Bombarderen Houthi’s: drukte van niks

De Ansar Allah (‘helpers van God’), meer bekend onder de naam Houthi’s, vormen een islamitische, criminele organisatie in het zogenaamde Jemen. Vanuit dat land bestoken zij voortdurend koopvaardijschepen, teneinde de ‘ongelovigen’ zoveel mogelijk dwars te zitten.

Toen de opstandige leider Hussein Badreddin al-Houthi in 2003 een uitnodiging tot een dialoog van de Jemenitische president Saleh afwees en de overheid hem wilde arresteren, riep al-Houthi zijn volgelingen op tot openlijke opstand. Sindsdien vecht alles en iedereen elkaar de tent uit in Jemen. Deze club criminelen is opgericht en wordt ondersteund door de criminele geestelijk leiders van Iran. De vlag van deze Ansar Allah is hieronder afgebeeld en bevat de tekst: “Allah is groot; Dood aan Amerika; Dood aan Israël; Vervloekt zijn de Joden; Aan islam de overwinning”.

Als er iets is wat deze ‘helpers van God’ verdienen, dan is het wel volledige uitroeiing zodat geen enkel fatsoenlijk land ooit nog last heeft van dat zooitje ongeregeld. Nederland zou op eerste afroep eigenlijk het complete arsenaal aan nucleaire wapens ter beschikking moeten stellen, of het daar zelf afwerpen. Allah is helemaal niet zo groot en bovendien hoeven Amerika en Israël niet van de kaart te worden geveegd, laat staan dat er een vloek op rust of dat de islam ooit iets kan winnen. De islam kan alleen maar vernielen en vermoorden.  

Er is inmiddels veel rumoer in de Kamer, met name van NSC en BBB, die vinden dat kabinet niet zomaar en zonder overleg mee kan doen in een militaire expeditie tegen dat tuig. Dat kan dus wel; de praktijk bewijst dat.

De vraag of dat netjes is en in een ordentelijk land een min of meer normale gang van zaken mag zijn, is vlot beantwoordt: nee. Zeker een demissionair kabinet behoort terughoudend te zijn en de Kamer ten minste in het geheim op de hoogte te stellen en een dergelijk besluit in overleg met de Volksvertegenwoordiging te nemen. Nu is het niet zo dat Nederlandse militairen de criminelen in Jemen met zware bewapening te lijf gaat. Er is een stafofficier geleverd; dat is alles. Overigens heeft Nederland slechts een leger met een omvang die het Koninklijk Huis en overige prominent geachte personen nog net een veilig heenkomen kan garanderen. Veel soeps is het niet, dus de Kamer hoeft helemaal niet zo’n drukte te maken.

Vast staat wel dat de leden van de kabinetten Rutte-X straks ‘veel hebben uit te leggen bij de tribunalen’. Maar dan moet de Kamer wel rapper zijn dan met deze mosterd, want de meest prominente leden van D66 zitten al in het buitenland. We kunnen ons beter druk maken over burgemeesters die in hetzelfde als de Houthi’s geloven.

Deel dit:

Post navigation

0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ronald.dunki
1 maand geleden

Zoals Ton stelt is deze ongeautoriseerde deelname aan krijgshandelingen onrechtmatig, ook in Verweggistan. Maar het is weer hetzelfde liedje als met Pinokkio’s ongrondwettelijke ondertekening van internationale verdragen buiten de 2e Kamer om, zoals zijn rampen-dossier van de migratie. Het schaamlapje van Mark Rutte, in de vorm van ‘inlegvelletjes’, verdwijnt daags na ondertekening spoorloos van de aardbol, waarna zijn ‘woke’ tirannie bindend wordt omdat de door hem gemanipuleerde 2e Kamer ‘niet thuis geeft’.  
 
De kiezer staat langs de zijlijn want hij/zij heeft weliswaar de vrijheid om een regering te kiezen, maar Rutte accepteert niet dat hij er voor die kiezers is conform het klassieke ‘contract social’. Integendeel, hij meet zich vervolgens de vrijheid aan om die kiezers volledig te negeren, keer op keer op keer, en als een ‘would be dictator’ zijn liederlijke persoonlijke gang te gaan onder het motto ‘l’état c’est moi‘. Dat hij die vrijheid conform het mandaat o.g.v. ons Sociale Contract niet heeft hoeft geen betoog maar in zijn cultuur-Marxisme is vrijheid een rekbaar begrip en zaken als democratie en rechtsstaat al helemaal… Erger is dat in de huidige context Rutte’s persoonlijke ambities hier een (véél te) grote rol kunnen spelen, het geeft weer eens aan welke verbluffende minachting er bij deze egotripper speelt voor de democratie, de rechtsstaat en de eigen bevolking waarvoor hij verantwoordelijk zou zijn.  
 
Wettelijke en morele verplichtingen spelen niet voor deze sociopaat maar zoals gebruikelijk laat hij geen vingerafdrukken achter en was Ollongren de boodschapper namens Nederland, maar dat is er net zo één en wie critiek levert wordt genegeerd of op de shitlist van de AIVD genoteerd want in de ‘woke’ versie van democratie is uw vrijheid en vrijheid van meningsuiting ondergeschikt aan de vrijheid van Rutte om God noch gebod te respecteren, reden waarom ik het begrip ‘vrijheid’ hier nog eens tegen het licht wil houden. Mijn concept van vrijheid als authentiek, conservatieve liberaal is : ‘blijf van mijn lijf en dan val ik ook geen mens lastig’. Dat is een passief concept van vrijheid dat een mate van zelfcontrole en respect mijnerzijds voor de medemens vereist dat door ‘decadente liberalen’ met voeten wordt getreden, reden waarom ik niet het minste respect kan opbrengen voor anti-sociale Karteldieren als Rutte & Kaag en hun gelobotomiseerde soortgenoten in de MSM en op de vaderlandse beeldbuis.
 
In hun postmoderne, linkse idée-fixe van absolute gelijkheid, die hen inspireert om zich niets van de gevolgen daarvan voor hun medemens aan te trekken en zich uit te leven in hun onwerkelijke Utopia, hun “maakbare” fantasiewereld, maken zij ons aller vrijheid bewust kapot in hun ongeremde bandeloosheid – denk o.a. aan AntiFa, Extinction Rebellion, etc. –  en hun gebrek aan respect voor hun medemens en diens (door elementair fatsoen beperkte) vrijheid. In dat gebrek aan respect ligt hun intolerantie voor tegenspraak, vaak ‘beargumenteerd’ met hun onzinnige beroep op hun moreel corrupte ‘wetenschap’ omdat zij zich in hun kleine hartjes de fragiliteit van hun mantra realiseren. Daarom wordt er door hen zo hysterisch gereageerd op tegenspraak die meteen tot ‘desinformatie’ wordt gedoopt en uit hun beperkte taalbeheersing komt ook de ‘klimaatontkenner’ tevoorschijn. Dit soort etiketten geeft hen de gemoedsrust waarin zij geen rationele discussie meer hoeven aan te gaan, want de ‘wetenschap’ staat nu eenmaal aan hun zijde… Als dat niet helpt komt het beproefd communistisch instrument van de ‘cancelling’ uit de mouw, maar u zult uw mond houden want vrijheid is hun éénrichtingstraat!
 
Maar wat als leden van hun ‘progressieve’ beweging plots het licht zien en tot rationele inkeer komen? Wij zien al decennia lang hoe dat progressieve geleuter doorslaat in hun fantasiewerld van ozon- en klimaatbedrog, beginnend met het grote geld van de doortrapte Club van Rome en culminerend in het globalistisch gedrocht van het World Economic Forum, geesteskind van Henry Kissinger. Deze betuigde, vlak voor zijn overlijden, zijn spijt over de ontspoorde ontwikkeling ervan en vroeg zich hardop af of hij niet te ver was gegaan. Normaal zou dat leiden tot ontkenning en schuimbekkende belastering van zo’n afvallige die in de ‘woke’ wereld volgens een vileine standaardprocedure werkeloos, brodeloos en dakloos gemaakt wordt. In het geval van Kissinger zou dat kansloos zijn gezien zijn prestige en aanhang, maar feit is dat hij (h)erkende hoe het linkse globalisme zich tot een schier fascistische terreurorganisatie ontwikkelde die het op onze vrijheid gemunt heeft. En hij is niet de enige die het licht zag… Ook in Nederland is een kentering zichtbaar.  
 
In hun onzekerheid over hun idée-fixe inzake de ‘maakbaarheid’ van hun Utopia met ‘transmannen’ die zwanger kunnen zijn en ‘transvrouwen’ die vrouwen kunnen verkrachten, is geen plaats voor critiek en/of discussie, reden waarom linkse mensjes per definitie zo aangebrand reageren als zij daarmee geconfronteerd worden. Hebt u ooit een aardige, beleefde ‘woke’ wereldverbeteraar ontmoet die, nadat u hem rustig hebt laten uitspreken, u ook laat uitspreken als u de poten onder zijn fantasiewereldje doorzaagt, terwijl u moet accepteren dat hij/zij en de Haagse politiek en de MSM de uwe slopen? Hun politiek correcte ‘cultuur’ is nihilistisch, vijandig, ongastvrij en ongemanierd. Zij hebben ook geen enkele positieve toekomstvisie in hun neo-Marxistische wereldbeeld dat slechts pretendeert dat het ‘arbeidersproletariaat zal herrijzen als een phoenix uit de as van het kapitalisme’ (vrij naar Karl Marx). Kijkt u maar naar 13 jaren met Mark Rutte, het ‘woke’ paard van Troje van het WEF, die met hart en ziel heeft gestreefd naar de ontmanteling van de christelijke fundamenten van onze samenleving maar niets constructiefs heeft gepresteerd in al die tijd, integendeel! Genoeg is genoeg en de kiezers in Europa hebben de buik vol van deze landverraders die slechts parasiteren op hun medemens en hem/haar daar slechts stank voor dank en armoede voor teruggeven.
 
 
Dàt is wat een eeuw van communisme en socialisme – zonder vrijheid – heeft opgeleverd, resulterend in meer dan 110 miljoen onschuldige slachtoffers van dat fascisme. De kiezers zijn het zat en hebben geen behoefte aan dat abstracte geleuter dat onze cultuur en economie verziekt. Men wil terug naar de beproefde ouderwetse zekerheid van ‘ loon naar werken en brood op de plank ’, vrijheid en het recht op vrije meningsuiting zonder de zieke zaligverklaring van perverse ‘woke’ waarden conform de VN. Het probleem is dat ‘woke’ de jongere generaties dermate dom heeft gemaakt repectievelijk gehouden, dat die geen idee hebben hoe een normale samenleving eruit ziet en functioneert in plaats van de intentionele chaos van linkse nietsnutten en parasieten. Zij kennen slechts opgeklopte angstbeelden van immorele wereldverbeteraars die hen geen enkel positief toekomstbeeld kunnen bieden.
 
 
Daarom is het zo hoopgevend dat in recente polls een realistische en sympathieke ‘spijtoptant’ uit linkse kringen als Ronald Plasterk plots door zovelen niet alleen gezien wordt als een competente formateur maar ook als een mogelijke premier. Hij is één van de weinigen in de Haagse Augias stal die blijk geeft van een (héél) gezond verstand en daarom ontsnapt aan de wereld der linkse politicologen, sociologen en andere fantasten die nooit een vak hebben geleerd. En hij kent die beproefde wereld waarover ik schreef en waarin mensen weer aan een toekomst in vrijheid mogen denken zonder de dreigende schaduw van ‘Big Brother’. Laat de vrijheid maar terugkomen!    

A.R. Girbes sr
1 maand geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Ik wil NIET vervelend doen , maar ik constateer dat U nu Uw gal heeft gespuugd op “ Pinokkio, c.q, Mark Tutte , “” de Sociopaat “”. Deze psychopaat is exact een duplicaat van een Playboy met ernstige beperkingen en een sterk minderwaardigheidscomplex heeft en ter compensatie een overdreven ostentatief maar ook een deviant gedrag blijkt te hebben . Immers : Hij kan als “” enkeling ” Nederland aan de bedelstaf zetten zonder dat hij , bij wet of gewoonterecht door de Tweede Kamer ter verantwoording wordt geroepen . Het is tevens verzekerd van weinig of geen tegenstand. Het is ook een indicatie dat het systeem van een Parlementaire Vertegenwoordiging niet meer werkt . Immers ::Ook U vindt dat Hij “” De Staat is”” net als Charles de Gaule dat eens heeft gezegd . De psychopaat steunt op zijn verbale begaafdheid en zijn achterban is te beroerd hem een trap te verkopen .,De “” slaafsheid bij de VVD-ers is stuitend . De Mark Rutte doctrine , vriendjes politiek , werkt voortreffelijk . Want …… alles is een gedragscultus en komt voort uit verstarde en mijns inziens een «  onbetamelijke « «  houding met een stuitende incompetentie . Wat we nu ook meemaken is de een onzekere Omtzigt en hij de realiteit van Wilders niet aan kan . Immers . Het nadenken en een visie hebben dat gebaseerd is op een religie en NIET gebaseerd is op een rationele overweging , is dan per definitie zeer ambivalent van karakter . De waanzin en absolute kletskoek zoals de Bijbel en de Koran tot stand gekomen is exact geschikt voor hen « «  die gelukkig zijn maar arm van geest « « . Daartoe wil ik Omtzigt niet rekenen maar de ambivalentie «  is wel de remmende factor om NU snel met Wilders, van der Plas en het « «  restjeVVD tot een «  overeenstemming » » te komen . Daarom is , mijns inziens, een zakenkabinet , met mensen die en vakbekwaam zijn en buiten de invloedssfeer van partijen staan . Het Landsbelang is een prioriteit van de eerste categorie waar het infiltratie niveau vanuit de «  communistische « «  orde en de fatale invloeden van het WEF en de VN niet meer aanwezig is . De denkbeelden van Baudet en Wilders zijn , denk ik, aan de winnende hand ……. Maar die realiteit is nog niet «  Algemeen «  omdat het CDA , Volt en BBB en NSC ( Omtzigt) nog te veel naar de Europese Unie kijken en de ramp die zich nu binnen Europa , door de Euro, voltrekt, niet wordt gezien . Abdera , is een stad voor Utopisten ( Abderieten) ) en…… daar zijn er nog te veel van . Er zal nog HEEL VEEL overtuigingskracht nodig zijn om het schorem , dat Globalisme en/of klimaathysterie , predikt , de mond te snoeren ..