Zijn ongevaccineerden ‘onrein’?

In hun, van ieder fatsoen gespeende, heksenjacht op ongevaccineerden passen Hugo en Mark moeiteloos in een krankzinnige Monty Python film waarin diegenen die zich ‘beschermd’ wanen eisen van de ‘onbeschermden’, die feitelijk een adequate natuurlijke bescherming hebben dat zij desondanks deelnemen aan hun illusoire ‘beschermingsritueel’ omdat kunstmatige ‘bescherming’ niet werkt tegen besmetting door zowel ‘beschermden’ als ‘onbeschermden’… Bent u er nog?

Religieuze extase

In de UK zijn inmiddels de plannen voor een QR pas overboord gezet en de Sunday Times gaf daar enkele interessante gedachten over, gebaseerd op een rapport van ‘the Imperial College’ dat meldde dat de vaccinatiepas gezien wordt als een overbodige maatregel gezien de actuele transmissie van de coronagriep. Het rapport refereert aan een dankzij de als onwettig ervaren vaccinatiedwang juist sterk toenemende aarzeling om vaccinatie te accepteren èn idem wantrouwen jegens de regering.

Voorts signaleert de Times dat, nu een hoog percentage van de Engelse bevolking al tussen 1 februari en 29 augustus een dubbele vaccinatie heeft ondergaan, er – geloof het of niet – 1054 covid-doden zijn gevallen onder ‘beschermden’ en 536 onder niet-gevaccineerden.

Dat zegt mijns inziens voldoende over Mark en Hugo’s valse ‘pandemie der ongevaccineerden’, waaraan zij het recht denken te ontlenen om hun tegenstanders – zo zien zij de bevolking – tot ‘onrein’ te verklaren! Zij dulden geen tegenstand in hun schier religieuze extase.

Ook refereert het Imperial College aan ethische bezwaren omdat diverse vaccins zijn opgebouwd uit cellen van bewust geaborteerde foeten, of tenminste voorafgaande labtests daar gebruik van maakten. Vorig jaar zei de Australische premier Scott Morrison dat hij respect had voor deze ethische bezwaren met de woorden : ‘These are personal judgements that people make and you’ve got to always be respectful of other people’s views.’

Geen pandemie

Mark Rutte’s marionet Hugo grossiert ook in dit soort uitspraken, bijvoorbeeld de belofte om niet te discrimineren tegen ongevaccineerden, die een week later achteloos worden tegengesproken. In Australië, het land waar de globalistische COVID-hysterie het hardst heeft toegeslagen zijn, in tegenstelling tot Den Haag, wel degelijk betrouwbare cijfers beschikbaar. Daaruit blijkt om te beginnen dat COVID vaak erger is dan een seizoensgriep, maar ook dat het absoluut geen Spaanse griep is of die van 1918-1920, waar ècht sprake was van een ware pandemie die 30 tot 50 miljoen mensen het leven kostte, terwijl sommige schattingen zelfs naar de 70 miljoen tenderen… 

Corona is een forse epidemie maar ‘pandemie’ doet het zo goed om miljoenen naïeve mensen angst aan te jagen èn de kassa te vullen. De feiten van ‘the Australian Institute of Health and Welfare’ zijn echter behoorlijk ontnuchterend, de gemiddelde levensduur van de Australiër ligt op 82,6 jaar terwijl dat gemiddelde voor covid-fataliteit notabene op 85 jaar ligt! Sinds het begin van de corona-hysterie ligt het Australische mortaliteitspercentage voor mensen onder de 50 op 4 in 12.000, terwijl 60% der covid doden in verzorgingstehuizen viel. Liefst 73 % der covid-sterfgevallen hadden eerdere chronische gezondheidsproblemen en een nog groter percentage niet chronische maar serieuze incidentele kwalen, hetgeen het moeilijk maakt om te beweren dat de meerderheid van hen ongevaccineerd zou zijn, of het tegendeel…

Geen 90% effectiviteit

Los van de brutale verkrachting van onze (grond-)wettelijke rechten en de zwaarwegende ethische aspecten zijn de honderdduizenden zo niet, door ‘Big Pharma’ angstig verzwegen, miljoenen slachtoffers der vaccinaties natuurlijk een levende aanklacht tegen de vaccinatiedwang der hardleerse drammers. Desondanks jammerde de onverbeterlijke Monty Python Hugo de Jonge in de 2e Kamer, nadat Pieter Omtzigt hem met de rug tegen de muur zette over zijn vaccinaties, dat deze nog steeds 90% effectieve bescherming zouden geven…    


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
1 jaar geleden

Ik kan iedere Sta-Pal lezer aanraden zich te oriënteren op deze website van duizenden Nederlandse onderzoekers en artsen:

https://archive.newsletter2go.com/?n2g=guv7rw8n-ervwxaza-17vi

voor een eerlijke en professionele voorlichting over de wijze waarop de malafide leugenaar Mark Rutte ons land willens en wetens ondermijnt.