Categorie: Ronald Dunki

SARS-CoV-2 wordt geïmplementeerd via vaccins

Dr. Judy Mikovits, een eminente Amerikaanse virologe, is volledig kapot gemaakt door Big Pharma en Tony Fauci, de immorele Amerikaanse ‘dr.NO’ achter de grote Corona leugen (zie het schokkende interview waarin zij haar verhaal doet).  Dr. Mikovits was in betere…

‘Consensus’ is geen wetenschap – 2

Ik refereerde in de aanhef aan wetenschappelijke consensus dat de aarde door een stervende zon tot één ziedende gaswolk gereduceerd zal worden, en dat ons klimaat al miljarden jaren fluctueert staat ook als een paal boven water.

‘Consensus’ is géén wetenschap – 1

In ‘klimaatbedrog en fascisme’ (d.d. 7 & 9 augustus jl.) heb ik voornamelijk politieke aspecten van de paniekzaaierij van de V.N. en hun ‘klimaatsamenzweerders’ in de I.P.C.C. tegen het licht gehouden en een beeld geschetst van alle parasieten die op…

Klimaatbedrog en fascisme – 2

Linkse activisten hebben het goed voor elkaar want integere wetenschappers die hun naam op het spel zetten om wetenschappelijke principes te verdedigen, zijn op de korrel genomen door het door u gesubsidieerde Greenpeace en andere intriganten zoals Urgenda, terwijl veel…

Klimaatbedrog en fascisme – 1

Maandag 9 augustus komt het IPCC, de monumentale oplichtersbende van de VN, met het eerste deel van een ‘onderzoeksrapport’ dat vol staat van paniekzaaierij die door de politiekcorrecte top in die IPCC wordt geschreven nadat zij alle wetenschappelijke input van…

Formatie versus persoonsverheerlijking

Oud-Kamervoorzitter Weisglas – veteraan uit de tijden dat ‘zijn’ VVD nog de conservatieve, liberale VVD was – heeft meermaals de wens geuit dat hij bij aanhoudende vertraging van de formatie nieuwe verkiezingen wil. Zijn argument “Den Haag was alleen met…

Wij vragen alleen maar om met rust gelaten te worden

Dr. Charles Hoffe is een Canadese arts in British Columbia, hij volgt zijn met mRNA (‘messenger’-RNA) vaccin – hetzij van Pfizer-BioNTech hetzij van Moderna – ingeënte patiënten intensief en constateert in toenemende mate dat hun bloedvaten verstopt beginnen te raken…

De staatsgreep waar niemand over vertelt

Zowel in de USA als in Nederland kregen artsen vorig jaar de instructie om coronapatiënten niet meer te behandelen met Ivermectine en Hydroxychloroquine. Hier te lande ging die rampzalige instructie uit van ‘Hugo, de man met de plank voor zijn…