Auteur: Leo Dorrestijn

Prikbord nr 903 

De aan Vattenfall verstrekte subsidie van bijna 400 miljoen, tegen de regels in, toont twee dingen aan. Ambtenaren menen ongestraft corrupt te kunnen zijn dan wel de baas over honderden miljoenen belastinggeld; en ze zijn daarbij niet bang (genoeg) voor…

Deel dit:

Prikbord nr 902 

Voordat in Nederland voor heel veel geld een beleid voor de toepassing van kunstmatige intelligentie in het onderwijs wordt geformuleerd, zou men beter het Duitse plan van aanpak kunnen overschrijven. Daar wordt al gewerkt aan de aanpassing van de lerarenopleidingen.

Deel dit:

Prikbord nr 901

Na 900 Prikborden is het wellicht tijd om verantwoording af te leggen over de veranderde toonzetting daarin. Vooropgesteld dat het Prikbord geen ‘wetenschappelijk’ onderbouwd feitenrelaas is, maar een verzameling columns, gebaseerd op de actualiteit, met op korte termijn verwachte of…

Deel dit:

Prikbord nr 900

Wederom een hulpactie – in dit geval de aardbeving in Turkije – waarvoor meer dan € 100 miljoen werd opgehaald. Maar de genoemde besteding daarvan is – net als bij de tsunami, Haïti, Oekraïne, St.Maarten-orkaan en bosbranden – nauwelijks controleerbaar.

Deel dit:

Prikbord nr 899

Als het cocaïneprobleem alleen zou bestaan uit de criminaliteit en winsten van de dealers, dan levert legaliseren alleen meer politiecapaciteit voor andere zaken op. Maar dan kan ook voor negeren worden gekozen, want de gevangenissen zijn al overvol.

Deel dit:

Prikbord nr 898

Het merkwaardige verwijt dat aan de BBB wordt gericht over het ontbreken van financiële kennis in de fractie, zou ook (moeten) gelden voor de gevestigde partijen. Waar waren die toen er een minister van Financiën moest worden geleverd en men…

Deel dit:

Prikbord nr 897

Hoewel ook ik roken zeer onverstandig vind en besef dat mensen met een gering inkomen nu worden gedwongen om af te kicken, verbaast me de argumentatie vanuit de overheid.

Deel dit:

Prikbord nr 896

De aanklacht door de regering van Zuid-Afrika, waarin vertegenwoordigers van de voormalige terreurbeweging ANC, is een beetje dom.

Deel dit:

Prikbord nr 895

Wat milieuactivisten zich ongestraft kunnen permitteren is onvoorstelbaar. Afkeurende woorden van mevr. Halsema worden als aanmoediging gezien, want het ‘idealistische’ doel heiligt de ondemocratische middelen.

Deel dit: