Een op drift geslagen democratie

Binnen een intellectueel superieur, navelstarend links establishment is geen begrip voor ‘andersdenkenden’. Als ‘God’s geschenk aan de mensheid’ sta je sowieso aan de goede kant in de tweedeling van de samenleving (die trouwens niet door God maar door Karl Marx is veroorzaakt). Dan is het moeilijk om er begrip voor op te brengen hoe dom ‘andersdenkenden ‘ zijn, zeker als je zèlf een pedante ‘millennial’ bent.

De PvdA heeft op die wijze zijn ‘roots’ al tientallen jaren verloochend en is daar op afgerekend, maar het decadent- liberale D’66 en het concurrerende communistische G.L. hebben, vanuit die superieure intelligentie, zonder ook maar één tel zelfstandig na te denken, hun starre, ideologische vooroordelen tot Utopische, ‘wetenschappelijk bewezen’ idealen verheven.

Rob Jetten. Afb: Wikipedia / Martine van Bemmel.

Dat bespaart intelligent denkwerk, want uit de veilige collectiviteit van deze gevoelige wezens wordt de kolder van wat zij ‘vinden en voelen’ als maatschappelijk axioma gevrijwaard van kritiek van ‘andersdenkenden’ met botte beschuldigingen als ‘ontkenners van de wetenschap’ ( let wel: ‘wetenschap’ als synoniem van links, onbewezen axioma ) tot riedels van racisme, blanke suprematie en nog wat andere SJW -ismen waarvan hun beperkte en ongenuanceerde vocabulaire bol staat. In een eerder artikel d.d. 29.05.2018 ( ‘U bent een fascist’ ) citeerde ik Umberto Eco die, net als George Orwell, concludeerde dat ‘ fascisten zich in principe bedienen van een povere vocabulaire die à priori al geen enkele intelligente discussie mogelijk maakt.’ In die ‘hoogbegaafde en hoog opgeleide’ hoek vinden wij het ‘globalisme’ terug, bij D’66 en G.L. synoniem aan ‘Eurofilie’. Ook al is er hunnerzijds geen objectief argument pro federalisering van de EU, toch is het vervelend als een ‘andersdenkende’ daar plots met de regelmaat van een klok intelligente, objectieve argumenten tegen aanvoert.

Dat die ‘ongelovige andersdenkende’ de enige competente minister is in Rutte III die ècht een vak geleerd heeft en verstand van zaken in zijn portefeuille meebrengt, stoort het typische millennial product Jetten geenszins, terwijl hij qua opleiding, intelligentie en eruditie nog niet in de schaduw kan staan van Wopke Hoekstra. Deze probeert regelmatig een stok in de wielen te steken van de Duitse en vooral de Franse ‘pickpockets’ in Brussel die gestaag proberen om uw en mijn zakken te rollen. Daarmee wekt Hoekstra de irritatie van D’66, reden waarom Jetten op zijn beurt in de coalitie irritatie opwekt met zijn kritiek op de ‘halsstarrige’ Hoekstra! Naar Jetten’s zeggen is Hoekstra ‘niet constructief, ten koste van het Nederlandse belang in de EU’. Dat zo een snotneus pretendeert te weten wat het Nederlandse belang zou zijn is op zich prepotent, maar het wonderkind gaat verder: ‘Alleen maar nee zeggen in Brussel helpt niet’, dit voorafgaand aan een Europese top in mei in Roemenië.

Iemand die ook weet waarover hij spreekt, CDA-er Pieter Omtzigt heeft daarop Rutte verzocht om juist ‘niet constructiever’ te zijn. Eurofilie is een kwaaltje dat wordt gekenmerkt door hersenloos onderuit halen van de eigen soevereiniteit, een specialiteit van D’66 sinds Penthouse. In essentie dringt Jetten erop aan dat wij – als één der grootste nettobetalers in de EU – collectief krom gaan staan voor de ongekozen pasja’s in Brussel om wéér eens goed te grazen genomen te worden, hetgeen Jetten wellicht aanspreekt maar de gemiddelde Nederlander absoluut niet. Dit is ook door de VVD bij monde van Anne Mulder voor het voetlicht bracht. Een quasi epifanie waren de woorden van ChristenUnie-woordvoerder Nico Drost, die stelde dat ‘ pleiters voor een steeds uitdijende EU bijna een groter gevaar vormen voor het draagvlak dan mensen die een exit uit de EU bepleiten’. Jetten ondermijnt onze soevereiniteit in zijn domme pleidooien voor een ‘Europese FBI, een Europees leger en een EU- begroting ‘. Wat het grote D’66-kind daarop als repliek uit zijn hoofd geleerd had was dat dat een ‘schijntegenstelling’ zou zijn onder het mom: ‘je versterkt nationale soevereiniteit met Europese samenwerking.’

Let wel, deze knaap is kletsnat achter de oortjes maar wil Hoekstra de les lezen over overheids-financiering op de internationale kapitaal- en geldmarkten om zo met grote passen voort te snellen naar een Eurozone-begroting, zodat Macron zijn failliete boedel op onze kosten kan bedruipen. Jetten denkt dat wij daar ‘invloed op moeten uitoefenen door te zorgen dat wij tussen Parijs en Berlijn in zitten.’ Zelfs de SJW kampioen Asscher nam aanstoot aan deze gepatenteerde kul en chargeerde ‘dat Hoekstra dus kennelijk onze onderhandelingspositie ondermijnde en zich anders moet opstellen’.  Toen deed Jetten pas een stapje terug, want ‘er moeten geen waardeoordelen over Hoekstra aan mijn woorden worden verbonden’. Wat een loze babbelaar….

Dus laten wij dat vooral niet doen, want Nederland wordt al zwaar geknipt en geschoren door de EU, zozeer dat Hoekstra dreigde af te haken als ons land alsnog geconfronteerd zou worden met een eufemistisch genaamd ‘EU-stabiliteitsmechanisme’ – een aparte begroting voor de Eurozone waarmee schokken kunnen worden opgevangen als het economisch misgaat in een van de lidstaten, lees:  Frankrijk, de eeuwige parasiet van dit continent. Moraal van dit verhaal: Democratie is verre te prefereren boven fascistisch Utopia, maar clowns als Jetten weten gewoon niet hoe goed zij het hebben in die gehate, dankzij hem en zijn vriendjes van G.L. en de PvdA op drift geslagen, democratie. Enig blijk van intelligent leven lijkt volledig te ontbreken.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

7 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Janssen
5 jaren geleden

Tot Utopische, ‘wetenschappelijk bewezen’ idealen verheven ? Die lui beginnen steeds meer op een kerk te lijken, waar je alleen maar mag luisteren je mond moet houden en zeker geen kritiek mag uiten !

Jan Altena
5 jaren geleden

Heer Dunki,

Ietsje ouder, maar hij wordt nog door een oude rot vergezeld.

Overigens stem ik niet op Baudet!

r dunki
5 jaren geleden
Antwoord aan  Jan Altena

Er gaat kennelijk niets boven een ‘oude rot’!

Bij G.L. is dat een veroordeelde crimineel en communist (type Rosenmöller) genaamd Wijnand Duijvendak, die terecht uit de 2e Kamer is verwijderd wegens zijn strafblad.

Desondanks manipuleert deze hard-line communist zijn marionetje Klaver en lokt zodoende, als een soort rattenvanger van Hameln, legioenen naïeve kleuters – bijgenaamd millennials – met zijn onversneden communisme.

U kent de vergelijking met een watermeloen: groen van buiten en knalrood van binnen.
Karl Marx zou trots zijn….

5 jaren geleden

***De PvdA heeft op die wijze zijn ‘roots’ al tientallen jaren verloochend en is daar op afgerekend, maar het decadent- liberale D’66 en het concurrerende communistische G.L. hebben, vanuit die superieure intelligentie, zonder ook maar één tel zelfstandig na te denken, hun starre, ideologische vooroordelen tot Utopische, ‘wetenschappelijk bewezen’ idealen verheven. *** Aldus de heer Dunki.

Het bovenstaande is een conclusie waar ik mij uitstekend in kan vinden. Bij mij komt onmiddellijk de associatie met de ” menselijke tekortkomingen en de geloofsperikelen”.
Immers: Jette maakt dezelfde fout als de P.v.d.A. ooit gedaan heeft. ” Het dogma van de gelijkheid heilig te verklaren en daarnaast een politieke correct- terreur er op los laten”.
De tegenstander intimideren, zijn zogenaamde ongelijk benadrukken en een utopisch aspect van toekomst mét fantasie en onnadenkende “dagdromerij ingepakt in analytische drogreden” .
De conclusie van Dunki en mijn bijdrage samenvoegen waarná er een beeld ontstaat van “hoe mentaal ziek” Rob Jetten wel is. Immers: de realiteit wordt door Rob Jetten als een taboe gebruikt omdat “DE realiteit” niet past binnen het denkraam van een “vermeende waarheid” dat eigenlijk niet meer is dan “utopisch apocalyptische fantasie”.
Ik heb Rob Jetten een tijdje gevolgd en zijn uitspraken geanalyseerd. Ik kom, net als de heer Dunki, tot de slotsom, dat we te maken hebben met een verbaal begaafde fantast, dewelke ook e vergelijken is met een ” kwakzalver uit de middeleeuwen”, om hun nutteloos product aan een goedgelovige probeerde te verkopen. Dus nutteloze kletspraat zonder enige kennis van zaken én tot een dogma verheven ziek idealisme.
De hoofdredacteur van de Telegraaf, Paul Jansen, noemde de uitspraken van Rob Jetten “stuitend”.
De heer Dunki formuleert het zo, ter zake Europa.
***Eurofilie is een kwaaltje dat wordt gekenmerkt door hersenloos onderuit halen van de eigen soevereiniteit, een specialiteit van D’66 sinds Penthouse. In essentie dringt Jetten erop aan dat wij – als één der grootste nettobetalers in de EU – collectief krom gaan staan voor de ongekozen pasja’s in Brussel om wéér eens goed te grazen genomen te worden, hetgeen Jetten wellicht aanspreekt.” ***

Gelukkig hebben we nog “realisten bij Sta-Pal, ” en deze de realiteit op een uitstekende manier kunnen verwoorden.
Rob Jetten’s uitspraken passen exact in de conclusie van Dr Lyle Rossiters, Psychiater en schrijver van het boek;” Liberal Mind”, waarin hij duidelijk de conclusie trok, dat figuren als Rob Jetten én zijn medeleden van D-66, én het linkse gedachtegoed aanhangen én zich een “progressief linkse partij” noemen, feitelijk lijden aan een psychologische stoornis.
Net als Judith Sargentini, lid Europees Parlement, die ons meldde:” Er is geen greintje bewijs voor de stelling dat** IS strijders ** op vluchtelingenbootjes naar Europa komen”. Nu, we weten inmiddels BETER. Ook Cicilia Malmström, toen “commissaris vluchtelingen” voor Europa, vond, dat immigratie een verrijking is in Europa”. Zo ook Drs Frans Timmermans de melding deed dat:” Het gedachtegoed van die idioot Baudet, tot geweld kan leiden”, ondanks de “conglobatie ” van het tegendeel, zei Timmermans dit met ” aplomb en apodictisch”, dat tevens bewijst dat Frans Timmermans niet goed weet wat hij zegt.

Ik vraag mij toch af, welk een kwaliteit bevolkt de Twee Kamer, het Europees Parlement én de Europese Commissie? ( Wijlen Mr H.J.B. Hilterman, zou zeggen: ” Erbarmelijk).
Wijlen Prof dr. Bob Smalhout schreef al 15 Juli 2000, dat er Tweeënhalf miljoen mensen in Nederland rondlopen met een psychische stoornis, én schreef Smalhout:

“” het straatbeeld van 2002 was, bij de invoering van de Euro, dat de mensen bier dronken, maar zich niet bewust waren van het feit, dat de Nederlandse bevolking door Minister Zalm was OPGELICHT , door onze klassieke gulden met tien procent te lage wisselkoers om te ruilen voor de nieuwe munteenheid: “Aldus schreef Wijlen Prof Smalhout dit op 23 mei 2014.

Gelukkig houden de schrijvers van “Sta-Pal” zich strikt aan de Stelling:” Negatieve feiten, hoe talrijk ook ,vernietigen nimmer één positief feit”. ( Claude Bernard, 1813-1878,)

r dunki
5 jaren geleden
Antwoord aan  A.R.Girbes sr

Geachte heer Girbers,

Ik denk dat wij het wel eens zijn dat wij worden belaagd door een “monomane pseudo-religie gebaseerd op pseudo-wetenschap die wordt afgedwongen door politieke tirannie”.

Jan Altena
5 jaren geleden

Zou het niet mogelijk zijn om een wet er door te krijgen waarin het onmogelijk wordt gemaakt om zo jong (Jetten -geboren 1987- en Klaver -geboren 1986) een verantwoordelijke politieke baan te bekleden?

Alle twee hebben een ‘vlotte’ babbel, maar dat hebben oplichters ook. Wikipedia staat, wat die twee betreft, bol van functies etc. Ik kan echter geen enkele ‘wijze’ of ‘bewezen wetenschappelijke opmerkingen’ uit hun gebabbel distileren.

Ik vergelijk ze maar met kleuters van vier jaar die een snelle bolide proberen te besturen. Je weet van tevoren dat het gruwelijk misgaat.

In vroeger tijden zaten er oude/wijze mannen met een schat aan levenservaring in de poort die geraadpleegd werden.

r dunki
5 jaren geleden
Antwoord aan  Jan Altena

weet u hoe oud Baudet is?