Het einde van een tijdperk?

Is ‘the great reset’ het einde van een tijdperk? Zit u erbij en kijkt u ernaar hoe onze Haagse vrienden proberen om u in slaap te sussen door te doen alsof zij hun coronapesterij (mondkapjesplicht in het OV, de 1G-regel bij grote evenementen en de coronapas bij inreizen) afschaffen.

Ondertussen blijft hun illegale noodwet – waarvan zelfs de Raad van State zei dat het toch wel tijd werd om een eind te maken aan dat gedrocht – fier overeind als monument van minachting voor de rechtstaat. De Minister van VWS ziet zijn kans schoon en probeert zelfs Oekraïense vluchtelingen coronavaccinaties op te dringen… Omdat premier van het Kartel en de hen slaafs volgende 2e Kamer mag doen wat hij wil, schendt hij onze soevereiniteit op dagelijkse basis en zitten wij nog steeds vast aan het gevaarlijke Europese coronacertificaat. De fascisten proberen uit alle macht dit potentieel voor hun terreur in stand te houden; zij kennen geen idealen als vrijheid maar zijn belust op macht, absolute macht en iedere andersdenkende gaat eraan.

Den Haag: een tweede Rome?

Ook de Minister van Buitenlandse Zaken is door de mand gevallen in trouw aan de fascistische leer. Financiële ontwrichting van de economie en daarmee de samenleving staat als agendapunt van de V.N. 2030 Agenda hoog in het vaandel der landverraders. Alsof het nog niet genoeg is hebben de premier en hij in slechts twee jaren de, traditioneel stabiele, nationale schuld in recordtempo met liefst 25% omhoog gedreven voor de globalistische samenzwering. Zij knallen nu in één keer het deficit van ongeveer 60% door naar een levensgevaarlijke 75%!

Bij een bewust door die openlijke vijanden van onze democratie veroorzaakte inflatie, die nu al de 10% gepasseerd is, is Nederland met deze premier hard op weg om een tweede Italië te worden, precies wat de fascistische dokter voorschrijft… Je vraagt je af wat deze idioten bezielt, maar de conclusie is simpel: de misdadige, voor hen kennelijk inspirerende, 2030 Agenda! Dit sinistere duo verdient een pittig tribunaal voor de misdadige uitholling van Nederlandse financiële soliditeit en nu zit er ook nog eens een globalistische kip zonder kop aan de knoppen op het Ministerie van Financiën. Wij zijn al diep gezonken, maar met deze slopers is de bodem van de beerput nog lang niet in zicht zolang iedere politieke controle op het Binnenhof ontbreekt en e 2e Kamer er slechts bij zit en ernaar kijkt.

Vertrouwen is weg

Twee jaar geleden viel het doek met de lockdowns en twee jaar later lijkt de globalistische nachtmerrie voorbij… Dus niet! Nogmaals, de lamlendige ‘controlerende’ volksvertegenwoordiging zit erbij en kijkt ernaar! Maar wereldwijd, dus ook in Nederland zijn de verborgen medische gevolgen van deze ziekte dramatisch, evenals de gevolgen van ons toenemende populistische verzet daartegen dat het vertrouwen in politiek, bureaucratie, media en politie zwaar beschadigd heeft. Het tart iedere beschrijving dat er toch nog mensen zijn die de kennelijk gewetenloze premier in het VVD-zadel houden nu deze weer op zijn gratuite wijze probeert te profiteren van de voor hem zo welkome oorlog in de Oekraïne.

Begin of einde van een tijdperk?

Let wel, je kunt je in alle redelijkheid afvragen waar je als authentiek liberale conservatief staat als je niet dom genoeg bent om met de wolven mee te huilen. De Westerse wereld is al tientallen jaren onderhavig aan een degeneratief proces dat zich als ‘progressief’ manifesteert; nadere definitie van dit stokwoordje van Sigrid Kaag is daarom overbodig. Die ellende zette hier in met Joop den Uyl en zijn profiteurs. Degenen die deze gestage verloedering op mondiaal niveau veroorzaakten en in stand houden vindt u niet alleen terug bij de VN en de EU, maar ook bij het manipulatieve Military Industrial Complex waarvoor president Eisenhower al een halve eeuw geleden waarschuwde, bij enkele uitstervende dinosaurussen in de Republikeinse partij en vooral onder de globalistische Democraten die hun seniele marionet Biden controleren.  In Nederland zit het kwaad bij de verraderlijke linkse kerk van de CU, het imploderende kippenhok van de PvdA, de communisten van GL onder de inspirerende leiding van een veroordeelde crimineel, de anti-democraten van D66, hun ideologische door George Soros gesponsorde klonen van Volt èn natuurlijk de VVD die het spoor volledig bijster is geraakt onder hun huidige ayatollah.

Iets constructiefs te melden?

Ik zie mijzelf als een authentiek liberale conservatief die eenieders vrijheid en vrijheid van meningsuiting respecteert en wil, onder het motto ‘a penny for your thoughts’, iedereen een kans geven om zijn/haar ideeën te ventileren. Maar dat leidt na vele tientallen jaren slechts tot mijn wanhopige vraag: hebben zij überhaupt iets constructiefs te melden? De term ‘progressief’ is te dom voor woorden, typisch een Kaag-stopwoordje, omlijst door anti-FvD praatjes, net zoals voormalig partijleider Pechtold niets anders heeft gedaan dan dagelijks vertellen hoe slecht Wilders is…  D66 is daarmee het tegenovergestelde van een parel voor onze democratie, hun lege, nihilistische agenda heeft niets van doen met parels maar alles met zwijnen.

Meerdere moorddadige sporen

Maar op mondiale schaal zijn onze vaderlandse padvinders slechts radertjes in het globalistische wiel, dat helemaal geen vrede in de Oekraïne wil. De in de 2030 Agenda gepropageerde genocide kan niet zonder de daartoe geagendeerde grote oorlog, omdat corona de eindstreep niet haalde maar weldegelijk een tijdbom onder de gevaccineerde bevolking heeft geplaatst.

Deze smeerlapperij had twee doelen, een snelle uitbreiding van hun totalitarisme via de psychologische oorlog tegen de eigen bevolking – waarin de ontaarde premier uitblonk – èn een globale depopulatie die nu als een tijdbom wegtikt dankzij de heren De Jonge en Kuipers. Nogmaals, het staat allemaal in de 2030 Agenda van Bill Gates en zijn kompanen. Hun vaccins veranderen feitelijk ons DNA met infertiliteit en trombose veroorzakende prikken, waarvan de verwoestende werking nu pas een beetje zichtbaar wordt. Dat er in de 2e Kamer enkele politici de moed opbrengen om te verwijzen naar de Neurenberg Code en eventuele tribunalen valt natuurlijk slecht bij die samenzweerders. 

Uit een analyse van de CDC (de Amerikaanse RIVM) database door ex-Blackrock investmentmanager Edward Dowd blijkt dat er in de USA tot nu toe 1.1 miljoen oversterfte was in ’20 en ’21 en dat de stijgende trend daarin als een zwaard van Damocles boven de hoofden der samenzweerders hangt. Zijn conclusie is dat in dit decennium 1 tot 2 miljard mensen zullen sterven aan de tijdbom-effecten van de dodelijke mRNA vaccins.

Ook zien wij hoe zij op een alternatief moorddadig spoor hun satanische doel alsnog proberen te realiseren door de globale logistieke ketens te verstoren die voedsel en energie bij ons brengen. Boeren hebben energie nodig om hun tractoren en vrachtwagens te laten rijden, maar daar steekt onze premier, eigenhandig en zoals gebruikelijk geheel te kwader trouw, een stokje voor met de briljante ambtenarenvondst van stikstofschade aan de natuur. Klaus Schwab kan trots zijn… Als de medische oorlog escaleert en eventueel tot een miljard doden leidt zal daarbovenop de onvermijdelijke honger nog eens miljarden mensen het leven kosten. Het doortrapte globalistische doel van een halvering van de wereldbevolking wordt denkbaar, dus laten de weinige moedige oppositieleden in de 2e Kamer op een Tribunaal aansturen! Liever gisteren dan vandaag want ‘ons soort mensen’ interesseert zich niet eens voor deze ellende waarin hun WEF adepten in de regering instrumenteel zijn; zij zitten erbij en kijken er slechts naar. De rol die het klimaatbedrog daarbij speelt kan op zich fataal zijn als kleuters als b.v. Jetten de kans krijgen om fossiele brandstoffen nog verder af te knijpen. Dat heeft niets met klimaat te maken maar is een variant op voornoemde genocide. Fossiele brandstoffen zijn de vijand niet, dat is de globalistische tirannie! Dus houdt u maar vast rekening met hoge voedselprijzen, eventuele rellen als de nood echt aan de man komt en voedselbonnen zoals in WO2 als globalistische zegeningen.

Hoe herkent men fascisme?

‘Verandering om de verandering’ is een typisch fascistisch kenmerk, maar het enige wat duidelijk is geworden is hoe de Haagse onbenullen kansloos gemanipuleerd worden door blindrijke, op globale macht beluste psychopaten die geen grenzen kennen. Deze week riep één van de WEF-discipelen zelfs al op om iedereen die zich verzet tegen ‘the great reset’ in heropvoedingskampen op te sluiten. Vergis u niet, als deze hysterici ruim baan krijgen zal Hitler’s SS erbij verbleken.

Einde van een tijdperk?

De vraag of wij het einde van een tijdperk meemaken, eventueel het begin van een chaotisch Utopia, roept het schrikbeeld op dat dit in één groot bloedbad gaat ontaarden van de Culturele Revolutie nr. 2. Iets constructievers dan moord en doodslag biedt het globalisme niet. Daartegenover is het kenmerk van het liberaal conservatisme dat men openstaat voor verandering en bewezen goede dingen niet overboord gooit onder druk van de fascistische neurose tot ‘verandering om de verandering’, waarachter gewoon een onbeschaamde machtsgreep schuilt. Daaraan geven de corrupte Kartelpartijen, in hun visieloze onbenul, hun volle medewerking zolang iedereen maar een leuk baantje krijgt.

Jammer voor hen, maar burgemeesters bestaan straks niet meer. Wellicht kunnen zij als dank voor bewezen Judas-diensten straks nog een baantje als cipier krijgen in één van de heropvoedingskampen waar iedereen arm en ‘gelukkig’ wordt gemaakt, graag of niet. Gelukkig dringt het zelfs tot onze vijanden door dat bijltjesdag aan de horizon verschijnt en de hoofdschuldigen dekken zich tijdig in op de beurzen voor de gevolgen van hun wandaden. De tijd zal het leren, uiteindelijk is elk vergelijkbaar historisch complot gestrand op het populisme, of het nu anno 1789 onder de guillotine was of in het Neurenbergproces van 1946.

Uiteindelijk wacht het tweede Neurenberg anno 20xx, bijltjesdag komt onherroepelijk.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

Ik wil graag iedereen ” feliciteren” met de Gemeenteraadsverkiezingen waar de linkse bende toch een overwinning heeft behaald, en de VVD weliswaar minder zetels heeft gekregen maar niet noemenswaardige schade heeft opgelopen.
Dat betekent, dat de “makke schapen” , zonder enige kennis van én over de gevolgen van de verkiezingen niet heeft nagedacht én uitsluitend de kortzichtigheid heeft bediend.

Mark Rutte en zijn zooi kan nu rustig NEDERLAND NAAR DE VERDOMMENIS sturen, gezien het mandaat dat nu aan de voeten van hen ligt.

We zien dus de > absolute < domheid van de Nederlandse bevolking en vooral de ter linkerzijde van het politieke spectrum, dewelke nu in euforie verkeert, maar niet begrijpt dat ” het eigen graf inmiddels gegraven is”.

Het betekent ook dat iedere commentator en alle columns van journalisten met een zéér kritische geluid in de rubriek ” waardeloos” komt te staan.

En….. dat we nu afstevenen op een “”totale controle staat“” zoals Groningen nu een proef in voorbereiding heeft……. en…….. dat we nu op onze woorden moeten passen en de vrijheid van meningsuiting is afgeschaft.
De reporter van ” The Bleu Tiger Studio” in Groningen ving bot bij ondervraging van het publiek………. de meeste mensen hadden geen interesse toen hen werd voorgelegd dat de ~~Stad Groningen ~~ een proef wil doen met” gezichtsherkenning,” zoals in China. ??????

ER is GEEN ENKEL SIGNAAL gegeven dat het huidige beleid van Mark Rutte onacceptabel is, maar dat steeds MEER PARTIJEN een graantje willen meepikken. De << wereldverbeteraars >> dromen van een ” wereld” in de wolken waar de schapen vleugels hebben en dat heerlijke wol hun bedden vult. Hun naïviteit is STUITEND.

In 1557 waren er ook al ” aanzienlijken” ( Lees Schurken )en werden de boeren in de armoede gedumpt en dat corruptie aan de orde van de dag was……… én werd het land van de boeren zonder pardon geconfiskeerd.

De domheid is dus van alle tijden…… als ook van het schorem.

In een boekje over Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen, staat, dat sommige mensen geloofden in ” dingen die niet bestaan”. …….. en dat was in. 1614………!!!!

Overigens: De website ,waarvoor de heer Dunki een URL ( link) heeft geplaatst is te lezen, dat iedereen die “tegenstand biedt ” in een opvoedingskamp moet worden geplaatst……………!!! Schokkend en ook het bewijs dat “krankzinnigen” de wereld willen beheersen………..!!!!

UITBUITING VAN DOMHEID………!!!

Hein
1 jaar geleden

“Deze week riep één van de WEF-discipelen zelfs al op om iedereen die zich verzet tegen ‘the great reset’ in heropvoedingskampen op te sluiten.” Bron??

Ronald.Dunki
1 jaar geleden
Antwoord aan  Hein
Laatst bewerkt op 1 jaar geleden door Ronald.Dunki
Maurits Campert
1 jaar geleden

Dank Ronald.
Wederom een heldere analyse.

Ronald.Dunki
1 jaar geleden
Antwoord aan  Maurits Campert

@ Campert

Waar ik mij zorgen over maak is dat de verziekte media nu al volop door provocateurs bespeeld worden om de NATO in een oorlog te betrekken in een niet NATO lidstaat en dat hun Tarzan Mark Rutte zo oliedom zal zijn om – veilig vanuit het torentje – daarin een heldenrol voor zich op te eisen over de ruggen van onschuldige Hollandse jongens.die daar niets te zoeken hebben maar er nooit van terugkeren. Ouders, pas op uw zoons!

Het probleem in de Ukraïne is dat er een door het globalisme geprovoceerd conflict speelt tussen twee partijen waar de honden geen brood van lusten. Van géén van beiden!

Van de corruptie van de media is, niet ver van huis, het trieste voorbeeld van de moord enkele jaren geleden op Udo Ulfkotte, ex-redacteur van de Frankfurter Algemeine, die na 25 jaar in de journalistiek bekende dat hij door de CIA, de BND en schatrijke globalisten was betaald om het door hen als nieuws voorgeschotelde narratief te publiceren om zo de publieke opinie te vormen : https://www.peoplesworld.org/article/confession-from-the-profession-presstitutes-in-the-service-of-the-cia/

Als onze persoonlijk reeds meermaals zo laf gebleken premier – die nu weer Willem Engel laat arresteren wegens diens critische houding = ‘ongehoorzaamheid’ – het zou presteren om daar onschuldige Nederlandse jongens de dood in te jagen, wordt het hoog tijd voor een standrechtelijke afrekening.