Auteur: Ronald Dunki

Etnische Criminele Organisaties

In Nederland nemen Albanezen de drugshandel over van de Marokkanen. Maar ik lees slechts sporadisch over ‘crimefighting’ van onze doelgericht optredende handhavers van de wet wanneer ‘blokkeer-Friezen’ van zich afbijten tegen provocaties van een door de AIVD als terroristische beweging gekwalificeerde groep en zelfs gedwongen worden om DNA af te geven. Zodra het om allochtone criminelen als Marokkanen gaat, laat staan Albanezen, lijkt er een onzichtbare barrière te bestaan die ertoe leidt dat hele volksstammen van zware criminelen bewust niet aangepakt worden.

Weten jongeren iets af van de historie van de 20e eeuw?

Helaas, wellicht op een enkeling na, géén bal. Wat is het gevolg van hun onwetendheid? De hen onbekende hippie generatie der ’60-er jaren wist – als ‘patres intellectuales’ van het hedendaagse ‘millennial’ fenomeen – de gevolgen van hun grenzeloze lamlendigheid tijdig af te wentelen op hun medeburgers onder het motto ‘leve de democratie’. Geen wonder dat het voor hen beladen begrip ‘verantwoordelijkheid’ niet in hun vocabulaire staat, noch in die van hun ideologische nazaten.

Europese verkiezingen: wie zijn Macron’s tegenstrevers?

Het SJW-haantje Macron en Coudenhove Kalergi’s weinig scrupuleuze profeetje Frans Timmermans vormen een direct gevaar voor democratische lidstaten der EU, met de nog immer manipulatieve Angela Merkel en haar islamitische cohorten op de achtergrond. In Frankrijk heeft LePen niets van haar momentum verloren, integendeel, zij gaat nipt voorop in de strijd tegen Macron die slechts kan hopen dat de Fransen nog geloof hechten aan zijn laster over LePen, want hij is zèlf degene die de kiezers in haar armen drijft.

Mr.Brexit en de EU

Nigel Farage’s wederopstanding – de politieke comeback van Mr.Brexit – lijkt hem een niet zo verrassende, reële gelegenheid te bieden om de Britse politiek grondig te hervormen en ons, wellicht, te verlossen van het pestilente SJW juk in Brussel. In maart riep Farage spottend tijdens de E.P. zitting in Straatsburg: ‘ jullie willen mij toch niet terug hebben?’ Diverse stemmen schreeuwden ‘nee!’ Maar Farage is nog steeds E.P. lid en zal dat nog even blijven om Brussel verder het leven zuur te maken na de komende E.P. verkiezingen, want Theresa May heeft één ding goed gedaan en dat is Britse deelname aan de E.P. verkiezingen zekerstellen.

Laten wij Mark Zuckerberg eens privé voor vijf miljard dollar scheren

Facebook legt een manipulatief stempel op de wereldwijde vrijheid van meningsuiting plus ons aller recht op privacy, en heeft daar afgelopen jaar 55 miljard Dollar mee verdiend; de brutale CEO Marc Zuckerberg en zijn trawanten voelen zich onaantastbaar in hun manipulatie Een jaar geleden schreef ik in “Marc Zuckerberg in Wonderland”(dd. 24 mei 2018) al hoe hij het Europese Parlement bij de neus nam, nadat kort daarvoor ook het Amerikaanse Congres er al ingestonken was.

Hoe stevig zit Trump in het zadel voor 2020?

Soms kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat men hier maar matig geïnteresseerd is in het wel en wee van de Amerikaanse politiek, terwijl letterlijk alle communistische SJW ellende die wij hier ervaren letterlijk een afgeleide is van wat er de laatste halve eeuw in de USA gebeurde, blind gekopieerd door D’66, GL en PvdA activisten. Stelt u zich voor wat er gebeurd zou zijn als een rampzalige politica als Hillary Clinton, over wie ik maandag jl.berichtte, nu president zou zijn…

Mag Israël zich nog verdedigen?

Na de lancering van ruim 600 raketten door Iran’s medeplichtigen in Gaza – Hamas en Islamitische Jihad – horen wij niets van de antisemitische linkerzijde van ons politieke spectrum, behalve hun obligate litanie dat de IDF ‘buitenproportioneel’ terugslaat.

Wat heeft Sigmund Freud met Hillary Clinton?

Hillary Clinton is een curieuze mengeling van een van nature kwaadaardig, arrogant kreng en een blinde ideologische opportunist, een product van de Saul Alinsky school. Hoe kon zij zo ‘omhoog vallen’? Toen Bill Clinton zijn ambt aanvaardde vroeg ik mij wel eens af of hij wel de echte president was of die ‘bek op poten’ waarmee hij getrouwd is, die voortdurend het hoogste woord in de pers voerde en ‘à titre personnel’ wel even de Amerikaanse gezondheidszorg zou gaan hervormen.

Volgzame moralistische schapen.

Authentieke liberalen zijn van nature conservatieve individualisten, zij denken voor zichzelf en mijden de verstikkende collectiviteit waarin schapen en moralistische bewakers van de (Marxistische) deugd gedijen, het rijk van de Social Justice Warriors. Hoe raken wij die ziekte kwijt?

Christenen kunnen niet terug naar het midden oosten.

Een opvallend, wereldwijd, fenomeen is de brutale discriminatie tegen en vervolging van Christenen, niet alleen door van nature intolerante moslims in het midden oosten, maar ook in de westerse wereld door uiterst intolerante politiek-correcte intriganten. Opvallend is dat uit die hoek bijvoorbeeld een Obama en Clinton n.a.v. de massamoord in Sri Lanka summier repten van ‘paasvierders’, terwijl zij het woord ‘Christen’ niet door de strot kregen. Wèl, uiteraard, het woord ‘moslim’, na de aanslag in Nieuw Zeeland, en dat niet één maar tientallen keren. In hun Marxistische kijk op de wereld is het christendom een potentiële vijand, en dat zullen de Christenen weten, stuk voor stuk!