Ingetrokken voorstellen van wet

In een brief aan Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma (PVV), kondigt PVV-leider Wilders aan dat hij een aantal initiatiefwetsvoorstellen intrekt. Het zou gaan om wetsvoorstellen die de religieuze bewegingsruimte van de islam beperken.

Ook een plan om mensen met een dubbel paspoort het kiesrecht te ontnemen wordt door Wilders ingetrokken, net als het voorstel om personen met meerdere nationaliteiten te verbieden ‘ambtsdrager’ te zijn. De PVV-voorman geeft daarmee een belangrijk signaal af, namelijk dat hij, om een regering te kunnen vormen, tot redelijk vergaande compromissen bereid is. Dat is een verstandig besluit.

Het is niet zozeer omdat deze plannen “niet rechtstatelijk zijn”, al zullen de doorgewinterde tegenstanders van Wilders en zijn PVV dit nadrukkelijk als zodanig willen becommentariëren. Het is geen enkel Lid van de Tweede Kamer verboden om wetsvoorstellen in te dienen, ook niet als het om voorstellen tot wijziging van de Grondwet gaat. Dat is eerder gebeurd: In 1917 is het actief kiesrecht voor mannen en het passief kiesrecht voor vrouwen ingevoerd. In 1919 kregen per Kieswet ook vrouwen actief kiesrecht. Dit werd in 1922 in de Grondwet opgenomen, omdat daarvoor de vereiste meerderheid in de Staten Generaal aanwezig was. Het kiesrecht geldt voor iedereen die over de Nederlandse nationaliteit beschikt.

Dit simpele voorbeeld maakt meteen duidelijk dat de Grondwet – net als andere wetten – gewoon gewijzigd kan worden. De leden van het kabinet of Kamerleden (de wetgevende macht) kunnen daarvoor voorstellen indienden en die worden gewoon behandeld.

Op dit moment is het zo dat alleen in bepaalde, bijzondere gevallen het kiesrecht kan worden ontnomen, bijvoorbeeld wanneer iemand een ernstig delict tegen de staat gepleegd heeft. De keren dat zo werd beslist ging het met name mensen die vlak na de Tweede Wereldoorlog van het kiesrecht werden uitgesloten, bijvoorbeeld omdat ze lid waren geweest van de SS of de NSB. Ik zou me goed voor kunnen stellen dat jihadisten die zijn uitgevlogen om de islamitische vredesboodschappen met geweld uit te dragen in Syrië e.d., in de naaste toekomst van stemrecht in Nederland worden uitgesloten, ook al zouden zij over de Nederlandse nationaliteit beschikken. Mij dunkt dat daar geen zinnig mens bezwaar tegen kan hebben. Dergelijk volk heeft allang te kennen gegeven een ander staatkundig streven voor te staan en doet dus niet meer mee.

Stel nu dat tegen dat laatste wetsvoorstel in de beide Kamers geen meerderheden gevonden zou kunnen worden en dat dit met name zou worden gefrustreerd door Kamerleden met meerdere paspoorten. Het ligt voor de hand dat de (staatsrechtelijk) wat minder rekkelijken dan zelf wel tot de conclusie komen dat er nog eens goed nagedacht moet worden.

Per saldo heeft Wilders een wijs besluit genomen, maar dat zijn nu ingetrokken wetsvoorstellen ooit, hetzij door hemzelf, hetzij door anderen, toch weer in behandeling zullen worden genomen is niet meer dan logisch. Zelfs Omtzigt wil de bedreigers van de rechtsstaat immers aanpakken.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ronald.dunki
1 maand geleden

Dat Wilders uit tactische overwegingen nu even wat temporiseert is begrijpelijk, het Franse gezegde ‘reculer pour mieux sauter’ zegt alles. Maar dat de Islam, waarvoor hij al jaren uit bittere ervaring waarschuwt, een pestilente, fascistische dreiging is die het niet alleen op ons maar de hele wereld gemunt heeft staat als een paal boven water. Een giftige ideologie of een religie…?

De ongeloofwaardige, laffe keuze van Rutte en zijn Kartel voor de religie komt voort uit de tweede grote dreiging voor de rechtsstaat waartegen niet hard genoeg kan worden opgetreden. De kiezers hebben hun tanden eindelijk laten zien aan dat andere gevaar voor onze vrijheid en democratie, te weten de extreem-linkse ‘zelfhaters’, de gelobotomiseerde nihilisten van D66, GL en PvdA die als neo-Marxisten streven naar de ‘Untergang des Abendlandes’.

Niet geheel toevallig hebben zij dat concept gemeen met de wereldwijde Moslim Broederschap, die precies hetzelfde doel nastreeft. Beiden doen dit uit fascistische, ideologische drijfveren. Feitelijk zijn neo-Marxisme en Islam beiden een directe bedreiging die keihard moet worden aangepakt! Hopelijk is het Wilders gegund om die grote schoonmaak niet alleen in beweging te zetten, maar liefst ook te voltooien!

De globalisten missen geen enkele kans om zichzelf in de voet te schieten, maar de Islam is koersvaster en consequenter. De niets ontziende Islam houdt het midden oosten al eeuwen dom en arm, predikt niets dan (Joden-) haat en nijd in hun streven naar globale dominantie. De hysterische Jodenhaters in Iran zijn de grote aanjagers van het huidige conflict in Gaza en zuid Libanon maar de extreem-linkse en uiterst laffe globalisten, zowel in Washington als elders, stellen daar geen paal en perk aan omdat zij in feite op diezelfde subversieve golflengte zitten.

Het zijn twee fascistische, concurrerende ideologieën die één doelstelling delen, net als de nationaal-socialisten van Hitler en de communisten van Stalin die elkaar uiteindelijk ook naar de strot vlogen… Wat je de Islam moet nageven is dat zij geen water bij de wijn doen en ook de met hen sympathiserende, extreem-linkse westerlingen als gedegenereerde vijanden zien… In die van haat over de randen borrelende denkraampjes is geen compromis mogelijk – dat accepteert de Koran ook letterlijk niet – en daarom is het zo frappant dat de suffe globalisten gemene zaak maken met dit primitieve gespuis. Sigrid Kaag mag wel oppassen, want al repareert zij straks nog zoveel Hamas tunnels met uw belastingcenten, de primitieve Islam neemt haar uiteindelijk ook te grazen.

Juist in Gaza is vandaag de dag geen spoortje realiteitszin te bekennen bij die linkse idioten die al tientallen jaren leuren met hun 2 Staten oplossing, die voor de Islam een absolute ‘no no’ is, terwijl zo’n concept voor Israel de garantie betekent van het voortbestaan van één of meerdere militaire bases voor een hernieuwd, door Iran weer tot de tanden herbewapend Hamas en Hezbollah. Vergeet niet dat dat tuig op luttele kilomers van Tel Aviv en Jerusalem zit, waarnaar Hamas trouwens ook ladingen raketten lanceerde. Kennelijk is Jerusalem ook niet zo belangrijk op religieuze gronden als de haatbaarden pretenderen. Het gaat specifiek om de ideologisch gedreven genocide op de Joodse staat en onvoorwaardelijk streven naar globale dominantie, en dat bewijst het gelijk van Wilders…

Q.E.D !

A.R. Girbes sr
1 maand geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Uw reactie is een “” uit het hart gegrepen “ realiteit met het « «  oogmerk « «  dat het ook bijdraagt aan het begrip «  religie « «  verborgen in een «  ideologie « «  en dat «  de Islam een Geografische ( wereld hegemonie ) dominantie wil bereiken en dat een ruime hoeveelheid mensen dat niet beseffen .,De door U opgenoemde feiten en U impliciet de gevaren benoemd is een realiteitszin hetwelk velen missen ., .,! Het niet rationeel kunnen denken geeft het probleem van A exact, en goed doordacht , naar Z te leiden is voor een grote groep mensen een onmogelijke analyse . Daarnaast is onoverzichtelijkheid vaak door « «  semi-intellectuelen « «  expliciet « «  in de media gesmeten . Immers : De NPO is , mijns inziens , een « «  bolwerk « «  van zeer eenzijdige berichtgeving . Hamas en Hezbollah zijn groepen psychopaten , religieuze fanatiekelingen met hersenen die gecoaguleerd zijn en uitsluitend het eigen gelijk willen en, per definitie , niemand dulden dewelke niet hun gedachtegoed delen . Immers : Niet Stalin en niet Hitler hebben persoonlijk een genocide gepleegd, maar bekrompen geesten , zoals in de Tweede Wereldoorlog de NSB en de SS hebben huisgehouden te moorden waarbij Hitler en Stalin de Goden waren waarin de massa geloofden. Wat mij bijna onmogelijk blijkt is dat mensen als Dr Goebels , Ir Guring , Dr Mengele , en von Papen , als ook Generaal Rommel , niet beseften dat zij zich volledig hebben over gegeven aan een psychopaat en een zuiver criminele houding hadden . Dichter bij huis denk ik aan Mark Rutte ,Sigrid Kaag , Rob Jetten, Frans Timmermans en Jesse Klaver , Rozemuller alsook Mevrouw Piri en Attje Kuyken . Hun realiteitszin is NUL .,Hun vastgeroeste denkwijze is te vergelijken met die van de Salafisten en de leiders van de Moslim-Broederschap . Immers :: Waarom is het “ gelijk van Wilders “” juist de antagonist van die randdebielen dewelke de realiteit niet kunnen begrijpen ., En , waarom wordt de realiteit verzwegen en waarom is bij machthebbers het leger de “” verzekering “” voor hun bestaan ?? Dat Dr Jan Terlouw nog steeds niet begrijpt waarom er op industriële wijze zes miljoen mensen zijn vermoord in opdracht van een ideologie en haatdragendheid , dat de genocide op Joden veroorzaakte is begrijpelijk ……. Het is niet te begrijpen ….!! Wat is de naam van een antidotum om een giftige religie te bestrijden ?