Auteur: Ronald Dunki

Wie heeft de politieke toekomst?

Het is niet de eerste keer dat in Den Haag een strijd oplaait tussen populisten – in de klassieke zin des woords als ‘anti establishment’, dat nu feitelijk in de rol van klassiek conservatisme terecht komt – en het steeds…

Wanneer verklaren wij de oorlog aan Erdogan?

Erdogan

Erdogan is één der meest primitieve, maar daarom zo gevaarlijke, openlijke Islamitische bedreigingen aan de poort van Europa, zoals Ton Nijhof al illustreerde op 7 maart in ‘Grensperikelen’. U kunt ons volgen op social media en wij stellen uw ‘like’…

Al liegt Fransje nog zo wel…

…kernenergie achterhaalt hem wel! Recentelijk bazelde de Brusselse dorpsgek Franske Timmermans. – dronken van machtswellust – dat kernenergie ‘niet duurzaam’ zou zijn en derhalve niet in aanmerking kwam voor zijn Utopia. (daags daarna bleek dat papegaai Jette deze nieuwe woordjes…

Radicaal socialisme of onze vrijheid?

Het verschil tussen communisme en socialisme kwam voor een kleine honderd miljoen slachtoffers neer op de vraag of hun beul Adolf, Josef of Pol Pot heette, maar een keuze voor hun precieuze vrijheid hebben die stakkers nooit gehad. U kunt…

De Europese Mensenrechten Industrie

Menigeen weet niet eens dat er, naast de subversieve EU, ook nog eens een Europees Hof voor de Rechten van de Mens bestaat, gevestigd in Straatsburg. Dat is géén EU instituut, maar een totaal corrupt, door Soros gedomineerd Gerechtshof van…

Boris consolideert

Boris werkt met luttele medewerkers in zijn ‘townhouse’ van Downing St. 10, met één agent voor de deur. Een schril contrast met Trump in het indrukwekkende Witte Huis en een leger van beveiligers en assistenten tot zijn beschikking. U kunt…