Prikbord nr 819

Tot voor kort verkeerde ik in de dwaze veronderstelling dat Coronamaatregelen gebaseerd zijn op statistieken over besmettingsplaatsen e.d. Echter, noch bij de GGD-test, noch bij het telefonische interview daarna werden vragen gesteld over hoe/waar/waarom ik besmet was geraakt.

Nu ging het om de ‘lichte’ variant met weinig verschijnselen, maar juist de hoge besmettelijkheid zou de absurde lock down maatregelen kunnen ‘rechtvaardigen’. Nee dus; die zijn niet uit te leggen en de relatie tussen statistieken en maatregelen bestaat kennelijk niet. Dat heet ‘beleid’, net als de mondkapjesplicht met kapjes die niet blijken te werken. Intussen wordt het effect van luchtionisatie nog steeds genegeerd en weigerde zelfs de Kamer om zich daarin te verdiepen. Welk vertrouwen kan de burger nog hebben in deze nieuwe regering waarin een van de hoofdrolspelers bij het mislukte beleid, nu als minister de blunders en miljardenschade mag wegpoetsen. Niet te snel het beleid aanpassen s.v.p. want de burger zou geschokt zijn over de feiten die dan naar buiten komen. Een parlementaire enquête is voorlopig ook niet in zicht; u begrijpt wel waarom.

Cultuur

Wat wordt het eerst onderdrukt of verboden in een dictatuur? Kranten, journalisten, schrijvers, acteurs, oppositie, hoogleraren, kerken, muzikanten en demonstranten die het niet eens zijn met de machthebbers. Wat overblijft is imitatie van die machthebbers, waarbij ze versluierend worden bekritiseerd en belachelijk gemaakt. Ook dat duurt nooit lang en dan is de gehele vrije cultuursector verboden. Intussen zijn we wel 2 jaar lang geïndoctrineerd en gemanipuleerd via de slaafse tv-zenders. Deze overeenkomst met dictatuur zou de regering niet moeten willen; er zijn al te veel andere parallellen.

Duitse industrietekorten

Het is onbegrijpelijk dat de linkse regering in Duitsland, na de sluiting van zoveel (technische) bedrijven, met de bewering komt dat er meer arbeidsimmigranten nodig zijn. Zijn het Duitse onderwijs en de Lehrstellen zoveel slechter geworden, dat geschoolde werkers uit het buitenland gehaald moeten worden? Of is het een doekje om te verhullen dat van de honderdduizenden werkloze allochtonen er heel weinig geschoold willen/kunnen worden? In het laatste geval helpt het ook niet om werkloze statushouders uit Nederland aan te bieden…

Medicijn

Bijna vanaf de eerste dag werd de behandeling van Corona met bestaande medicijnen verboden. Liever een niet-effectief vaccin 2x herhalen en dan nog ziek worden van een onschuldige variant. Maar waar blijven de (goedkope) medicijnen zoals die tegen griep en longontsteking wel steeds verder worden ontwikkeld? Of zijn die niet in het belang van de farmaceutische wereld en hun trouwe dienaren?

Milieudefensie

Hoe gemakkelijk de overheid zich laat chanteren met haar eigen rammelende wetgeving hebben de Wadden ’beschermers’ en Urgenda aan getoond. Kennelijk een aanmoediging voor Milieudefensie om een paar bedrijven aan te pakken in plaats van de regering. Onbegrijpelijk dat een activistenclub die geen juridisch belanghebbende is en dus geen partij kan zijn in milieuprocessen, zo gemakkelijk wordt geaccepteerd als klager over iets dat de Staat aangaat dan wel Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. En de toezichthouder heet niet Milieudefensie, maar parlement. Doch de wijze waarop het Waddengebied is ‘onteigend’ door de milieubeweging, de absurde Natura-2000 gebieden ook nog eens een bufferzone hebben gekregen, Shell zich liet chanteren en bouwprojecten werden stilgelegd vanwege een ‘beschermd’ plantje of beestje, waren de eerste stappen waarna er nog vele zullen volgen. Want wie de geschiedenis van GroenLinks kent, weet dat mensen helemaal niet belangrijk zijn in een communistische staat; het gaat om de ideologie en de macht. En dat eindigt altijd in terreur tegen de eigen bevolking, inclusief rechters.

Pensioenmalheur

Ruim 5 jaar geleden waren in Brussel al geluiden te horen over een aanslag op de Nederlandse pensioenen. Hoe en wanneer bleven vaag, net als de reden van een plotselinge overeenkomst tussen Brussel en Den Haag en de honderden miljoenen die minister Dijsselbloem ‘even’ naar Brussel overmaakte. Die waren niet bedoeld om een baantje voor hemzelf te kopen, bleek later, maar is het toeval dat de volstrekt onzinnige rekenrente die in geen enkele relatie staat met de geldontwaarding (inflatie), nu al jaren door de ECB, Brussel en Den Haag wordt bepaald? Alsof het parlement compleet buitenspel staat… terwijl de staat het toezicht op de pensioenfondsen in een dichte mist hult.

Rotterdam

Wat heeft staatssecretaris Broekers-Knol gedacht toen ze ook Rotterdam aanwees om extra asielzoekers op te nemen? Daar is nog woonruimte en werkgelegenheid; daar zijn geen verpauperde en criminele wijken; daar heeft pas de helft van de bevolking een niet-westerse achtergrond; daar kunnen ze gemakkelijk integreren tussen andere immigranten; of daar is een gemeenteraad die niet als racistisch wil worden weggezet? Waarom asielzoekers nog steeds naar grote steden met criminele huisjesmelkers mogen, is al vreemd. Net als in Amsterdam, Utrecht, Gouda, Tilburg en Eindhoven, zijn ook in Rotterdam de meeste werkgelegenheids- en integratieprojecten mislukt. Maar dat komt natuurlijk door ‘discriminatie’; het toverwoord om profiteurs vrij te pleiten. Bovendien hebben die steden al te maken met de problemen rond de Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Islamitische bevolkingsgroepen.

Servië

De reacties vanuit Servië op de weigering door Australië van een toptennisser, doen vermoeden dat Serviërs een ongezond gevoel van eigenwaarde of nationalisme koesteren, dan wel de politieke elite er gewend is altijd zijn zin te krijgen. Zeker tegenover beschaafde westerse landen als Australië. Kennelijk heeft de communistische dictatuur – met onder meer de beruchte sportverdwazing – daar nog steeds een paar touwtjes in handen, net als in andere Oost-Europese landen.

Topsport

Coach Ten Hag geeft het toe: topsport staat buiten de samenleving. Inderdaad, het is een elitair wereldje waarin veel (gemeenschaps)geld omgaat, maar eigen regels gelden. Als het eindelijk als een gewoon bedrijf zou worden beschouwd, waarin crimineel geld niet welkom is, de schade voor de samenleving en het milieu wordt benoemd en afgerekend, normaal belasting wordt betaald en politie-inzet tot sluiting leidt, dan zou niemand weten wie Ten Hag is en waarom hij meent recht van spreken te hebben.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties