Prikbord nr 907

Een ‘verkeerde’ achternaam kan toch niet de enige reden zijn om niet te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek?

Daar moeten ook negatieve ervaringen aan ten grondslag liggen bij deze krappe arbeidsmarkt, zoals de inhoud van het c.v., de diplomacijfers, de arbeidsmotivatie of de ‘gewoonte’ van ziekmelding vanuit het buitenland. Uiteraard niet door goed opgeleiden met arbeidsmotivatie, maar juist onder ‘kansarmen’. Na enkele jaren ervaring met kansarmen op de arbeidsmarkt, kan worden geconcludeerd dat jonge vrouwen/meisjes met een niet-Nederlandse achtergrond vaak slimmer, gemotiveerder en beter opgeleid zijn dan de mannen/jongens.

Arbeidsdiscriminatie

Bovendien willen ze ook werk doen dat door hun mannelijke tegenhangers kennelijk als minderwaardig wordt beschouwd. Die hebben soms meer begeleiding nodig, ook bij het integreren in de bedrijfscultuur, op tijd komen, ambitie, reactie op correcties en aanvullende cursussen. En in het laatste element is een handicap zichtbaar voor alle jongeren met een vaktechnische opleiding, niet alleen met een taalachterstand: bijv. de terminologie in een handboek voor het VCA-certificaat (basisveiligheid in het bedrijf) is erbarmelijk theoretisch en ambtelijk. Indien een werkgever daar allemaal rekening mee moet houden en verantwoording over afleggen, is het duidelijk waarom het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is gesneuveld. Jammer, want daardoor heeft de bureaucratie het weer gewonnen van een meer zorgvuldige selectie van sollicitanten waardoor ook onvermoede talenten – zoals in de bouw – aan bod kunnen komen. Nu nog de handboeken herschrijven; ook voor het rijbewijs en de administratie van ZZP-ers. Zelfs hun belastingaangifte is in onbegrijpelijke taal gesteld, terwijl het simpel overnemen van de jaarrekening voldoende zou moeten zijn; nog afgezien van de absurde regels rond een bedrijfsauto. Overigens vindt er ook omgekeerde arbeidsdiscriminatie plaats: weigeren werk te doen waar men geen zin in heeft.

Bijbanen

Schamen Kamerleden zich om al hun bijbanen te vermelden terwijl ze geacht worden hun tijd te besteden aan hun goedbetaalde publieke taken, of heeft het iets met hun belastingaangifte te maken? In ieder geval klopt er iets niet met hun integriteit, hun c.v. en met het toezicht binnen de eigen partij/fractie. Overigens worden volgens een onderzoek de bijbanen van rechters ook niet altijd vermeld in het betreffende register.

Inflatie (klein leed)

De waardevermindering van de Euro is duidelijk zichtbaar in de prijzen van autobrandstof, hypotheek- en verzekeringspremies (10%) en in de horeca. Bij een grote hotelketen kost een glas melk al € 3,25. ‘Gelukkig’ zijn wijn en bier ook duurder geworden, ondanks overproductie, anders zou je daarop overstappen.

Moskou en Peking

Zou Poetin met opzet de Amerikaanse waarschuwing voor een terreuraanslag hebben genegeerd, terwijl eenheden kennelijk klaarstonden om de daders op te sporen en te arresteren? Die daders zullen onder enige ‘druk’ ongetwijfeld bereid zijn om te beweren dat ze in opdracht van Kiev handelden, zoals Poetin en de Russische media beweren. Hun ondervraging is inmiddels ‘zichtbaar’ begonnen. Hoe ging dat destijds met aanslagen op een school en een theater (Moskou), terwijl het Russische leger tekeer ging in Tsjetsjenië?

Volgens het boek van Ine Veen stond de politie in de omgeving klaar om de vermeende dader van de moord op Pim Fortuyn te arresteren. Die Volkert van der Graaf kreeg naar verluidt allerlei privileges tijdens zijn gevangenschap en werd niet vervolgd als mogelijke dader van de moord op Chris van de Werken (1996); ook in de rug geschoten.

Na afloop van de oorlog in Gaza zal moeten blijken of de Israëlische geheime dienst echt niet op de hoogte was – net als bij de Yom Kippur oorlog? – of dat de waarschuwingen (ook van de Amerikanen?) door de regering met opzet zijn genegeerd; niet voorziend dat het niet alleen om een aanslag kon gaan, maar ook massale gijzeling. Er zijn historici en filmmakers die de VS (of de Britten) ervan verdenken dat de aanval op Pearl Harbor vooraf bekend was, hoe ongelooflijk dat ook lijkt. Toch zou dit zijn bevestigd door een merkwaardig ‘ongeluk’ met een NL onderzeeboot waarvan de bemanning getuige zou zijn geweest van het uitvaren van de Japanse vloot, maar hun waarschuwing aan de Britse marine mocht naar verluidt niet bekend worden.

Bedenk echter dat vooral in Rusland niets is, wat het lijkt te zijn; ook bekentenissen niet. En China heeft er geen enkel belang bij om bondgenoot Poetin te stoppen op verzoek van Rutte, in tegendeel. Peking heeft buitenlandse havens, vliegvelden, mijnen en spoorlijnen in handen, kan heel Hawaii door hacking platleggen, een NL defensiecomputer binnendringen, pijpleidingen en onderzeese kabels doorsnijden, de medicijnenlevering aan Europa blokkeren en informatie verzamelen met ingebouwde chips in allerlei exportproducten. De EU en de NAVO hebben zich chantabel gemaakt en dit blijkt ook uit de houding van de VN tegen over beide militaire dictaturen in de Veiligheidsraad.

Onafhankelijke Deken

Er komt steeds meer kritiek op de rol en het gedrag van de Deken (Orde van advocaten), omdat het beschermen van de reputatie van de eigen beroepsgroep soms meer prioriteit lijkt te hebben dan een onafhankelijk oordeel over een gegronde klacht. De voorzitters van de Raad en het Hof van Discipline zou hen daarin ‘aanmoedigen’ door veel klachten af te wijzen, zonder dat de beschuldigde advocaat of Deken verweer heeft moeten voeren. Het aantal afwijzingen – ook met ‘niet ontvankelijk’- wordt zelfs niet bijgehouden, evenals kennelijk het ‘verleden’ van sommige advocaten die tot Deken worden benoemd.

Ontslagvergoeding

De werkgever die een ontslagen werknemer in opdracht van de rechter € 40.000 moet betalen, kan nu in ieder geval de schadevergoeding voor een vernielde bedrijfsauto inhouden. Maar wie betaalt een docente uit, die door de rechter werd ontslagen wegens een verstoorde arbeidsverhouding na grensoverschrijdend gedrag door een mannelijke collega: die rechter, de Staat of de school? Want haar klacht bij het schoolbestuur had de werksfeer en het vertrouwen tussen werkgever en werknemer aangetast. De ‘neutrale’ arbitragecommissie zegde op het laatste moment een hoorzitting af en leugenachtige verklaringen van de advocaat van het christelijke schoolbestuur en een medeverantwoordelijke collega (ontslagen dominee) deden de rest.

Politiek activisme

Niet alleen minister Jetten is een politieke activist, ook in Duitsland is dit fenomeen zichtbaar en mogelijk een verklaring waarom Berlijn allerlei begrippen door elkaar gebruikt. Wellicht ook om de fouten bij recente overstromingen, het sluiten van kerncentrales en de stroomsubsidie voor energievretende bedrijven te verhullen. Meer verbruik werd zelfs ‘beloond’ met meer prijsreductie. Intussen hanteert de Duitse minister voor milieu het begrip klimaatbescherming, waar ze natuur- en milieubescherming bedoelt. Maar ook de bescherming van de bevolking tegen natuurrampen en andere vermeende gevolgen van de klimaatverandering. Kennelijk is het ook daar doorgedrongen dat de klimaatverandering niet te stoppen is, net als de overbevolking en natuurrampen. Doch het sprookje dumpen is niet naar de zin van de klimaatdrammers, dus richt die minister zich vooral op de gevolgen zonder dit openlijk toe te geven. Want dan zouden geheel andere (dure) maatregelen nodig zijn, ook volgens de graaiende milieumaffia, terwijl de verspillingen niet meer teruggedraaid kunnen worden. Doch beter ten halve gekeerd….

Rutte

Premier Rutte is bezig zich te diskwalificeren als toekomstige NAVO-baas, door zijn bezoek aan het vijandige China. Zoete broodjes bakken en ‘vriendjes’ worden met de grootste bedreiging van de beschaafde wereld; kennelijk bedacht door diplomaten die hem niet zien zitten en ondernemers die zaken willen blijven doen met de machtigste dictatuur ter wereld. Waar hebben we die slappe houding meer gezien? Oh ja, bij staatsbezoeken.

Schadefonds

Niet alleen de schadefondsen voor Groningen en de toeslagenaffaire worden verkeerd besteed, waardoor veel geld verloren gaat aan ambtenarij, adviseurs, bureaucratie en tijdrekken. Ook overheidsinstellingen, universiteiten, gemeentebesturen en goede doelen hebben (te) vaak potjes voor beleggen, buitenlandse rekeningen en dubieuze investeringen waarvan de winst meestal niet in de boeken komt; alleen de verliezen. De € 100.000 die van het schadefonds voor Limburg verloren is gegaan, moeten gewoon op de daders worden verhaald. Hetzelfde geldt voor verwijtbare verliezen bij De Nederlandse Bank en de Bank voor Nederlandse Gemeentes, want het gaat niet om eigen geld, maar (heel) veel belastinggeld.

En ook bij eigen geld, zoals van het ABP, moet het toezicht veel strenger worden. Hoe is het andere mogelijk om 93 miljard in een jaar te ‘verliezen’? En niemand die Kamervragen stelt over de verliezen bij het ABP of DNB, met name nu het pensioenbeleid en het schuldenbeleid op de tocht staan; had Omtzigt dan toch gelijk met de vele financiële lijken in de (schat)kist? Zelfs het toelaten van minderjarigen en het pamperen van derdelanders uit Oekraïne gaan gewoon door, terwijl het COA nog steeds niet onder financieel toezicht staat. Het lijkt langzamerhand op sarren en obstructie van de vorming van een nieuw kabinet dat orde op zaken moet stellen, want ook de miljarden voor Tata Steel en AMSL komen niet uit het verminderen van het aantal ambtenaren en van de bureaucratie. Intussen heeft de privatisering, ook bij gemeentes, ons land al miljarden méér gekost dan daarvoor. En de beslissing van de demissionaire staatssecretaris Van der Burg om het asielbeleid te verruimen voor Eritrese dienstplichtigen, ook buiten het leger(!), zonder goedkeuring van de Kamer, is helemaal verbijsterend. Dergelijke ‘gevaren’ gelden voor alle dienstplichtigen in (islamitische) dictaturen, zoals Rusland, China, Noord-Korea, Iran en Afghanistan etc.

Sluipende islamisering

De islamisering van Nederland uit zich niet alleen in de onbestrafte demonstranten met Palestijnse vlaggen of de bedreiging van joodse instellingen en gasten vanuit Israël of de gedoogde demonstratie tijdens de herdenking in Amsterdam en andere vormen van Jodenhaat, maar ook in het toenemende anti-Israël sentiment, de hoofddoekjes van Marcouch en de ‘aangepaste’ geschiedenislessen op scholen; naast de islamitische scholen, de ‘privileges’ in ziekenhuizen en halal voedsel in (overheids-)restaurants en extra maaltijden in gevangenissen waar het standaard-menu al vaak halal is.

In Frankrijk hebben moslim-activisten een rector zodanig bedreigd dat deze vervroegd met pensioen gaat, nadat er reeds eerder mensen werden vermoord. Doch daar worden moslims die aanzetten tot haat door laster en leugens te verspreiden, wel vervolgd.

Voetbal-tv

Het aantal tv-programma’s over voetbal blijft groeien. Naast Veronica-Inside en vele andere, gaan nu ook Vandaag Inside en de Oranje-Zondag (Hélène Hendriks) steeds meer over voetbal. Bij gebrek aan beter, met name bij Vandaag Inside? Dat Van Roosmalen en Groenteman de arrogantie hebben om het programma van Hendriks oppervlakkig te noemen, gaat voorbij aan het gebrek aan diepgang in hun eigen prietpraat-programma waarin onder meer gelachen werd over Poetin en een mogelijke oorlog in Europa. Daarbij werden Robert ten Brink en Rob de Wijk ongewild als ‘jokers’ ingezet; ze zouden zich moeten schamen over hun deelname.

VN-resolutie

De Veiligheidsraad van de VN heeft een resolutie aangenomen tegen Israël; het aantal van dergelijke resoluties is inmiddels op twee (vier?) handen niet meer te tellen. Doch overal ter wereld voelen terreuraanhangers zich gesterkt in hun haat tegen Israël. Als dit de bedoeling is van de VN, dan wordt duidelijk waarom de resolutie tegen Rusland nog steeds ontbreekt. Niet alleen wegens een ‘ongerechtvaardigde’ oorlog tegen Oekraïne, maar tevens wegens oorlogsmisdaden, gerichte aanvallen op burgerdoelen, misdrijven tegen demonstranten en krijgsgevangenen, ontvoering van kinderen, vernietiging van energiebronnen en de (voedsel)blokkade op de Zwarte Zee. Het herhaald dreigen met kernwapens had alleen al reden moeten zijn om Rusland uit de Veiligheidsraad te gooien, net als China wegens de oorlogstaal tegen Taiwan en misdaden tegen de Oeigoeren (die gericht lijken op genocide). Maar de VN is een orgaan geworden van dictatoriale en corrupte regimes, graaiende functionarissen en verkapte terreuraanhangers, alsmede Jodenhaters, waarin Nederland niets meer te zoeken heeft.


Deel dit:
3 1 stem
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
13 dagen geleden

“ “ De sluipende Islamisering “ , zoals de heer Dorrestijn ons meldt, wordt niet door linkse drammers begrepen en iedereen dewelke de Islam “” een goed hart toedraagt . Dat velen in de “ westerse beschaving” geen idee hebben van de wreedheid van Islamieten is lamentabel , Een feit is : . Op zaterdag 27 juni 2009 stond in de Telegraaf, de column van Prof dr Bob Smalhout . “ In Iran is onder de President Mahmoed Ahmadinejad verkiezingsfraude geweest om aan de macht te blijven . Het verzet tegen willekeur van de Ayatollahs wordt vooral gepleegd door vooral jonge mensen . In Iran stierf een jonge Iraanse Neda Agha Soltan . Ze werd door een van Ahmadinejads militie mensen dwars door de borst geschoten . Een symbool van de opstand tegen alles wat dictatoriaal is .”” In de “” speciale editie van Elsevier staat op bladzijde 76 : “”De lange adem van fanatieke moslims . “” De successen van de Christelijke Westerse wereld worden door islamisten als een “” ondraaglijke “” vernedering ervaren . De politieke militante islam in Egypte kende weinig succes en is daarom “ des te gevaarlijker””. En , op bladzijde 62 van Elsevier staat : In het Islamitische geloof zijn rituelen belangrijker dan het “” Christendom””. De Indonesische glimlach vervaagt . ( bladzijde 56 ) Radicalen zijn in opmars in ‘s werelds grootste Islamitische land . Dat Moslims al eeuwen gewelddadig zijn, staat in het boek van Wijlen Prof. Dr Hans Jansen op bladzijde 36 : “” in het jaar 629 werden na de verovering van de landbouwoase Khaybar de mannen gedood en de vrouwen uit de oase onder moslims verdeeld . Op bladzijde 117 staat : Een exemplaar van de Koran geldt als “” onaantastbaar. En , wie hoeveel onzin staat er in Koran? En hoe ziek is het Islamitische geloof , en, zoals ik eerder heb gemeld zijn wij in de Westerse wereld “ ongelovigen” en moeten worden gedood . Op bladzijde 78 van Elsevier staat : “” Prof dr Hans Jansen meent daarom : “” zolang Jihad nog door grote groepen moslims als een “” oproep “ tot oorlog tegen NIET Moslims in het Westen wordt beschouwd , hebben niet moslims maar twee alternatieven : “” zich verdedigen of zelf moslim worden . Nu , wil het westen haar christelijke waarden behouden en haar soevereiniteit continueren , dat is er maar een keus . Onmiddellijk de grenzen voor immigranten dicht en aan de reeds in West Europa aanwezige moslims , onverbiddelijk “ te melden …… aanpassen of opdonderen . Wie nu nog, na zoveel aanslagen en ellende niet begrijpt dat het Islamitische geloof/ Ideologie een gewelddadige is, lijdt aan “ Amnesie “”. En het “ addertje onder het gras …… “ is de ongelooflijke naïviteit van zeer velen . Het “” an’guis la’ tet in her’ba …..”” is dan dodelijk, alsmede goedgelovigheid . Immers : Het Islamitische geloof/ Ideologie steunt op kwakzalverij en….. het Pseudologia Fantastica met daaraan gekoppeld de Geografische Expansiezucht . Denk aan “” Charley Hebdo / Parijs . Madrid, Brussel , Moskou , Amsterdam en de onderdrukking van vrouwen door de Taliban in Afghanistan .

ronald.dunki
13 dagen geleden

@ VN resolutie:

Chapeau Leo voor deze rake karakterisering van een doodzieke, puur neo-Marxistische beerput die voor de grote meerderheid uit dictaturen bestaat onder de nefaste invloed van communistisch China dat in de laatste decennia de meerderheid der VN sub-organisatie’s onder zijn controle heeft gebracht, o.a. in hun Covid samenspel met de WHO van de verknipte Bill Gates.

Hun doortrapte ‘woke’ mensenrechten agenda (omvolking) en de 2030 Agenda (klimaatbedrog en verdere groene terreur van de club van Rome) zijn puur globalistische stokken die door deze communisten misbruikt worden om de vrije,westerse wereld mee te terroriseren onder leiding van de al net als Joe Biden fataal aderverkalkte secretaris generaal Antonio Guterres.

Het beste voor deze wereld zou het opblazen van de VN zijn, maar bij gebreke daarvan is uitstappen uit de VN net zo’n hoge urgentie als uit de EU!