Auteur: Ronald Dunki

Komt de sheriff terug?

Vanaf het moment dat Donald Trump zich kandidaat stelde voor het presidentschap was het oorlog. Hij ontpopte zich, nog afgezien van zijn leeftijd, als een zeldzaam energieke knokker – 100% het tegenovergestelde van ‘sleepy Joe’.

Deel dit:

De wrede witte man

‘Woke’ wil niet langer ‘woke’ genoemd worden! De gevoelige zieltjes voelen zich ‘slachtoffers van de wrede witte man’ die deze karakterisering als denigrerend zou misbruiken…

Deel dit:

Van ‘woke’ transgender-kinderen tot ‘pedofilie

Hebt u zich wel eens afgevraagd hoe het mogelijk is dat er vorig jaar geen opstand is uitgebroken onder ouders wier kinderen, zonder hun uitdrukkelijke toestemming, door Hugo de Jonge’s vaccinatie-schoolbus-project – achter hun rug – tegen corona zijn ingeënt? …

Deel dit:

Pauselijke onfeilbaarheid en globalistisch paradigma

Eeuwenlang heeft het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid stand gehouden. Nu kijkt zelfs de als Paus Franciscus vermomde globalist Jorge Mario Bergoglio daar met een scheef oog naar. Hij moet nu eenmaal ‘katholieker dan de Paus’ zijn conform het globalistische…

Deel dit:

Stap voor stap richting Neurenberg

Totalitarisme ontpopt zich als een dodelijk proces dat stap voor stap sluipt naar consolidatie van absolute macht over de samenleving. Een eeuw geleden heette het Bolsjewisme, daarna Nazisme en nu Globalisme, drie doortrapte vormen van feodalisme gestoken in een socialistische…

Deel dit:

Landmijnen op het pad van Kaag 1

‘De heks van D66’ heeft weliswaar praktisch vrije beschikking over liefst € 60 miljard aan ‘extraparlementaire noodfondsen’ – een appeltje voor haar onlesbare politiekcorrecte dorst – zoals het futiele Klimaatfonds, het – uniek Nederlandse – Stikstoffonds en het creatieve Nationaal…

Deel dit:

Roofridders en horigen

Een feodale elite, evoluerend van middeleeuwse roofridders via koloniale miljonairs tot de huidige, blindrijke globalistische elite met hun aspiraties naar een ‘one world government’, heeft zich eeuwenlang verrijkt en de (Westerse) wereld niet alleen in een houdgreep genomen door infiltratie…

Deel dit:

De waarheid kwijtgeraakt

Globalisten gaan zo op in hun perverse psychologische oorlogvoering tegen de eigen bevolking, dat zelfs hun medicijnman Obama recentelijk verklaarde dat wij in een epistemologische crisis verzeild zijn geraakt. In goed Nederlands, ‘wij zijn het spoor van de waarheid kwijtgeraakt…’…

Deel dit:

Nog iemand voor een ‘booster’?

Uit onafhankelijk onderzoek in 145 landen blijkt dat met covidvaccinatie gepaard gaande ziektebeelden en mortaliteit verergeren. De ‘Worldwide Bayesian Causal Impact Analysis of Vaccine Administration on Deaths and Cases Associated with COVID-19’ is een ‘Big Data Analyse’ in 145 landen,…

Deel dit: