Categorie: Ronald Dunki

Het slot op de Coronadeur

China is al sinds een jaar bezig met een PR campagne om te ‘bewijzen’ dat het part noch deel heeft aan het ontstaan en de verspreiding van het Corona virus en poeiert nu zelfs de WHO af bij hun poging…

‘Samen aan de slag?’

‘Samen’ is de tenenkrommende dooddoener van een salonsocialist wiens kromme argumenten hem stuk voor stuk uit handen geslagen zijn maar die, in een laatste stereotiepe wanhopige poging, mekkert : ‘ maar samen komen wij er toch wel uit?’

Big Tech zit achter uw privacy aan

Big Brother of Big Tech? Lood om oud ijzer! Beiden maken zich schuldig aan het globalistische Coronabedrog en proberen u er – via de achterdeur – toe te dwingen om het risico van een linke Coronavaccinatie te accepteren.

Het grote plaatje (II)

De overheid, ook in Nederland, doet niets aan een gat in de anti-trust wetgeving waarvan dit gespuis misbruik maakt, want de (Amerikaanse) overheid is vanaf 6 januari zèlf dat gespuis!

Het grote plaatje (I)

De annexatie van onze vrijheid is Machiavellistisch georganiseerd in samenhangende componenten, waarvan wij nooit de finale, globalistische doelstelling mogen vergeten. Wij moeten altijd een open oog houden voor het ‘grote plaatje’ waarin onze onbetrouwbare premier een willig radertje is.

Riskeert China bewust W.O III?

Wéér zo’n ‘ver van uw bed artikel’? Hopelijk is dat het geval, maar in China speelt een ‘licht ontvlambare’ legertop een onberekenbare, sinistere rol. Terwijl de grote baas Xi JinPing niet minder  hegemonistisch is in zijn denken dan zijn krijgsheren,…