Categorie: Veiligheid

Paniekbeleid

Maandag j.l. maakten de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en de Raad van Openbaar Bestuur hun onderzoeksresultaten naar de zin en onzin van het door de regeringen Rutte gevoerde immigratiebeleid. Of zoiets. De eindconclusie luidt:

De heilige messias van Kiev

De Pandora Papers is een grote verzameling van 11,9 miljoen vertrouwelijke financiële documenten die op 3 oktober 2021 naar de pers gelekt werd. Aan de samenstelling werkten 600 journalisten uit 117 landen mee.

Wilders doet boodschappen

Af en toe moet een mens boodschappen doen, Geert Wilders ook. Met meer beveiligers dan klanten om zich heen, gaat hem dat prima af: hier en daar een praatje, mand volpakken met iets wat mogelijk binnen is te houden, et…

Europa en de Europese Unie

Dit is niet de plek om de vraag te stellen of het nu onbewust of juist opzettelijk gebeurt, maar het begint me in toenemende mate te storen dat de termen Europa en Europese Unie (EU) in de media te pas,…

Vakbondsdwaallicht

Annemijn is trainer bij FNV Bondgenoten en ik vermoed dat niemand de naam Van Marlen ooit gehoord heeft, noch weet wat een trainer bij een Vakbond doet. Dat terzijde. Wat zij onlangs allemaal uitkraamde in de ‘kwaliteitskrant’ van Rotterdam e.o.…

Wilders heeft gedemonstreerd

Geert Wilders heeft 27 mei j.l. gedemonstreerd voor de Pakistaanse ambassade. Dat moet een koddig gezicht zijn geweest; een eenzaam demonstrerende politicus met meer dan een handvol beveiligers en op korte afstand een gereedstaande vluchtauto. Sprekender kan het niet…

De afbraak van Europa

Net als de Nederlandse Tv maak ik me wel eens schuldig aan herhalingen. Het is al een keer gezegd, maar blijkbaar niet indringend genoeg om het te laten ontkiemen in de hersenen van de lezer. Europa wordt in feite namelijk…