Maxima en de minima

“Ik weet wat het is om financiële stress te hebben. Het was vroeger economisch soms moeilijk in Argentinië.” Aan het woord is hier onze Koningin Maxima, die zelf bepaald niet tot de minima kan worden gerekend.

De kans dat onze Koningin, die jaarlijks een inkomen geniet van 1,1 miljoen euro, weet heeft van financiële stress is miniem omdat zij daarmee totaal niet in aanraking komt. De verjaardagsvisite van de Oranjes wordt doorgaans wijselijk gemeden door daklozen of de lagere- en middeninkomens die inmiddels op de voedselbank zijn aangewezen. Ook haar jeugd in Argentinië zal niet door armoede zijn geteisterd: haar vader boerde financieel voortreffelijk als minister in de Argentijnse junta die politieke tegenstanders ’s nachts liet uitstrooien boven de Stille Oceaan.

HKH Koningin Maxima. Afb: Roel Wijnants

Koningin Maxima deed haar uitspraken als erevoorzitter (dus niet als voorzitter) van de stichting SchuldenlabNL tijdens een programma van Shownieuws (!). Dat is een club die inkomens voor de bestuurders vergaart door zich beweerdelijk bezig te houden met de financiële ellende van gewone, belastingbetalende Nederlanders. Dat daar nogal het een en ander aan subsidies terecht komt kan niemand verbazen. Een blik op de ‘partners’ maakt dat klip en klaar duidelijk. Successen kunnen niet worden genoemd, maar ‘de media’ worden wel gehaald met zelf gefabriceerde prut. Daarbij gaat het vooral om aandacht voor de financiële stress bij … werknemers! Dat zijn dus mensen die van hun salaris niet meer rond kunnen komen, integenstelling tot een toevallig passerende ‘vluchteling’ die naast alle toeslagen, tegemoetkomingen en uitkeringen ook nog een ‘energiecoach’ krijgt toegewezen.

Het opgebrachte belastinggeld van de financieel gedupeerde werknemers kan niet op kennelijk.

De enige reden dat in Nederland zoveel mensen niet rond kunnen komen, ondanks dat zij een redelijke baan hebben, is dat de regering waar onze Koningin mede aan het hoofd staat de burgers te veel geld aftroggelt. Neem alleen al de stookkosten thuis, waarvan 65% linea recta  in de Staatskas vloeit en per saldo dus ook in het huishoudsokje van Hare Koninklijke Hoogheid.

En dan hebben we het nog niet over de benzinepomp, die beter omgedoopt kan worden in ‘Belastingkantoor’. Dat een groot deel van dat opgebrachte belastinggeld wordt opgeofferd aan klinkklare onzin zoals SchuldenlabNL en aanverwante ‘Gutmenschlichkeit’ is tranen trekkend; een Koningin onwaardig.

Mij dunkt dat Wilders, Omtzigt en Van der Plas elkaar op dit punt vlot moeten kunnen vinden.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ronald.dunki
1 maand geleden

Maxima Zorreguieta is geboren in 1971 en toen de Argentijnse militaire junta ten einde kwam en de eerste burgerpresident Alfonsin het stokje overnam zat zij pas op de middelbare school, zich als tienermeisje ècht niet bewust van de situatie buiten haar kleine wereldje.

Ik woonde in die jaren in Buenos Aires en het begin van de Alfonsin periode werd alweer gekenmerkt door een, als altijd, snel aantrekkende hyperinflatie die uiteindelijk de spuigaten uitliep, waarna de corrupte Peronisten onder president Menem de kar nog verder in de goot mochten fietsen. Voor de goede orde Ton, Argentinië ligt aan de Atlantische Oceaan, niet aan de Pacific maar dat is hier niet relevant. Na haar eindexamen regelde papa Zorreguieta een stage voor het verwende en onwettige dochtertje uit zijn tweede, door de RK kerk niet erkende, huwelijk bij de Deutsche Bank in New York en het verwende nest heeft in haar dure apartment in Manhattan nooit enig idee gehad van wat armoede eigenlijk is, integendeel!

Daarna is zij in het verwende, linkse Oranje nest terechtgekomen waar zij zich uiteraard helemaal op haar gemak voelde, mede door het onbeperkte gebruik van de regerings Fokker 28 om haar maandelijkse boodschappen te doen bij Gucci in Milaan. Daarna is dit van iedere realiteitszin gespeende wicht dankzij haar op de PvdA georiënteerde schoonmoeder op de globalistische toer geraakt en het resultaat zien wij nu in haar erelidmaatschap van het WEF : een prepotent, zelfvergenoegd braakmiddel in optima forma dat tijdens het schrikbewind van Rutte en Kaag volkomen in haar element kwam.

Dat zal anno 2024 hopelijk veranderen want de kiezers zijn de groene terreur zat en hebben Wilders in het zadel geholpen, maar na de rampjaren van de omhoog gevallen ambtenaar Pinokkio staan alle goedbedoelde ‘beste wensen voor het nieuwe jaar’ in een schrille context. Het schip Nederland is op een splitsing gestrand waar de malafide kapitein bewust op af koerste. Onze hoop is erop gevestigd dat ‘rechtsaf’ op die splitsing alsnog terugleidt naar een ouderwetse beschaving, maar veel door de MSM gemanipuleerde jongere kiezers hebben daar zelfs geen weet van en de meeste ouderen hebben sowieso het politieke geheugen van een goudvis.
 
De angst is daarom reëel dat ‘linksaf’ alles in het werk stelt om de finale chaos te bewerkstelligen – de door D66, GL en de profiteursbende ter linkerzijde van de VVD bewust gezochte ineenstorting van onze samenleving – ter ondersteuning van de ‘coup d’état’ door het globalistische grote geld dat, zowel ter linker als ter rechter zijde, wereldwijd politiek en cultuur manipuleert. In hun machtsgreep heeft het schimmige militair-industriële complex zowel de neo-Marxistische VN, de ‘woke’ EU  en de politiek correcte NATO in de houdgreep genomen. Daarbij ondersteunt het WEF, geesteskind van wijlen Henry Kissinger, enerzijds de manipulatie van trouweloze egotrippers als Macron, Rutte en Kaag, anderzijds van de extreem linkse ‘deep state’ die hen hand- en spandiensten verlenen in de ondermijning van onze rechtsstaat. Het zou de bijziende Omtzigt sieren als hij eindelijk inziet en erkent dat Wilders en Baudet daar niets mee van doen hebben.
 
Integendeel, het is navrant dat in de Haagse politiek de weinige partijen die het ècht voor de democratie en de rechtsstaat opnemen door het Kartel op alle mogelijke wijzen worden gefrustreerd in de formatie van een nieuw kabinet dat ons ‘rechtsaf’ weer op weg wil helpen naar voormelde ouderwetse beschaving.  De subversieve Pinokkio loopt daarin voorop, terwijl Omtzigt er volstrekt blind voor lijkt te zijn dat dit arme land al op sterven na dood is…
Daarom een kleine ‘aide mémoire’ voor de goudvissen onder ons : De schade van de ‘woke’ psychose met hun CO² klimaatbedrog, hun Covid schandaal, hun NoX idéefixe en de daaruit resulterende, ongestrafte,  groene diefstal van tientallen miljarden door onze eigen overheid en hun bevriende lobbyisten resp. bedrijven is niet te overzien. Dit alles terwijl in dit rijkelijk met aardgas gezegende land liefst 2/3 van de gasrekening door Rutte’s D66-roofridders in hun zak gestoken wordt, reden waarom Nederland notabene een minister voor armoede heeft… Wat een gotspe!
 
Daarnaast figureren prominent de uit mateloze arrogantie geboren blunders van Rutte & Kartel inzake de toeslagen affaire, ‘Groningen’ en het intentionele financiële wanbeleid van de laatste jaren waarvan de kwaadaardige ‘mater intellectualis’ alweer op haar bezemsteel gevlogen is in de veilige schoot van haar warme neo-Marxistische VN-nest. Dat deze prepotente ellendelingen het land ook nog eens achterlaten in een ongekende staat van wetteloosheid waarin niet alleen hele horde’s noord-Afrikaanse en zuid-Aziatische bende’s ongestraft hun gang kunnen gaan en werknemers in het openbaar vervoer, winkeliers en autochtone bevolking ongestraft mogen bestelen en aanranden, is de globalistische kers op de taart die door het arrogante Kartel straal genegeerd wordt. Dàt is juist de perverse opzet van het globalisme.

Nederland staat  ook al tientallen jaren bekend als de Narcostaat aan de Noordzee waar dankzij een totaal gebrek aan beleid en visie van de nietsnut Rutte de deuren van de uitvoerende macht wijd open staan voor extreemlinkse, groene activisten die zich van het moreel corrupte OM hardop mogen afvragen wanneer zij tot geweld overgaan als hun groene neurose niet wordt geaccepteerd. Neem GreenPeace of Extinction Rebellion die noch door de de AIVD noch door de politie en/of de rechterlijke macht aangepakt worden, die hebben het te druk met het pesten van een Geert Wilders en Gideon van Meijeren…  Als hun uitkeringen abrupt gestopt worden ( zoals Javier Milei in Argentinië met succes heeft gedaan ) wordt het plots héél rustig op ’s Heren wegen.
 
De geldpers (de onverantwoordelijke toename van M2) heeft ook al jarenlang op volle toeren gedraaid zodat het globalistische gespuis zich onbelemmerd kon verrijken – kijk naar de onscrupuleuze VVD lobby in Den Haag ten bate van hun nefaste linkervleugel o.l.v. Nijpels – en de daaruit resulterende, meestal met 12 tot 18 maanden naijlende, werkelijke inflatie waarvoor Rutte en Kaag verantwoordelijk zijn. Die lag tegen de 18% in 2023, een cijfer dat gemanipuleerd werd in Den Haag met de StatLine – Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100 (cbs.nl) door essentiële componenten weg te laten om de bevolking een rad voor ogen te draaien.

Dankzij deze ‘woke’ beunhazen zien wij nu een actuele recessie van de Nederlandse economie die, als het land op bovenstaande splitsing de verkeerde afslag neemt, zeer wel in een fatale depressie kan omslaan als de grote verliezer van de verkiezingen in het torentje de kans krijgt om de zaak nog veel langer te saboteren. Precies wat Karl Marx voor ogen had…

Nieuwe verkiezingen zouden derhalve een zegen zijn omdat de kiezer het geheugen van een goudvis heeft en dat speelt de gewetenloze Rutte in de kaart. Alle ellende die hij en Kaag vanuit Brussel hebben binnengeloodst hangt als een zwaard van Damocles boven ons hoofd en er hoeft maar weinig te gebeuren of die hele bak met globalistische bagger wordt over ons uitgestort, al was het alleen maar omdat Rutte’s onbeschaamde, persoonlijke ambities daar nu ook nog eens mee gediend zijn. Hopelijk brengt Pepijn van Houwelingen met zijn Covid enquête alsnog de Neurenberg 2 tribunalen op gang zodat Barbertje uiteindelijk weldegelijk zal hangen. De ellendeling heeft dat ruimschoots verdiend!
 
Tot slot, kunt u zich nog herinneren hoe de digitalisering groot geschreven staat in de agenda van de op macht beluste EU die u in een ‘social credit’ systeem à la China wil vangen en manipuleren? Stelt u zich nu eens voor dat een getergd Rusland, een kwaadaardig China of een volledig van de pot gerukt Iran erin slaagt om via een uiterst professionele ‘hacking’ – waartoe zij allen in staat zijn – ons internet, ons digitale betalingssysteem en onze communicatie plat te leggen om maar niet te spreken van de ‘groene’ energievoorziening die nu al tekort schiet … Dat wordt ‘ de moeder van alle lockdowns ‘. U zou niet eens een brood bij de bakker op de hoek kunnen kopen omdat de machtsgeile Haagse idioten wèl pro forma veiligheidsdiensten op poten zetten, maar dat die extreem-linkse hulpjes zich alleen maar bezig houden met het dwarszitten van conservatieve politici in plaats van zich voor te bereiden op een dergelijk rampenscenario!  

Als brave burgers bent u geconditioneerd om te denken dat de overheid zich daarop voorbereidt, maar die malafide globalisten hebben geen flauw benul wat zij na hun volgende vacantie in de Caribean gaan doen, laat staan een plan voor de rampzalige gevolgen van hun natte dromen. Maar diezelfde – demissionaire – Gideons bende prostitueert zich over een paar weken wèl weer onbeschaamd voor de WEF in Davos…

A propos, ook mijn beste wensen voor 2024.