Prikbord nr 869

Hoe corrupt is het COA als het eten voor een asielzoeker naar verluidt € 52 per dag mag kosten in Barendrecht? Van dat bedrag moeten NL gezinnen soms een hele week leven! Geen wonder dat asielzoekers ook andere, absurde eisen stellen.

Nadat Pax (Christi) het voorbeeld heeft gegeven, hoe een idealistische beweging kan verworden tot een politiek activismebolwerk, heeft de CU haar dogma’s op meerdere terreinen omgezet in politiek beleid zonder enig kenmerk van gezond verstand of maatschappelijk draagvlak. Is dit nog steeds naïef idealisme of is ook de CU geïnfiltreerd? Het laatste lijkt het geval bij de drammerige asiel- en milieustandpunten waarin botte uitspraken niet worden geschuwd. Het is echter niet de enige partij waar democratie is vervangen door de activistenreligie.

Kamerleden

Terwijl de Kamer record-aantallen moties produceert, is men tot voor kort kennelijk de onderwerpen defensie, corona, asiel, studenten en externe inhuur ‘vergeten’. Hoe kan het anders dat er nog nauwelijks iets bekend was over het corona-onderzoek, het mondkapjesonderzoek, de long-covid aantallen, de asielpercentages in omringende landen, de statusverschillen in Duitsland, de nieuwe wetgeving in Denemarken en Groot-Brittannië, de smokkelbendes en hun helpers, alsmede de aantallen niet-gekwalificeerde studenten. De laatsten willen wel een universitaire studie afronden, maar zelfs zonder wettelijke studieschuld lukt het blijkbaar niet zonder stress. Hebben we die grote aantallen (middelmatige) studenten wel nodig en zijn de selectieniveaus (VWO) scherp genoeg gedefinieerd? Wellicht zou het beter zijn om duidelijk te maken dat een HBO-opleiding met goede cijfers voor de meeste beroepen toereikend is. De rest kan in de (gespecialiseerde) praktijk worden geleerd. Want zelfs met die grote aantallen mr.’s en drs.’n blijkt de overheid niet in staat beleid te maken zonder de peperdure inhuur van externe producenten van (soms dubieuze) rapporten en gaan de gigantische ict-schandalen nog steeds door. Zelfs Kamerleden lijken bang om over het laatste dossier met insiders te spreken; de beerput is kennelijk te diep. Intussen storten sommige politici zich op de verwaarlozing van onze defensie alsof 30 jaar afbraak in enkele maanden/jaren zijn goed te maken. Dan zullen ze toch eerst (veel) geld moeten vinden; bijv. door de jarenlang verdwenen miljarden in de zorg te achterhalen. Dankzij het werk van de Algemene Rekenkamer kunnen ze niet volhouden het niet te hebben geweten.

Klokkenluiders

Bij het College voor de Rechten van de Mens gaat heel veel geld om, terwijl de resultaten nagenoeg onbekend zijn. Waar die 80 medewerkers zich mee bezighouden, komt binnenkort vanzelf in de publiciteit door een actie van bestuursleden die zich als klokkenluiders opstellen. In het kader van de bestuurlijke vernieuwing en hun aflopende termijn worden ze vervangen.

De suggestie dat dit te maken heeft met hun bezwaren tegen de voorzitter, Jacobine Geel, gaat niet helemaal op doordat naar verluidt slechts 2 van de vier klagers moeten vertrekken. Het zal toch niet zo zijn dat de toegezegde ‘klokkenluidersbescherming’ hier wordt misbruikt om een baantje te behouden?

Lente-offensief

Voorspellen waar en wanneer het Oekraïense lente-offensief zal plaatsvinden, is een heikele zaak. Niet alleen omdat de benodigde ‘middelen’ nog niet volledig ter beschikking zijn, maar ook omdat de Russen niet echt hebben gereageerd met versterkingen. Dat hoeft ook niet, want in de verdediging hebben ze minder troepen aan het front nodig, maar wel reserves. Bovendien kan niet worden voldaan aan luchtoverwicht voor bescherming van de aanvallende troepen en voor steun tegen gronddoelen (close air support). Het afsnijden van de vijand in Bachmoet lijkt nu het hoogst haalbare voor Oekraïne. Ook het verrassingseffect zal niet groot zijn, omdat de Russen zich zonodig 100 km kunnen terugtrekken om vervolgens een tegenaanval te lanceren.

Wellicht is dit waar Zelenski op hoopt: een mislukte tegenaanval met grote verliezen voor de Russen. Maar dan zal president Biden snel vliegtuigen beschikbaar moeten stellen, want de uitvlucht “dat die ook tegen Russisch grondgebied kunnen worden gebruikt” is een flut-argument dat zijn vastberadenheid ondergraaft.

Netwerkcorruptie

Corruptie in een bepaald (professioneel) netwerk is moeilijk te bestrijden. De betrokkenen lijken vaak respectabele figuren die vertrouwen verdienen, terwijl hun omerta wel zorgt dat ze elkaars imago niet beschadigen. Zelfs externe ‘deskundigen’ laten zich hierbij (vaak) gebruiken. Daarnaast worden klokkenluiders ongenadig aangepakt – vaak met behulp van de staat, banken, universiteitsbesturen of media – zodat ze als afschrikwekkend voorbeeld dienen. Terwijl de zwijgende ‘meelopers ‘ (profiteurs) worden beloond met privileges, baantjes of cash. En tot slot worden integere journalisten via de hoofdredacteur geblokkeerd in het publiceren van onthullende onderzoeken. In duizenden dossiers is dit ‘systeem’ terug te vinden, waarbij Nederland vermoedelijk het meest corrupte land van de EU is. Naast Duitsland waar recent de misstanden binnen de milieupartij aan het licht zijn gekomen. Hoe diep die corrupte cultuur – al dan niet met geweld – in een samenleving kan doordringen, bewijzen onder meer de Turkse verkiezingen, de Russische machthebbers en de Spaanse bestuurders, evenals de veroordeling van Sarkozy.

Pensioenfondsen

De Nederlandse staat blijkt gebonden te zijn aan Europese regels over de reserves van pensioenfondsen. Dit ter bescherming van de deelnemers. Hoe is het dan mogelijk dat de staat zelf het toezicht verwaarloost en de eigen afdrachten manipuleert, terwijl de rekenrente lijkt te worden gebruikt om dit te verhullen? En wanneer heeft het parlement die EU-regels plus NL aanvullingen ‘goedgekeurd’, gezien de gebleken ondeskundigheid bij de nieuwe pensioenwet die overigens niet meer in het belang van de deelnemers is en dus in strijd met die fameuze EU-regels.

Toch maar eens over nadenken of straks de ‘tegenvallende’ beleggingsresultaten niet worden veroorzaakt door onzinnige selectiecriteria, absurde kosten, het graaien in de reserves en te lage afdrachten door de staat. En bij twijfel: nu een aangetekende bezwaarbrief schijven aan uw pensioenfonds, gebaseerd op het eigendomsrecht, conform een uitspraak van het Europese Hof (C-223/19, YS), zodat u straks niet automatisch uw rechten verliest. Inmiddels is ook de denktank van het CDA tot de conclusie gekomen dat de nieuwe pensioenwet rammelt.

Regeerakkoord

Hoeveel verkapte open einden heeft het Regeerakkoord, zodat minister Kaag nu weer met financiële voorstellen kan komen, die het gezond verstand tarten? Of gaat ze ervan uit dat de helft ervan binnenhalen, al een overwinning is.

En waar blijven de fractieleiders, met name van de VVD; zijn ze werkelijk onwetend of moeten ze zich zo schaapachtig gedragen?

Dit kabinet is het grootste gevaar voor ons land sinds premier Kok, die uiteindelijk toch maar zelf opstapte. En minister Kaag moet zijn voorbeeld zo snel mogelijk volgen, zodat ons land weer een democratie kan worden voor het volk en geen speeltuin van een nietsontziende elite.

Rusttijden

Is het controleren van de verplichte rusttijden – met drones – werkelijk de hoogste prioriteit bij het (internationale) goederenvervoer in Nederland? Wat te denken van voldoende en veilige parkeerplaatsen, alcoholgebruik, voertuigonderhoud en rijvaardigheid? En dan hebben we het nog niet over de lading en de rijsnelheid. Drones zijn een nieuw ‘speeltje’ waarvan de inzet veel geld kost, net als destijds de politiehelikopter en nog steeds de Eerste Hulp helikopter. Beide te pas en te onpas ingezet om zich te ‘bewijzen’ zonder op de kosten te letten.

Supermarkten

Ik begrijp de verwijten aan de supermarktketens niet goed; met name in relatie tot de overwinsten van banken, verzekeraars en energiebedrijven.

Bij de supermarkt kan de klant in ieder geval zelf bepalen of er dure of goedkopere artikelen in het winkelwagentje komen, en of weinig, maar gezond, de voorkeur verdient boven meer en ongezond. Bovendien zijn het ook supermarkten die de voedselbanken bevoorraden of aan het begin van de dag ‘oud’ brood voor een kwartje verkopen. Er leeft nog steeds een generatie die ‘gewend’ was aan eens per week (paarden)vlees op tafel, dubbele boterhammen, gekookte pap, gekookte en zelfgebakken aardappels, en melk in plaats van frisdrank. Verder appels, peren, tomaten, kersen en verse groente of zuurkool. Wijn en bier alleen op zondag en verjaardagen; en vaak ei, rookworst, gebakken bloedworst, lever of vis (zure haring). Kaas en roomboter waren bijna delicatessen, net als toetjes.

Dat winkelketens te veel geld verdienen, kan juist zijn. Maar dan niet ten koste van de klant, doch van het personeel.

Turkije

De incidenten met Turkse Nederlanders, islamitische scholen en imams hier, inlichtingendiensten en regeringsvertegenwoordigers uit Ankara, alsmede de Turkse houding tegenover ‘hun’ emigratielanden in West-Europa, de EU (vluchtelingen) en de NAVO zijn duidelijke aanwijzingen dat Turkije niet bij Europa hoort. Dat de helft van de stemmers voor een dictator heeft gekozen, is het ultieme bewijs.

Deze tweedeling in de Turkse samenleving, kan grote gevolgen hebben; niet in de laatste plaats voor de schatkist, indien Erdogan stemmen blijft kopen.

TV-programmering

Het is opvallend dat bij nieuwe besluitvorming over asielbeleid, bepaalde tv-kanalen documentaires op de plank hebben liggen om de kijker meteen te ‘bewerken’. Men loopt zelfs al vooruit op toekomstige vluchtelingenstromen die te verwachten zouden zijn als de westerse landen niet voor een continue voedselvoorziening (kunnen) zorgen. Dit probleem van overbevolking wordt gemakshalve aan het klimaat gekoppeld en niet aan de belangen van de VN en de bedellanden. Tevens wordt een soort schuldgevoel opgewekt, alsof niet de dictaturen, islamitische landen, ontwikkelingslanden en maffialanden een oplossing moeten vinden, maar de westerse landen. Zelfs Brussel geeft toe dat 60% van de asielzoekers geen vluchtelingen zijn, doch de EU laat burgers die een einde willen aan het coulante Nederlandse beleid bestempelen als extreem-rechts. Het advies is dan ook: negeren, overlaten aan de (verdeelde) VN en inzien dat u gemanipuleerd wordt; ook door Rome, hulporganisaties en andere kerkgenootschappen.

Woningnood

Wat is eigenlijk de verborgen agenda achter de woningnood, want alleen incompetentie is geen verklaring voor de ramp. En stikstof al helemaal niet. Als het de bedoeling is dat stellen zonder kinderen en zonder woning verder maar afzien van (eigen) kinderen, dan is dit een politiek spelletje met demografische gevolgen. Maar gaat het erom kinderrijke eenouder-gezinnen te voorkomen, dan faalt het middel, want die krijgen juist voorrang bij de toewijzing van woonruimte. Vervolgens blijken de kosten te hoog en moet er worden bijgesprongen met gemeentegeld, voedselbank en schoolmaaltijden. Ook als wordt beoogd dat er langer moet worden gespaard voordat tot een koophuis wordt besloten, is dit een misrekening doordat de prijzen, inflatie en hypotheekrente sneller stijgen dan Jan Modaal kan sparen. Dus wie het weet, mag het zeggen… want de bouw uitstellen ‘werkt’ slechts tijdelijk en eenmalig. Vroeg of laat zullen alle mensen in dit land een fatsoenlijk onderkomen moeten hebben.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
J.Blaak
9 maanden geleden

Goed stuk, helemaal mee eens.
De wal zal straks het schip keren.
Hopelijk hebben dan nog niet de ratten het (zinkende) schip (lees de staat en plucheklevers) verlaten en mogen voor het tribunaal verschijnen.
aanklacht : Landverraad en veronachtzaming van taken met het doel chaos te creëren