Categorie: Politiek

Draaien en keren

Het Westerse narratief “het agressieve, autocratische Rusland heeft de democratische, vreedzame Oekraïne uit pure haat overvallen” misbruiken westerse politici herhaaldelijk om hun alibi denken voor de huidige misère een legitiem karakter te geven en daardoor te accentueren dat de strijd…

Deel dit:

NCTV: in slaap gesukkeld

Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zijn er geen concrete aanwijzingen dat geradicaliseerde personen een aanslag voorbereiden. Dat stond in een rapport van 7 november 2022. Er kan in vier maanden kennelijk veel veranderen of de arme man…

Deel dit:

De Tankklucht

Europa juicht, want Europese landen hebben Kiyv tanks aangeboden. In aantallen. Niet in slagkracht en helemaal niet in gevechtskracht.

Deel dit:

Aanslagen-agenda

Terwijl in een Amsterdamse bierkelder nog een overleg stond gepland voor de aanslagen-agenda van GroenLinks, werd de freule van D66 tot Kaag opgewacht door fakkel dragende Diepenheimers. Het laatste haalde royaal het nieuws, het eerste werd eensgezind en zorgvuldig doodgezwegen.

Deel dit:

Immigratie kun je wel stoppen

Volgens D66-leider Kaag is de migratie niet te stoppen. “Als er echt een oorlog is of totale ellende, dan zullen mensen blijven komen”. Dat zal best. Maar IMmigratie kun je wel stoppen, net zoals je EMigratie kunt stoppen: grenzen dicht.

Deel dit:

Bouwen, maar niet voor jou

De asielfile gaat niet alleen de staatskas (gevuld met ons belastinggeld) een fortuin kosten. Het gaat jou tevens je woning kosten. Als voorbeeld Enschede; Enschede heeft vanaf 2019, 596 statushouders gehuisvest. En op dit moment heeft Enschede voor 2023 inmiddels een taakstelling (tot 1…

Deel dit:

Dictatuur gevestigd

De dictatuur heeft zich in  Nederland gevestigd. Besluiten worden niet langer in ons Parlement genomen door de Wetgevende macht, maar door een ongekozen gezelschap in Brussel met D66-lakeien voor de Nederlandse uitvoering.

Deel dit:

Biden definitief seniel

“De Amerikaanse president Biden heeft toegegeven dat de laatste objecten die door de VS uit de lucht werden geschoten, niet direct gerelateerd kunnen worden aan een Chinees spionageprogramma”. Het lijkt er sterk op de arme man definitief seniel is geworden.

Deel dit:

Chinese ballonnen

The New York Times bericht vanmorgen dat er rumoer is ontstaan omtrent het neerschieten van de Chinese ‘spionage-ballonnen. De drie niet-geïdentificeerde vliegende objecten die de afgelopen dagen zijn neergeschoten, zouden volgens een topfunctionaris van het Witte Huis ook heel goed…

Deel dit:

Breed of begrensd

Het onderzoek dat Seymour Hersh heeft gedaan naar de sabotage van de Nord Stream- pijpleidingen heeft zoals te verwachten was, niet tot veel ophef in de naar de links-liberale kant hellende media geleid.

Deel dit: