Prikbord nr 866

In dit land waar er artsen en rechters te weinig zijn, bestaan teveel (niet-integere) advocaten. Helaas worden die veelal beschermd door de Orde en de Raad van Discipline, terwijl de klokkenluiders onder hen worden bedreigd door de Deken van de Orde.

Waar is het misgegaan? Kiezen de verkeerde studenten dit beroep of worden juist de verkeerden geselecteerd voor de balie? Dat er geen ombudsman is voor de rechtspraak maakt het nog pijnlijker; dus zou er tenminste een moeten komen voor de advocatuur zodat er een einde komt aan de toenemende indruk van een deels criminele organisatie. Overigens moeten strafrechtadvocaten meteen hun taak neerleggen als ze door hun cliënt(en) zijn bedreigd, vóórdat ze chantabel worden. Daarbij dient de crimineel het recht op rechtsbijstand wettelijk te verliezen dan wel genoegen te nemen met een aan te wijzen gepensioneerde/vrijwillige advocaat zonder familie die bedreigd (omgelegd) kan worden.

Artsentekort

Gelet op het (huis)artsentekort in Nederland en de noodzaak om buitenlandse artsen aan te trekken, rijst de vraag waarom de medische faculteiten nog steeds maxima hanteren voor nieuwe studenten. Het is namelijk ondenkbaar dat dit (alleen) is afgesproken met de verzekeraars.

Of vult men liever aan met buitenlandse studenten? In dat geval is het van belang te weten welk ministerie dit heeft goedgekeurd/opgedragen en waarom.

Cultuur

Bepaalde etnische groepen die hier hun eigen cultuur willen behouden, worden vaak gesteund door activisten en linkse politici. En Egyptenaren mogen boos zijn over een nieuwe film met een Cleopatra die niet overeenkomt met hun (huidige) cultuur. In Israël heeft de 25% orthodoxe joden reeds grote politieke macht. In Friesland heeft het cultuurbehoud geleid tot de erkenning van de Friese taal. En in Staphorst werd nooit een dominee gearresteerd wegens valse (medische) voorlichting. Maar als Wilders zegt dat hij onze cultuur wil behouden en dus beschermen tegen islamitische invloeden, wordt hij verwenst.

Dnjepr

Oekraïense troepen zouden inmiddels de rivier Dnjepr zijn overgestoken, waarbij de Russen zich terugtrokken. Binnenkort dus weer allerlei tv-commentaren om dit te ‘duiden’. Laat u daarbij gerust in slaap sussen, want de oorlog is nog lang niet voorbij als de NAVO geen vuist maakt. En daar komt u vanzelf achter als het een misleidingsoperatie van Oekraïense of Russische zijde zou blijken. Bijv. de werkelijke aanval ligt ergens anders of de Russen komen terug om het bruggenhoofd af te snijden en de troepen te vernietigen. Helaas bemoeit president Biden zich met de strategie van Kiev, dus gooi een muntje op en kies uw eigen scenario.

Intussen blijken inlichtingendiensten en andere bronnen al veel eerder te hebben gewaarschuwd voor de afnemende geloofwaardigheid van de NAVO en de toenemende kwetsbaarheid van ons land voor oorlogsgeweld. Politici hebben dit kennelijk genegeerd en gaan gewoon verder met de energietransitie. Hebben complotdenkers dan toch gelijk?

Dodelijk eten

Niet alleen in gevangenissen kan de kwaliteit van het eten abominabel zijn, maar ook in ziekenhuizen. Zo telt Duitsland naar verluidt 55.000 doden per jaar, die mede door ongezond, ontoereikend of verkeerd voedsel – in relatie tot hun ziekte, medicijnen of de noodzaak om aan te sterken – overlijden. Alleen al bij kankerpatiënten gaat het om 20-30% die niet de juiste voeding krijgen. Sondevoeding wordt soms ronduit geweigerd wegens de kosten.

Patiënten lijken dan niet het doel, maar een middel voor het ‘verdienmodel’ van de…. ambtenaren, verzekeraars, directies?

E-bike

Als er voor een snorfiets (max. 25 km/u) een rijbewijs, WA-verzekering, helm en kenteken nodig zijn, waarom dan voor een e-bike (nog) niet? Die snorfiets hoor je in ieder geval aankomen.

Excuus

Nederland kan nooit meer als excuus gebruiken dat van Brussel iets ‘moet’. Niet bij het Natura-2000 debacle en evenmin bij de klimaatplannen van Timmermans. Alleen Polen stemde tegen, terwijl zelfs de EU-landen die het niet kunnen betalen vóór stemden. Dan is duidelijk waar de rekening komt.

Fooi

De tegemoetkoming van 20 miljard voor de gaswinningsschade in Groningen is een fooi in vergelijking met de 24 miljard voor een paar plantjes die hier last hebben van te veel stikstof, maar elders in Europa volop gedijen. Bovendien wordt de betaling uitgesmeerd over 25 jaar en meerdere doelgroepen, terwijl boeren geacht worden binnen 5 – 10 jaar te vertrekken uit zones rond Natura-2000 gebieden. De bewering dat dit moet van Brussel is reeds meerdere malen onderuit gehaald, waarbij nog wordt genegeerd dat dit ten koste gaat van de CO2 reductie. Je kunt het geld nu eenmaal niet twee keer uitgeven; zelfs niet in Den Haag.

Hooligan

De totale schade van een voetbalwedstrijd die moet worden afgebroken wegens een (bier)gooiende hooligan, is enorm en zou voor de thuisclub een reden moeten zijn om geen bier toe te laten in het stadion op straffe van het betalen van schadevergoeding. De wedstrijd later vervolgen zonder publiek is uiteraard ook een optie, temeer daar de kosten van de extra ME-inzet die anders nodig is, doorgaans niet verhaald kunnen worden op hersenloze zuipers.

Intimidatie

Zelfs in landen als Nederland, die de internationale rechtsorde ondersteunen, blijkt intimidatie door andere staten te werken. Bij de overdracht van Nederlands Indië waren het de Javaanse opstandelingen en terreurgroepen die zeggenschap kregen over de andere volkeren in de archipel. Behalve over Nieuw-Guinea, maar dat werd later eveneens afgedwongen door vooral de VS.

Inmiddels zijn er landgenoten die zich laten intimideren door schurkenstaten als Rusland, China, Noord-Korea e.d. Ze vinden dat we ons niet moeten bemoeien met Oekraïne (vanwege de Russische kernwapens of het gastekort?), Turkije (vluchtelingendeal), Wit-Rusland (bondgenoot Rusland), Taiwan (opgeëist door China), Noord-Korea (bondgenoot China), Israël (islamitische terreur), Syrië (vluchtelingenstroom), IS (terreur) en de mensenrechten in OPEC-landen (olie). Een merkwaardige houding als hier diezelfde groepen wel ontwikkelingshulp, vluchtelingenopvang en binnenlandse veiligheid bepleiten. Nederland kan geen veilig ‘eiland’ worden als er niets wordt gedaan tegen dictaturen, cyber-aanvallen, hackers, buitenlandse infiltratie, stromen gelukszoekers en vluchtelingen of tegen het falen van de VN.

Spionage

Dat er mogelijk 50 Russische schepen rondvaren bij (marine)havens, onderzeekabels, elektriciteits- en gasleidingen of oliepijpleidingen is geen nieuws. Dat geldt ook voor onderzeeboten, vliegtuigen, drones en satellieten. Onze eigen onderzeeboten hebben vermoedelijk weinig anders gedaan dan spionage in de ruim 30 jaar die sinds het einde van de Koude Oorlog zijn verstreken. Wel nieuw is het doorknippen van een kabel, waarbij een Russische trawler zou zijn gesignaleerd, en het opblazen van de Nordstream-2 gasleiding nadat eerder brandende olievelden en aanslagen op tankschepen werden waargenomen . De vraag is echter of de betrokken onderzoeksjournalisten, die kennelijk informatie hebben verzameld over de vermeende kwetsbaarheid van genoemde leidingen op de zeebodem, inmiddels méér weten dan de inlichtingendiensten. Want de beslissingen over de locaties van windturbineparken, kerncentrales, datacentra en over de energietransitie (locaties stroomopslag-batterijen) lijken geen enkele rekening te houden met risico’s van sabotage, spionage, terreuraanslagen en militair geweld. Doch een suggestie dat de nieuwe stroomkabel naar Engeland geheim moet blijven, negeert de aanwezigheid van de Russen die echt méér kunnen dan onderzoeksjournalisten.

Staalslakken

Het vergiftigingsgevaar van staalslakken (afval van hoogovens) is al minstens 15 jaar bekend. Onder meer door de rolstoelperiode en het overlijden van een laboratoriummedewerker, nadat hij ook zijn gezin had besmet.

Kennelijk werden de afvoeropties – zoals vermengen met puin als ondergrond voor wegen, vermengen met beton, verwerken tot stenen/ dijkblokken etc. – zo gevaarlijk geacht, dat is gekozen voor speciale stortplaatsen waar zich nu pas een onderzoek met rapport op richtte.

Intussen zijn hier in nieuwbouwwijken opvallend hoge aantallen jonge kankerpatiënten geregistreerd zonder een aannemelijke verklaring daarvoor. Wel stond op cementzakken dat deze moesten worden geopend met gebruik van beschermingsmiddelen zoals handschoenen.

Zolang de inhoud van het rapport niet openbaar is, moet worden aangenomen dat hiervoor andere redenen zijn dan de verwerking van staalslakken. Of er iemand aansprakelijk wordt gesteld, valt te betwijfelen.

De staat heeft zo zijn methoden om klokkenluiders het zwijgen op te leggen of te negeren, zoals onder meer de dossiers Nijmegen, Vlissingen, Delfzijl, Tilburg, Schiphol/Bijlmer, Rotterdam, Geleen en IJmuiden/Velzen aantonen, evenals vele dossiers over biomassacentrales, giftige verf en vuilstortplaatsen. Overigens, de klokkenluider over de spionage-affaire van een Pakistaanse ‘gastarbeider’ (uraniumverrijking) werd 30 jaar lang achtervolgd door de overheid.

Vandaag Inside

Het vlerkachtige gedrag van de vaste deelnemers aan het tv-programma Vandaag Inside en hun dubieuze uitspraken, zijn kennelijk amusant voor de kijkers. De gasten zullen er minder ‘blij’ mee zijn, maar de herhaling van reeds uitgekauwde onderwerpen maakt dit enigszins goed. Komt hun inhoud toch nog aan de orde, net als de onnozele ‘salarisonderhandelingen’ van hun gastheren.

Verlies van Nederlands Indië

Mr. Bauke Geersing heeft met een team van deskundigen een boek gepubliceerd bij uitgeverij Aspekt, dat een uitgebreid antwoord geeft op de geschiedvervalsing en ongegronde beschuldigingen met betrekking tot het optreden van de Nederlandse troepen tegen de opstandelingen en terroristen in voormalig Nederlands Indië. Dit betreft zowel politici en media vlak na de oorlog, als publicisten van het NIOD, NIMH en andere activistische ‘wetenschappers’ die vooral oorlogsmisdaden (willen) zien en geld voor hun eenzijdige, onvolledige en (te) vaak ondeskundige ‘onderzoeken’.

De presentatie van het boek ‘Het pijnlijke afscheid van de Indische archipel’ vond plaats op 17 april jl. in Nieuwspoort (gebouw Tweede Kamer), waarna ook een exemplaar aan de minister van Defensie is aangeboden.

Voor de nog levende KNIL-militairen en andere veteranen, evenals voor hun nabestaanden zoals de dochter van kapitein Westerling, moet het een opluchting zijn dat er wederom een gedocumenteerde weerlegging plaatsvindt van allerlei beweringen over excessief geweld bij de ‘politionele acties’ en honderdduizenden andere militaire en humanitaire activiteiten tijdens de vier jaren strijd waaraan ongeveer 200.000 Nederlandse militairen deelnamen. Een waardig eerherstel en een bijzondere geschiedschrijving met vele lessen voor politici, media en wetenschappers.

Vermogensbelasting

Huiseigenaren doen er verstandig aan om hun hypotheek niet (verder) af te lossen, zolang de rente-aftrek voor de inkomstenbelasting nog bestaat en hun contractuele rente laag is. Het geld dat ze daarmee uitsparen meteen aan de kinderen schenken of omzetten in zaken die (nog) niet onder de vermogensbelasting gaan vallen. Wellicht kunnen ze zelfs hun hypotheek verhogen voor de installatie van zonnepanelen en warmtepomp, want anders neemt de overwaarde toe en dat wordt in dit gave landje strafbaar.

Viespeuken

Het illegaal dumpen van afval begint een plaag te worden; niet alleen in bosgebieden, maar ook bij glascontainers e.d. In een middelgrote stad kan het aantal incidenten gemiddeld 10 per dag bedragen d.w.z. 3700 per jaar.

Bewakingscamera’s en hoge boetes zijn kennelijk geen remedie; zelfs niet in grote steden waar het afval soms gewoon in het park wordt gedumpt of vanaf het balkon wordt ‘verwijderd’. Doch in Oost-Europa, Azië, het Midden-Oosten en Afrika is dit gedrag nog 10 keer zo erg, waarbij ook afgedankte fabrieken, verlaten dorpen, haperende vuilafvoer en de onverschillige mentaliteit – zelfs bij de overheid – een rol spelen. Gezien de enorme kosten van (industriële) saneringen, zouden preventie en bestraffing ook hier veel meer aandacht moeten krijgen. Te beginnen bij de rotzooi die op allerlei locaties wordt ‘opgeslagen’ dan wel in gesubsidieerde biomassacentrales wordt verstookt.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rieks
10 maanden geleden

Enkele observaties.

Errijden inmiddels enkele honderdduizenden e bikes in NL en het zijn niet in meerderheid de senioren, die moeite hebben met tegenwind, die deze bikes berijden. Ook de jongere sterke generaties hebben massaal deze fiets aangeschaft. Alsof we stroom genoeg hebben en niks kost. Hoeveel van deze ebikers zouden op andere momenten milieubewust bazelen en op D66 stemmen vraagik mij dan af.

En op andere momenten hun kinderen, die op loopafstand wonen van school in mijn stadswijk, twee keer per dag halen/brengen met de auto. Over consequent handelen en praten gesproken.

In mijn wijk is ook een voedselbank waar ik “armoedelijders” op hun ebike of met de auto een doos met levensmiddelen zie afhalen. Want in dit land wordt armoede geleden….