Een pummel en een fantast.

Woensdag vond een debat plaats tussen Thierry Baudet en de wereldverbeteraar Jan Rotmans, hoogleraar transities, die zich al eerder in de Telegraaf de vrijheid had gepermitteerd om Baudet te kwalificeren als ‘één of andere vlerk’. In de jaren die ik in de collegebanken doorbracht waren hoogleraren stuk voor stuk respectabele, erudiete mensen die niet of nauwelijks interesse in de politiek toonden, laat staan daar een ideologische missie en gedrevenheid aan ontleenden. Dat waren de jaren waarin je nog bij de professor – ‘one on one’ – thuis een examen aflegde en hem/haar zo beter leerde kennen en zeker niet een leidende politicus voor ‘vlerk’ hoorde uitmaken, zoals Rotmans die zich als een pummel gedraagt maar zeker niet op de wijze een hoogleraar waardig.

Jan Rotmans. Afb: wikipedia.

Rotmans is één der drie levensgevaarlijke activisten, met Nijpels en Samson, die met succes de Rutte III coalitie hebben overweldigd met hun leugenachtige chicanes en het land naar de Marxistische donder helpen. Hoewel zijn achtergrond toegepaste wiskunde schijnt te zijn, dus ècht géén klimaatwetenschap, pretendeert hij via zijn uitstapje naar ‘transitie’ ook al ‘klimaat wetenschapper’ te zijn, hetgeen zich uit in zijn woorden: ‘Hoe kun je wetenschap nu als religie kenschetsen?’ toen Baudet hem verweet ‘een priester te zijn van het milieugeloof’, hetgeen door Rotman’s rol in de activistenclub Urgenda met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wordt geïllustreerd. Baudet repte van ‘Milieugeloof als hervertelling van oude Bijbelse verhalen!’ en Rotmans sprak van “Elk getal dat die man zegt. klopt niet.” Dat geeft enige houvast omdat de cijfers die Thiery Baudet presenteert geenszins uit de lucht gegrepen zijn.

Alvorens eens naar de actuele cijfers te kijken is het interessant om de leugenachtige woorden van de aangebrande Rotmans daarbij te overwegen: “Het gaat nu honderd keer sneller met die opwarming dan ooit tevoren. Wat ik wél knap vind is dat u deze onzin met zoveel bravoure naar voren brengt. Maar eerlijk gezegd vind ik het gevaarlijk en onverantwoord. Hoe kun je wetenschap nu als religie kenschetsen.” Kortom, Rotmans zet zichzelf op het onaantastbare, linkse voetstukje van de ‘scientist die geloofd moet worden’ en pretendeert dat Baudet zich aan feitenvrije verhalen schuldig zou maken.

Wat zeggen de objectieve cijfers, bij voorkeur van NASA’s satellietmetingen? Om te beginnen is het de moeite waard om de IPCC, de motor van de klimaatbeweging bij de United Nations, eens nader op de korrel te nemen, hetgeen ik op 29.12 jl. al deed in mijn artikel over de in-en-in-corrupte-IPCC. NASA heeft op hun website objectieve gegevens die voor iedereen toegankelijk zijn en wat te denken van: ‘According to an ongoing temperature analysis conducted by scientists at NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS), the average global temperature on Earth has increased by about 0.8° Celsius (1.4° Fahrenheit) since 1880 ‘.  Daarna publiceerde NASA’s Goddard Institute dat tussen februari 2016 en februari 2017 de gemiddelde temperatuur met 0,57°C nog verder was gedaald. Let wel dat 1880 ook nog eens het eind markeert van een kortstondige koude periode, reden waarom alle daarop volgende metingen uiteraard relatief sterke stijgingen tonen, maar de Nobel Prijs winnaar en natuurkundige Ivar Giaever ( iemand die er ècht verstand van heeft in tegenstelling tot de activist Jan Rotmans ) geeft aan dat “0.8 degrees is what we’re discussing in global warming. [Just] 0 .8 degrees. If you ask people in general what it is, they think—it’s 4 or 5 degrees. They don’t know it is so little.”  Voilà het démasqué van Rotmans!

Temperaturen -en daarmee dus de illusoire ‘opwarming’ (slechts 0,8 °C in meer dan een eeuw)- worden trouwens pas sinds het einde der 19e eeuw min of meer nauwkeurig gemeten, hetgeen moge aangeven dat ‘climate -scientists’ in feite ‘activists’ zijn met hun data-input van het slag ‘garbage in garbage out’, dus hoedt u voor de ‘wetenschappelijke resultaten’.

 De gerenommeerde klimatoloog Roy Spencer schreef in 2016: ‘Global warming and climate change, even if it is 100 percent caused by humans, is so slow that it cannot be observed by anyone in their lifetime. Hurricanes, tornadoes, floods, droughts and other natural disasters have yet to show any obvious long-term change. This means that in order for politicians to advance policy goals (such as forcing expensive solar energy on the masses or creating a carbon tax), they have to turn normal weather disasters into ‘evidence’ of climate change’.

University of Pennsylvania’s geoloog Robert Giegengack, stelde al in 2014: “None of the strategies that have been offered by the U.S. government or by the EPA or by anybody else has the remotest chance of altering climate if in fact climate is controlled by carbon dioxide.”

En wat te denken van deze desperate, uiteraard valse, linkse trouvaille: climate scientists have observed  ‘ h u m a n   f i n g e r pr i n t s’    all over climate change … ‘                                           

Roy Spencer schreef: ‘There is no fingerprint of human-caused versus naturally-caused climate change … To claim the changes are ‘unprecedented’ cannot be demonstrated with reliable data, and are contradicted by some published paleoclimate data which suggests most centuries experience substantial warming or cooling’ en Richard Lindzen, een MIT klimatoloog stelt dat: ‘believing CO2 controls the climate “is pretty close to believing in magic.”

Het    o l i e d o m m e  , onzakelijke argument van de ‘vingerafdruk’ is een typisch linkse manipulatie, al helemaal als één van die leeghoofden, de AP ‘science reporter’ Seth Borenstein schrijft: “There’s a scientifically accepted method for determining if some wild weather event has the fingerprints of man-made climate change, and it involves intricate calculations. Those could take weeks or months to complete, and then even longer to be checked by other scientists.”  Kortom, deze halve gare pretendeert dat er een soort van ‘black box’ is, slechts toegankelijk voor ‘echte’ wetenschappers die, zodra zij in vlammen worden afgeschoten, om het hardst roepen dat hun tegenstrevers’ science deniers’ zijn, zoals onze boze ‘wetenschapper’ Rotmans. Altijd hetzelfde met die activisten, NASA voorop: Baudet wordt een ‘feitenvrij’ betoog verweten, maar Rotmans zèlf heeft geen wetenschappelijke voet om op te staan doch hun – in feite slechts – subjectieve ‘mening’ prevaleert over objectieve ‘feiten’ omdat Karl Marx nu eenmaal altijd gelijk heeft.

Voornoemde Ivy League geoloog Robert Giegengack, voormalig voorzitter van het ‘Department of Earth and Environmental Science at the University of Pennsylvania’, sprak zich duidelijk uit over CO² bangmakerij van Al Gore en zijn bende met de uitspraak : ‘for most of Earth’s history, the globe has been warmer than it has been for the last 200 years. It has rarely been cooler.” In 2014, vertelde Giegengack aan Climate Depot: “The Earth has experienced very few periods when CO2 was lower than it is today.”

Dit staat nogal schril tegenover de hersenspinsels van Rotmans, die na het debat met Baudet stelde: ‘Heb geprobeerd een inhoudelijk debat te voeren met Thierry Baudet, maar dat is vrijwel onmogelijk, de man voert met veel aplomb een feitenvrij toneelstukje op’. Sorry heerRotmans, maar mijn ‘goede oude’ hoogleraren zouden u niet alleen een pummel vinden, maar ook een fantast.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
5 jaren geleden

Correctie: de hierboven vermelde 0,57°C temperatuur daling vond plaats tussen februari 2016 en februari 2018, waardoor per saldo de temperatuurstijging sinds 1840 lager uitvalt.

De Nobel Prijs winnaar en natuurkundige Ivar Giaever zou nu spreken over een minieme temperatuurstijging van 0,23° C sinds 1840. Let wel, dit zijn cijfers van NASA!!
Als een activist als Rotmans dan pretendeert dat ‘de opwarming honderd keer sneller gaat dan voorheen’ moet de arme man echt eens naar zich laten kijken…