Prikbord nr 874

Niet alleen in de VS zijn de aantallen illegale grensoverschrijders verdubbeld in 2022 en nog steeds stijgende. De verwachtingen van 1 miljoen gelukszoekers per jaar in de EU zijn eveneens duidelijk: een huis, een auto, een baan en een school voor de kinderen (na gezinshereniging).

Dit zijn de redenen voor een riskante reis met een oversteek van tientallen bootjes per dag, inclusief de 40.000 illegalen die jaarlijks vanuit Frankrijk naar Engeland oversteken zonder dat de EU ingrijpt. Ingrijpen door Frontex is overigens niets anders dan de mensensmokkelaars en ‘hulporganisaties’ helpen. Intussen neemt het criminele gedrag van teleurgestelde gelukszoekers ernstige vormen aan. Hoe heeft het zover kunnen komen?
Europe is “better” for Africa.

Autoschandaal

De manipulatie van de (milieu)prestaties en software van diverse Duitse automerken heeft reeds tientallen miljarden betaalde schadevergoeding veroorzaakt, met name in de VS, en ook strafrechtelijke veroordelingen.

Voor een directeur van VW was dit echter voorwaardelijk, naast een boete van naar verluidt ruim 1 miljoen. Een schijntje in het licht van de bestaande schadeclaims in Europa, waarvoor een Duitse rechter de bewijslast bij de industrie heeft gelegd. En een aanmoediging voor nog veel meer claims, al dan niet collectief, die tot de ondergang van bedrijven kunnen leiden.

Welke schandalen volgen er nog meer, na de banken-/witwas-, dividend-, demonstratie-, bouw-, huur-, extremisten- (links en rechts), corruptie- (politici), zorg-, deelstaatschulden-, asiel- en geweld- (door en tegen immigranten) en wegen- / bruggen-onderhoudsschandalen? Jawel, allemaal ook in Duitsland.

BTW

De naar verluidt 250 medewerkers van de Belastingdienst, die niets anders zouden doen dan btw-aangiftes overtypen wegens een antieke computer, kosten vermoedelijk € 6 miljoen per jaar. Voor dat bedrag moet toch nieuwe software te koop zijn; zelfs in Nederland.

Overigens is de btw-aangifte ook voor de (kleine) ondernemer duur; zowel door de boekhoudkosten als de boetes bij te laat indienen/betalen, terwijl het nut van de teruggaafregeling betrekkelijk is voor bijv. een zzp-er. Die is meer gebaat bij een hogere aftrek van reiskosten en het afschaffen van de bijtelling (boven 500 km per jaar). Nu wordt de ondernemer ‘gedwongen’ ook een goedkope privé auto aan te schaffen.

Discriminatie

In de VS komt er geleidelijk een einde aan positieve discriminatie van bepaalde minderheden. Onder meer bij de toelating op universiteiten.

In Frankrijk wordt het optreden van de politie tegen verdachten uit achterstandswijken discriminatie genoemd door de bewoners, terwijl hun buurtgenoten – relschoppers en geen ‘demonstranten’- auto’s en gebouwen in brand steken, de politie met stenen, brandflessen en vuurwerk bekogelen, vernielingen aanrichten en winkels plunderen. Wat is er dan discriminerend aan de politie-inzet in die wijken? Daar wonen toch de meeste criminelen (met wapens en dure auto’s), drugsdealers, illegalen, raddraaiers en jonge autobestuurders die doorrijden als ze door bewapende politie worden staande gehouden. Verder zijn er steden waar straatgevechten uitbreken als de politie er wordt ingezet bij de criminaliteitsbestrijding. Dus wat is de zin van positieve discriminatie, als dit daar niets anders is dan wegkijken? De sussende ‘deskundigen’ met hun termen als de-escalatie, terughoudend wapengebruik en sociaal-economische maatregelen hebben kennelijk geen idee wat de Franse realiteit is. Zodat de vraag rijst of ze de Nederlandse realiteit wel kennen?

Elektrische vliegtuigen

Volgens onbevestigde berichten wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van elektrische passagiersvliegtuigen. Welke veiligheidsgaranties daarbij worden gegeven, is een vraagteken. Nu hebben vliegtuigen automatische blussers tegen een kerosinebrand, maar wat valt er nog te blussen bij een kortsluiting?

EU-miljarden

Onder het kopje: Zakendoen met dictators: de EU ontkomt er niet aan schrijft Elseviers Weekblad : ‘Europa kan verder onheil alleen afzweren door omstreden heersers in de naburige regio stroop rond de mond te smeren. Daarvoor is 80 miljard euro beschikbaar’. Doch onheil afkopen is altijd fout, omdat het aanmoedigt tot chantage. Premier Orban (Hongarije) – die zelf niet vies is van wat corruptie – richt zijn pijlen inmiddels op de 70 miljard die Oekraïne reeds heeft ontvangen en de 50 miljard die de EU nog bij elkaar schraapt. Waaraan al die miljarden worden besteed, zal vermoedelijk nooit geheel duidelijk worden.

De controle op dergelijke ‘projecten’ binnen de EU-landen is al erbarmelijk, dus erbuiten… Terecht kunnen vragen worden gesteld over de miljarden voor Oekraïne, maar ook voor Afghanistan, Palestijnse Autoriteit, Suriname, Egypte, Turkije, Marokko, Indonesië, etc. etc. De vraag is niet alleen of Europa dit langdurig kan opbrengen, naast al die andere zwarte gaten, maar vooral of er geen betere keus is – bijv. de Europese defensie versterken – en wie ervan profiteren als Europa onverhoopt voor een afkoopbeleid kiest.

Functie elders

Wie de vertegenwoordigers van de huidige coalitiepartijen in het vorige kabinet bekijkt, concludeert dat een ‘functie elders’ tot de normale carrièrestappen hoort; vrijwillig dan wel gedwongen. Sommige kabinetsleden lijken toch niet zo geschikt voor hun functie te zijn geweest; andere vertrokken om opportunistische redenen. Doch die mochten blijven leveren een merkwaardig beeld op, zoals Hoekstra, Ollongren, Wiersma (vertrokken), de Jonge en van Huffelen, net als een aantal ‘nieuwelingen’ zoals Van der Burg, Staghouwer (vertrokken), Weerwind en Helder.

Waarom moesten bewindspersonen die zich in het vorige kabinet hebben bewezen, hun plaats afstaan? En indien ze hebben gefaald, waarom mochten ze dan in een andere functie opnieuw falen?

Heeft Leijten gelijk als ze de Haagse politiek ‘giftig’ noemt en nu vrijwillig vertrok als Kamerlid. Heeft Keijzer gelijk gehad met haar vrijwillige vertrek? Of heeft de ambtelijke top van de ministeries (teveel) inspraak bij de benoeming van politieke ‘bazen’, met een voorkeur voor minder capabele figuren? Een voorkeur die ook onze premier lijkt te hebben.

Groningen

Staatssecretaris Vijlbrief (D66) weet precies wanneer de aardaswinning in Groningen stopt, maar weet hij ook wanneer de aardbevingsschade wordt gecompenseerd? En wellicht kan hij uitleggen waarom plotseling die internationale leveringscontracten – waarmee ons aardgas is weggegeven – vervallen, terwijl die eerder als een verplichting werden aangemerkt?

Of gaat hij ervan uit dat over een jaar de oorlog in Oekraïne is geëindigd en er weer Russisch gas beschikbaar komt? Want zelfs over 20 jaar heeft Nederland nog steeds gas nodig; met of zonder de goedkeuring van D66.

Hersenspoelen

Nederland wordt momenteel gehersenspoeld over het slavernijverleden. Wie of wat zit hier achter; een schuldgevoel opwekken zodat de miljoenen van de Postcodeloterij niet alleen naar Oranje-fondsen en Milieu- resp. Vluchtelingenclubs gaan, maar ook naar nieuwe stichtingen en woordvoerders die de ‘voorlichting’ op zich nemen? Scholen doen projecten, politici en journalisten reizen, tv-kanalen zenden hun herhalingen uit, onderzoekers doen nog meer onderzoek en de bekende discussiecentra waar lezingen worden gehouden, zetten het onderwerp op de agenda’s.

Benieuwd namens wie er straks excuses worden aangeboden, zoals het koningshuis, want in Suriname wijten sommigen hun armoede niet aan Bouterse en zijn criminele bende, maar aan de nakomelingen van koningshuis, bankiers, slavenhouders en -handelaren. Ook u en ik dus… en dan moeten wij inmiddels wel bereid zijn die schuld op ons te nemen! Overigens hebben ‘we’ de Surinamers een heel land gegeven, miljarden aan ontwikkelingshulp en hier toegang tot de huisvesting, gezondheidszorg, scholen en sociale voorzieningen. De meesten waarderen dat; alleen activisten willen meer geld zien.

Immigratie

Hoe kan het dat – naast asielzoekers en bijna 100.000 Oekraïense vluchtelingen die mogen werken – er elk jaar honderdduizenden arbeidsmigranten naar Nederland komen? Waar worden die ingezet en gehuisvest of vertrekken ze weer met een uitkering? En waarom willen bepaalde bedrijven nog meer arbeids- en kennismigranten, ook van buiten de EU, terwijl hier honderdduizenden werklozen zijn? We gaan toch geen (onmisbare) vakmensen weghalen uit landen met een lage levensstandaard, omdat we hier het onderwijs niet op orde hebben of mensen terecht uit de zorg, het onderwijs en de bouw weglopen? Bovendien zullen die ook hun gezin willen meenemen, een fatsoenlijke woning willen ‘krijgen’ en scholen, medische zorg en vervoer nodig hebben.

Zelfs de overheid verschuilt zich bij het uitstellen van projecten achter een gebrek aan (opleidings)capaciteiten en vakmensen, terwijl ze niets doet aan de bureaucratie, verspillingen, leegloop (vertrek uit beroep) en misstanden op scholen dan wel aan de arbeidsvoorwaarden en belastingdruk van zzp-ers en tweeverdieners dan wel aan het minimumloon in relatie tot de armoede- of uitkeringsgrenzen.

Kansloos

Wie tegen de Staat procedeert over geld, dient te beseffen dat hij/zij nagenoeg kansloos is. Zelfs indien een integere rechter de eiser in het gelijk stelt, weigert de landsadvocaat dit te erkennen en procedeert gewoon door over de hoogte van de schadevergoeding (5 of 10%).

Alleen in uitzonderingsgevallen zoals de Chipshol-affaire, die grensde aan corruptie en waarin rechters gewoon werden vervangen, heeft de eiser na jaren procederen een belangrijk deel van zijn schade vergoed gekregen.

De eisers in het pensioenindexatiedossier zijn eveneens kansloos, zoals de eerste uitspraak van de (voorzieningen)rechter al indiceert. Bovendien hadden ze de pensioenfondsen moeten dagvaarden; die hebben 137 miljard bespaard, geen bezwaar gemaakt tegen het regeringsbeleid en daarmee de Europese richtlijn genegeerd. En reken maar dat ze die beter kenden dan de rechters die nu worden ingezet en zonodig vervangen, want het gaat wel om een heel groot bedrag dat onttrokken is aan de pensioenrechten.

Uiteraard wist Brussel dit ook, maar zweeg en sloot met staatssecretaris Klijnsma omstreeks een zomerreces een min of meer geheime ‘pensioenenovereenkomst’. Werd Den Haag toen gechanteerd of was het Dijsselbloem, toen die enkele honderden miljoenen moest overmaken?

Ook doorprocederen tot het Europese Hof (EHRM) is zinloos, want daar werken Nederlandse ‘poortwachters’ die de Staat beschermen door een dossier 2 jaar in de bureaula te leggen en vervolgens niet ontvankelijk te laten verklaren. Genoeg voorbeelden om dit te staven, waarbij onder meer werd verwezen naar artikelen 34 en 35.

Mediatermen

Waarom hebben de media het altijd over de ‘bezette’ westelijke Jordaanoever en worden Palestijnse terroristen ‘(verzet)strijders’ genoemd? Er bestond geen ‘Palestijnse’ staat, tot Transjordanië in 1946, dus de bezetting is ten koste van (de invloedsferen van) andere landen gegaan, die met Israël in oorlog waren. En waarom wordt er dan niet gesproken over de (door Hamas) ‘bezette’ Gazastrook, de ‘bezette’ Krim, het ‘bezette’ Tibet en Zuid-Vietnam, het ‘bezette’ Tsjetsjenië en Zuid-Ossetië, evenals het door de Taliban ‘bezette’ Afghanistan, het ‘bezette’ Noord-Ierland en het ‘bezette’ westelijke Nieuw-Guinea?

Ook de terminologie in berichten over de criminelen in Parijse voorsteden, wekt verbazing: ‘demonstranten’, ‘relschoppers’ (plunderaars en brandstichters), ‘politiegeweld’, ‘protesterende jongeren’ (slechts 1/3 van het tuig) etc. Is hier een bepaalde mediacode voor en waarom?

Minima

Terecht wordt erop gewezen dat veel mensen met een minimum-inkomen op de armoedegrens zitten; met name als ze gewoon werken. Doch daarbij worden telefoons en laptops ook voor werklozen als onmisbaar beschouwd. Men mag hopen dat hiermee simpele pre-paid telefoons worden bedoeld en refurbished laptops.

Opvallend is dat daarbij tevens wordt verwezen naar de (opleidings)behoefte van kinderen, alsof er geen gemeentelijke of andere voorzieningen bestaan en geen kindertoeslag. Pleiten voor meer geld is niet verkeerd, maar dan graag op grond van inflatiecijfers en totaal-plaatjes, want met alle toeslagen, individuele maatregelen en schuldsanering is het nog steeds aantrekkelijker om in de uitkering te blijven dan te werken tegen minimum-loon. Bovendien blijven gelukszoekers de voorkeur geven aan Nederland, wat per toegelaten immigrant – volgens deskundigen – tot een kostenpost van totaal 750.000 euro kan leiden, inclusief aanvullende bijstand in de AOW-periode. Een onvoorstelbaar bedrag, tenzij men het door 50 (jaar) deelt; dan blijkt het nog te laag geraamd te zijn, waarbij de kosten van toeslagen, criminaliteit, onterechte opvang, onterechte juridische bijstand, medische zorg, dossieronderzoek en uitzetting buiten beschouwing worden gelaten.

NCDR

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme beschuldigt de regering van discriminatie, wat zou samenhangen met de uniformrichtlijn voor de politie. Gelet op zijn eigen woorden – reeds bij het aantreden in functie – lijkt deze regeringscommissaris meer een activist te zijn dan een corrector en verbinder. Kennelijk ziet hij de maatregel vooral als het ‘hoofddoekjesverbod’ en beweert dat dit 1 miljoen moslims raakt, omdat die zich in onze samenleving (willen) thuisvoelen. Het inhoudelijke bewijs daarvan levert hij niet, maar hij beweert wel dat de nieuwe wet waarmee alle religieuze uitingen bij het politie-uniform worden verboden, niet ‘inhoudelijk’ is, maar ‘politiek’. Doch als iets niet inhoudelijk (dus zonder overwegingen) is, hoe kan het dan discriminerend zijn? De commissaris gaat nog verder en verwijt de minister van Justitie en Veiligheid stemmenwinst te beogen. Kortom, de commissaris meet zich een politieke rol aan alsof 17 miljoen Nederlanders zich moeten voegen naar de wensen van 1 miljoen moslims in plaats van ‘de wet geldt voor ons allemaal’.

Ondermijning

Indien alle partijen worden verboden, die de rechtsstaat, democratie, welvaart, solidariteit en leefbaarheid van dit land ondermijnen, dan kan de regering naar huis. En dan hebben we het nog niet over partijen die geen asielmaatregelen willen of natuur belangrijker vinden dan mensen of het graaien door de ‘elites’ en bankiers verhullen of jaren geleden al overbodig zijn geworden of geen onderzoek willen naar verdwenen schatkistmiljarden etc. etc.

Alleen een handvol journalisten, columnisten, politici, advocaten en rechters lijken nog bereid het tij te keren. Met name in het dossier Taghi verdienen de rechters respect, want het moorden gaat gewoon door. In Italië kostte de ondermijning door de maffia aan vier onderzoeksrechters het leven voordat er een ‘evenwicht’ was bereikt. Welke leerstoel is er in Nederland gewijd aan hun offers bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad; wellicht de Peter R. de Vries stoel?

Politiegeweld

Media en deskundigen staan klaar om het Franse politiegeweld te veroordelen. Daarbij wordt gewezen op een beperkt aantal dodelijke incidenten in een periode van 20 jaar. Het aantal doden door criminaliteit in de Franse voorsteden wordt daarbij niet vermeld, noch de schade die de samenleving moet incasseren als het straattuig gaat ‘demonstreren’.

De in Nanterre doodgeschoten jongen zou door politiegeweld de rem hebben losgelaten volgens een getuige (passagier?). Zou het kunnen dat de agent daarna ‘per ongeluk’ heeft afgedrukt toen de wagen tegen zijn arm reed? Want er was meer aan de hand dan rijden zonder rijbewijs in een gestolen auto; de bestuurder was vaker met de politie in aanraking geweest zonder strafoplegging. Dus kennelijk toch geen discriminatie? En de dure auto had ook van een drugsdealer kunnen zijn d.w.z. een bewapende crimineel. Voor een effectieve aanpak van criminelen is Nederland niet het beste voorbeeld, maar dat belet ons niet kritiek te hebben op Frankrijk, de VS, Spanje, Italië en zelfs Duitsland.

Overigens is het in Frankrijk helemaal niet zo simpel om het rijbewijs te verkrijgen voor (werkloze) jongeren. Het kost naar verluidt ongeveer 1.300 euro en de vereiste leeftijd is tenminste 18 jaar. Bovendien is het aantal rij-examens per jaar beperkt. Deze examens worden gevuld door de rijscholen die streng selecteren op de toelating. Een rijbewijs bemachtigen kan zo’n twee jaar duren. Minderjarigen in een (dure) auto zijn dus verdacht, ongeacht de wijk waarin ze worden aangehouden.

Sabotage

Onbegrijpelijk dat Marokkaanse gelukszoekers hun uitzetting ongestraft kunnen saboteren door identificatie onmogelijk te maken. Want, zegt de staatssecretaris, er mag geen geweld worden gebruikt om dekens en dergelijke van hun hoofden te verwijderen; alsof het demonstranten zijn. Dat hoeft ook niet, indien wegens de veiligheid van de Marokkaanse consul, de illegalen geboeid worden gepresenteerd voor gezichtsidentificatie.

Tevens hoog tijd dat illegaliteit resp. het onrechtmatig binnendringen van een land en het saboteren van de uitzettingsprocedure strafbaar worden gesteld. Blijft over de vraag wie ze tot deze vorm van sabotage hebben aangezet.

WODC

Het wetenschappelijk adviesorgaan voor Justitie is al vaker in opspraak geraakt. Nu weer een rapport over het gevangenisregiem voor zware criminelen. Dit blijkt alleen te gaan over de Italiaanse aanpak die uiterst simpel is en geen individueel ‘maatwerk’. De bewering dat latere aanpassingen moeilijk zouden zijn, geldt hier voor iedere wet en werd bovendien niet duidelijk gemaakt. Waarvoor zijn die nodig als er goed over is nagedacht? Omdat de advocaten dit willen zodat ze bij elke cliënt kunnen chicaneren over de details? Of omdat het WODC een politiek advies heeft gegeven zonder verder naar andere landen te (mogen) kijken? Want voorlopig geen beslissing nemen past uitstekend in de regeerstijl van dit kabinet, terwijl de rechter gewoon voor het maatwerk zorgt: wel of niet naar de EBI.

Zomerreces

Niet alleen televisiemakers genieten langdurig van hun zomerse verlofdagen, ten koste van de programma’s, maar ook de Kamerleden die juist druk zouden moeten zijn met het falen van de regering, de stikstofcrisis en de natuurherstelmiljarden. Doch de meeste namen zijn volstrekt onbekend, net als hun werkprestaties die vooral bij de apathische coalitiepartijen te wensen overlaat, dus eigenlijk worden ze niet ‘gemist’. Ook niet als een minister beweert dat hij 2 jaar nodig heeft om een keuze te kunnen maken uit kerncentralebouwers; bedoelt hij dan de offertes of alleen de selectie voor toelating tot de offertefase? Dan komt hij er mee weg, net als met 28 miljard aan verspillingen tegen de opwarming van de atmosfeer.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rieks
7 maanden geleden

Nederland doet weer mee aan NATO missie. Leert men dan nooit van fouten? Neen, en dat geldt niet alleen voor Nederland maar ook voor de NATO. Het Afghanistan echec ligt nog maar net achter ons of we gaan naar het wespennest Irak. En ook Mali was een mislukking evenals de missie Congo, die nog gaande is. Wat bezielt ons kleine landje zich te storten in missies waarvan het mislukken nu al voorspeld kan worden? Ongetwijfeld gaat de huis-adviseur Clingendael een positief advies uitbrengen daartoe zorgvuldig en gedetailleerd te zijn gebriefed door de regering.

Rieks
7 maanden geleden

Leerlingen mogen vanaf volgend jaar geen mobiel meer in het klaslokaal gebruiken. Ik wist niet dat dit nu wel mocht maar je hoeft je hier nergens over te verbazen. Dat dit niet gaat lukken is makkelijk te voorspellen. Want het wordt aan scholen overgelaten hoe dit verbod in te voeren en te handhaven. En op scholen zijn de leerlingen immers de baas. En voorts is er de uitzondering op het verbod wegens medische redenen. En iedereen heeft dan natuurlijk een medische reden. Nederland holadijee.