel) bloed betaald. Hamas maakt hier gebruik van en ook de Nederlandse regering trapt daar in.

Citaat uit : Leon de Winter (De Telegraaf).

Hamas uitdrukking van volkswil Gaza

De meeste media zijn vergeten dit te melden, maar eind vorige week werd door de organisatie van de VN die dat bijhoudt het aantal doden in Gaza sterk gereduceerd, hoewel, bijhouden, ze geven de aantallen door van het Ministerie van Gezondheid van Gaza, ofwel Hamas. Waarom Hamas het aantal slachtoffers opeens bijna halveert, weten we niet. Kloppen de cijfers nu wel? Niemand weet het.

Maar bizar is het: de vorige cijfers waren 9500 vrouwen en 14.500 kinderen, en nu zijn het 5000 vrouwen en 8000 kinderen. Er zijn volgens Israël 13.000 gedode ‘combatants’ van Hamas, dus de verhouding burger-strijder is 1:1.

Dat is volgens specialisten van ‘urban warfare’ historisch laag. Maar al die burgers hadden niet hoeven te sterven. Hamas vecht in burgerkledij in Gazaanse steden, tussen hele families, waarna ze de tragische ‘collatoral damage’ van hun uitgelokte dood manipuleren als publiciteitswapen tegen de Joden. Hamas houdt van raketten, tunnels, aanslagen in cafés en bussen, aanvallen op muziekfestivals en het verbranden van hele gezinnen in hun huizen en vooral van de dood.

Genocide

Met dat woord zwepen marxisten, anarchisten en islamitische extremisten de nuttige idioten in universiteiten en moslimgemeenschappen op tot razernij. Terwijl ze de vermeende genocide door Israël veroordelen, verlangen ze er luidruchtig naar Israël te vernietigen, ofwel genocide te plegen.

‘Willen we vrede krijgen in het Midden-Oosten, dan is het nodig dat er een effectieve, legitieme, geloofwaardige en niet-corrupte Palestijnse Autoriteit komt.’ Die reeks bijvoeglijke naamwoorden heb ik niet zelf bedacht. Zij is van Thomas Friedman, de iconische columnist van The New York Times, in een recente video.

Hij meent het, wil het uit alle macht geloven.[…]

Hoe corrupt is Duitsland?

Na de Treuhand-schandalen, de HypoBank – en Deutsche Bank schandalen, het vliegveld-schandaal (Berlijn), de corrupte projecten met Afghanistan en Iran, de Scholz-affaire, de dividend-schandalen en de Defensieschandalen, blijkt nu naar verluidt een aantal Duitse milieuprojecten in China fake te zijn. Vermoedelijke schade € 600 miljoen; een schijntje in vergelijking met de 100 miljard die na 10 jaar onderzoek naar Deutsche Bank door de rechters werden weggewuifd. Intussen stapelen de onbehandelde fraudedossiers zich op in de kelders van de rechtbanken; net als hier.

Kennismigrant

Een hoogleraar heeft een onderzoek gedaan naar de kosten van migranten en komt met opvallende redeneringen en conclusies. Het blijkt namelijk te gaan over arbeidsmigranten – dus ook voor laaggeschoolde arbeid – in de leeftijdscategorie van mensen die nog kunnen werken, willen verhuizen, in staat zijn een vreemde taal te leren en gezond genoeg zijn om lange dagen te maken.

Die worden kennelijk vergeleken met de ‘gemiddelde’ Nederlanders – inbegrepen parttimers, arbeidsongeschikten en gepensioneerden(?) – waarbij wordt gesteld dat een kennismigrant meer belasting afdraagt dan een arbeider in een slachterij of kwekerij. Deze doelredenering gaat op meerdere punten mank: ook Nederlandse veelverdieners dragen meer belasting af dan een (gast)arbeider, zelfs meer dan hun buitenlandse kenniscollega’s die hier als ‘expat’ allerlei belastingvoordelen hebben en vaak tevens huisvesting al dan niet van hun werkgever (moeten) krijgen.

Bovendien komt ook voor de kennismigrant een moment dat hij niet meer productief is en van zijn Nederlandse pensioen gaat genieten of van een WAO-uitkering. Dat dit aantal nog relatief gering is, zegt niets over de opgebouwde rechten ten koste van de schatkist.

Voorts hebben de Polen-fraude, Bulgaren-fraude, identiteitsfraude en kentekenfraude geleerd dat er ook andere kosten verbonden zijn aan arbeidsmigranten die hier niet komen om te werken, maar voor de ongecontroleerde uitkeringen met behoud van hun buitenlandse kentekenplaat. En dan is er nog de categorie migranten die helemaal niet onder de term ‘arbeidsmigrant’ vallen, maar onder Opsporing Verzocht. Wat de hoogleraar heeft willen bewijzen, lijkt vooral de opvattingen van de tech-bedrijven te ondersteunen, maar heeft weinig te maken met valide vergelijkingen ter zake de kosten van de autochtone samenleving.

Kinderbescherming

Minister Weerwind wil kennelijk wel besparen op juridische ondersteuning bij uit-huis-plaatsing, maar niet op de Kinderbescherming? Die is namelijk extra nodig bij het betrokken gezin en voor (langdurige) begeleiding bij het pleeggezin. Een kinderrechter zou dus moeten weigeren om een dergelijk advies van de (te) machtige Kinderbescherming over te nemen, zonder dat een gespecialiseerde advocaat verweer heeft mogen voeren. En minister Weerwind moet eens met de financiële cijfers komen bij zijn beweringen over eenmalige juridische kosten. Want compensatie van ouders die hun kind ten onrechte moeten afstaan, gaat straks nog meer kosten dan de onnodige vergoedingen aan (schaarse) pleeggezinnen en de incompetente Kinderbescherming, zoals de blunders in de Toeslagenaffaire aantonen.

Intussen is er weer een jeugdzorgorganisatie in de fout gegaan, omdat er niet werd gereageerd op signalen over een volstrekt crimineel pleeggezin. Daarbij waren meerdere ‘hulpverleners’ betrokken. Wanneer wordt er eens een verantwoordelijke manager voor de rechter gebracht, want de werkbelasting kan de oorzaak niet zijn dat de hoogste prioriteit wordt verwaarloosd. Rapporten lopen namelijk vaak 3 maanden achter op de werkelijkheid, zodat er niets hoeft te worden onderzocht; alleen het eigen falen afgeschermd. Er moet een einde komen aan walgelijke incompetentie van de vele overbetaalde maatschappelijke (hulp-) organisaties die geen enkele verantwoordelijkheid willen dragen, rapporten vervalsen, eigen klachtencommissies/-procedures hanteren en vooral veel papier-managers hebben. Bovendien zijn die in het weekeinde, ‘s nachts en tijdens verlofperiodes vaak onbereikbaar, deugen hun registraties en screening niet, wordt aan de werkvloer (te) vaak de verantwoordelijkheid in tehuizen overgelaten en worden (kinder-) rechters voorgelogen. En dan hebben we het nog niet over kinderen die gevangen worden gehouden in plaats van behandeld. De herhaalde roep om meer geld lost het tekort aan capaciteiten niet op, tenzij ook daarover is gelogen.

Nijvel

De moordende ‘bende van Nijvel’ zal niet worden ontmaskerd door het Belgische OM. Een triest resultaat na een onderzoek van 40 jaar en vergelijkbaar met het gesloten dossier van Dutroux, waarin ruim 20 getuigen vrij snel zijn overleden volgens een Belgische journalist.

Ook in dat dossier moesten rechercheurs hun onderzoek stoppen dan wel in een andere richting sturen en een van de belangrijkste getuigen, de vrouw van Dutroux, kreeg om onduidelijke redenen ‘gratie’ (wegens haar zwijgen?).

Cor van Hout en Willem Holleeder. Afb: Bogaerts, Rob / Anefo / Wikipedia

Hoe anders ging het met getuigen in de dossiers tegen Demmink en Holleeder, die levenslang kregen terwijl rechercheurs hun onderzoeken moesten afbreken of overdragen, net als rechters in het Chipshol-dossier. Wie meent dat dit uitzonderingen zijn, vergist zich: auteurs, onderzoeksjournalisten, politiemensen en advocaten zijn in problemen geraakt in vele dubieuze zaken. De Bijlmerramp, de Enschederamp, de moord op Marianne Vaatstra, het Zalm-dossier, het Van Traa onderzoek, het spionageschandaal in Almelo (Urenco), de IRT-affaire, het gifschandaal in Vlissingen, de moord op Pim Fortuyn, een kennelijk vermoorde bankier, het gifschandaal in Delfzijl, het Tata Steel dossier, het pfas-schandaal, de behandeling van klokkenluiders, het chroom-6 schandaal, de politieke en financiële schandalen, het De Roy van Zuydewijn dossier, de zorgfraude (tenminste 4 miljard) en andere ministeriële schandalen, de kinderbeschermingsschandalen, het Quekel-dossier, het woningcorporatiesdossier, het medicijnen- en cornonadossier, de bank-, dividendfraude- en accountantsschandalen, de moorden op Pim Fortuyn, Theo van Gogh en op kinderarts Joyce Labruyère, de schandalen met psychiatrische criminelen, de ondeugdelijke PBC-onderzoeken, de steun aan ANC-, Hamas- en IS-terroristen, de steun aan het Cubaanse regime, het onderzeebootdossier, het Laurentien-/ Segers-dossier (verkwisting van miljarden), het Rode Kruis-/555-dossier en zelfs het Prins Bernhard dossier zijn slechts enkele voorbeelden. Sommige dossiers zijn nog steeds niet gesloten (misbruik door priesters, dominees, nonnen en kindertehuis-pedofielen) en misstanden rond het koningshuis, omdat ze kennelijk wachten op verjaring van geheime stukken of op het overlijden van vermeende daders, terwijl onbevreesde onderzoekers bedreigd (Wim Dankbaar, Peter Siebelt etc.) of zelfs vermoord zijn – zoals Fortuyn, Van Gogh, Peter R. de Vries en advocaat Wiersum – en getuigen levenslang opgesloten. Bedreigingen van politici, zoals Wilders, zijn niet opgelost of wellicht nooit concreet geweest? Dus wie beweert dat we hier in een rechtsstaat leven, moet zich niet verder verdiepen in Belgische dossiers, want er is genoeg aan nationale misstanden voorhanden om het tegendeel te concluderen.

Premier

De mogelijke blunder van Wilders om met instemming van de andere coalitiepartijen de heer Schoof naar voren te schuiven als kandidaat-premier, zal hij zichzelf vermoedelijk niet vergeven in de komende jaren. Een uitgeblust ogende man die een aantal incidenten achter zijn naam heeft, moet dit land met zijn instabiele regering gaan leiden in de moeilijkste hersteloperatie sinds de oliecrisis. Hij (PvdA) moet de macht van de ambtenaren gaan beperken en 20% daarvan overbodig verklaren. Voorts moet hij de nieuwe – deels onervaren – kabinetsleden coachen en de eventuele ‘oppositie’ vanuit de regeringsfracties neutraliseren, naast de ondermijning door de EU- en linkse partijen. Het lijkt bijna een belediging voor de PVV-kiezers en voor Mona Keijzer (de Nederlandse Von der Leyen), evenals voor de overige serieuze kandidaten met voldoende politieke ervaring. Aan elke politicus zit wel een ‘vlekje’, maar deze topambtenaar is niet alleen kwetsbaar voor kritiek door zijn achtergrond. Het valt dan ook te hopen dat ik me vergis en dat er sprake is van onvermoede talenten en een ijzeren gezondheid.

Rente

Dat sommige banken slechts 3% rente op spaargeld aanbieden, is merkwaardig. Alleen de inflatiecijfers en de belasting gaan al van hogere percentages uit; met name indien spaargeld aan familie wordt uitgeleend, bijv. om voldoende ‘eigen geld’ bij een hypotheek in te brengen. Dan is plotseling het normale renteniveau (rendement) 6%? Dit betekent dat de uitlener over 6% wordt aangeslagen en dat dan de lener 6% zou kunnen aangeven als aftrekpost. Overigens is ook de hypotheeksom aan onbegrijpelijke beperkingen gebonden om de nieuwe huiseigenaar te ‘beschermen’ tegen te hoge lasten. Doch te hoge lasten door de absurde belastingdruk worden compleet genegeerd, terwijl de nominale waarde van het onderpand alleen zal toenemen. Neen, niet door de belachelijke huizenmarkt, maar door de feitelijke inflatie.

Update

De automatische updates van PC-programma’s zijn minder onschuldig dan het lijkt. Stap voor stap worden bestaande, vertrouwde en begrijpelijke, programma’s en functies verwijderd en vervangen door min of meer verplicht gebruik van de cloud, internetlinks, nieuwe office-versie (tegen betaling) of browser. Hoe veilig dit allemaal is laat zich wellicht illustreren in het blokkeren van de toegang tot de cloud, indien geen (‘contractuele’) kosten worden voldaan, de inhoud van vele pagina’s onbegrijpelijke ‘kleine lettertjes’, de recente hacks bij providers, overheidsorganen en bedrijven, alsmede de waarschuwing van experts, dat geen computer meer veilig is.

Het zwijgen van de privacy-bewakers is in dit kader ‘veelzeggend’, want het hele persoonlijke credit card systeem is reeds vele malen kwetsbaar en onnodig gebleken. Bovendien draagt het bij tot schulden tegen een hoge rente, terwijl door de nieuwe belastingeisen alle banken precies weten hoe hun ‘cliënten’ ervoor staan en er dus allang een persoonsgebonden bankgarantiesysteem had kunnen zijn met dezelfde beveiligingscodes als voor internetbankieren en tevens computerbewaking van (dreigende) schulden. Want ook schuldsanering, hypotheekfraude, schadecompensatie en BKR-fouten worden uiteindelijk door de samenleving betaald.

Vragen

Een onderzeeboot om Amerikaanse kruisraketten af te schieten? In welk scenario gaat Nederland dit doen, tegen welke tegenstander en welke doelen? Vijandelijke oppervlakteschepen? Wat hebben de Walrus-boten in de afgelopen 40 jaar vol oorlogen gedaan; ook toen sommige NAVO-landen hun krijgsmachten decimeerden? En met welk resultaat? Heeft onze marine vroegtijdig gewaarschuwd voor de kwetsbaarheid van gasleidingen, zeekabels en windturbines? En wist Defensie niet dat de VS de Fransen wantrouwt; wellicht omdat die nog steeds een Europese krijgsmacht willen? Waarom geen onderzeeboten met Amerikaanse of Britse werven bouwen of voor Franse kernraketten? Hebben de bewindspersonen op Defensie zich wel verdiept in de functies van onderzeeboten of alleen in de offertes en de standpunten van Brussel? En waarom was ook de minister van Buitenlandse Zaken kennelijk niet op de hoogte van het Amerikaanse bezwaar? Wie besturen dit land eigenlijk als men niet eens weet of er 4 of 6 boten (moeten) worden gebouwd? De nieuwe regering mag al deze vragen gaan beantwoorden of het geld beter gebruiken.

Vrede

Een Telegraaf-lezer meent dat landen zich niet moeten bewapenen, maar over vrede ‘praten’. Waar hebben we dit meer gehoord: onderhandelen met een bewapende dictatuur in plaats van vrede door de bereidheid zich te verdedigen? Het zijn de verkwanselde idealen van de Volkenbond, de VN en de EU. Evenals sprookjes van de door Moskou betaalde vredesbeweging, het IKV en de ‘nuttige’ ban-de-bom idioten die destijds kennelijk niet wisten wat er tussen de eerste en tweede wereldoorlog is gebeurd (niet alleen in Duitsland). Die beweren dat Oekraïne niet zou zijn aangevallen/bezet als ze de Russen hun gang hadden laten gaan(?), de NAVO wordt opgeheven, of die menen dat China zich alleen bewapent om Taiwan ‘vreedzaam’ terug te krijgen of dat Turkije een dictatuur nodig heeft tegen de Koerden en westerse invloeden. Een land dat niet bereid of in staat is zich zo nodig met wapens te verdedigen, heeft niets te zoeken aan een onderhandelingstafel: niet met een Hitler, Stalin, Mussolini, Mao, de Japanse keizer of Franco; niet in (Noord-)Korea, Vietnam, Cambodja of Afghanistan; niet in Turkije, Oekraïne, Iran of Gaza en zeker niet in de VN. Want het gaat daarbij om meer dan alleen het verlies van de eigen cultuur, vrijheid of welvaart.

Zuid-Afrika

Waar zijn de linkse roeptoeters gebleven, die precies wisten wat goed was voor Zuid-Afrika, die het ANC steunden, die Nelson Mandela heilig verklaarden, die aanslagen deden wegens vermeende betrokkenheid bij Apartheid en die zichzelf boven de wet plaatsten met hulp van politici?

Zuid-Afrika is een grote puinhoop waar het onrecht en de corruptie groter zijn dan ooit, maar de activisten hebben nu een andere ‘vijand’: Israël en de NAVO. Ze beschouwen de Palestijnen, Russen en IS-vrouwen als slachtoffers, omdat ze de geschiedenis niet kennen en de feiten niet willen kennen. Ze weten niet meer dat de ‘vredesbeweging’ door Moskou werd betaald, dat het ANC een terreurorganisatie was en dat Hamas een dictatuur wil naar het voorbeeld van Iran. Ze noemen hun Jodenhaat vrijheid van meningsuiting, maar gooien stenen naar degenen die deze vrijheid willen beschermen. En weer buigt de (inter-) nationale gemeenschap voor het geweld van gemaskerde figuren die zich tegen de Staat keren, omdat slechts één mening telt en één waarheid is toegestaan… net als in de genocide-aanklacht van Zuid-Afrika tegen Israël. ‘Genocide’ als er nagenoeg even veel Hamas-terroristen worden gedood als Hamas-aanhangers? 13.000 gedode burgers op een bevolking van 2 miljoen(?), of misschien 1,3 miljoen in de gevechtszone, is maximaal 1 (een) %.


Deel dit:
5 1 stem
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties