Semi-intellectuelen en halve waarheden

“Sommige ideeën zijn dermate absurd dat slechts intellectuelen daarin kunnen geloven…” Gevleugelde woorden van George Orwell, die zich met hart en ziel inzette tegen iedere vorm van totalitaire overheersing.

Hij leerde zijn harde les in de Spaanse burgeroorlog, in feite een proxy-strijd tussen twee concurrerende fascisten, de nationaalsocialist Hitler en de communist Stalin. Die leerschool was de 180° tegenpool van het fascistische WEF-indoctrinatieklas voor sneeuwvlokjes als Macron en Trudeau; Orwells inzichten zijn en blijven actueel. Vandaag de dag wordt de strijd tegen de one world government gevoerd door wappies, door de media gestigmatiseerde, andersdenkende burgers, die het opnemen tegen perverse organisaties als de Bilderbergers, de WEF, de VN, de EU en de alom aanwezige deep state met hun legioen van willige semi-intellectuelen die letterlijk alles geloven wat Big Brother hen opdist. Moedige andersdenkenden die niet te beroerd waren om zich vanaf dag één tegen het miljoenen levens kostende coronabedrog te keren werden op het Museumplein en het Malieveld mishandeld. Het coronabedrog haalde de eindstreep daardoor niet, maar géén nood! Zelfs oorlog is acceptabel voor deze fascisten ter heiliging van hun goede doel, the great reset van de VN….

Aanmatigende elite

Franco. Afb: wikipedia

De geschiedenis biedt interessante aanknopingspunten. In de Spaanse burgeroorlog schaarde de elitaire deep state zich, met hulp van generalissimo Franco, aan de zijde van Hitler‘s Nationaalsocialisten. Niet omdat het elitaire Madrid ook maar iets voor socialisme voelde maar weinigen zijn, door de eeuwen heen, bestand gebleken tegen de weelde van de macht. Van de weeromstuit vertoonde ook de Spaanse gevestigde orde sterk fascistische trekjes die weerklank vonden in het nare karakter van Francisco Franco, die Hitler wel degelijk zag zitten. Soort zoekt soort, maar de Republikeinse Juan met de Pet werd als slaaf behandeld; met name in geïndustrialiseerde regio’s die de kost voor Spanje verdienden zoals Catalonië en Baskenland. Juan bleef zijn pet echter niet eindeloos ophouden, maar leende zijn oor aan Bolsjewistische infiltranten uit Moskou die hem vervolgens wapens leverden om de daad bij het woord te voegen. Komt het u bekend voor?

Zij kennen geen grenzen…

Nèt zoals oorlogsstokers Joe Biden en George Soros, hoopt Mark Rutte dat de morbide one world government hun zo vurig gewenste wereldbrand zal kunnen veroorzaken nu corona voor hem op een sof uitloopt. Hij heeft dringend stemmen nodig en oorlog en genocide staan nu eenmaal als welkom alternatief letterlijk op de 2030 agenda… Globalisten kennen geen grenzen en met bovengenoemd stel overjarige samenzweerders, met hun deep state, media en de woke Big Tech dienstensector tot hun beschikking, gaat het helemaal de verkeerde kant op. Zij kunnen putten uit een legioen van stuk voor stuk semi-intellectuele, nihilistische mensenhaters zonder enig eelt op de handen zoals Mark Rutte en Sigrid Kaag. Daartegenover staan de industriële en agrarische, productieve sectoren waar D66 en GL zo’n angst voor koesteren, degenen aan wie een economie de waarde van zijn harde of zachte valuta ontleent, zijn BBP. Het lijkt wel een pagina uit het Communistisch Manifest. Die parasitaire elite ondersteunt de levensstandaard van een land nauwelijks maar bestaat bij de gratie van deze door hen zo geminachte productieve sector.

Echo’s van Karl Marx?

Is het niet navrant dat, in die context, het juist die ‘hoog’ opgeleid noemende elite is die met het Communistisch Manifest onder hun hoofdkussen slaapt en hun nachtmerrie van Utopia op maniakale wijze probeert door te drammen? Denk aan arrogante heksen als Hillary Clinton en, op gelukkig veel kleinere schaal, Sigrid Kaag (wie zijn die mensen…?) als schoolvoorbeelden van deze gevaarlijke geestesziekte. In haar perverse dromen zijn MKB en boeren haar zelfverklaarde ideologische vijanden omdat de mensenhater Marx dat nu eenmaal zo dicteerde.

Onze premier lijkt alles prachtig te vinden en wordt niet gestoord door enige zelfkritiek. Als hij maar mag aanblijven, ongeacht de financiële en geestelijke schade voor het land èn de inwoners. Wat deze amateurs uit het oog verliezen is het feit dat hun idéefixes onze onafhankelijkheid, onze zelfvoorziening van energie, voedsel èn de vrijheid van onze samenleving naar de mieter helpen. Kijk maar naar de ontwrichtende >10% inflatie en knallende energieprijzen die zonder meer de doortrapte bedoeling zijn van onze bezielende premier. Beoordeel de man niet op zijn mooie woorden maar vooral op zijn nog valsere daden Hij heeft er politiek belang bij dat de IC-capaciteit structureel onvoldoende blijft, zodat hij altijd kan jeremiëren over de overbelaste zorg, reden waarom hij zich ook zo desperaat aan het illegale QR-paspoort vastklampt tot grote tevredenheid van de EC.

Hij haalt keer op keer dezelfde wisseltruc uit met de verwisseling van doel en middel, zoals de destructieve lockdown die zijn globalistische doel bij uitstek is terwijl de volksgezondheid slechts als het middel daartoe dient, de rotsmoes. Dat gebeurt onder de neus van ons soort mensen die hun wijze hoofd schudden en zeggen die Mark van ons doet het weer prima met de sancties, omdat niemand van hen het thuis koud heeft en hun visie sowieso niet verder gaat dan hun neus lang is.

Zij kijken naar het actuele energietekort in termen van windmolens, maar begrijpen niets van de relatie daarvan met het mondiale gevaar van het al opkomende, wereldwijde, voedseltekort dat in een Afrikaans continent, ongetwijfeld bewust, miljoenen zal laten creperen volgens de door Bill Gates en de zijnen geplande genocide. Zij schrijven het letterlijk voor ons op, brengen het in de praktijk en ons soort semi-intellectuelen laten de sociopaat ermee wegkomen.

Als er een mondiale voedselschaarste ontstaat zal het vele jaren vergen voordat e.e.a. weer normaliseert, aannemend dat iemand de subversie ooit nog een halt toeroept voordat het vrije Westen instort onder druk van deze charlatans. Zo deed Stalin dat ook in de vorige eeuw met miljoenen Oekraïners, volgens hetzelfde recept dat D66 en GL nu hanteren. De 2030 Agenda waarvoor Rutte & Kaag zich zo inspannen steunt volledig op oorlog, op genocide met voorbedachte rade en op andere dermate absurde ideeën uit dat repertoire, dat slechts deze zelfbenoemde hoger opgeleiden, noem hen semi-intellectuelen, hier nog in kunnen geloven!

Komt daar ooit een eind aan?

Niet zolang onze samenleving slechts gebrekkig opgeleide millennials, moreel corrupte semi-intellectuelen voortbrengt die hun maatschappelijke zekerheid vinden door zich voor een misdadige elite te prostitueren die hen dankbaar misbruikt. Nu willen deze barbaren weer het gymnasium opheffen zodat iedereen net zo dom wordt als Jesse Klaver… Het dringt niet tot de kiezers door hoe zij “bei der Nase herumgeführt werden” omdat zij in hun one track mind geen andersdenkenden tolereren zolang hun globalisme de huur of de hypothecaire aflossingen maar betaalt. Het is een verdienmodel geworden, waarin zij met de willige hulp van zwakbegaafde journalisten, in de massavormingspsychologie van de one world government, gekneed worden tot willige slaven. Iemand voor Donald Trump in 2024?

Kwaliteitsmedia

Een actuele katalysator hiervan aanschouwen wij in wat zichzelf zo arrogant kwaliteitskranten noemt. Wie ooit het voorrecht heeft gehad om de pennenvruchten te mogen lezen van wijlen Jérôme Louis Heldring in de Nieuwe Rotterdamsche Courant (de èchte NRC) zal tranen plengen bij het zien van het pretentieuze vodje dat nu onder die naam verschijnt. De babbelaars die daar de pagina’s vullen lopen naast hun schoenen van gelukzaligheid met zichzelf maar hebben ten gevolge van hun eerdere brainwashing niet eens gezien wat er in de Oekraïne gebeurde sinds 1992 en waartoe e.e.a. onherroepelijk moest leiden in de globalistische 2030 Agenda. Zoals Baudet in die NRC per definitie fout is zijn deze simpletons niet eens in staat zich in de Europese geschiedenis sinds 1992, die hij hen haarfijn uiteenzette, te verdiepen. Laat staan zich te verplaatsen in de plausibele gedachten van Poetin die weliswaar geen toffe jongen mag zijn maar als staatsman de collectie kreukels in de EU drie keer in zijn zak steekt. Triest, maar waar.

Niet één van de kneuzen die de NRC en andere locale sufferdjes dagelijks vullen heeft de – door de NATO en de EU bewust geprovoceerde – logische ontwikkelingen zien aankomen en hun fijne neus voor Nazisme werkt kennelijk alleen maar dicht bij huis. Nadat zij wéér eens door de mand vielen met hun pedante, foute voorspellingen, stonden zij prompt vooraan te kirren over meer sancties, die onszelf het hardst treffen, precies zoals hun puppetmasters dat beoogden. Het is niet zo moeilijk te doorgronden als je maar hoog genoeg opgeleid bent en daar ontbreekt het zo aan … Zij zien door de bomen het bos niet doet hier opgeld, en hoe! 

De tienjarige oorlog

Wat redelijkerwijze verwacht mag worden, tenzij Donald Trump de kans krijgt om schoon schip te maken, is dat de one world government zal proberen om het Oekraïne conflict zo lang mogelijk te blijven melken. Desnoods een tien jaren lange oorlog, hetgeen bange en vooral domme millennials hen als  Pavlovs hondjes zullen faciliteren. De media zullen hen trouw zijn, want zij kennen slechts hun eigen, geborneerde denkraampje: de wereld zoals ik die zie. Een uit het hoofd geleerd versje van de globalistische zondagschool van dominee Klaus Schwab die dankbaar gebruik maakt van deze leeghoofden voor zijn doortrapte massavormingspsychologie waaraan zij coronabedrog, klimaatbedrog, stikstofbedrog en het Oekraïne-bedrog ontlenen om naïeve burgers te manipuleren. Geloof het of niet, peilingen wijzen uit dat millennials, met name jonge vrouwen, zich ècht zorgen maken over een kernoorlog die Nederland zou bedreigen…

Staatsvijand # 1

Van zoveel domheid zakt je broek toch af…? Voor wie zij bang moeten zijn, doodsbang, is Mark Rutte, de grootste vijand van ons land en ons volk en Sigrid Kaag ex-aequo met hem. Kijk ook eens naar de hersendode Ursula van der Leyen die in haar groene verdwazing meldde: elk kilowattuur dat Europa haalt uit zon, wind, waterkracht of biomassa reduceert onze afhankelijkheid van Russisch gas en andere energiebronnen.  Vandaar zeker dat het reddeloos verloren Duitsland in de loop van dit jaar alle kernreactoren definitief gaat sluiten!

Waar is de 2e Kamer?

Hoe lang kunnen deze communisten nog doorgaan met hun 2030 Agenda tot de bom barst?  Het antwoord is simpel: Hoe lang laten wij ons nog manipuleren in de massavormingspsychologie van globalistische propagandisten, regeringen vol landverraders en het Wereld Economisch Forum? 

Nu zien wij in een serie door hen geprovoceerde crises een regionale oorlog ontstaan, hyperinflatie en puur bedrog door één premier die nog nooit anders heeft gedaan en twee al even onbetrouwbare ministers van volksgezondheid. In de discussie over het coronabedrog heb ik al eerder gerept van één van de weinige wetenschappers van globaal aanzien die niet bang is voor cancelling, dr. Robert Malone, mister mRNA. Zo schrijft hij: “Goebbels paste de theorieën achter wat beschreven wordt als massavormingspsychose toe op de praktische politiek binnen een natiestaat.

Wetenschappelijke geschriften over de vorming van een massa, ook wel massavorming genoemd, waren een geaccepteerde discipline in de tijd dat Goebbels zijn inzicht ontwikkelde – met veel geleerden, waaronder Gustave Le Bon als vooraanstaande intellectuele bijdragers – die inhoudt dat een idee, om een menigte te verenigen en te beïnvloeden, eerst zo simpel mogelijk gemaakt moet worden zodat de hele menigte het kan begrijpen. Het moet gemakkelijk te begrijpen zijn door allen binnen de meute. Een actueel voorbeeld: een wetenschappelijke discipline zou een nieuw soort vaccin kunnen ontwikkelen als oplossing voor een crisis in de volksgezondheid. Dat ingewikkelde onderzoek en de daaruit voortvloeiende technologie kunnen tientallen jaren van inspanning kosten. Gemiddeld zou de menigte als geheel niet in staat zijn zulke ingewikkelde theorieën of technologieën te begrijpen, dus zou de sociaal-technische aanvaarding van het vaccin (door een menigte) vereisen dat dit nieuwe concept voor vaccinatie grondig vereenvoudigd wordt voordat het idee het middelpunt kan worden van een hypnotische, uniforme acceptatie van de oplossing (het geroemde vaccin).
Dit zou de rol zijn der groepsleiders”
.  

Dan volgt een omineuze passage die onze premier uit het dorre hart gegrepen lijkt: “Volgens het model van Le Bon zal de leider van een menigte (neem iemand als Antony Fauci) dit proces mogelijk maken door deze ingewikkelde concepten (of technologieën) te destilleren tot een paar vereenvoudigde ideeën die de menigte kan aanvaarden, integreren en opvolgen als hun eigen ideeën. (het hersendode deugen). Een van de belangrijkste elementen hiervan is de vereiste dat een “vertrouwde leider” door de menigte wordt aanvaard.” En daar komt de voorzet voor open goal voor topscorer Rutte:  “Als een menigte een leider eenmaal echt aanvaardt, is het voor hen bijna onmogelijk om die leider af te wijzen, of de leugens die hij of zij vertelt nu wel of niet met “nobele” bedoelingen of doel gedaan worden”.

De ramp voltrekt zich en de minister-president plakt nog langer aan het pluche om Nederland te slopen! Als u de afgelopen maanden niet in een diepe winterslaap was weggedoezeld hebt u dit alles de revue zien passeren zoals letterlijk in de VN Agenda wordt gemeld… Op 1 maart jl. is door de E.C. zelfs een nieuw – ongekozen – orgaan in het leven geroepen dat op ieder willekeurig moment pandemie kan roepen, om vervolgens alle Europese grondwetten collectief op te schorten en te doen wat zij leuk vinden! De 2e Kamer weet kennelijk weer eens van niets en daarom zal het Kartel ook nooit de QR- Pas opgeven. Men is als een kind zo blij met de oorlog in de Oekraïne.

Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
mgjb
1 jaar geleden

D66 adverteert landelijk met ‘Laat iedereen vrij maar niemand vallen’.
Een gotspe want ze sluiten een paar miljoen stemmers meteen uit.
Geheel de schaamte voorbij. En ik hoor deze vraag nooit aan een praattafel gesteld worden, allemaal hangen ze aan de lippen van de deugmensen.
Zoals Ayn Rand het goed beschreef in Atlas Shrugged, de parasitaire klasse trekt alle macht naar zich toe, probeert vergeefs enkele productieve groepen om te kopen om mee te doen en gaat uiteindelijk ten onder omdat de productieve sectoren er gewoon mee stoppen.
All animals are equal but some are more equal than others.

Buskens
1 jaar geleden
Antwoord aan  mgjb

Ja, inderdaad! Ook Rutte heeft het over vrijheid en democratie. Kan niet meer naar die galbakken kijken word er kots misselijk van. Ik hoorde gisteren een goeie: dieren Rijk en Mens DOM.