Landmijnen op het pad van Kaag 1

‘De heks van D66’ heeft weliswaar praktisch vrije beschikking over liefst € 60 miljard aan ‘extraparlementaire noodfondsen’ – een appeltje voor haar onlesbare politiekcorrecte dorst – zoals het futiele Klimaatfonds, het – uniek Nederlandse – Stikstoffonds en het creatieve Nationaal Groeifonds, met dank van onze premier voor het verlengde huurcontract voor het torentje.

Bij de zichtbaar sterk teruglopende electorale steun voor VVD en D66 in de laatste poll van Peil.nl is het goed te bedenken dat het Kartel in de 1e Kamer sowieso al geen gegarandeerde steun geniet, terwijl in de 2e Kamer een drietal landmijnen van Rutte’s eigen makelij op hun pad liggen in de vorm van de komende parlementaire enquêtes. Desondanks gaan zij tegen de wil der kiezers gestaag verder op hun nihilistische pad naar het Utopia van burgemeester Klaus Schwab.

Gisteren vond het eerste Kamerdebat plaats over de Regeringsverklaring, waarbij het niet de minste indruk maakt op de opportunisten in Kaag 1, noch in de 2e Kamer wat de Algemene Rekenkamer te berde heeft gebracht over de verkrachting van het parlementaire budgetrecht dat de 2e Kamer zo achteloos op straat laat liggen voor de eerlijke vinder. Dat die vinder, niet geheel toevallig, staatsvijand # 1 blijkt te zijn zal niemand verrassen, maar de gevolgen van dit parlementaire wangedrag zijn dat de deur wagenwijd openstaat voor Mark Rutte’s parallelle 2030 Agenda van de op macht beluste globalisten in de VN, in plaats van een integere vaderlandse agenda. Een integere Kamervoorzitter zou hier met de vuist op tafel slaan, maar het D66 warhoofd dat daarvoor doorgaat heeft die 2030 Agenda als hoogste doel!     

Gebakken lucht

In de 2e Kamer maakte Wilders korte metten met de agenda van Kaag 1 en de hypocriete interrupties van Klaver met zijn obligate geprevel. Desondanks was de overspannen VVD-steltloopster Hermans ‘zo blij’ met dit luchtkasteel, maar zij kreeg terstond van de SP om de oren omdat na 12 maanden puzzelen een ‘agenda’ overblijft waarin € 60 miljard in rook opgaat terwijl het niets voor de Nederlander doet, bijvoorbeeld de (jarenlange) ontbrekende koppeling voor de AOW’ers, de zorg en met name de ouderenzorg. ‘D66 accent’ in optima forma!

Deze koppeling was notabene expliciet in het VVD verkiezingsprogramma toegezegd, zoals Kamerleden Van Haga en Van der Plas haar fijntjes onder haar neus hielden. Wilders en Van Haga stelden voor om € 2,4 miljard van de slinks weggesluisde € 60 miljard aan noodfondsen te reserveren voor de AOW’ers. Ook voor het puur imaginaire ‘stikstofprobleem dat bij onze landsgrenzen ophoudt’, aldus Van Haga, draaide Hermans zich in duizend bochten, maar ‘voelde zich verantwoordelijk’ voor een niet bestaand probleem dat € 25 miljard moet kosten.

Wat zien wij in de presentatie van deze zenuwachtige ‘kip zonder kop’? Gebakken lucht! Wat is die VVD toch aan kaalslag onderhevig met zo’n partijbons als Rutte… Het is gewoon ‘D66 accent’.

De ‘agenda’

Er zijn zeven agendapunten in het Regeerakkoord, maar wat koop je ervoor? Lach niet, het streeft naar ‘herstel van vertrouwen’ door de toeslagenaffaire en de Groningse aardbevingen zo snel mogelijk te doen vergeten in een ‘duurzame omslag’ om de klimaatverandering tegen te gaan. ‘Veiligheid’ resulteert in fabeltjes over het bestrijden van ‘de georganiseerde misdaad’. Wat die ‘georganiseerde misdaad’ precies is en of met name de Narcostaat daarbij hoort is niet aan de orde, maar wij krijgen wel een ‘stikstofminister’… Oh ja, de ‘kansenongelijkheid’ moet wèl bestreden worden via vergroting van het onderwijsbudget en door de arbeidsmarkt ‘beweeglijker’ te maken. Ook ‘streven naar welvaart is een target’, behalve voor de AOW’ers.

En dan is er nog een onbegrijpelijk en onverantwoord Nationaal Groeifonds, terwijl Mark Rutte slechts uitblinkt in het uitvoeren van de destructieve globalistische richtlijnen van zijn ideologische mentoren in de VN conform hun beruchte 2030 Agenda. In de gezondheidszorg is de hoogste prioriteit om de tekorten in de zorg te handhaven zodat bij de eerste de beste snotneus onze globalistische duo Rutte/Kaag carte blanche krijgt om de zorg en het land nog verder naar de donder te helpen met wat deze clowns  ‘pandemische paraatheid’ noemen.

En dan nog een speerpunt in de vorm van de vervolmaking van Rutte en Kaag’s mismanagement met hun ‘europeanisering’ die een voortrekkersrol impliceert in Brussel om allerlei (zelfgecreëerde) maatschappelijke problemen op te lossen op het niveau van de EU.

Quasi ambities

Onze sociopaat loopt over van doorzichtige quasi ambities, en noemde het begin van de komende dodenrit ‘spannend’. Dat daar twintig ministers en negen staatssecretarissen aan te pas komen is op zich al een brevet van onvermogen. Gelukkig komen de volgende 2e Kamerverkiezingen alweer in het voorjaar van 2025, dus ‘inderdaad’ spannend, vooral voor de arme kiezers, want de reële inflatie is momenteel geen 6,5%  zoals deze grapjassen pretenderen maar gaat eerder richting 10%, o.a. dankzij een bijna verdubbeling van de energieprijzen omdat Rutte zo nodig D66 en GL moest plezieren ten koste van de gepensioneerden. 

Après nous le déluge…

Mark Rutte en Sigrid Kaag hebben beiden geen bal verstand het functioneren van geld- en kapitaalmarkten, noch van economie of bedrijfsleven, maar worden gedreven door een zieke ideologische agenda waarvan zij als paarden van Troje Nederland kapot willen maken namens hun broodheren van de ‘one-world-government. Dankzij Rutte’s potverteren loopt de actuele nationale schuld van (ruim) 50% van het BBP gestaag naar 92% op het moment dat deze ellendelingen hun biezen pakken en met de buit aan de horizon verdwijnen. Dit zijn de hypocrieten die samen met GL de mond vol hebben van ‘het doorgeven van een betere wereld aan hun kinderen’.  Maar elke idioot kan u vertellen dat zodra de rente van 0% naar 5% loopt, dankzij de door de globalisten veroorzaakte inflatie, de overheidsfinanciën exploderen bij een nationale schuld van 92% van het BBP.

Als de zombies in de  2e Kamer hun verantwoordelijkheid niet snel nemen gaat Nederland in dit linkse rookgordijn naar de rituele slacht door D66. Hopelijk loopt dit Kaag 1 kabinet binnen de kortste keren op één van Rutte’s eigen landmijnen.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
2 jaren geleden

“”Mark Rutte en Sigrid Kaag hebben beiden geen bal verstand het functioneren van geld- en kapitaalmarkten, noch van economie of bedrijfsleven, maar worden gedreven door een zieke ideologische agenda waarvan zij als paarden van Troje Nederland kapot willen maken namens hun broodheren van de ‘one-world-government. Dankzij Rutte’s potverteren loopt de actuele nationale schuld van (ruim) 50% van het BBP gestaag naar 92% op het moment dat deze ellendelingen hun biezen pakken en met de buit aan de horizon verdwijnen.””
Aldus de heer Dunki.

De heer Dunki slaat de spijker op en daarmede tevens aangeeft dat Nederland absoluut naar de knoppen gaat en dus de ” Grote bankroof” dán een feit is.
Het echte probleem is echter, dat, tot nu toe niemand de ” bankroof “wil of kan voorkomen en dat de massa niets begrijpt van de onbeschrijfelijke puinhoop onder leiding van een psychopaat.
Ook de heer Dunki spaart Rutte niet en hij heeft vele malen gewezen op de meest incompetente figuur die nu aan de macht is.
Uit het artikel “Landmijnen op het pad van Kaag” komt duidelijk een zeer grote frustratie uit de veren en de machteloosheid sterk in het licht komt te staan want het huidige kabinet gaat, desondanks, tegen de wil der kiezers gestaag verder op hun nihilistische pad naar het Utopia van burgemeester Klaus Schwab.

Het is om “DOL” te worden dat de kiezers niet beter weten omdat zij, tegen hun. eigen belang in, nog kiezen voor de VVD en D-66. Immers: dat de inflatie tussen de 6.5 en 10% ligt is een absolute ramp. En, wat moet er nu gebeuren met de schulden van de Mediterrane landen aan Nederland?

Prof dr.Sylvester Eijffinger en Prof dr. Edin Mujagic hebben al enkele jaren geleden gewaarschuwd voor een plotselinge inflatie en/of rentestijging, dat DAN de schulden van de Zuidelijke landen ook door Nederland kunnen worden afgeschreven, en met dank aan de Europese Centrale Bank waar Mario Draghi er een Italiaanse puinhoop van heeft gemaakt, en……… Rutte stil in het hoekje blijft zitten en kijken of hij de macht kan behouden.

Want de heer Dunki krijgt het gelijk aan zijn kant als hij schrijft:”“Mark Rutte en Sigrid Kaag hebben beiden geen bal verstand het functioneren van geld- en kapitaalmarkten”.

Maar……… die “”onverbiddelijke incompetentie” én onkunde heeft hun kiezers niet weerhouden op het “zootje” te stemmen……….. omdat het brood en spelen element, als een illusoir spel, zoals de Abderieten waren, in hun ONNOZELE brein als een feestroes is geïnterpreteerd. “Men” spreekt over het feit dan D-66 veel intellectuelen in hun midden heeft…………. maar ik kom tot de simpele conclusie ,dat D-66 slechts een groep zwakzinnigen blijkt.
Het is een mentaal zieke bende bij de VVD , D-66 én de P.v.d.A., en hun moreel kompas kent geen correctie. C’est á dir dégoutant.

“”N’ayez pas peur de ceux qui vous detestent mais faites toujours attention a ceux qui font semblant de vous aimer “” . 

r dunki
2 jaren geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes sr
Buskens
2 jaren geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes sr

Laten we hopen dat ze op de landmijnen gaan staan en allemaal tot ontploffing komen. Meneer Girbes, kunt u 1 iemand noemen die verstand heeft van de post die hem/haar is toe bedeeld? Misschien Kuypers? Maar die is uitgekotst in Erasmus dus ja, wat moet je dan? Dan maar minister. Een slager gaat toch ook niet ineens als automonteur werken? Ja, mits hij omgeschoold is. En een boekhouder wordt toch ook niet ineens een bakker? Dat kan in de politiek wel en dat is het ludieke en tegelijkertijd het achterlijke van alles. Daarom komt er ook geen pest van terecht!! Ja, ik behoor ook tot de groep onnozele die gestemd hebben op Rutte helaas!! Dat was een zoveelste stragesiche stem in mijn geval omdat er geen alternatief was. Kaag stond hoog in de peiling. Tegen Wilders werd gezegd “met jou ga ik niet regeren”. Dus ja, zeg het maar!