Profiteurs van een oorlog

In de Oekraïne discussie botsen opinies, vaak gebaseerd op niet meer dan onwrikbare percepties van wie de vermeende ‘good guys’ en de ‘bad guys’ zijn. Maar wie bepaalt wie ‘good guys’ zijn?

Het is een feit dat door de machthebbers in Kiev keihard is opgetreden tegen Russisch sprekende minderheden in de Donbass die zich na de revolutie van 2014 en de Euromaidan beweging afscheidden, leidend tot een gewapend conflict. Feit is dat Kiev’s optreden niet alleen een scherpe reactie was van president Zelensky op Russische inmenging in de binnenlandse politiek, reden waarom Zelensky, notabene door de fascist in optima forma Poetin, als neo-Nazi wordt afgeschilderd. De pot en de ketel?

Afb: scr youtube

De Oekraïne reageerde, met recht, op een de-facto invasie door een ex-KGB intrigant die een open oorlog uitlokte door het Z.O. deel van de Donetsk Oblast te annexeren met de inzet van tienduizenden ‘huurlingen’. ‘Good guy’ versus ‘bad guy’? Wat ik Poetin moet nageven is dat hij in zijn dromen van een herstel van het tsaristische rijk nooit de agressie jegens het westen aan de dag legde die de haviken in de westelijke ‘deep state’ tot vandaag de dag op hem projecteren. Integendeel, ik zie in Rusland een potentiële partner voor een goede co-existentie met het westen, maar heb de persoon Poetin altijd een weerzinwekkende dief en moordenaar gevonden, die q.q. aan zo’n potentiële co-existentie in de weg staat ondanks zijn logische Realpolitik. ‘Good guy’ en ‘very bad guy’ in één? Wie krijgt het voordeel van de twijfel?

Zij begonnen met schieten

Daarna bleven de kogels rondvliegen, maar de praatjes van Poetin over ‘een Nazi regime in Kiev’ lijken mij nogal pretentieus voor iemand die in 2017 dertigduizend vermomde Russische militairen in de Donbass infiltreerde met dezelfde argumenten als Adolf Hitler bij de annexatie van Sudetenland. Ondertussen stemde hij 29 keer in met een ‘staakt het vuren’ dat hij nooit respecteerde onder het motto ‘zij begonnen te schieten’. Daar scoort hij geen bonuspunten mee. Feit is dat de NATO een grote, snelle expansie doormaakte sinds 1992 die de uit de koude oorlog overgebleven haviken als een geschenk uit de hemel in de schoot viel. Maar vergeet niet dat de voormalige satellietlanden van de USSR dat deden uit pure angst voor de onberekenbare, totalitaire beer. Eigen schuld Vladimir…

Vergeet ook niet dat Poetin degene is die niets in de Oekraïne – dat zijn nucleaire arsenaal notabene volledig aan Rusland had afgestaan –  te zoeken heeft. Desondanks kon hij de verleiding niet weerstaan om instinctief – zoals hij dat bij de KGB met de paplepel ingegoten kreeg – de onrust in de Oekraïne aan te wakkeren. Sinds de Russische troepenopbouw van 2021 kent u het verhaal.

Hoewel ik de leden van het regime in Kiev nog niet cadeau zou willen hebben is mijn afkeer van Poetin – die kennelijk denkt dat HIJ Rusland is – groter. Eigenlijk willen wij niets te maken hebben met zulke lieden, met geen van allen, maar wat te doen als van ons gevraagd wordt om Realpolitik te bedrijven en hem een tweede kans te geven? De hamvraag is of de Russische bevolking hem die kans zal gunnen, want hij is feitelijk gedwongen om tot zijn graf te regeren teneinde niet door een nieuw regime ter verantwoording te worden geroepen voor al zijn moordpartijen en diefstal.

“Tactisch niet handig met
de verkiezingen voor de deur”

Onze ongeïnformeerde, bijkans hersenloze, 2e Kamer laat zich hierover echter, bij gebrek aan eigen kritisch vermogen, weer hopeloos bespelen door een politiek zwaar beschadigde intrigant die, ongeacht de gevolgen voor Nederland, voor eigen gewin probeert te profiteren van deze ramp… Thierry Baudet dient daarbij, ongewild, als bliksemafleider voor die quasi-staatsman in het torentje omdat hij niet in diens gespeelde compassie of meelijwekkende borstgeroffel meehuilt, maar nuances onderscheidt in de voorgeschiedenis die leiden tot zijn unieke standpunt inzake de schuldvraag aan het Oekraïne conflict.

Foto: Friends of Europe / Flickr

Zijn op zich plausibele redenatie die daar logischerwijze toe leidt is voor ‘ongeïnformeerde, bijkans hersenloze, 2e Kamerleden’ kennelijk te complex om te volgen, simpleton Klaver voorop. Voor een of ander pedant ‘egghead’ op TV was het maandagavond zelfs aanleiding om analogieën op te roepen met de ‘goede oude tijd’ waarin Baudet volgens hem voor ‘landverraad’, dus de galg, zou kwalificeren door zich een eigen, notabene helder geargumenteerde, mening te permitteren. Dat de man in kwestie bij nadere beschouwing een ex-bevelhebber der strijdkrachten bleek te zijn illustreert hoe moeilijk competente (hoofd-) officieren het in die tijd gehad moeten hebben… Ik dacht trouwens dat wat Mark Rutte en Sigrid Kaag doen, in strijd met hun ambtseed want in dienst van de smerige VN 2030 Agenda en de WEF, kwalificeert als landverraad. Dat Baudet vervolgens geen relevante motie mag indienen van de Opperste Sovjet van D66 past in Mark Rutte’s perversie van onze democratie. Zo speelt Baudet hem, helaas, ongewild in de kaart, maar petje af hoe hij blijft opboksen tegen het misbruik door politiek en pers van ‘al het beschikbare menselijk leed uit de Oekraïne’ dat de pers nu enthousiast aandraagt in zijn dagelijkse demonisering.

De duivel zit op de eerste rang

Hopelijk helpt dit ‘geheugensteuntje’ om emotionele standpunten inzake ‘wie de schuld heeft’ iets te nuanceren, maar wat interessanter lijkt is de vraag welke profiteurs dit conflict achter de schermen manipuleren voor eigen gerief, afgezien van onze sociopathische premier? Wie komt dan als een duveltje uit een doosje bovendrijven? Niemand anders dan Rutte’s inspirator, de bloedzuiger George Soros, de reïncarnatie van de duivel die al sinds 2015 doende is om westerse investeringen in de Oekraïne voor zijn karretje te spannen met het argument ‘dat het land een verdedigingspost tegen Rusland moet worden’. Dat zou hem met zijn ‘investment portfolio’ prima uitkomen, want deze professionele onruststoker en oorlogsprofiteur had toen al US $ 180 miljoen gestoken in de energiesector en de agricultuur van ‘de graanschuur van Europa’. En ook in de IT sector, maar vooral in de omkoping van de Oekraïense politiek, en zocht daar koortsig een verzekeringspolis voor. Ziedaar zijn ware bedoelingen met de Oekraïne, waar zijn pestilente invloed destijds al enorm was.

Het lijdt geen twijfel dat in dit conflict meespeelt dat hij Poetin een dagelijkse indigestie bezorgde met een uitlating als ‘I have witnessed Ukraine transform from a collapsing part of the Soviet Union to a liberal democracy and an open society. It has faced countless acts of Russian aggression, but has persisted’ (d.d. 26.02 jl.)  Nu staat Soros ongetwijfeld héél hoog op Poetin’s ‘hitlist’. Gelukkig maar…

Soros corrumpeert

Soros heeft president Zelensky nooit gesteund als presidentskandidaat, maar zijn voorkeur getoond voor diens voorganger Poroshenko die dankzij zijn financiële steun president mocht worden. Dat Soros een ellendige opportunist is moge ook blijken uit enerzijds zijn gratuite veroordeling van Xi JinPing’s fascisme maar anderzijds zijn miljoenen investeringen in Alibaba en DiDi. En vergeet u vooral niet dat Soros niet alleen het anemische ‘eet meer EU’ inteeltclubje Volt sponsort. Hij financiert ook openlijk vijanden van Wilders en is een trouwe supporter van zijn moreel al even corrupte Haagse collaborateurs Sigrid Kaag en Mark Rutte, waarbij laatstgenoemde nu wanhopig probeert op de rug van deze Mecenas mee te liften om van de Oekraïne crisis te profiteren.

De in Kiev gebaseerde Russischtalige krant Vesti publiceert een jaarlijkse lijst van de 100 invloedrijkste lieden in de Oekraïne, waarin Soros prominent als # 2 figureerde in 2019, direct na president Zelensky. ‘Through the organizations financed by him, Soros can influence economic and political life in all of Ukraine,’ aldus deze krant, die memoreert dat Soros al in 1989 – nog voor de val van de USSR – zijn beruchte NGOs oprichtte, waaronder in 1990 ‘ the International Renaissance Foundation’ (IRF) als onderdeel van ‘ the Open Society Foundations ’.  Sinds 1991 heeft Soros zijn invloed systematisch uitgebreid met investeringen van US $ 180 miljoen in identieke vehikels die volgens critici slechts netwerken om de privé belangen van Soros te behartigen, maar hoegenaamd niets voor het land en de burgerij doen. Als dank voor alle bewezen diensten werd hij benoemd tot lid van de Oekraïense ‘National Investment Council’ en heeft zodoende een dikke vinger in de pap, mogelijk ook in een oorlog waaraan onscrupuleuze profiteurs als Soros en de Rothschilds per definitie geld verdienen, véél geld. Om zijn momentum niet te verliezen suggereert hij nu dat hij US $ 1 miljard in het land wil investeren.

Wellicht nuttig te overwegen dat Soros deze kleine details vergat te melden, maar naarstig zal proberen om zijn pestilente invloed in de Oekraïne te vergroten in deze confrontatie, maar niet ten goede… Dat zal de andere profiteur Rutte u nooit verklappen als hij voor de NOS camera staat.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties