Categorie: Ronald Dunki

Van Brexit naar Dexit.

Terwijl Theresa May als een lemming naar de afgrond snelt, speelt in Duitsland – eindelijk- het onvermijdelijke concept van de Dexit – uiteraard geïntroduceerd door de AfD, die graag heilige linkse huisjes aan de linkerzijde van de straat afbreekt.

De val van president Trump

Na acht, door extreem linkse ideologie gekenmerkte, jaren van Obama kwam de nieuwe ‘President Trump’ als een frisse bries, maar de hoogmoed en het egocentrische karakter van ‘de man Trump’ kunnen zeer wel zijn val inleiden. Dat zou een harde les zijn voor iedereen en de deur wagenwijd openzetten voor de voortzetting van Saul Alinsky’s agenda, maar ik vraag mij af of dat grote indruk zal maken op ‘the big noise from Queens’.

2019 – het jaar waarin de politiek zich zelf de nek omdraait.

Ruim zes decennia kon een schier ‘Bijbelse plaag’ als een olievlek over de wereld uitvloeien. Wij ‘zaten erbij en keken ernaar’ hoe onze christelijke normen en waarden, soevereiniteit, nationale identiteit, historie, maatschappelijke instituten als gezin en huwelijk gewetenloos ondermijnd werden, hoe onze overheid, onderwijs, defensie, rechterlijke macht, kerk, politie en zelfs de privésector in subversieve handen vielen, hoe onze vrijheid van meningsuiting wordt ondermijnd op het internet en het totaal verknipte ‘links’ zelfs probeert mannelijke en vrouwelijke identiteit af te schaffen, liefst al beginnend bij kleine kinderen.

De afkoeling van de atmosfeer, zonder dat het een cent kost….

Hoeveel ‘hoog opgeleide’ leden van de 2e Kamer, om maar niet te spreken van onze ‘altijd mooi weer in dit prachtland profeet’ Rutte of de altijd zo triest ogende Wiebes – kortom de voltallige, door en door moreel corrupte kliek die verantwoordelijk is voor de zieke klimaatwet – hebben ooit NASA’s website doorbladerd inzake de klimaat-data?

Van de donkere dagen voor Kerstmis naar ‘het licht’

Het Protestante kerstfeest, of de Katholieke Kerstmis, volgen op Germaanse midwinter feesten op 21 december waarbij de boze duisternis werd verjaagd; pas in de 4e eeuw besloot keizer Constantijn, en passant, dat op de 25e de geboorte van Jezus ( het ‘licht van de wereld’) gevierd zou worden, resulterend in onze hedendaagse geseculariseerde versie.

Wordt decadent-liberale hysterie langzamerhand “gewoon”?

‘Authentieke liberalen’ zijn individualistisch, bewaren afstand van de kudde-instincten van de staat maar respecteren, als goede conservatieven, het positieve in de maatschappij en nemen daar verantwoordelijkheid voor. Daartegenover ontspoort de ‘decadent-liberale’ ideologie in collectivistische wensdroompjes van hun totalitaire staat. Zij noemen zich ‘progressief’ in hun ideologische keurslijf maar zijn uiterst ‘regressief’ in hun Marxistische éénrichting straat.