Wet publieke gezondheid

Maandag en dinsdag staat voor de Eerste Kamer de voorgestelde aanpassing van de Wet publieke gezondheid (Wpg) op de agenda. Het gaat om een wetswijziging, waarmee de regering zonder tussenkomst van de Tweede Kamer de bevolking zeer ernstig kan beperken in een aantal fundamentele mensenrechten.

Het wetsvoorstel betreft de eerste wijziging van de Wet publieke gezondheid voor een versterkte pandemische paraatheid. Het wetsvoorstel bevat regels voor een acute en ernstige noodsituatie. Het gaat dan om de uitbraak van een infectieziekte van een zodanige omvang en ernst dat het maatschappelijk leven erdoor wordt ontwricht én vrijheidsbeperkende maatregelen noodzakelijk kunnen zijn. Het is dus een soort van ‘noodwet’. De vraag is nu of een pandemie zoals b.v. de corona-affaire wel een titel ‘noodsituatie’ rechtvaardigt. Achteraf heeft het er meer de schijn van dat de ministeries deze pandemie als een testcase hebben gebruikt om vast te kunnen stellen op welke termijn de bevolking en het openbare leven zo snel mogelijk kunnen worden lamgelegd.

De overheid gebruikte tijdens de coronapandemie de ‘Denktank Desinformatie’ om berichten van heel veel professionals en experts te verwijderen. Het ging hier in het bijzonder om professionals en experts die van grote twijfel blijk gaven over de aard van het virus, de mortaliteit en de behandelmethoden. Daarmee heeft de overheid in ieder geval laten zien voorbereid te zijn op het zo lang mogelijk oprekken van de termijnen waarbinnen de Minister van VWS de ‘noodsituatie’ kan laten voortduren. Zonodig beperkt zij immers de vrije nieuwsgaring. De controleurs van de regering (de Staten Generaal dus) hebben straks geen mogelijkheden meer ter beschikking om de minister of de regering tot de orde te roepen. Gedurende een al of niet gerechtigde ‘noodsituatie’ hebben zij dus volop mogelijkheden om van dictatoriale bevoegdheden gebruik te maken.   

Het verweer van de regering in de Eerste Kamer zal zich vooral richten op het ‘tijdelijke’ karakter van de regeling, omdat de Minister op vooraf vastgestelde momenten toestemming tot het handhaven van de ‘tijdelijke’ wet aan de Tweede Kamer moet vragen. Het is dan maar te hopen dat de Minister niet op het idee komt tijdens een ‘noodsituatie’ om de beraadslagingen in de Kamer(s) te verbieden.

Na de regels die uit de (ongekozen) Europese Commissie komen en die kennelijk bindend zijn voor ons land, is dit opnieuw een poging om een effectieve controle door de Volksvertegenwoordiging te bemoeilijken of zelfs te verhinderen. Jan en alleman (EU, WHO, WEF) heeft straks van alles te vertellen in het land, behalve de burgers die dergelijke feesten mogen betalen. Ook deze wet moet gewoon stranden in de Eerste Kamer. Laten wij eerst maar eens afwachten wat de Parlementaire Enquête over de coronapandemie blootlegt en de latere beraadslagingen daarover in de Tweede Kamer.

Het risico is namelijk dat als de burgers in dit land echt boos worden, dan zijn onze militairen en politiemensen dat ook, evenals de veteranen. Dat zijn namelijk in hun vrije tijd ook gewone burgers. De Haagse politiek kan beter een beetje inbinden.

Geen enkele regering in een democratisch land mag dictatoriale bevoegdheden hebben. De geschiedenis is voldoende duidelijk geweest.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Koddebeier
9 maanden geleden

Dictatuur66 zou dit dol graag willen ! STEM ze WEG !!

Rieks
9 maanden geleden

Laat me eens een persoonlijk verhaal schrijven met toch wat meerwaarde. Ik lijd sinds oktober 2021 aan polyneuropathie, een zenuwkwaal die ik niemand toewens. Poly staat voor voeten en de symptomen zijn brandende voeten en wankel evenwicht. De kwaal is niet te genezen maar niet dodelijk. Maar gewoon functioneren. Is weg. Ik weet nog exact waar en wanneer het gebeurde. Tijdens het fietsen verloor ik de kracht uit mijn lichaam verdwijnen. Maar door wat veroorzaakt? De specialist wist het ook niet. Zijn eerste diagnose, veroudering van de hersenen, was fout. Dat wist ik meteen al, breek mij de bek niet open over dokters. De klacht verergerde en ik kwam via 112 in het ziekenhuis terecht. Na nieuw onderzoek, EMG, kwam men bij polyneuropathie uit waarvoor ik nu medicatie slik, met weinig resultaat.

Ik kijk veel duitse tv en onlangs was er bij ZDF aandacht over klachten, bijwerkingen van de covid inentingen. Het programma heet Frontal, achergronden van nieuws. Er waren ook gevallen vergelijkbaar met mijn situatie en ook andere symptomen. Binnenkort starten daar rechtzaken over. Ik ga die natuurlijk volgen. Centraal zal waarschijnlijk staan de vraag wie verantwoordelijk is. De fabrikant, bv Pfizer, ben die andere naam vergeten. Of de overheid die inentingen heeft geadviseerd en heeft bepaald dat je een bewijs van inenting moet laten zien bij de entree van bepaalde locaties.
Andere rechtzaken die komen zijn die van bemanningsleden van een vliegtuigmaatschappij die zijn ontslagen omdat ze zich niet wilden inenten, Swiss Air en waarschijnlijk wel meer.
In Frontal werd ook het resultaat van een onderzoekje getoond binnen de Bundeswehr. Bij degenen die zich hadden ingeënt waren er meer klachten nadien dan bij degenen die niet waren ingeënt.

Terug naar mezelf zit ik met de vraag of mijn kwaal is veroorzaakt door de covid injectie met Pfizer in juli 2021. Dat zal nu wel niet meer te bewijzen zijn. En dan is het pijnlijk en wrang te moeten zeggen dat ik een overtuigd Corona ontkenner ben. Ook de griepprik neem ik nooit. Maar we zouden in december voor een vakantie naar Egypte en destijds moest je gewoon een bewijs van inenting tonen, ook in Egypte en hier al op Schiphol.

Nu naar het stuk van Ton Nijhof. De vrasg is natuurlijk hoe ver een overheid mag gaan met een inentingscampsgne. Aanbevelen of verplicht stellen en waar blijft dan de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Natuurlijk zal men beweren dat men de volksgezondheid wil dienen maar hoe ver kan men gaan?

ronald.dunki
9 maanden geleden
Antwoord aan  Rieks

Pfizer heeft in 2022 een lijst vrijgegeven van 1291 bijwerkingen van hun vaccin waaronder polyneuropathie!

Rieks
9 maanden geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Veel dank.

Rieks
9 maanden geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Heb het gezien. De vraag is dan, zeker bij evt. rechtzaken, of de overheid hiervan weet had toen ze besloot in zee te gaan met Pfizer. En misschien hebben Jansen en Moderna ook wel schadelijke neveneffecten.

ronald.dunki
9 maanden geleden
Antwoord aan  Rieks

Maakt u zich geen zorgen, de ’tort litigation’ loopt over de volle breedte tegen alle schuldigen aan deze door de psychopaat Bill Gates (= WHO) en de WEF openlijk geïnitiëerde poging tot genocide.
Die werd brutaal ondersteund door Rutte’s misdadige implementatie van de massapsychologische manipulatie door de WHO en Hugo de Jonge’s proleterige intimidatie tegen het eigen volk, waarvan u nu de rekening krijgt.

Dit terwijl Moderna ook nog eens Pfizer en BioNTech voor de rechter sleurt op grond van schending van hun mRNA patent voor de genetische manipulatie component in hun gifmengerij die – laten wij dat nooit vergeten – naadloos past in de door Rutte c.s. tot op vandaag religieus geimplementeerde 2030 Agenda waarin de VN hun kromme, op gebakken lucht gebaseerde, communistische wereldbeeld op ons loslaten. Het doet denken aan de fiscale en economische rampenscenario’s waarmee onze dorpsgek Joop vele jaren geleden dit land teisterde, want het gaat om – in hun optiek – de ‘goede ideeën’ en niet om de rampzalige uitkomsten ervan waarvoor George Orwell al waarschuwde:

In philosophy, or religion, or ethics, or politics, two and two might make five, but when one was designing a gun or an aeroplane they had to make four.’  

Het is dezelfde waanzin als die van de transgender-dwazen die pretenderen ‘dat het onmogelijk is om het geslacht van een baby vast te stellen na de geboorte…’ U weet het nog: God heet Gerrit! Ons lidmaatschap van de V.N. en de E.U. is derhalve één grote bedreiging voor ons geestelijk welzijn, onze vrijheid, onze democratie en onze welvaart, wellicht ook een laatste beetje levensgeluk.
Want met een louche premier als Mark Rutte, die zo graag op schoot zit bij de sociopaat genaamd Klaus Schwab, worden wij dagelijks op schielijke wijze naar de ‘2030 Agenda’ gemanoeuvreerd, tot hij weer eens ‘naar eer en geweten’ tegen de lamp loopt.

Frappant is dat een vooruitziende George Orwell, al ten tijde van de oprichting van die perfide V.N., waarschuwde voor de huidige ‘2030 Agenda’ met de profetische woorden: ‘ het was ongetwijfeld mogelijk om je een samenleving voor te stellen waarin rijkdom in de vorm van persoonlijke bezittingen en luxe, gelijkelijk zou moeten worden verdeeld, terwijl de macht in handen bleef van een kleine, geprivilegieerde kaste. Maar in de praktijk kon zo’n samenleving niet stabiel blijven. Want als vrije tijd en veiligheid eenieder ten deel zou vallen, zou de grote massa die normaal verdoofd is door armoede, geletterd worden en leren om voor zichzelf te denken. En wanneer zij zover waren, zouden zij zich vroeg of laat realiseren dat die geprivilegieerde minderheid geen enkele functie had en hen wegvagen. Op lange termijn is een hiërarchische samenleving alleen maar mogelijk op basis van armoede en ignorantie’. 

Lees deze profetische woorden en huiver. Maar tegelijk zit hierin de keerzijde van dezelfde medaille besloten, het angstbeeld van de huidige élite voor het geletterde populisme, vandaar de hernieuwde hetze tegen een Trump in de US of tegen een Wilders en Baudet hier. Die élite misbruikt nu de ‘woke’ ignorantie om hun greep naar de macht te effectueren, maar ‘actie = reactie’ (dixit Newton).
Ook deze ontwikkeling is reeds lang verwoord door Orwell in ‘1984’:

Het wereldbeeld van de partij (de hedendaagse ‘woke’ élite) kon zich met het grootste succes opdringen aan mensen die niet in staat waren om dat te begrijpen. Zij konden gemanipuleerd worden om de meest flagrante schendingen van de realiteit te accepteren, omdat zij de enormiteit van datgene wat van hen vereist werd, toch niet konden bevatten, en zij niet voldoende geïnteresseerd waren in politiek om te zien wat er gebeurde. Dankzij hun gebrek aan begrip werden zij niet stapelgek. Zij slikten alles en dat schaadde hen niet omdat het geen sporen achterliet, net als een graankorreltje onverteerd door het lichaam van een vogel passeert.’  

Ton repte dezer dagen al van de hernieuwde Neurenberg Tribunalen en volkomen terecht! De dag des oordeels staat op de agenda, alleen nog niet op de ‘2030 Agenda’.