Pauselijke onfeilbaarheid en globalistisch paradigma

Eeuwenlang heeft het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid stand gehouden. Nu kijkt zelfs de als Paus Franciscus vermomde globalist Jorge Mario Bergoglio daar met een scheef oog naar. Hij moet nu eenmaal ‘katholieker dan de Paus’ zijn conform het globalistische deugparadigma van ‘de nieuwe wereldkerk’.

Dat roept de vraag op naar het verschil tussen klassiek dogma en progressief paradigma. Beiden hebben te maken met religie; sterk gesimplificeerd is progressief paradigma de seculier-religieuze vorm van het christelijke dogma. Vermoedelijk is dat één van de redenen waarom Karl Marx en zijn ‘cult’ zo’n doodsangst koesteren voor hun feitelijk nauw verwante aartsvijand èn grootste concurrent in de jacht op de zieltjes, de christelijke religie. Het is net als het feministische dilemma ‘dat slechts vrouwen elkaar kunnen begrijpen’; vast geen toeval dat ook zij juist daarom vaak zo’n hekel aan elkaar blijken te hebben. Bij de globalistische jacht op onbevlekte zieltjes komt de kracht van het dogma, per definitie de algemeen geaccepteerde hoeksteen voor het christelijk geloof, nu ook goed van pas voor de goddelozen, want het linkse paradigma moet eenieder dagelijks door de strot worden geperst. Er zouden best eens wankelmoedigen, afvalligen, kunnen zijn die goed in de gaten gehouden moeten worden.

U kent hen wel, ‘Nazi’s’ die desinformatie verspreiden over het progressieve, seculier-religieuze dogma van klimaat, corona en stikstof, de actuele drie-eenheid. Als je bewuste leugens verkoopt zijn er afleidingsmanoeuvres nodig om de aandacht af te leiden, bijvoorbeeld door een rookgordijn te creëren onder de noemer van volksgezondheid, terwijl de uiteindelijke bedoeling de ondermijning van de gehele samenleving is middels de ontwrichting der medische zorg. Honderdduizend achterstallige operaties zonder één goede reden is crimineel wanbeleid, ook al vindt de 2e Kamer dat de boodschapper van dat nieuws de lieve vrede wel erg verstoort. Gideon wordt nooit burgemeester.    

‘Peer reviews versus ‘science is settled’

Sluitende bewijzen voor nieuwe wetenschappelijke theorieën komen soms pas jaren later voort uit objectieve waarnemingen die, bijvoorbeeld door technische vorderingen zoals de deeltjesversneller van CERN in Genève, pas later ter beschikking komen. Dat wetenschap, zoals hier geschetst, niet altijd 100% objectief kan zijn ligt voor de hand, maar toen Einstein’s geniale E=MC² eenmaal werd bewezen in Hiroshima en Nagasaki was dat dramatisch. Tot zo’n moment kon er op basis van onderzoek van beschikbare observaties volop getheoretiseerd worden en – op basis van ‘peer reviews’- een redelijk objectieve mate van wetenschappelijke consensus bereikt worden. Maar wat als die ‘peer reviews’ taboe worden? Is er dan nog sprake van wetenschap? Dan komt er weliswaar ook ‘consensus’, maar dan van het progressiefdogmatische slag ‘science is settled’ met als resultaat de miskramen van het ‘stikstofdossier’ of ‘the great reset’.

De afgelopen jaren hebben zo een dominantie laten zien van paradigmata die meer van doen hadden met ideologische propaganda dan met objectieve wetenschap. Paradigmata kunnen verschuiven, veelal op basis van nieuwe wetenschappelijke observatie, maar pertinent niet omdat bijvoorbeeld iemand in het KNMI al van tevoren weet dat het handig is om een atmosferische temperatuurmeting op ‘passende wijze’ bij te stellen, uiteraard naar boven. Als hun observaties niet correleren met ‘het model’ – of dat nu corona of temperatuurgegevens betreft – zijn zij ‘niet acceptabel’. Integere wetenschappers die dat durven te signaleren worden met de dood bedreigd of minstens werkeloos en brodeloos gemaakt. Zo werd ruim een jaar geleden het KNMI betrapt dat zij hun complete historische database van jarenlange temperatuurmetingen aan het vervalsen waren, puur omdat dit hun broodheer premier Rutte ideologisch goed uitkwam! Op grotere schaal bedrijven de charlatans van het IPCC hun klimaatbedrog op basis van de vooropgezette, valse theorie dat CO2 zou leiden tot de illusoire atmosferische ‘opwarming’ die ook nog eens door mensen zou zijn veroorzaakt. Doet er allemaal niet toe, zolang de drijvende kracht achter deze immense fraude, de globalistische elite die letterlijk over lijken gaat, hun immense rijkdom in de laatste twee jaren hebben kunnen verdubbelen is het kennelijk dik in orde.

Pauselijke encyclieken

Daartegenover is het typerend hoe, op basis van globalistisch boerenbedrog, ‘science’ wordt geproclameerd als hoeksteen voor ideologische propaganda door pedante ongeletterden in de Haagse politiek.  Wat in die tranenverwekkende kringen voor ‘science’ doorgaat heeft weinig of niets gemeen met serieuze wetenschap, maar meer met pauselijke encyclieken die gerespecteerd dienen te worden op het gevaar af om in de ban gedaan (ge-‘cancelled’) te worden. Dat was eeuwen geleden al een slechte zaak, maar is anno 2022 een nog véél slechtere, want de ‘woke’ elites hebben nu niet alleen de Haagse ambtenarij in handen, maar ook universiteiten, scholen, media, ‘big biz’ en proberen naarstig om iedere onwelgevallige verschuiving van hun paradigmata te voorkomen middels intimidatie, censuur en ‘cancelling’. Die Pavloviaanse reflex zit zo diep in die geborneerde denkraampjes gebeiteld dat, zelfs als Omikron niet meer dan een neusverkoudheid lijkt te zijn, de fictie te vuur en te zwaard in stand moet worden gehouden.

Kijk hoe een Mark Rutte c.s. zich nog steeds misdragen met hun klimaat- en coronabedrog, à fortiori met hun malafide, fantastische stikstofkolder… Wie daarover redelijke twijfels uitspreekt wordt blootgesteld aan een digitale ‘lynchparty’ en zijn politieke partij moet verboden worden. Hun blunders toegeven is ondenkbaar omdat de volksgezondheid sowieso niet meer is dan een valse vlag voor de ideologische lading, dus dat leidt inmiddels terecht tot toespelingen in de 2e Kamer op mogelijke tribunalen, want het deert hen niet hoeveel dodelijke slachtoffers er vallen voor hun moreel superieure en financieel lucratieve ‘goede zaak’.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties