Categorie: Ronald Dunki

De rijkste vrouw van Venezuela.

In 2013 overleed Hugo Chavez, de communistische diehard die in 15 jaar van een corrupt bewind het land met de grootste bekende oliereserves als een verpauperde vuilnisbelt achterliet voor de voormalige buschauffeur Maduro, die zijn schrikbewind naadloos voortzette. De communist Chavez verkondigde graag dat ‘rijk zijn’ intens slecht en verdorven was, dus het feit dat de in Miami gebaseerde ‘Diario de las Americas’ kort na zijn dood publiceerde dat zijn dochter Maria Gabriela meerdere bankrekeningen in de USA en Andorra aanhield waarop, destijds al, ruim US $ 4,2 Miljard stond zal wel en vergissing geweest zijn.

De vijand van mijn vijand blijft mijn vijand

Wat communisten en islamieten gemeen hebben is hun streven naar de ‘Untergang des Abendlandes’, die hoog op Angela Merkel’s agenda figureert. Hoe desperaat zij daarin is schetste Charlef Brantz al op 19 jl.in ‘Volks verlakkerij’. Wat als zij – en haar blinde discipel Rutte – nog meer incompatibele, subversieve hordes gaan binnenloodsen?

Trump’s kans op herverkiezing in 2020.

Trump

Op 15 januari jl. uitte ik in ‘De val van president Trump’ mijn bezorgdheid over de bedreiging die het tere karakter van ‘de man Trump’ mogelijkerwijze vormt voor ‘president Trump’, die in de laatste twee jaren meer goeds voor elkaar kreeg dan Obama in de laatste acht.

De frontale aanval op de medische wetenschap

Na de gestage ondermijning van het instituut van het huwelijk als één der hoekstenen van onze westerse maatschappij, gaat de Amerikaanse politiek correcte wereld nu voorop in hun aanval op het andere instituut, het gezin. De essentie van deze ‘progressieve’ agressie is dat ouders de macht over hun minderjarige kinderen kunnen verliezen aan ‘Big Brother’, die vervolgens vrij spel krijgt om deze kinderen als proefkonijnen in doodzieke genetische experimenten te misbruiken! De SS arts Josef Mengele zat 75 jaar geleden op hun golflengte!

Van Brexit naar Dexit.

Terwijl Theresa May als een lemming naar de afgrond snelt, speelt in Duitsland – eindelijk- het onvermijdelijke concept van de Dexit – uiteraard geïntroduceerd door de AfD, die graag heilige linkse huisjes aan de linkerzijde van de straat afbreekt.

De val van president Trump

Na acht, door extreem linkse ideologie gekenmerkte, jaren van Obama kwam de nieuwe ‘President Trump’ als een frisse bries, maar de hoogmoed en het egocentrische karakter van ‘de man Trump’ kunnen zeer wel zijn val inleiden. Dat zou een harde les zijn voor iedereen en de deur wagenwijd openzetten voor de voortzetting van Saul Alinsky’s agenda, maar ik vraag mij af of dat grote indruk zal maken op ‘the big noise from Queens’.

2019 – het jaar waarin de politiek zich zelf de nek omdraait.

Ruim zes decennia kon een schier ‘Bijbelse plaag’ als een olievlek over de wereld uitvloeien. Wij ‘zaten erbij en keken ernaar’ hoe onze christelijke normen en waarden, soevereiniteit, nationale identiteit, historie, maatschappelijke instituten als gezin en huwelijk gewetenloos ondermijnd werden, hoe onze overheid, onderwijs, defensie, rechterlijke macht, kerk, politie en zelfs de privésector in subversieve handen vielen, hoe onze vrijheid van meningsuiting wordt ondermijnd op het internet en het totaal verknipte ‘links’ zelfs probeert mannelijke en vrouwelijke identiteit af te schaffen, liefst al beginnend bij kleine kinderen.