Stap voor stap richting Neurenberg

Totalitarisme ontpopt zich als een dodelijk proces dat stap voor stap sluipt naar consolidatie van absolute macht over de samenleving. Een eeuw geleden heette het Bolsjewisme, daarna Nazisme en nu Globalisme, drie doortrapte vormen van feodalisme gestoken in een socialistische vermomming.

Het is die politiekcorrecte vermomming die de actuele verspreiding van deze ziekte al decennia aan het oog van de bevolking onttrekt tot het te laat is, dat moment wordt nu ingeluid met Kaag1. Een open deur? Het Bolsjewisme sloeg de fase van media propaganda over en moordde de Mensjewieken uit bij honderdduizenden ‘voor de goede zaak’ terwijl Adolf c.s. vol op het hedendaagse orgel van mediapropaganda en censuur begonnen, ondersteund door quasi ‘science’.

Afb: Wikimedia-commons / Kerstin Langenberger

Die politiekcorrecte, hersenloze onzin tovert ons anno 2022, exclusief in Nederland, een door linkse ambtenaren gecreëerde stikstoframp voor ogen à raison van hun globalistisch prijskaartje ‘à raison’ van 25 Miljard Euro! Dat op dezelfde slinkse wijze een klimaatramp èn een coronapandemie gecreëerd werden is gedurende twee lange jaren door een groot deel der naïeve bevolking geaccepteerd, terwijl de domsten onder hen het nog steeds gemunt hebben op diegenen die ‘nattigheid voelen’ en Hugo en zijn opvolger het bos insturen omdat het gezond verstand de overhand begint te krijgen en diverse landen (Engeland en Spanje) de ballon van het coronabedrog eindelijk hebben doorgeprikt.

Een onzalige activist

Dat in Nederland een onzalige activist als premier Rutte desondanks halsstarrig probeert zijn globalistische vaccinatieagenda in stand te houden is typerend voor zijn ideologische arrogantie, maar resulteert gelukkig in meer en meer potentiële repercussies voor deze recidivist. Op termijn lijkt hij zijn plekje in Neurenberg te willen garanderen, nu er diverse grootschalige processen gaan lopen – tot in het Internationale Strafhof – tegen de verantwoordelijken voor de ontelbare doden ten gevolge van uiterst lucratieve maar politiek gemotiveerde vaccinatiecampagnes.   

Hoe heeft het wéér zover kunnen komen? 

De geschiedenis blijft zich herhalen, dus hoe heeft het wéér zover kunnen komen? De opbloei van het totalitarisme werd historisch vaak vermomd in een rookgordijn van mediapropaganda en dat is wat wij anno 2020 in een getrouwe kopie terugzien. Alleen zijn de aanstichters van alle ellende nu niet Lenin, Trotsky of Adolf maar een blindrijke, op macht beluste elite die tijdens en dankzij hun eigen coronacrisis hun rijkdom hebben kunnen verdubbelen!

Hun onscrupuleuze hulpjes leiden nu het Kabinet Kaag 1, maar zien de electorale steun tussen hun vingers weglopen en daarmee de bescherming van de geïndoctrineerde, domme massa die ‘erbij wilden horen’ en in die roes niet terugdeinzen om ‘andersdenkenden’ op de meest proleterige wijze te discrimineren en te ‘cancellen’. ‘Science’ was daarbij het excuus waarmee Mark Rutte en Hugo de Jonge zich achter beunhazen als RIVM en OMT verscholen, in hun psychologische oorlogvoering tegen de eigen bevolking om hun dictatoriale vrijheidsberoving te ‘rechtvaardigen’ ter oplossing van hun zelfgecreëerde pandemie (of klimaat- of stikstoframp…)

Het is het klassieke recept van Karl Marx in de creatie van een ‘we against them’, van haat vervuld, klimaat voor simpele zielen. Eén groot, kwaadaardig boerenbedrog dat wordt gepolitiseerd en leidt tot grote, onnodige maatschappelijke tegenstellingen en verdeeldheid. Mensen die elkaar naar de strot vliegen in een vliegtuig of een supermarkt omdat iemand geen smerig mondkapje draagt dat door longartsen wordt afgeraden als een smerig ding dat een bacteriële longontsteking kan veroorzaken… Idioten op het internet die niet gevaccineerden dood wensen… De triomf van de zieke D66 ‘haat ideologie’ die leidt tot de vraag ‘wat hebben wij gemist’?

Wat hebben wij gemist?

Totalitaire bewinden mikken altijd op dehumanisering van een deel der bevolking in hun behoefte aan een ‘kop van Jut’ om zich op te botvieren, of het nu via bovengeschetste proleterige schending van onze mensenrechten gebeurt of op de onbeschrijflijk veel grovere wijze van de Holocaust.

Wat de bevolking toen en nu heeft gemist is de graduele creatie van steun van de domme massa waarbij het verhaal van ‘een permanente crisis’ er als pap ingaat, gevolgd door de ‘brainwashing’ die zij in hun naïeve angst oplepelen als ‘Gods woord in een ouderling’. Als de grote bedrieger Mark Rutte vervolgens met lockdowns en ander kul aankomt voor wat een niet zo uitzonderlijke griep blijkt te zijn, vliegen de stemmen bij de VVD binnen, want ‘Mark doet het zo goed’… Mensen, wordt toch eens wakker en laat u niet lijmen door deze handlanger van een zieke globale elite waar hij zo graag bij wil horen, met de heks uit de V.N. Kaag op zijn hielen. Gelukkig begint het electoraat dit over het paard getilde mens ook door te krijgen, maar door hun ‘verdeel en heers’ praktijken, daarbij gesteund door de media en een 2e Kamer ‘zonder ballen’, gaat de subversie gestaag door zolang zij niet onderuit gehaald worden.

De grote domme massa heeft hun activistische haatlesje uit het hoofd geleerd en heeft daarmee een ‘eigen mening’, een missie in hun inhoudsloze bestaan gevonden, een seculiere religie waarin zij kritiekloos openstaan voor verdere manipulatieve massainformatie, een soort van politiekcorrecte hypnose waarin zelfs laffe artsen met dit hersenloze gerotzooi meegaan en behandeling met effectieve, goedkope medicijn als Ivermectine weigeren aan zieke patiënten. De Nazis begonnen ook hun hetze tegen de Joden via de invalshoek van de volksgezondheid met de leugen dat Joden dragers van besmettelijke ziekten zouden zijn die voorkomen konden worden door hun isolatie, quarantaines. De Nazi-rassenwetten van 1935 werden ondersteund door beelden van bescherming tegen die dodelijke virussen (posters bij de ingangen der ghettos) en de ‘noodzaak tot immunisatie’. In 1938 werden DUITSE Joden gedwongen het equivalent van de QR pas te dragen!  

Over hersenloos gerotzooi gesproken

George Orwell zei al eens dat een waanidee dermate stompzinnig kon zijn dat alleen intellectuelen er geloof aan konden hechten. De volksstammen van zogenaamd ‘hoog opgeleide’ semi-intellectuelen in de Haagse politiek zijn daar een lichtend voorbeeld van! In 1946 werden veel schuldigen in Neurenberg afgerekend op hun wandaden, zoals nu ook steeds meer sprake is van de in 1964 in de Declaratie van Helsinki geformaliseerde Code van Neurenberg waarmee niet alleen de top van BigPharma maar ook gewetenloze politici zoals de globalist in het torentje steeds meer rekening moeten gaan houden. Omdat hij volgens hetzelfde recept de boel ook bedondert met zijn klimaatbedrog en volstrekt arbitraire stikstofleugens wordt dat hoog tijd.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
koddebeier
1 jaar geleden

Het heb weer zover kunnen komen om dat we te humaan met deze vijanden zijn om gegaan.Als ze met gelijken munt waren terug betaald hadden ze geen kans meer gehad,