Broodnodige godsdienstoorlogen

Onze beschaving wordt belegerd door militant atheïstische barbaren die, in toenemende collaboratie met Chinese marxisten, het gemunt hebben op het hart van onze samenleving, onze traditioneel liberale, conservatieve cultuur en daarop gebaseerde vrijheid.

Die worden achteloos geofferd op het altaar van een destructieve ideologie door een Haags kartel van (in naam) liberale en conservatieve politici, waarvan de slechts op macht beluste demissionaire premier in zijn toenemende ideologische verdwazing de visieloze exponent is. Zijn obsessie is het binnenslepen van verkiezingswinst en hardnekkig vasthouden aan het pluche, waarbij hij in één decennium een ongekend spoor van vernieling achterlaat, maar weigert daarvoor iedere verantwoordelijkheid te accepteren. Sterker nog, in zijn moreel verval sleurt hij een bestuurlijk systeem van corrupte politieke, ambtelijke en rechterlijke macht mee in de ideologische ‘race naar de bodem’, met materiële verleidingen van remuneraties die zij nergens anders kunnen binnenslepen en leuke baantjes toe.

Linkse arrogantie en het maatschappelijk contract

De belofte van post-parlementaire carrières en buitenproportionele pensioenen verleidt een arrogante élite ertoe zich te prostitueren voor collaboratie met Rutte’s onvermijdelijke falen dat ons, onder andere, al jarenlang de trieste koosnaam van ‘Narcostaat aan de Noordzee’ oplevert. Denkt u daar niet te licht over want of u nu in Manilla of in Bogotà rondloopt, die kwalijke associatie blijkt overal te bestaan. Maar het zal Rutte ‘worst wezen’…  De rest van zijn incompetentie en wandaden is dit weekend alweer prima geïnventariseerd op deze pagina’s, maar ‘die opportunisten hebben geen besef van de historie en zijn zo gedoemd die te herhalen’ (mijn parafrasering van Churchill’s woorden). Besef van de historie lijkt deze collectie middelmaat volkomen vreemd.

In hun linkse arrogantie realiseert Rutte’s Kartel zich niet eens hoeveel schade zij aanrichten in hun greep naar de macht waarbij de bevolking niet meer wordt erkend als hun principaal in het vigerende ‘maatschappelijk contract’ van de Zwitserse filosoof  Rousseau. Deze stelde dat politieke macht en wetten teruggevoerd kunnen worden op het feit dat de burgers van een samenleving een sociaal contract hebben afgesloten. Maar die bevolking wordt slechts gezien als een lastige, ongehoorzame vijand die zijn plaats niet weet en om Mark Rutte’s lesje in ‘burgerlijke gehoorzaamheid’ vraagt. Of het nu gaat om de lachwekkende travestie van justitie in de panische handhaving van de avondklok of de nutteloze mondkapjes pesterij, dit intolerante baasje moet en zàl zijn zin krijgen… Welke onherroepelijke schade de door het globalisme daartoe bewust gecreëerde corona- en klimaatcrises aan onze cultuur en economie aanrichten onttrekt zich niet alleen aan hun verkokerde perceptie, sterker nog, dit deert hen niet. Integendeel, dàt is het doel van Mark Rutte’s communistische broodheren in de VN met nihilistische monstrositeiten als ‘building back better’ en ’the great reset’ die het uit 1762 daterende ‘maatschappelijk contract’ corrumperen en degraderen.

De absolute noodzaak van de ‘godsdienstoorlog’

Het openlijke marxisme van de VN en niet te vergeten de EU dicteert de absolute noodzaak van de ‘godsdienstoorlog’ waarmee het atheïsme al decennia lang probeert ruim baan te krijgen met hun fanatieke aanvallen op de christelijke religie die de grootste bedreiging vormt voor hun globalistische idée fixe. Die religie vormt nu eenmaal de conceptuele ruggengraat voor onze westerse cultuur en beschaving. Ideologisch gezien is het dus essentieel voor ‘links’ om iedere notie van geloof en het transcendente waar dat geloof zich op richt, te vernietigen. Alleen dan kan ‘links’ – in hun vernauwde bewustzijn – concurreren met de christelijke religie.

‘The great reset’ anno 1789

Komend vanuit de 18e eeuwse verlichting boekte ‘links’ hun eerste grote overwinning in de Franse revolutie van 1789 in hun poging om de samenleving volledig te herbouwen. ‘The great reset’ was in 1789 al een kenmerk van de Jacobijnse moordpartijen die beoogden de Franse samenleving van de grond af op te bouwen in een trouwe kopie van de hysterie die wij nu weer dagelijks te horen krijgen. Ook toen was het ‘imbecielen troef’ met o.a. een heel nuttig jaar van 30 maanden van elk drie tiendaagse weken als equivalent van de hedendaagse ‘identiteitshysterie’, maar vooral met veel nadruk op het uitroeien van religie in hun fanatieke, Messiaanse bevlieging die de geboorte proclameerde van een nieuwe, militante seculiere, politieke religie – een rampzalig prototype van het communisme, fascisme, nazisme en Islamisme van de vorige eeuw.

De moordlustige Parijse grachtengordel

Na de Franse revolutie werd een groot deel van de clerus uitgemoord en werden prachtige, immense kathedralen en kerken gesloopt en leeggeroofd, bibliotheken in brand gestoken, kunstwerken vernietigd uit dezelfde pure haat en hufterigheid die wij nu weer terugzien. Maar revoluties hebben de eigenschap zich tegen zichzelf te keren, zoals Montesquieu – grondlegger van de Trias Politica – merkte toen de Parijse grachtengordel– regerende élite van Robespierre in hun ‘grote terreur’ tienduizenden hoofden onder de guillotine legden in hun greep naar de absolute macht. ‘Genoeg is genoeg’ en ‘teveel is teveel’! Het waren destijds precies dezelfde primitieve barbaren die het land op de rand van een  burgeroorlog brachten door terreur als een officieel programma te institutionaliseren. Nèt als de huidige politiekcorrecte, door Soros gesponsorde, Antifa en BLM dwazen in de USA die hun apex inmiddels voorbij geschoten lijken te zijn nu roverhoofdman Joe Biden nog maar van zo’n 30% van het electoraat een schouderklopje kan verwachten.

Onze gekozen volksvertegenwoordigers laten zich echter ringeloren door Mark Rutte en doen niets om diens nefaste agenda te stoppen. Zij hebben daarmee de deur wijd geopend voor de linkse ‘cultuuroorlog’. Omdat zij in de bestrijding daarvan geen stemmenwinst  zien creëren zij één groot politiek vacuüm waarin het fanatieke neonmarxisme kan floreren. Daarmee creëren zij een spirituele leegte bij afvalligen die van de weeromstuit vaak proberen om die echoput van hun innerlijke leegte te vullen met simplistische mantras van de seculiere religie van het linkse atheïsme. Dat biedt nu eenmaal ‘panklare oplossingen’ voor simpele zielen die graag ‘ergens bij willen horen’. Wat is mooier dan het politiekcorrecte ‘we against them’ mantra uit het hoofd te leren zodat je met ‘het correcte vijandbeeld’ ook het warme gevoel van binnen krijgt dat je nu ‘ergens bijhoort’ en je luidkeels in marxistische haatcampagnes kunt mengen? Navrant is hoe een christelijke partij als de ChristenUnie het eigen ‘credo’ verloochent door zich door een farizeeër uit de linkse kerk als Gert Jan Seegers zo willig naar de slachtbank te laten leiden, tekenend voor het onbenul.

Cultuur ligt stroomafwaarts van religie

Het is een historisch gegeven dat cultuur stroomafwaarts ligt van religie en dat de huidige denigratie van het christelijk geloof èn het algemene verlies van alles wat daarin transcendent is, ons in cultureel opzicht kreupel maakt. Vandaar die permanente communistische agressie jegens hun meest gevreesde vijand, de christelijke religie – die in voornoemde heer Seegers een paard van Troje binnen de gelederen heeft gehaald. Hun perverse haatcampagne – die met name op handen gedragen wordt door D66, GL en PvdA – past naadloos in de linkse atheïstische agressie van de laatste drie eeuwen tegen het transcendente karakter van het christendom dat het dorre marxisme nu eenmaal ontbeert. De wereld zag dezelfde militant atheïstische moordpartijen van het revolutionaire Frankrijk terug in de 19e eeuw in socialistische, communistische, anarchistische en nihilistische bewegingen, resulterend in meer dan honderd miljoen doden in de 20e eeuw dankzij hun ideologische nazaten! Drijvende krachten achter deze waanzin waren de communist Karl Marx met zijn ‘religie is de opium van de massa’ en de nihilist Friedrich Nietzsche met ‘God is dood’. In de 20e eeuw zagen wij een parade van Bertrand Russell (‘Why I Am Not a Christian’) en niet te vergeten Sigmund Freud met zijn brutaal atheïstische polemiek ‘de toekomst van een illusie’.

Al die mafkezen die zich manifesteerden in communisme, psychoanalyse, existentialisme, nihilisme, anarchisme, logical positivisme, Rand’s objectivisme, seculier humanisme, structuralisme en vandaag de dag in hun poststructuralisme, postmodernisme, en de hedendaagse sociale en culturele bewegingen zien de destructie van de religie als essentieel om hun ideologie aan de massa op te leggen en zo het ‘maatschappelijk contract’ te verkrachten. Deze historische analfabeten zouden, net als het gros der leden van onze beide Kamers, zich eens moeten verdiepen in het moorddadige Soviet Atheisme of dat van Nazi Duitsland, de oost Europese staten onder de communistische hiel waarvan met name het katholieke Polen een lichtend voorbeeld van verzet tegen het fascisme bleek en dat nu nog steeds is in hun verzet tegen de totalitaire EU, het immense gevaar van een communistisch China, Noord Korea, Cuba, Cambodia onder de Khmer Rouge die, na de moord op één miljoen onschuldige boertjes, desondanks nog steeds door de GL communist en lid van de 1e Kamer Rosenmuller op handen wordt gedragen. Winston Churchill zei al in 1948, bij het begin van de koude oorlog in ‘the House of Commons’:  ‘Those who fail to learn from history are doomed to repeat it.’ Maar hoe kunnen ignorante mensen leren van de geschiedenis als deze nooit onderwezen wordt en zelfs Mark Rutte, na zijn indrukwekkende, achtjarige geschiedenis ‘studie’, er niets van begrijpt maar actief deelneemt aan de funeste linkse propaganda?

Dàt is de reden dat wij in de huidige cultuur-oorlog erop moeten staan dat volksvertegenwoordigers ons ook effectief beschermen tegen het barbaarse collectief van de VN, de EU en hun doortrapte marionet in het torentje. Maar hun primitieve reactie op de directe bedreiging van hun lucratieve status quo en hun morele uitverkoop aan, danwel actieve participatie in Mark Rutte’s globalistische en atheïstische agenda, richt zich collectief op één intellectueel eerlijke collega. In hun ignorante brutaliteit gaan zij zelfs zover dat zij durven te opperen dat de FVD maar opgeheven moet worden ‘omdat Baudet’s toon hen niet bevalt’. Over de voor hen kennelijk gecompliceerde inhoud van diens betoog kon naar goed totalitair gebruik uiteraard niet eens gesproken worden.

Wie echter al een dagje langer meegaat en over de grenzen heeft gekeken zal zich herinneren dat tientallen jaren geleden Amerikaanse linkse activisten die in een, destijds nog mogelijk, open debat wegens gebrek aan inhoud werden ‘vastgezet’, al met hun laatste wanhopig ‘schijnargument’ kermden: ‘I don’t like your tone’. In alle jaren sindsdien schiet het kennelijk niet erg op met de geestelijke ontwikkeling van onze niet bijster intelligente, laat staan integere, Kamerleden.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
koddebeier
2 jaren geleden

Het linkse virus is wijd verbreid onder het kartel en hun handlangers, je kan het vergelijken met de varkenspest of de gekke koe ziekte, waartegen maar één oplossing was.