Prikbord nr 867

Banken willen zoveel mogelijk automatiseren, maar er is een NL bank die klachten via chat of telefoon niet afhandelt, maar een brief aan de directie wil ontvangen! E-mail is kennelijk niet (meer) bekend.

Overigens gaat het slechts om een BIC-code die in Thailand niet bestaat (alleen Swift), maar toch wordt geëist door de computer. Er moet dus een bestand zijn van de ‘juiste’ BIC-codes om te kunnen verfiëren. Terecht heb ik tot dusver geweigerd over te gaan op internet-bankeren. Banken hebben gewoon hun (communicatie)zaken niet op orde en houden zich vooral onbereikbaar.

DBC

De Diagnose- en BehandelCode is een instrument om de afrekening van een ziekenhuis met de verzekeraar te vereenvoudigen. Of het ook goedkoper is, blijft nog de vraag, want het is door ambtenaren bedacht… beweren de verzekeraars. Dus zal het toezicht wel ontbreken; ook op het hanteren van een truc om het eigen risico van de patiënt te plunderen.

Logisch zou zijn dat elke DBC-periode van 90-120 dagen wordt afgesloten met een factuur die de patiënt moet goedkeuren en vervolgens doorsturen naar zijn verzekeraar. De datum van de factuur bepaalt dan in welk jaar de eigen bijdrage wordt ingehouden. Maar zo werkt het niet: het ziekenhuis verstuurt ongecontroleerde facturen en de verzekeraar kijkt of er in het voorafgaande jaar nog ruimte was in de eigen bijdrage van de patiënt. En dan is meteen duidelijk waarom de staat dit systeem heeft goedgekeurd, want de eigen bijdrage wordt maximaal benut (uitgeput) zonder dat de patiënt weet waarvoor hij/zij (mee)betaalt.

Doorgedraaide computers

De opa of oma die voor een kleinkind een abonnement wil afsluiten voor een bekend kinderblad via de website, moet zich soms voorbereiden op onzinnige vragen, onbereikbare klantenservice, niet werkende accounts, geweigerde wachtwoorden (die volledig voldoen aan de eisen) en idiote ‘antwoorden’. Het moeten aanmaken van een account ‘zodat je dingen zelf kunt regelen’ wordt een lachertje als je abonnement niet bekend is onder het ontvangen nummer, alleen telefonisch kan worden gewijzigd of opgezegd (na 30 minuten naar een overbodige herhaling te luisteren) en geen vragen aan de klantenservice kunnen worden gesteld over een spontaan gewijzigde gebruikersnaam of ‘ongeldig’ wachtwoord. Maar het kan nog gekker: na zelfs geboortedatums (in combinatie met de rest van je persoonlijke gegevens en van het kleinkind, altijd nuttig voor hackers) verplicht te hebben ingevuld, antwoordt de computer de postcode niet te (her)kennen of dat het account eerst moet worden gekoppeld aan het abonnement; dit kan de computer niet zelf??? Een chat-gesprek heeft dan absoluut geen zin meer, omdat de intelligentie van dit soort programma’s gericht is op het afschrikken van de klant, net als de moeizame klacht- en wachtprocedure. Overigens werd mijn probleem daarna wel opgelost door … een mens!

Dublin-akkoord

Volgens de Raad van State moet Nederland het Dublin-akkoord negeren en mag geen gelukszoekers terugsturen naar Italië (en Griekenland etc.). Wederom een bewijs dat de Raad geen recht spreekt, maar een politiek orgaan is. In hoeverre dit met het kabinet werd ‘geregeld’, zal wel blijken als Den Haag zich (niet) wendt tot het Europese Hof.

Terugsturen naar Tunesië is dus helemaal niet toegestaan, volgens de opvattingen van de Raad, hoewel Tunesië een ‘veilig land’ is, gezien de onderhandelingen over een zgn. Turkije-deal. Dat Duitsland en Nederland zich daarbij niet willen laten chanteren door de heersende dictator, is terecht, maar toch een beetje vreemd. De Turkse dictator doet namelijk hetzelfde.

Graan

De export van Oekraïens graan per trein of over de weg, zou de prijzen in Europa doen kelderen. Een merkwaardige bewering, omdat het tot dusver gebruikelijke transport per schip dan duurder zou zijn, waardoor de prijs in Afrika hoger zou (moeten) worden dan in Europa? Bovendien bestaat voor dit ‘nadeel’ een simpele oplossing; omdat Oekraïne (nog) geen lid is van de EU, kan er invoerrecht worden geheven tot het oude prijsniveau. En Europese boeren kunnen dan hun duurdere graan exporteren naar Afrika etc. waar meer mensen worden geboren dan voedsel wordt verbouwd.

Gratis kinderopvang

De gratis kinderopvang wordt uitgesteld in het kader van noodzakelijke bezuinigingen. Daarbij wordt in commentaren gewezen op het niet-beschikbaar zijn van voldoende capaciteit, maar die domme fout moet kennelijk verhuld worden. Er is dus geen geld en zoals gewoonlijk zijn ‘bezuinigingen’ bij de overheid omgekeerd evenredig met de lastenverhoging voor de burgers. Zelfs de lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven komen bij de burgers terecht.

Kaag-bril

Minister Kaag beziet door haar EU-bril heel Nederland als een wingewest.

Waar ze landen die niet bezuinigen wil ontzien, moet Nederland bezuinigen om die landen te kunnen steunen. Gelukkig is er in Duitsland nog een minister van Financiën met gezond verstand.

Kinderbescherming

Vóórdat er nog meer geld aan de Kinderbescherming/Jeugdzorg wordt gespendeerd, zou er eerst een parlementair onderzoek moeten komen over de werkwijze, protocollen en rechtszaken. Want het gaat niet alleen om de uithuisplaatsing van duizenden kinderen, zoals onder meer in de Toeslagen ‘affaire’ (lees: schandaal), waarbij de vraag kan worden gesteld waarom die ouders met vermeende schulden aan de Belastingdienst niet in aanmerking kwamen voor schuldsanering, zodat ze hun kinderen konden behouden en na drie jaar schuldenvrij waren? Andere schuldeisers moeten er immers wel genoegen mee nemen dat ze naar hun vorderingen kunnen fluiten. En de kosten van een bewindvoerder wegen zeker op tegen het verdienmodel van uithuisplaatsing en begeleiding. Doch op internet zijn ook genoeg voorbeelden te vinden van verspillingen, fouten en falende kinderrechters die leugens (meineed) van jeugdzorgmedewerkers negeren. Daarnaast zou er een einde moeten komen aan de interne ‘klachtenafhandeling’ waarover onjuiste/onvolledige registratie plaatsvindt van de absurde uitspraken en aan rapporten die 3 maanden achterlopen, zodat er altijd reden is om de ‘begeleiding’ voort te zetten; met name indien de cliënten (ouders en kinderen) geen juridisch advies willen/kunnen inroepen, omdat ze zelf geen boekhouding hebben bijgehouden van de ontwikkelingen en incidenten. Om over de jeugdgevangenissen maar helemaal niet te spreken. Het aantal doctorandussen dat in het gevangeniswezen ‘beschikbaar’ is, steekt sterk af tegen de kwaliteit van de behandeling – met name door een deel van het bewakingspersoneel – en heeft weinig meerwaarde, gelet op de andere (vervalste/tendentieuze) rapportages in het dossier.

Klimaatkosten

Niet alleen de profeet Timmermans heeft ‘vergeten’ te onderzoeken of de EU de klimaatkosten wel kan dragen en of dit op langere termijn het gewenste effect kan hebben, maar ook de regering in Den Haag lijkt niet te beseffen dat de hele Europese energietransitie geen enkel effect zal hebben, indien de zuidelijke landen niet mee (kunnen) doen, net als Oost-Europa, Afrika, Azië, Zuid- en Midden-Amerika en het Midden-Oosten waar grote belangen liggen bij het in stand houden van de olie-export en de economische concurrentie met de VS.

Bovendien is de VN nog steeds niet in staat om landen te dwingen de bevolkingsgroei te stoppen, terwijl de vernietiging van de Europese welvaart, de afbouw van voedselproductie, de stromen economische vluchtelingen en de machtshonger van Peking tot nieuwe spanningen en zelfs oorlogen kunnen leiden. Vermeende uitspraken van de Amerikaanse president zouden erop wijzen dat de VS niet langer bereid is om de confrontatie aan te gaan, indien er met kernwapens wordt gedreigd tegen bondgenoten. De klimaathype zou uiteindelijk een veel grotere ramp kunnen veroorzaken dan de onomkeerbare opwarming van de atmosfeer.

Parlementair onderzoek

Bij allerlei onderzoeken door parlementariërs en journalisten worden belangrijke getuigen (te) vaak genegeerd; vermoedelijk, omdat zelfs ervaren onderzoekers niet kunnen of willen geloven dat bepaalde beweringen en schandaaldossiers op waarheid berusten. Dit betreft niet alleen geheime overheidsfinanciering voor de bouw van moskeeën, de adoptiemaffia, het kindermisbruik in (kerkelijke) tehuizen, de criminele behandeling van ongehuwde moeders, de corruptie bij de bouw/renovatie van overheidsgebouwen, de censuur of zelfs uitschakeling van politieke tegenstanders en klokkenluiders, de ‘wetenschappelijke’ rapporten met de gewenste uitkomst, de bijzondere relatie tussen de overheid en bepaalde banken etc. etc. maar ook de wijze waarop de overheid en ziekenhuizen voor miljarden zijn opgelicht bij allerlei ict-projecten. Onderzoekers doen er verstandigheid aan om de kennis en bewijzen van insiders niet naast zich neer te leggen, maar te gebruiken om te vergelijken met datgene wat ambtenaren hen aanreiken.

Po-niveau

De Italiaanse Po bevat nu reeds te weinig water. Het probleem was bekend tijdens de zomerperiode, maar kennelijk geen reden er iets aan te doen. Bijv. een dam bouwen bij de monding, met een sluis, zodat het waterniveau kan worden geregeld en zeewater buiten wordt gehouden.

Telegraaf-redactie

Naar verluidt vertrekt de vervangen hoofdredacteur van De Telegraaf naar de VS als correspondent. Sommige mediadeskundigen vinden dit merkwaardig, omdat Paul Jansen goed werk deed als hoofdredacteur en in de VS al een correspondent aanwezig is. Het kan dus niet om een ‘strafoverplaatsing’ gaan, tenzij de Belgische bazen van de krant een andere koers willen. Dat zal snel blijken, indien de voortreffelijke columnisten ook verdwijnen en er nog meer sport, reclame en geleuter over BN-ers de pagina’s vullen. Het zou niet de eerste kwaliteitskrant zijn, die een andere doelgroep voorrang geeft. Bij de NRC vooral de politieke elite.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties