Prikbord nr 868

Een intakegesprekje van nog geen 10 minuten – waarvan de assistent-arts zei, dat het feitelijk overbodig was (alleen uit ‘gewoonte’) – leverde een ziekenhuisfactuur van € 250 op. Die ik zelf mocht betalen; dus is de verzekeraar niet geïnteresseerd. Het medische wereldje lijkt steeds meer op een kartel zonder enig toezicht.

Amsterdamse schuldenberg

Wie de Amsterdamse begroting doorneemt, kan verbijsterende bedragen tegenkomen, bijv. dat de lening aan het AEB niet wordt afgelost (250 miljoen) en er nog tenminste 170 miljoen bij moet. De totale schuld van de stad zou reeds € 7,7 miljard bedragen, maar er zijn nog enkele mogelijke tegenvallers niet meegenomen. Waarom er toch 300 miljoen(!) beschikbaar wordt gesteld voor een fietsbrug, is dan ook een raadsel; wetende dat dit wel zal uitdraaien op 400 miljoen en een hoop uitvluchten. Amsterdam leeft boven zijn stand en het wordt tijd dat de provincie ingrijpt.

Bontenbal

Het CDA-Kamerlid Bontenbal is een voorbeeld van infiltratie van een partij door klimaatactivisten. Hij wil dat Europa de Chinezen vóórblijft met de vergroening van de maakindustrie en andere CO2-maatregelen (Tel.9/5), alsof dit het kernprobleem is van de klimaatverandering .

Natuurlijk zou het beter zijn als Europa minder afhankelijk wordt van China, maar dat heeft niets met klimaat te maken (wel met een gebrek aan arbeidskrachten). Zeker niet als China daadwerkelijk in staat blijkt om minder vervuilend te worden, zodat India daaraan een voorbeeld kan nemen. Maar een Chinese ‘voorsprong’ op het gebied van energietransitie, transportvergroening, bouwverduurzaming, verwarmingstransitie en productievergroening zou de hele wereld juist moeten toejuichen. Bontenbal suggereert dat die honderden nieuwe kolencentrales vooral als back-up dienen. Waarvan dan: gascentrales, kerncentrales, windturbines, waterstofturbines? Zit hij wellicht bij de verkeerde partij?

EU-steun

EU-president Von der Leyen heeft een goed moment uitgekozen om een bezoek te brengen aan Kiev en te tonen dat de EU niet onder de indruk is van Russische dreigementen. Het herbestemmen van het Europese ‘klimaatfonds’, namelijk voor steun aan Oekraïne, zou daarbij een logische stap zijn geweest. Hoe eerder die oorlog eindigt, hoe beter voor het klimaat. Maar de graailanden binnen de EU zien het geld liever besteed aan hun nationale prioriteiten, zoals rentebetalingen, industrie-ontwikkeling, dubieuze ict-projecten en bankensanering. Daarnaast willen ze geld voor vluchtelingenopvang (in plaats van doorsturen?), aflossing van nieuwe schulden en het in stand houden van allerlei privileges. Zelfs in België verdienen parlementariërs meer dan in Nederland. Intussen pleit minister Kaag ervoor die landen nog meer schulden te laten maken; alsof dit ooit nog teruggedraaid kan worden. Dat daarmee de waarde van de Euro verder daalt en de inflatie dus toeneemt, is haar kennelijk ontgaan. Intussen geniet het bankenkartel de bescherming van DNB en laat Kaag de Duitsers stikken bij hun verzet tegen de EU-plannen.

Hypocriet

Terwijl vooral groene politici en activisten zich druk maken over de overdracht van de natuur aan de volgende generatie, is het overdragen van een veilige en gezonde samenleving kennelijk onbelangrijk. Net als welvaart en vrijheid; dus geen woord over de bevolkingstoename.

Intussen laten ze zich wel beveiligen tegen de gevolgen van hun beleid, zorgen voor hun eigen waardevaste pensioen en andere privileges, en verzwijgen de feiten, bijv. over de georganiseerde misdaad. Sommigen suggereren zelfs dat het verkopen van cocaïne niet strafbaar zou moeten zijn, omdat dit de drugscriminaliteit dan laat verminderen. Wie zijn dan eigenlijk de gebruikers én de ‘verliezers’ in de oorlog tegen drugs? En wat is er nog over van die ‘soldaten’ bij de politie? Alleen speciale eenheden gebruiken wapens, want zelfs de ME mag slechts klappen uitdelen. Een Amerikaanse politieagent zou hier verbijsterd zijn.

En cocaïne zal – net als mensensmokkel en de EU – de samenleving blijven ondermijnen. Drugskartels die concurrenten blijven omleggen, verslaafden die niet gedwongen mogen afkicken (EN DUS LEVENSLANG EEN UITKERING EN BEGELEIDING KRIJGEN), criminelen die rechters, PBC-psychiaters, OM en politiefunctionarissen blijven bedreigen, en psychopaten die politici, bestuurders en ondernemers bedreigen of chanteren. Terwijl rapporten van de AIVD, de Algemene Rekenkamer, Frontex en het SCPB worden genegeerd. Want de natuur en het klimaat zijn véél belangrijker dan… de toekomst van de eigen bevolking.

Kinderopvang

Kan iemand nog uitleggen waarom de kinderopvang peperduur is, terwijl de medewerkers kennelijk worden onderbetaald? Want volgens de branche-organisatie komt er meer capaciteit beschikbaar als de medewerkers beter verdienen. Maar kinderopvang is geen gezondheidszorg waarin miljarden worden verspild terwijl het personeel op zijn tandvlees loopt. Dat ook daar mensen weglopen, heeft al nauwelijks tot verbeteringen geleid. Wat verwacht men dan van de managers in de kinderopvang, die een dergelijk commercieel verdienmodel hanteren? Omdat ‘alles’ duurder is geworden bezuinigt men alleen op het personeel of ook op het management?

NAVO

Poetin heeft de NAVO een geweldige dienst bewezen. Duidelijk is geworden dat bij een lidmaatschap van Oekraïne de NAVO helemaal niet gereed zou zijn geweest voor een militaire confrontatie. Tevens zijn we weer eens met de neus op de nucleaire feiten gedrukt, is de onmacht van de VN aangetoond en zijn de onbetrouwbare bondgenoten ontmaskerd. Daarnaast hebben ook China en Iran hun ware gezicht laten zien en daarmee alle ‘duiven’ de snavel gesnoerd. Winst is ook dat Finland tot de NAVO is toegetreden en dat de strategische kwetsbaarheid van de verschillende landen uiteindelijk ook de politici niet zal ontgaan. Blijft over de huidige verkiezingen in Turkije, waarbij niet alleen de dictatuur van Erdogan op het spel staat, maar tevens het NAVO-lidmaatschap van Zweden en eventueel Oekraïne. En dit laatste is niet onbelangrijk voor de afloop van de oorlog dan wel de kans op onderhandelingen.

Ontslagvergoeding

Een part-time medewerker die ook een eigen bedrijfje runde, krijgt van de rechter € 70.000 mee. Hij had weliswaar zijn werkgever opgelicht door valse ziekmeldingen (of valt het onder diefstal?), maar dat is in dit gave landje geen reden voor ontslag op staande voet. Het lijkt er meer op dat rechters de staatskas willen spekken via de af te dragen belasting en de wachttijd voordat (eventueel) een ww-uitkering wordt toegekend, doch de werkgever kan zijn kosten gewoon aftrekken in de jaarrekening. Daarmee blijft ook deze uitspraak onbegrijpelijk en weer een reden waarom werkgevers huiverig zijn voor vaste contracten. Zelfs een zieke schoonmaakster die een gesprek weigerde op een tijdstip waarop ze elders aan het werk zou kunnen zijn, werd door de rechter in het gelijk gesteld.

Rechtspraak

Nu een groot aantal hooligans is opgepakt, zullen strafrechtadvocaten moeten afwachten of hun rechtsbijstand daadwerkelijk nodig is. Immers, rechters zullen hun vingers niet willen branden aan opvallende verschillen met de behandeling van demonstranten, gewelddadige activisten en stakers die een veel grotere maatschappelijke en economische schade aanrichten. En de kosten van ME-inzet dienen niet door hooligans, maar door de clubs te worden betaald. Alleen automobilisten moeten opdraaien voor de kosten van hun ‘opsporing en veroordeling’.

Risico

De westerse aanhangers van Poetin, Erdogan en de Iraanse dictators moeten zich toch eens afvragen waarom hun idolen zo bang zijn voor de vrijheid van meningsuiting en rapportages van journalisten. Na diverse arrestaties beginnen westerse journalisten terug te keren naar hun landen van herkomst; een beetje laat, gezien het lot van de door hen geïnterviewden die onvoldoende werden ‘afgeschermd’. Dat journalisten risico’s lopen aan een front, is begrijpelijk, maar dat ze bang moeten zijn voor geheime diensten of de Taliban of de ‘lange arm’ van dictators, is een schande waarvoor de VN niet moet wegkijken. Want geleidelijk sluipt dit fenomeen ook ‘democratische’ landen en internationale organisaties binnen en uit zich dan in censuur, toegangsverboden, informatiestiltes, ‘geheim’-stempels en politieke druk op redacties. Ook in Nederland en de EU waar dubieuze staatshoofden nog steeds welkom zijn, journalisten (moeten?) zwijgen en geen verantwoording aan de Kamer wordt afgelegd.

Studenten

Met alle respect voor hun opvattingen en gedrevenheid, maar wat weten demonstrerende studenten nu echt van de problemen in de wereld en welke bijdrage willen ze leveren aan oplossingen? Hoeveel ervaring en inzicht brengen ze daarbij mee, want van kreten kun je niet eten. En welke privileges verwachten ze zelf in hun toekomstige functies? Of gaan ze eerst allemaal een jaar werken tegen minimumloon? Hun leefstijl is soms af te lezen uit de schulden die ze maken of de eisen die ze stellen, terwijl in hun elitaire wereldje vaak nauwelijks besef is over wie dit allemaal betalen.

Natuurlijk mogen ze onmiddellijk stoppen met fossiele brandstoffen, maar eis dit niet van bedrijven die het overleven van onze bevolking mogelijk maken, tenzij je met echte oplossingen komt… en niet met luchtkastelen.

En universiteitsbestuurders die met gratuite steunbetuigingen begrip tonen voor illegale studentenacties, moeten er rekening mee houden dat ook hun ‘leefstijl’ en jaarrekening tegen het licht worden gehouden bij komende bezuinigingen. Want de belastingbetaler is niet langer bereid om politieke broeinesten te financieren. Intussen lijken er teveel studenten te zijn, die niet thuishoren op een universiteit, doch de minister wil liever het niveau verlagen dan de selectie in stand houden.

VdL

Werknemers van het autobedrijf VdL willen niet worden ontslagen als er straks geen opdrachten meer zijn. Sommigen gebruiken zelfs als argument dat ze er meer dan 30 jaar hebben gewerkt. Stel je voor: 30 jaar bij dezelfde baas, geen verhuizingen, vast inkomen en straks een ww-uitkering. Wat verwachten ze eigenlijk: gewoon te worden doorbetaald, terwijl elders in het land bedrijven schreeuwen om technische medewerkers?

Niet het bedrijf heeft gefaald, maar de vakbonden die hebben verzuimd de werknemers voor te lichten over de veranderingen in de wereld. En domme stakingen maken de kans op een nieuwe opdracht niet groter, noch het bedrag dat beschikbaar blijft voor een afvloeiingsregeling (of voor eventuele terugbetaling van staatssubsidies?).

VS

De Nederlandse overheid hoeft niet bang te zijn dat bedrijven massaal vertrekken naar de VS vanwege overheidssubsidies. De VS zijn naar verluidt nagenoeg failliet en de steun aan Oekraïne zal niet mogen afnemen.

Hier komt bij dat klimaatprojecten daar nog een lange weg te gaan hebben, dat de economische relatie met China is verslechterd en de Europeanen geen geld meer hebben. De inflatie in Groot-Brittannië is boven 10%, wat veel lijkt, omdat de werkelijke inflatie binnen de EU sinds de Brexit wordt gemaskeerd en de ECB allang failliet is. Doch in tegenstelling tot de EU zullen de Amerikanen oplossingen vinden, zoals eerder in de geschiedenis. De EU zal het moeten doen met het voorbeeld van de Britten, want zelfs Duitsland is het spoor bijster door het besef welk monster Europa heeft gebaard.

Wereldvreemd

Niet alleen demonstranten met hun bordjes No War, of initiatiefnemers van een kaartenactie tegen Poetin, zijn wereldvreemd, maar ook briefschrijvers die menen dat het vluchtelingenprobleem kan worden opgelost door overleg met de landen van herkomst. Niet alleen suggereert Europa daarmee een (financiële) verantwoordelijkheid voor al die gelukszoekers, inclusief degenen die niet van plan zijn te vluchten, maar valt tevens in handen van geldbeluste regeringen die alles zullen doen om de problemen in stand te houden. Als we geen toestanden ‘zoals in Ter Apel’ willen (alsof dit het ergste is wat asielzoekers kan overkomen), dan is een keihard beleid nodig naar de landen van herkomst, de hulporganisaties, de EU en de VN.

Het asielverdrag opzeggen, illegaal verblijf strafbaar stellen, geen recht op opvang indien via een veilig land gearriveerd, geen gezinshereniging, geen bed-bad-brood regeling anders dan in een detentie-/uitzetcentrum, geen voorrang bij woningtoewijzing, geen reizen naar het land van herkomst, bewijslast ligt bij asielzoeker, bij twijfel onmiddellijk aanvraag afwijzen en slechts eenmalig naar de rechter, na 5 jaar de status heroverwegen, na 10 jaar NL paspoort, sancties tegen landen die niet meewerken aan terugkeer en werkprojecten voor statushouders die thuis zitten en soms hun (gezins)leven ‘s nachts hoorbaar continueren.

Aan het verdienmodel van het COA, de gemeenten, de (internationale) hulporganisaties, de mensensmokkelaars, de advocaten, de diplomaten, de landen van herkomst en de ‘doorvoerlanden’ dient een einde te komen. Doch het is duidelijk welke politieke partijen zullen dwarsliggen bij hervormingen: in ieder geval D66 en CU, evenals de EU. Dat onder meer staatssecretaris Van der Burg zijn ‘beleid’ geen kabinetscrisis waard vindt, tekent het gebrek aan urgentie voor het asieldossier en tevens de minachting voor de burgers.

En de VN meent ons zelfs verwijten te kunnen maken, want de problemen moeten vooral niet worden opgelost, zoals in de afgelopen 30 jaar is aangetoond. Het zou aardig zijn als de VN eens met haalbare richtgetallen zou komen, inclusief de arbeidsmigranten, en tevens de groei van de wereldbevolking en de vluchtelingenstromen zou aanpakken. Want problemen doorschuiven kunnen we zelf wel; of moet NL de brutale VN-oordelen weer eens ‘afkopen’?


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties