Auteur: Erwin Versteeg

We verliezen van onszelf

Erwin

Volgens het AIVD is de groei van jihadistische bewegingen gestuit maar is er een groeiende dreiging vanuit ultrarechtse hoek. En volgens het AIVD is de inspiratiebron voor de meest radicale rechts-extremisten de nationaalsocialist James Mason. Een bijna 70 jarige Amerikaanse…

Deel dit:

Grip op media

Erwin

De Raad voor Cultuur, het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media, vindt lokale en regionale media essentieel voor de lokale samenleving en democratie. En toch is de financiering van (lokale)…

Deel dit:

De vertrapten

Erwin

De vraag die erbij hoort is: wanneer staan ze op? Of laten de vertrapten zich door de tevredenen ook hun waardigheid afpakken.

Deel dit:

We zullen het zelf moeten doen!

Erwin

Wie kent ze niet… de gehoorzamen. De door hun partij opgeleide politici, ambtenaren van de belastingdienst en het ministerie van VWS, de klantenservice cq klachtenafhandeling bij de overheden; getrouwen die heiligen gehoorzamen.

Deel dit:

De colors van politici

Erwin

Om de motorclubs te bestrijden was het volgens de politici en OM belangrijk dat er minder colors in het straatbeeld waarneembaar zouden zijn. Nu lekten er aflopen week twee ‘scoops’ uit.

Deel dit:

De tweedeling gaat door

Erwin

Zelf heb ik Willem Engel wel eens ontmoet maar verder amper gevolgd. Ben niet zo van zijn ‘stijl van dansen’. Maar wat er nu gebeurt -zeker in het licht van de eerdere arrestaties van Eline van ’t Noordeinde en Max…

Deel dit:

Het volk of de bourgeois

Erwin

En dan krijg je de vraag: “welk gevoel overheerst?” Want heeft het volk gekozen of de bourgeois en heeft de politieke elite gewonnen? Het waren de ‘landelijke’ politieke leiders – die de afgelopen jaren duidelijk geen leiders zijn geweest –…

Deel dit:

Voor de buitenwereld!

Erwin

Voor de buitenwereld leek het als donderslag bij heldere hemel; ‘Al jaren angstcultuur bij de gemeente Enschede’. Ik zie het meer als het (volgend) moment waarop de deksel van de  beerput zich opent. Tenminste………

Deel dit: