Auteur: Ronald Dunki

Er is geen klimaat urgentie.

Vorige week ensceneerde de Social Justice Warriors wereld een show in hun favoriete theater, de U.N. in New York, waarbij zij er niet voor terugschrokken om een minderjarig, gehandicapt meisje te misbruiken. Een wonder dat de zaal van de Algemene…

Wat brengt Brussel ons nu weer?

Heeft iemand ooit gehoord van de Brusselse Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 (HIER)   inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna? Uiteraard niet en of er conform deze richtlijn “meer brandnetels,…

Het terroristennest Teheran.

Toen de straathond Moammar Ghadaffi in de waan leefde dat hij, onder meer, een PanAm lijnvlucht kon opblazen en een Berlijnse disco waar veel Amerikanen kwamen, heeft Ronald Reagan luid en duidelijk bij hem op de deur gebonsd, zelfs achter…

Crisis in de Golf

In “Alle koppen in het zand voor de hybride oorlog“ (29.06 jl.) beschreef ik de effectieve hybride oorlogvoering door Iran, die op 14 september resulteerde in de aanval met cruisemissiles en drones op de Khurais olievelden en de Abqaiq raffinaderij…

Wat is het belang van alfa studies?

Een oud gezegde luidt: “Money speaks” en onze Universiteiten gaan een nieuw academisch jaar in waarin de nadruk op de financiering van de bèta studies komt te liggen, in het algemeen belang, maar ten koste van de alfa’s. Dit leidt…

De dementerende EU

Wij leven in historische tijden, waarin het explosieve, fascistische China een levensgevaarlijke – maar desondanks voor vele naïeve salon socialisten nog steeds niet zichtbare – greep naar de macht doet en mogelijkerwijze daarin alleen nog gefrustreerd kan worden door Trump’s…

Haat uw medemens.

‘Xenofobie’, een links stopwoordje dat niet van toepassing is op zwarte Zuid Afrikaanse leiders. ‘Haat uw naburen’ is de drijfveer voor dodelijk geweld in Zuid Afrika tegen zwarte buitenlanders, dat door de Z.A. regering categorisch ontkend wordt. U kunt ons…