Categorie: Ronald Dunki

Hoe brutaal kunnen zij zijn ?

De naïeve 2e Kamer wenste het, na de informatiefase, ‘over een andere boeg te gooien’ door éérst inhoudelijk naar een herstelplan toe te werken om vervolgens naar de eventuele personele bezetting te gaan kijken. De wereld op zijn kop, dus…

De institutionele stoelendans

Wie het nieuws volgt vroeg zich deze week weer eens af: ‘Wat doet de rechterlijke macht in hemelsnaam op de stoel van de uitvoerende macht’?  Het typeert politiekcorrecte drammers om na een zeperd bij verkiezingen, of waar dan ook, alsnog…

Pieter Omtzigt tot september ‘elders’

In aanmerking nemend dat hij al maanden feitelijk op non-actief staat, zijn vier additionele maanden om te recupereren niet niks, maar begrijpelijk, gezien de louche streken die Mark Rutte hem jarenlang geflikt heeft. Hij is echter niet alleen slachtoffer van…

Rutte’s Apartheidsbeleid

Dinsdag gaat de 1e Kamer stemmen over een historische wet die Big Brother’s handlanger Mark Rutte in staat moet stellen om gezonde Nederlanders uit te sluiten van onze samenleving in een nieuwe vorm van apartheid, met een soort van medische…

Weten Sta-Pal lezers meer …?

Eerder deze week heb ik gespeculeerd over mogelijke drijfveren van lezers om Sta-Pal te lezen (in: Decadent liberalisme als seculiere religie). Daags daarna kwam mij, in dezelfde context, een interessant artikel onder ogen over kijkers van het conservatieve Fox News…

‘The great reset’ is bijna rond

Afgelopen week gingen drie 2e Kamerleden met ‘hun’ zetels aan de haal, wegens ‘meningsverschillen’ in de FvD gelederen. Een meer plausibele reden zou wel eens kunnen zijn dat Baudet’s denkraam nu eenmaal wat ruimer is dan dat van zijn collegae.

De ‘pandemie verslaving’ der belanghebbenden

Versoepelen of niet? Covid-19 kent ontelbare ‘belanghebbenden’, van zowel politieke als financiële pluimage. Zij hebben zich als een Bijbelse sprinkhanenplaag op deze buitenkans gestort voor eigen gewin en zijn door onze premier, in zijn onzekerheid en incompetentie als ‘experts’ aangesteld.