Auteur: Ronald Dunki

Wordt 2021 straks ‘1984’?

Bijna zeventig miljoen Chinezen stierven de hongerdood tijdens Mao’s Culturele Revolutie of werden direct door hem vermoord in zijn maniakale dwangneurose om ruim één miljard mensen ‘anders te laten denken, spreken, schrijven en handelen’.

Wie redt ons van het Marxisme?

Hoe kan het zijn dat wij als zwijgende meerderheid in een democratische rechtsstaat ons laten ringeloren door een groepje desperado’s. Leeghoofden die individueel niets te melden hebben, maar zich collectief schuimbekkend van religieuze razernij tegen de rest van de samenleving…

De ‘on-line’ Gestapo

De Oost-Duitse versie van de Gestapo, de Staats Sicherheitsdienst (Stasi) had een staf van 91.000 medewerkers en ruim 200.000 ‘politiek correcte’ informanten, toen de D.D.R. omviel omdat het fascisme nu eenmaal lemen voeten heeft. De meerderheid van de hedendaagse Social…

Graaft de EU zijn eigen graf? (1)

In de jaren dertig van de vorige eeuw werd de ondergang van Europa voorafgegaan door een  hyperinflatie die Hitler en zijn nationaalsocialisten bewust veroorzaakten om onder hun wurgende schuldenlast uit te komen, als onderdeel van hun boosaardige ideologie.

Leiderschap of boerenbedrog?

Manipulatieve politici van de UN, WHO en loslopende globalisten maken dagelijks bewust misbruik van het Chinese corona virus om een ‘corona hype’ te creëren, Nederland niet uitgezonderd.

Wie stopt de bluf van het fascisme?

Big Brother valt ons aan, het fascisme knaagt van binnen en van buiten aan de vrije wereld. Op het oostelijk èn het westelijk halfrond, zelfs in ‘ons prachtige land’. Het zelfgenoegzame ‘ons soort mensen’ wenst dit niet te zien, dus…

Nieuwe barstjes in de ‘Kartel Coalitie’

In de USA heeft de brutale poging tot staatsgreep van de ‘deepstate’ schipbreuk geleden en onderzoekers van het O.M. gaan, eindelijk, strafklachten deponeren tegen Democratische ‘ringleaders’. In Nederland gaat de linkse subversie met minder krakeel gepaard, maar de Social Justice…