Multiculturele hel

In verschillende media is de afgelopen week gewag gemaakt van geweld door ‘getinte jongeren’, soms ook wel gewoon ‘jongeren’ genoemd. Doorgaans betreft het allochtone ‘jongeren’ en kennelijk moeten we geloven dat de huidskleur de innerlijke gemoedstoestand van deze jongelui negatief beïnvloedt. Nonsens: de multicultuur speelt parten.

Huidskleur is totaal geen voorspeller van geweldsintenties, daarvoor zijn heel andere voorwaarden nodig en die bevinden zich in de cultuur, die terug is te voeren op een zekere mate van fijnmazigheid (F-structuur) of grofmazigheid (G-structuur). De factoren die samen een cultuur vormen, zijn opgebouwd uit een aantal fracties; economische factoren, religieuze factoren, sociale factoren en individuele factoren. Ik licht ze hieronder toe:

  1. Economische factor. In een arme omgeving waar niet genoeg is voor het levensonderhoud van iedereen, zorgt het overlevingsinstinct voor aansluiting bij een groep. Een groep is meestal sterker dan een individu en maakt meer kans om een deel van de schaarse middelen te bemachtigen voor het eigen onderhoud en dat van de groepsleden. Het individu moet zich dan wel onderwerpen aan (strakke) groepsregels en -normen op straffe van uitsluiting en het risico niet te overleven. In deze situatie staat de groep centraal en niet het individu. Als er voldoende is voor iedereen, zijn individuen niet afhankelijk van een groep om te overleven en zullen er minder strakke regels en omgangscodes zijn. Dit onderscheid is terug te zien in de 20-80-verhouding: 20% rijke westerse landen tegenover de resterende 80% op deze aardbol.
  2. Religieuze factor. In een overwegend religieuze omgeving met als bindmiddel de naleving van (religieuze) regels en voorschriften gelden ook de kenmerken van de fijnmazige structuur. Voorbeelden hiervan zijn Staphorst in Nederland of de Amish-gemeenschap in de Verenigde Staten.
  3. Sociale factor. Er heersen vele, strenge en gedetailleerde groepsregels voor b.v. jongeren die bij de peergroup willen horen, of ze nu rijk zijn of arm. Het verschil met de economische factor is dat hier meer sprake is van vrijwilligheid. De fijnmazigheid van de regels – tot aan het wel/niet en hoe vastmaken van schoenveters – geldt eveneens voor plattelandsgemeenschappen.
  4. Individuele factor. Elk individu heeft een andere persoonlijkheidsstructuur, ander genetisch materiaal, waardoor er verschil is in behoefte aan een F- of G-structuur. De een hecht meer aan duidelijke, goed gedefinieerde, strakke en gedetailleerde regels, codes en afspraken dan een ander. In hetzelfde gezin kan het ene kind meer neigen naar de fijnmazige structuur van regels en het andere kind meer naar de grofmazige.

De gevolgen van de verschillen in de structurele samenstelling van culturen, hebben over het algemeen betrekking op de eerste factor (de economische factor). De verschillen tussen arm en rijk komen daardoor veelvuldig aan de orde, maar dat doet niets af aan de geldigheid van de andere drie factoren.

De Nederlandse situatie

De situaties in Nederland is dat er de laatste decennia in hoog tempo mensen zijn toegelaten die met de grofmazige, westerse cultuur in Nederland moeilijk uit de voeten kunnen. Dat is niet zo moeilijk overigens omdat, zoals ik hiervoor heb gesteld, liefst 80% van de planeetbewoners behoren tot culturen die zijn opgebouwd in een fijnmazige structuur van (sociale) regels en omgangsvormen. Vrijwel iedereen die zijn (asiel of anderszins) heil plotseling in Nederland zoekt, is dus met een zekerheid van 80% afkomstig uit landen waar men met een plotselinge verruiming van fijnmazige structuur niet overweg kan. Dat wordt verergerd door instituties die zich in het ‘heilzame werk’ van de immigratie- en integratie-industrieën bevinden: zij hebben geen belang bij het opdrogen van hun verdienmodellen en hebben aan échte integratie dan ook een broertje dood. Dit zwaar gesubsidieerde werk levert bij povere resultaten nog meer werk op dankzij een krankzinnig overheidsbeleid.

Rotzooi

De rotzooi wordt dus voorspelbaar steeds groter. Inwoners van Ter Apel ervaren grote overlast van een relatief klein groepje veiligelanders dat de omgeving afschuimt en grote overlast veroorzaakt. Veel dorpsbewoners hebben al camera’s rond hun huis hangen; anderen durven niet meer op vakantie te gaan. De eerste inwoners kunnen de druk nu al niet meer aan en hebben hun huis in arren moede dan maar te koop gezet. Politie en justitie kunnen het werk allang niet meer aan en al helemaal niet onder de condities van de fluwelen aanpak die de ‘Gutmenschen’ ter linkerzijde van het politieke spectrum eisen. De ‘foei-gesprekken’ en de veelal vergoelijkende aanpak van de geïmmigreerde gelukszoekers zijn diametraal in strijd met wat nodig is. Het is, om met Fortuyn te spreken, inderdaad dweilen met de kraan open. Zolang immense subsidiestromen naar asielopvang, verdere immigratie en integratie gaan, zijn geen verbeteringen te verwachten en zal ons land geleidelijk aan afzakken naar een getribaliseerde maatschappijvorm, met een steeds sterker opvlammende stammenstrijd tussen rivaliserende groepen.

Wat nodig is, dat is een aanpak die bij de allochtone groeperingen die de overlast veroorzaken keihard aankomt, omdat dit is wat ze kennen en waarop zij eerder zijn geconditioneerd in hun fijnmazige structuur. Dat kan betekenen dat allochtonen die hier onacceptabele overlast veroorzaken anders bejegend worden dan autochtonen. Dat lijkt onredelijk, maar dat is het zeker niet. Een Engelsman die naar Nederland is gekomen kan hier nu eenmaal niet links blijven rijden zoals hij gewend is. We kunnen misschien dan wel respect opbrengen voor zijn evenwichtige en rustige gedrag op de weg, maar als hij niet als de bliksem aan de rechterkant van de weg gaat chauffeuren dan rijden we hem helemaal naar de sodemieter of trekken hem van de weg af met auto en al. Met andere woorden: onze Engelsman past zich aan of hij zal hier niet rijden: punt, uit.

Dat is wat er met deze ‘jongeren’ ook moet gebeuren. Een oude man in elkaar geslagen met een hele roedel? Accepteren we hier niet en voor hen resteert één week ‘zwaar’ en acht weken ‘werk’. Dat is één week gevangenisstraf met iedere morgen een pak ransel voor het droog-brood ontbijt en na die ene week nog acht weken lang zware dwangarbeid. Bij herhaling van de strafbare feiten wordt de kandidaat opgepakt, uitgewezen en afgeleverd bij ambassade of consulaat van het land van herkomst, veilig of onveilig.

Dat is keihard, maar niet bitter. Er wonen hier immers al eeuwenlang mensen die niks van dat gedonder moeten hebben. Het wordt tijd dat we die eens bedienen.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rieks
9 maanden geleden

In Bremen waren dit weekend verkiezingen en een pas opgerichte partij, Bürger in Wut (zeg maar:woedende bugers) kreeg 9,5 procent van de stemmen. Bremen is een zgn. stadsstaat, een Land. Het woord woede vertolkt ook hier de gevoelens van veel burgers. Wat zou het toch mooi zijn wanneer hier de rechts conservatieve partijen ( PVV, Forum, BBB) zich zouden verenigen onder die noemer. Met goede voormannen en vrouwen zou het een eclatant succes worden. Maar het zal wel bij een droom blijven want het ego van de partijleiders, behalve Caroline, is te groot. Het landsbelang is met die vesplintering niet gediend.

Rieks
9 maanden geleden

De tsunami van gelukzoekers gaat eens gierend uit de hand lopen. Overigens ook in buurland Duitsland dat ook nog enkele honderdduizenden Ukrainers opvangt in provisorische behuizingen, in tenten buiten of in een sporthallen. Onze regering is alleen maar bezig met het managen van het probleem: opvang regelen, budget, personeel. Angstvallig houdt men maandelijks de aantallen in het oog maar regeren is ook vooruitzien want aan die toestroom komt geen eind. De vluchtelingen uit Sudan en Congo staan al in de rij en nieuwe brandhaarden zijn in de maak door incompetent beleid. . Er ontstaat in Nederland een schaduwbevolking van mensen in azc’s en elders die zich gaat roeren, Ter Apel zal geen uitzondering blijven.
Dat zovelen idd asiel krijgen heeft een aanzuigende werking op de schterblijvers. Als men is aangekomen hier zal men direct bellen: ik ben er, kom ook, snel.

Voor het toenemende geweld in NL geldt: zachte heelmeesters maken stinkende wonden. De demonstranten van toen tegen kernenergie bij Dodewaard en de asfaltklevers van nu hebben niets te vrezen want ze worden weggedragen ipv weggeknuppeld. En ze gaan vrij uit en mochten ze ooit voor de rechter verschijnen zal die gaan bazelen over het recht om te demonstreren. Dat mensen uren vastzitten in hun auto op weg naar werk of ziekenhuis is niet van belang.
Criminele schoffies gaan vrijuit omdat ze niet bestraft mogen worden of als het om een echt misdrijf gaat belandt men enige tijd in een inrichting waar men goed wordt verzorgd. Van straf is geen sprake. Nog geen politicus heeft voorgesteld om het strafrecht aan te passen w.b. de leeftijd. Want we zien toch dat de criminelen steeds jonger worden.

ronald.dunki
9 maanden geleden

Ton, al jaren ben ik voorstander van niet alleen Nexit maar ook een exit van de pestilente VN, om deze – goede – reden:

FRIDAY, 12 MAY 2023 – 16:30

Netherlands should take in more asylum seekers, UN refugee boss says; Cabinet respondsState Secretary Eric van der Burg (Asylum) does not believe that the Netherlands can take in any more asylum seekers than it already does. He, therefore, “emphatically disagrees” with Gillian Triggs, the second-highest boss of the UN refugee organization UNHCR. She visited the Netherlands for a conference on Thursday and told ANP that the Netherlands is now taking in “tiny numbers” of asylum seekers. She believes the Netherlands, as a rich country, should pursue a generous asylum and migration policy and do more against racist ideas that undermine good support for reception.
According to Triggs, rich countries like the Netherlands play a smaller role in helping refugees than many poorer countries such as Egypt. And that while they are capable of actually housing more people, contributing more to living conditions in countries of origin, and making it easier to legally migrate for work, study, or family. She pointed out that this could also help reduce labor shortages.

A generous asylum and migration policy “is possible,” Triggs said. “Perhaps the war in Ukraine, tragic and terrible as it is, has shown that Europe is capable of this.” She pointed out that 8.2 million Ukrainians have been hosted in Europe since the Russian invasion.
As welcome as refugees from Ukraine were in Europe, refugees from countries like Sudan and Ethiopia are not, and they need help just as much. “I know it’s a human response to care for people from your own region, but Africa can’t handle the burden alone.” According to Triggs, the UNHCR is “concerned that there is a racial element here,” fueled by the erroneous claim that refugees are to blame for housing shortages.

Het is dat dit miesche mens al weer in haar private jet vertrokken is, maar een grote juten zak, met bakstenen verzwaard, in de Hofvijver lijkt soms een prima oplossing voor dit soort braakmiddelen…