Auteur: Leo Dorrestijn

Prikbord nr 870

Zouden de partijen die nu het indammen van de asielstroom tegenhouden, niet ‘verplicht’ kunnen worden om met oplossingen te komen, die betaalbaar zijn, houdbaar bij de rechter en NIET nog meer gelukszoekers aantrekken? In ieder geval wordt in Frankrijk minder…

Deel dit:

Prikbord nr 869

Hoe corrupt is het COA als het eten voor een asielzoeker naar verluidt € 52 per dag mag kosten in Barendrecht? Van dat bedrag moeten NL gezinnen soms een hele week leven! Geen wonder dat asielzoekers ook andere, absurde eisen…

Deel dit:

Prikbord nr 868

Een intakegesprekje van nog geen 10 minuten – waarvan de assistent-arts zei, dat het feitelijk overbodig was (alleen uit ‘gewoonte’) – leverde een ziekenhuisfactuur van € 250 op. Die ik zelf mocht betalen; dus is de verzekeraar niet geïnteresseerd. Het…

Deel dit:

Prikbord nr 867

Banken willen zoveel mogelijk automatiseren, maar er is een NL bank die klachten via chat of telefoon niet afhandelt, maar een brief aan de directie wil ontvangen! E-mail is kennelijk niet (meer) bekend.

Deel dit:

Prikbord nr 866

In dit land waar er artsen en rechters te weinig zijn, bestaan teveel (niet-integere) advocaten. Helaas worden die veelal beschermd door de Orde en de Raad van Discipline, terwijl de klokkenluiders onder hen worden bedreigd door de Deken van de…

Deel dit:

Prikbord 865

Terwijl er bij de Belastingdienst, Politie, Justitie, Defensie, (GGZ)artsen, verplegend personeel en Jeugdzorg tekorten zijn, is het aantal ambtenaren nog steeds absurd hoog. Met name bij de ministeries voor Gezondheidszorg en voor Onderwijs zijn de aantallen verbijsterend en nauwelijks verklaarbaar,…

Deel dit:

Prikbord nr 864  

Het achterkamertjesgekonkel over de stikstofproblematiek lijkt zich toe te spitsen op het tijdspad. Een volstrekt verkeerde insteek van het CDA als het gaat om de werkelijke discussie: zijn de Natura-2000 gebieden allemaal even relevant voor het vermeende stikstofprobleem in Nederland…

Deel dit:

Prikbord nr 863

Sommige politici en media hebben de aanval op de BBB geopend; niet zo demoniserend als bij Pim Fortuyn, want dat zou teveel opvallen. Maar even venijnig door allerlei tekortkomingen en het activisme in de gevestigde partijen ook aan de BBB…

Deel dit:

Prikbord nr 862

Het omvallen van drie – relatief kleine – Amerikaanse banken is kennelijk groot nieuws als er ook pensioengeld mee verloren gaat (ABP naar verluidt 140 – 300 miljoen).

Deel dit:

Prikbord nr 861

Het wordt tijd voor een parlementaire enquête over de bouwprojecten die het Rijk aanbesteedt. Want de voorspelde budgetoverschrijding bij de renovatie van het Binnenhof, is er een in een lange reeks die alleen verklaarbaar is door corruptie of incompetentie. Wellicht…

Deel dit: