Prikbord nr 871

Merkwaardig dat gemeentes zich (moeten) bezighouden met experimenten op het gebied van armoedebestrijding.

Armoedebestrijding

Met honderdduizenden schuldsaneringsdossiers, NIBUD-onderzoeken, bewindvoeringsdossiers en bijstandsdossiers is toch voldoende materiaal beschikbaar om aan te tonen waaraan mensen hun inkomen (niet) moeten uitgeven. Bijv. niet aan wiet, telefoons, alcohol, sigaretten, tattoos, (grote) huisdieren, banklening/credit card e.d. Dan is volstrekt duidelijk waardoor armoede wordt veroorzaakt, ondanks alle toeslagen, (noodgedwongen) zwart werken, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, kringloopwinkels, schoolmaaltijden en voedselbanken. Vooral de lage lonen en niet-vergoede reiskosten worden door de politiek genegeerd, net als de zorgkosten, inflatiecijfers, schaarse kinderopvang en graaiende woningcorporaties.

Asscher-advies

De heer L. Asscher heeft als EU-adviseur over Oekraïense vluchtelingen, een merkwaardig advies gegeven. Kort gezegd: geef de vluchtelingen een status voor 10 jaren zodat ze hier willen inburgeren, vaste banen kunnen krijgen en wellicht zullen blijven. Welk ‘probleem’ wordt daarmee opgelost?

De vrouwen die hier willen werken en voldoende ingeburgerd zijn of Engels spreken, werken momenteel vaak onder hun (opleidings-) niveau als uitzendkrachten. Door de ‘verblijfsgarantie’ zouden werkgevers bereid zijn meer vaste contracten aan te bieden, doch waarom zouden vrouwen – waarvan de mannen nog aan het front zijn – een vast contract willen om hier te blijven, zonder dat er zekerheid is van toekomstig (vast) werk op hun niveau en van normale huisvesting zodra de mannen naar hun gezin terugkeren? En waarom zou Nederland die laagbetaalde functies door Oekraïense vluchtelingen laten bezetten, terwijl er genoeg andere statushouders zijn en werklozen? En welke functies zijn er dan voor die mannen waarvan sommigen met inburgeringsproblemen, PTSS of een handicap? Welk precedent lijkt hier te worden bepleit, waarop andere immigranten straks een beroep kunnen doen? En tot slot: wat gebeurt er als de mannen in Oekraïne willen blijven, waarvoor ze gevochten hebben, terwijl hun gezinnen hier volledig zijn geïntegreerd? Zo kennen we de PvdA-politicus weer: een fake oplossing voor een niet-bestaand probleem, terwijl de echte problemen onbesproken blijven. Bovendien een gevaarlijk advies dat een strenger asielbeleid kan ondermijnen en extra Oekraïense vluchtelingen aantrekken, bijv. uit het overvolle Polen.

Australië

Australië heeft een eigen systeem om gelukszoekers af te schrikken. Bijna altijd gaat het om bootvluchtelingen die uit/via een veilig land komen, maar in gesloten kampen hun asielprocedure moeten afwachten. Hoewel dit niet verboden is – zelfs niet als die kampen in het buitenland of op een eiland liggen – wordt dit door internationale organisaties (uiteraard) als inhumaan beschouwd. Waarom eigenlijk: illegaal een land binnendringen is in een aantal landen strafbaar. Bovendien weten de gelukszoekers en hun helpers dat de Australische procedure traag verloopt en dat het resultaat kan zijn dat ze worden teruggestuurd of doorgestuurd naar een (ander) veilig land.

Nu ook Nederland dergelijke maatregelen overweegt, worden ‘toevallig’ de Australische kampen door programmamakers (tv) geïntroduceerd als voorbeelden zoals het niet moet. Een domme poging om de publieke opinie te beïnvloeden, omdat Europese regeringen en veel EU-bewoners het Australische model effectief vinden en ook een oplossing voor Europa.

Bijtincident

Als de rechter de verklaring van een politieman niet meer gelooft, hoeveel PV’n kunnen dan de prullenbak in?

Covidonderzoek

Het zou kunnen dat het onderzoek naar de Covid-maatregelen, waaraan inmiddels ruim een jaar zou zijn gewerkt, nog 3 jaar gaat duren. Niet alleen bij gebrek aan capaciteit om alles weg te lakken, maar ook omdat er veel extra werk nodig is als je geen schuldigen wil/mag vinden vóórdat deze de politiek hebben verlaten. Bovendien is er heel veel geld ‘zoek’, waarvoor allerlei verklaringen moeten worden bedacht, en zijn de (geheime) contracten, vaccin-dossiers en politieke/medische blunders van een niveau dat niet eerder is vertoond in Nederland. De geheimhouding van belangrijke informatie, zoals minister Kuipers voorstaat, bevestigt slechts de sabotage van het onderzoek en de onbetrouwbaarheid van de overheid.

Drugscriminaliteit

Het vrijgeven van (hard) drugs zou de criminaliteit en het geweld rond de drugshandel verminderen, wordt door sommige ‘deskundigen’ beweerd. Hoe dan? De bendes met hun ‘eigen’ afzetgebieden, onderlinge concurrentie en straks onbeperkte productiemogelijkheden blijven bestaan. En bij dalende prijzen zullen niet alleen het gebruik en de verslaving toenemen, onder meer bij verkeersdeelnemers, maar ook het geweld binnen het gezin of tegen de politie, de verkoopkanalen met aantrekkelijke ‘banen’ (voor jongeren) evenals de afvaldump- en witwassystemen om de winsten buiten het zicht van de belastingdienst te houden. Want mensen die met drugs anderen van hun gezondheid en geld beroven of in de prostitutie houden, het milieu vervuilen en wapens gebruiken, blijven criminelen.

Gestoord

Het dossier van een gestoorde crimineel die – ondanks 14 (veertien!) ‘begeleidingsinstanties’- een jongetje verkrachtte en vermoordde, moest door vier! Inspecties worden onderzocht om de gang van zaken ‘duidelijk’ te krijgen. Hoe gestoord is onze incompetente hulpverlening eigenlijk en wie keurt die geldsmijterij goed?

Goedkope afstomping

Het is onbegrijpelijk waar de publieke omroepen honderden miljoenen per jaar aan besteden. De politiek uit de wind houden met onbenullige tv-programma’s en eindeloze herhalingen over voetbal, koken/bakken, verbouwen, dieren/natuur, patsers, koningshuizen, BN-ers, muziek, reizen/emigratie, tuinen, spelletjes, infantiele fictiefilms, (nieuwe) producten, luchtvaart/douane, emigratie- en ziekenhuisseries etc.

Voorts goedkope ‘quizen’, politiek, praatprogramma’s die het nieuws nog maar eens herhalen, dating- en buitenlandse series (herhalingen). En dan hebben we het nog niet over gemanipuleerde nieuwsuitzendingen met halve documentaires, politieseries en absurde programma’s op tropische eilanden of in een big brother huis. Slechts een handvol programma’s heeft de gewenste kwaliteit tegen aanvaardbare kosten en zonder doublures bij andere zenders. Het – al dan niet terechte – commentaar op Ongehoord Nederland is dan ook uiterst hypocriet.

Herdenking van de afschaffing van slavernij

Het is al vreemd dat mensen met een NL paspoort van de regering excuses willen voor het slavernijverleden van hun voorouders. De huidige regering spreekt immers niet namens de ‘daders’, maar uit naam van alle Nederlanders, dus ook de nazaten van tot slaaf gemaakten. Zou er tevens een herdenkingsdag moeten komen, dan blijft de vraag: waarom een vrije dag? En komt er ook een herdenkingsdag voor de beëindiging van de ‘slavernij’ van fabrieksarbeiders, mijnwerkers, ongehuwde moeders, Napoleontische soldaten, Japanse en Duitse kampgevangenen met NL nationaliteit, turfarbeiders. etc. alsmede voor de bevrijding/gelijkstelling van vrouwen?

Oliereserves

Er zijn veel landen – zoals Rusland en Venezuela – die geen enkel belang hebben bij de (Europese) milieumaatregelen m.b.t. fossiele brandstoffen. Hun oliereserves bepalen de nationale welvaart – vooral van arme landen – en tevens de belangen van (corrupte) regeringen. Gezien de enorme schuldenberg van de VS – 32.000 miljard – kunnen ook daar toekomstige regeringen zich niets permitteren op het gebied van olie- en gasreducties. Dit geldt voor tientallen landen; dus waar is Europa mee bezig?

Overgewicht

De ‘beschuldiging’ dat ongezonde voeding goedkoper is dan gezonde producten, is een mager excuus voor overgewicht. Immers, door de dagelijkse porties te halveren wordt gezonde voeding betaalbaar en kan worden aangevuld door voedselbanken of ‘ontbijtgranen’ (muesli) zoals vroeger de (havermout)pap bij een voedzaam ontbijt hoorde. Daar is een hele (arme) generatie mee opgegroeid en had genoeg energie om naar school te lopen/fietsen, te sporten, op straat te spelen en te zwemmen. Volkstuinen waren de voorlopers van voedselbanken en krantenwijk of vakantiewerk normale inkomstenbronnen. Melk was de volksdrank en snoep of ijs een zeldzame traktatie. En het belangrijkste: ouders waren verantwoordelijk voor hun kinderen; ook tegenover de huisarts, school en overheid.

Pensioenmanipulatie

Kan het zijn dat de DNB en de regering jarenlang de pensioenen opzettelijk hebben gemanipuleerd door de richtlijnen uit Brussel niet te volgen? Daardoor is naar verluidt € 137 miljard te weinig uitbetaald, terwijl dat geld wel in kas was. Al werd de helft maar uitbetaald, dan had het kostenplaatje van tenminste 50 miljard (vermoedelijk méér) voor de ‘aanpassing’ van het pensioensysteem niet nodig geweest. Maar andere belangen hebben kennelijk de doorslag gegeven, ten koste van de opgebouwde rechten, en daarvoor moest de politiek ‘rijp’ worden gemaakt om tegen de adviezen van deskundigen in de pensioendiefstal goed te keuren.

Poetins opties

Sommige Oekraïne-commentatoren blijven herhalen wat Poetin allemaal zou kunnen doen om zijn zin te krijgen. Helaas is er nog steeds geen aanhoudingsbevel tegen Poetin; anders zou een reisje naar Zuid-Afrika riskant worden. Over de opties die het Westen heeft, wordt gezwegen. Terwijl de drone-aanval op Moskou – en eerder aanvallen op de Krim-brug, de Nord Stream pijpleiding en vliegvelden – ‘deskundigen’ toch aan het denken kunnen zetten. Ook Wit-Rusland neemt grote risico’s, indien het land zich in de strijd zou mengen. En of de factor tijd in het voordeel van Rusland blijft werken, moet worden afgewacht. Tanks worden aan Oekraïne geleverd, piloten worden opgeleid, munitie- en dronesfabrieken draaien, sancties krijgen effect en de VN zal eindelijk in beweging (moeten) komen.

Bovendien staat voor het Westen veel méér op het spel dan het lot van Oekraïne: zoals Taiwan, Israël, Zuid-Korea, Afrika en de geloofwaardigheid van de NAVO. Poetins opties kunnen snel opdrogen als Rusland met gelijke munt wordt terugbetaald.

Religie en politiek

Geleidelijk sluipt er steeds meer religie in de politieke besluitvorming; niet alleen vanuit de islam, maar ook vanuit christelijke opvattingen over scholen, milieu, asiel en ontwikkelingshulp. De realiteitszin is soms ver te zoeken, zoals bij de ChristenUnie, en groepen scholieren worden gehersenspoeld met werkstages in Afrika. Op het gebied van asiel is de CU zelfs gevaarlijk bezig door net te doen alsof de vele problemen oplosbaar zijn met zweverige argumenten. Gezond verstand en feitenkennis beginnen steeds schaarser te worden in de politiek, maar religie kan beter helemaal worden geweerd, net als activisme.

Slaap

Dat studenten en jonge werknemers overspannen raken is niet alleen een gevolg van de verslaving aan sociale media. Ook de computer en internet met het aanbod aan (deels nutteloze) informatie, spelletjes, gokken, films, porno en activistisch nieuws spelen een rol. Daardoor wordt – naast de gemoedsrust – ook de nachtrust beïnvloed, waardoor veel scholieren al een chronisch slaaptekort hebben. En wat gebrek aan slaap met de hersenen doet, is even erg als alcohol.

Spoorwegen

Het ‘privatiseren’ van de NS lijkt een nog grotere blunder te zijn geweest dan de verkoop van de KLM. Alleen het privatiseren van de zorg en de verkoop van de provinciale energiebedrijven steken hier boven uit.

Tanks

Naar verluidt weigert Zwitserland een groot aantal Leopard-1 tanks vrij te geven voor verkoop aan Nederland, omdat de eindbestemming Oekraïne is. Een misselijk makend opportunisme van een land dat kennelijk vriendjes wil blijven met terrorist Poetin. Opvallend is het verschil met de export van F-16 gevechtsvliegtuigen, waarbij het land van herkomst (VS) toestemming moet geven. De tanks zouden dan onder de jurisdictie van Berlijn (moeten) vallen. Doch Zwitserland heeft eerder blijk gegeven commerciële voordelen belangrijker te vinden dan morele waarden.

Terugbetalen

Sommige ondernemers kregen de financiële Covid-steun bijna opgedrongen; in bepaalde gevallen terecht, omdat ze op onzinnige gronden hun bedrijfsactiviteiten tijdelijk moesten staken. Nu sommige bedrijven die steun niet willen of kunnen terugbetalen, dreigen er maatregelen. Of daarmee het geld wel terugkomt, of een faillissement wordt bereikt, blijft afwachten. Eenvoudiger is om het openstaande bedrag als bedrijfsinkomen aan te merken, zodat de belastingdienst het verder afhandelt.

Opvallend is overigens het verschil met de bedragen die scholen zouden moeten terugbetalen, omdat het extra geld niet werd besteed aan meer leerkrachten (kleinere klassen) of meer uren e.d. Dat overtollige geld wordt naar verluidt niet teruggevorderd, terwijl de besteding ervan vaak dubieus is. Net als de kwaliteit van het onderwijs – met (te) veel nevenactiviteiten – waardoor zelfs pabo-studenten eerst bijgeschoold moeten worden.

Dat er intussen ook belastinggeld beschikbaar zou moeten komen voor schoolreizen e.d. omdat sommige ouders hun jaarlijkse bijdrage niet willen of kunnen betalen, is te gek voor woorden. Immers, de inspectie grijpt nu onmiddellijk in als deelname van bepaalde leerlingen door de school wordt geweigerd. Dus gewoon afbouwen die reiskosten tot het niveau dat voor betalende ouders nog acceptabel is in het kader van de solidariteit. En de staat kan beter voor schoolmaaltijden gaan betalen; dat is in het belang van het onderwijs en de opvoeding.

Veiligheidsraad

Als de VN Veiligheidsraad geen doelstellingen (meer) heeft sinds de hetze tegen Israël en de blunders in Bosnië, Afghanistan, Syrië en Mali, is opheffen beter dan het ophouden van de schijn met twee dictaturen als vaste leden en een agenda waarop Oekraïne, Myanmar, Ethiopië/Eritrea, Taiwan, Iran, Venezuela en Noord-Korea kennelijk ontbreken.

VVDtop

Enkele vooraanstaande VVD-ers hebben toegegeven dat het zo niet langer kan met de toestroom van (illegale) asielzoekers. In het uiterste geval zou Nederland het vluchtelingenverdrag moeten opzeggen, doch dit moet juist als eerste gebeuren om te voorkomen dat rechters nieuw asielbeleid hieraan toetsen en ‘humanitaire’ mensensmokkelaars hun activiteiten en argumenten kunnen continueren. In Groot-Brittannië heeft dit – ondanks de Brexit – nog steeds tot naar verluidt 600.000 immigranten per jaar geleid en tot het blokkeren van uitzettingsmaatregelen. Het gaat dus om nationale wetgeving, eigenmachtige rechters en politiek activisme waardoor er geen oplossingen mogelijk zijn zonder beëindiging van het vluchtelingenverdrag en harde maatregelen tegen mensensmokkel. En als heel Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje, België, Denemarken, Griekenland en Groot-Brittannië dit weten, dan weten de VVD-top, Berlijn en Brussel dit ook. De mislukte pogingen van premier Rutte om alleen gevolgen te bestrijden, zijn dan ook volstrekt zinloos, zoals in de afgelopen 20 jaren is gebleken. Alleen D66 en CU hebben hier nog niets van geleerd.

Intussen heeft premier Rutte kennelijk zo weinig vertrouwen in de EU-deal, dat hij zelf weer afreist naar Afrika om nu met de Tunesische regering te praten. Wil hij minderjarige gelukszoekers daar laten opsluiten in kampen, omdat het van Berlijn niet mag in Italië?

Wie zijn die mensen?

D66-ers; zijn dat die mensen die met een elektrische auto naar het vliegveld komen?

VVD-ers; zijn dat die politici die gelukszoekers niet willen uitzetten, maar wel onbetrouwbare landen als Marokko, Albanië en Tunesië willen betalen, terwijl ze al door Turkije, Griekenland en Brussel worden gechanteerd?

Milieu-activisten; zijn dat die ‘deskundigen’ die beweren dat bij turf afgraven teveel CO2 vrijkomt? Hoe dan; de permafrost-gassen zijn juist bewaard gebleven door bevriezing van een zeer dikke laag – ook onder de zeebodem – en komen nu met tientallen miljoenen tonnen (volgens het KNMI mogelijk zelfs 1,7 miljard ton) per jaar vrij. Intussen laten ze hier wel bossen verbranden in de biomassacentrales; kennelijk een verwaarloosbare bijdrage aan genoemde broeikasgassen, nog afgezien van de (opzettelijke ?) bosbranden in Canada, het Amazonegebied, Indonesië, Griekenland en Spanje.

Zonneparken

De kwetsbaarheid van een land dat volledig afhankelijk zou zijn van elektrische energie, is niet alleen zichtbaar bij de dreiging tegen onderzeese kabels en de storingen bij overbelasting, maar ook bij koperdiefstallen van trein- en zonneparknetwerken. Daar komen mogelijke aanslagen op datacentra, stroomdistributiestations en het hacken van computersystemen nog bij. Hoe slecht Nederland is voorbereid op dergelijke scenario’s bewijst de storing in het NS-treinbewakingscentrum van de regio Amsterdam.

Zwitserland

Een Telegraaf-lezer meent dat Zwitserland terecht een beroep doet op haar befaamde neutraliteit bij de weigering om verouderde Leopard-tanks aan Nederland te leveren ten behoeve van Oekraïne. Dit is om haar eigen grondgebied te beschermen(?). Een onzinnig argument, omdat ook die tanks alleen nog geschikt zijn voor verdedigende operaties, de Zwitserse wapenindustrie – zoals Oerlikon en Swiss Arms – al tientallen jaren wapens en munitie verkoopt aan allerlei landen, ook in conflictgebieden en tijdens de Koude Oorlog aan NAVO-landen, en aan de oorlog in Oekraïne verdient met recordomzetten. Bovendien is het redden van Oekraïne een humanitaire taak waarvoor de Zwitsers – eveneens uit ‘traditie’ – vaker in de bres zijn gesprongen. De kans dat (westerse) landen voortaan van Zwitserse wapens zullen afzien, is niet denkbeeldig.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Alan Breck
11 maanden geleden

Die covid ondernemerssteun was een lachertje om te kunnen beweren “wij helpen de ondnemers de crisis door”
. Wanneer je minimaal 20 procent omzetverlies eist in een paar weken en die omzet vergelijkt met een heel kwartaal van het vorige jaar dan ben je de boel knap aan het beduvelen.