Grip op voedsel

Één van de grootste vraagstukken is: hoe kunnen we met steeds meer mensen leven, zonder dat het milieu eraan stuk gaat? Of zijn er andere middelen om dit probleem op te lossen?

De wereldbevolking telt nu ongeveer 7,5 miljard mensen. En al lopen de schattingen uiteen, In 2050 zijn dat er bijna 9 miljard. En al die monden moeten gevoed worden. En dat is een probleem: met de huidige productietechnieken en beschikbaar landbouwareaal lukt dat niet.

Bedenk daarbij dat er een groot verschil is als je kijkt naar de voedselproductie op het Noordelijk halfrond en het Zuidelijk halfrond. De meeste werelddelen liggen geheel of gedeeltelijk op het noordelijk halfrond. Afrika en Zuid-Amerika liggen voor een gedeelte op het Zuidelijk halfrond en Indonesië ligt als enige land in Azië gedeeltelijk ten zuiden van de evenaar. Australië en Antarctica liggen volledig op het zuidelijk halfrond.

Afb: Hollandse folklore / Flickr

Want stel je voor. Je beïnvloedt de voedselketen door de vraag naar biobrandstoffen te vergroten en zorgt daarmee voor schaarste met hongersnoden tot gevolg waardoor vluchtelingenstroom ontstaat of het volk in opstand komt tegen de regering van dat moment! Denk daarbij ook terug aan de felicitaties die de huidige minister Carola Schouten (Landbouw is zo veel meer dan economie) van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen deed als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan het World Economic Forum (WEF) met de vestiging van de WEF Food Hubs in Wageningen. In samenwerking met Food valley NL wordt deze Europese Hub onderdeel van een nieuw, wereldwijd netwerk van Food Innovation Hubs dat het WEF ondersteunt in het in het zuidelijk halfrond gelegen Afrika, Latijns-Amerika en Azië.

Of je zorgt ervoor dat we zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen af komen en laat de mensheid afhankelijk worden van windturbines, zonnepanelen, biomassa en biobrandstoffen! Wanneer we kijken naar biobrandstoffen kunnen we onderscheid maken tussen 2 soorten; FAME (Fatty Acid Methyl) en HVO (Hydrotreated Vegetable Oils). FAME wordt gemaakt door het omzetten van olie uit plantaardige en dierlijke producten naar vetzuren.

Dit is goedkoper dan de productie van HVO, maar kwalitatief minder goed. Deze brandstof is namelijk niet waterafstotend en daardoor kan er schadelijke bacteriegroei ontstaan in de motoren van voertuigen. HVO is de andere soort biobrandstof. Hierbij wordt biomassa via zogenaamde hydrogenering omgezet in vloeistof. Deze manier van verwerking creëert een veel schonere brandstof. HVO bevat bijna geen aromaten en zwaveldeeltjes. Daarnaast komt er ook veel minder fijnstof vrij tijdens de verbranding. Verder is het verschil met FAME dat HVO wél waterafstotend is en dus voor langere tijd kan worden opgeslagen zonder bacteriegroei.

Bij het winnen van biobrandstof komt wel CO₂ vrij maar de CO₂ die hier vrijkomt is door de plantaardige producten al opgenomen tijdens hun groeiproces. De bomen en struiken waar de olie uit gewonnen wordt hebben in het groeiproces al CO₂ gecompenseerd (circulair economie) die bij het verbranden ervan vrij komt.

Om biobrandstof te maken (FAME en HVO) is dus veel grond nodig. Grond dat in onze Westerse wereld voor het grootste deel in het bezit is van onze agrariërs. In vergelijking met de rest van de wereld is deze grond in Westerse landen relatief duur of na onteigening in handen van de staat. Grond in opkomende markten, bieden dan ook een goedkope oplossing. De boeren die daar verbouwen kunnen ervoor kiezen om producten voor biobrandstof te verbouwen en te verkopen. Zo wordt er voor boeren in opkomende markten een alternatief geboden naast bestaande, vaak niet duurzame landbouwmethodes.

En de inheemse bevolking van deze landen gelegen op het Zuidelijk halfrond…. die gaan als klimaatvluchtelingen naar het Noordelijk halfrond. En zo is de omvolkingscirkel weer rond. Energie uit biomassa wordt gewoon in de ban gedaan als compensatie voor windturbines en zonnepanelen die ‘wiebelstroom’ leveren via het inferieure elektriciteitsnetwerk. Voelt de nieuw bevolking zich ook meer thuis.

De feiten zullen boven komen, de misleiding zit overal heel diep. Hoe zullen de medewerkers van de verschillende instituties zich voelen, die daadwerkelijk weten hoe de misleiding in elkaar steekt? Of het NPO productieteam dat Rutte’s bezoek aan een gewone boerenfamilie in scène zette. Wat in werkelijkheid Farm Visit evenementen locatie bleek te zijn. Met als ‘gewone’ boerin Lisanne, lid raad van Commissarissen Rabobank Gelderse vallei, educatief boer Jaap Kok die de grond pachten van nazaten van WH de Beaufort. Best friend van ZKH Willem Alexander en getuige op zijn bruiloft. Maar vervolgens lijkt dan deze normale boerenfamilie de deuren na het bezoek van Rutte tijdelijk te hebben gesloten. Volledig in scène gezet dus voor de media.

Of de opvolgster van WEF lid Corola Schouten, Christianne van der Wal een opgenomen interview laat uitzenden op de NPO staatsmedia over de stikstof problemen terwijl ze op dat moment op vakantie is in Curaçao. Dat de timing bij boeren en burgers vragen zou kunnen opleveren, als hardwerkende minister die zich helemaal ingevreten heeft in het dossier kunt u natuurlijk niet alles vooruit plannen. Ook uw vakantiebudget is beperkt, en natuurlijk iedereen heeft recht op een vroegboek vakantiekorting. Maar waarom niet even de extra toevoeging op de ecologische footprint ook als vraag/antwoord.

De propagandafilm ‘van Beiroet tot Binnenhof’ met in de hoofdrol Sigrid Kaag door regisseur Sjoerd W. Sjoerdsma op de NPO staatsmedia was dus – zo lijkt het – alleen een begin. En de bestuurlijke elite onwelgevallige vrije media gesubsidieerd middels kijk- en luistergeld opgebracht door het volk. Die worden net zo lang gekort (of overdadig gesubsidieerd) totdat ze in ‘Gleichschritt’ lopen of het spreekwoordelijke loodje legt, lokaal en landelijk.

Het is niet meer te maskeren. Daarom de hetze tegen social media en niet welgevallige media. De vraag is alleen…. hoelang nog? Want wie vraagt zich nog meer af waarom de AIVD, MIVD, NCTV en/of defensie niet hebben geconstateerd of hebben ingegrepen toen bleek dat een buitenlandse private organisatie en non-profit stichting als het World Economic Forum (WEF) op verschillende manieren in onze politiek infiltreerde. Vanuit Nationaal belang is alleen dit al levensgevaarlijk met dus alle gevolgen van dien.

Ze moeten gestopt worden, de infiltratie door buitenlandse private organisaties en non-profit stichtingen, de bestuurlijke elite die geen kennis van de onderwerpen heeft waar ze wel ingrijpende hervormingen door willen voeren. Waarbij ze niet luisteren naar mensen die wel verstand van zaken hebben, strijden voor ons nationaal belang en werkelijk onafhankelijk zijn. Maar luisteren naar globalistische ‘experts’ die aantoonbaar afhankelijk zijn en/of belangen hebben. Nederland is in Nood (NLinNood).

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland is het waard!


Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

8 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
8 maanden geleden

Heer Versteeg, leest u de voorspelling van prof. dr. Bob Smalhout uit 2003: http://www.sdnl.nl/smalhout.htm

8 maanden geleden

Heer Versteeg, uitstekend artikel. Maar hoe anders had de wereld eruit gezien indien in 2001, 2002, 2004 en de jaren daarna, wel aandacht was gegeven aan onze oplossingen, zie http://www.sdnl.nl/newrainforest.htm

Citaat: “Column door Paul Quekel senior:
Geschreven inzake de milieuconferentie in Johannesburg augustus 2002
Deze conferentie werd gehouden ter nagedachtenis van de Earth Summit in Rio de Janeiro (1992). Rio ’92 was een van de belangrijkste gebeurtenissen in de ontwikkeling van het internationale milieudebat. Daar is onder andere het klimaatverdrag van Kyoto tegen het broeikaseffect geboren en ook het biodiversiteitsverdrag ter bescherming van de natuurlijke rijkdom op aarde.

DE STAATSSCHULD IN NEDERLAND IS GEPRIVATISEERD
http://www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm
Oftewel de Staat heeft afgelost ten koste van haar Burgers, die nu met veel grotere schulden bij Verzekeraars en Banken zitten als toen de heren Kok en Zalm minister van Financiën werden.

Nu een idee van een normaal en gewoon mens in Nederland, misschien wel te gewoon. Zo gewoon dat het te gek en te idioot voor woorden is. Maar kijk nu eens naar de huidige wereld en denk eens na wat er beloofd is na de Tweede Wereld Oorlog. Vergelijk dat maar eens met de huidige toestand in de Wereld. Jammer dat de heer Hiltermann dood is.

Laten we onze wereld schuld inlossen. Laten we aan alle landen die geld geleend hebben van de Westerse Landen en van het IMF hun schulden kwijt schelden. Laten we 3,4, 5.000.000.000.000, (zegge drie tot vijf triljoen gulden) teruggeven als een creditnota voor honderden van lange jaren van uitbuiting. Wij allen, de gezamenlijke Wereld krijgt er wel iets voor terug.De debet nota die wij als Westerse Wereld krijgen wordt gebruikt voor een nieuw te stichten contigent. Het zijn grote stukken land (vaak onvruchtbaar en vergeten land) dat voor dit bedrag wordt overgedragen aan een Nieuwe Wereld Orde. Misschien kan de organisatie van Ruud Lubbers dit ter hand nemen.

Dit land blijft als de waarborg voor de aflossing van de creditnota. Omdat dit land het land wordt van een Nieuwe Wereld Orde, wordt dit het nieuwe contingent met een eigen Regering en eigen wetten en rechten. Dit land zal door de Westerse Wereld ontwikkeld worden als ware het eigen land. Dit land kan nooit meer vervreemd worden. Het is beschikbaar voor al degene die er willen werken en dit worden Wereld Burgers genoemd.

The United States of the World (USW). Het zal een eigen Wereld Bestuur krijgen, de zekerheid en het bestaansrecht zal door de Westerse Wereld en door alle aangesloten landen welke aangesloten zijn bij deze nieuwe Wereld Orde gewaarborgd worden.

Het is mijn idee om vanuit de Westerse Wereld initiatieven te ontwikkelen voor de invoering van een geheel soort nieuwe dienstplicht. De afgestudeerden jongelui gaan 18 maanden werken voor het nieuwe 8e contingent. Er zullen dammen gebouwd worden, pijpleidingen worden aangelegd, ontziltingsinstallaties worden opgericht, irrigatie systemen vanuit deze ontziltingsinstallaties, nieuwe plantages, nieuwe bossen, woestijnen worden vruchtbaar. Er zullen scholen en ziekenhuizen worden gebouwd. Medicamenten zullen op licentiebasis gemaakt kunnen worden.

Laten we een groot gedeelte van onze Westerse boerenstand overhevelen naar de USW. Laten deze boeren hun kunde en kennis uitdragen over deze wereld. Laten we in de USW ons voedsel gaan kopen. Laten we de landbouwsubsidies aan deze boeren meegeven. Dit stimuleert een globalisering die er wat toe doet.
Laten we ophouden geld te zien als het enige machtige middel. Laten we aan onze kinderen een goede wereld nalaten, maar laten navolgende generaties in ieder geval over ons kunnen zeggen als de wereld toch ten ondergaat aan de ophitting van de aarde.

Onze voorouders van de 21e eeuw hebben in ieder geval keuzes gemaakt om ons nu 100 200 300 jaar later een beter en goed bestaan te garanderen. Wij kunnen onze voorouders daar dankbaar voor zijn. Dit zal echte geschiedenis worden. Niet de oorlogen, de aids epidemieën, de honger en het ongecontroleerde groeien van de Wereld Bevolking.

Laten godsdienstige leiders tot hun Goden bidden en laten deze Goden hun wil opleggen aan deze leiders om met het gevoel voor gewoon leven ontdaan van elke franje datgene te doen wat in ieders mens ziel gegrift is. Goed voor je naaste en je medemens.

Niet er over preken, praten en ruzie maken, oorlogen voeren, maar de koe bij de horens pakken en gewoon gaan doen. Aan het werk. Verleg als politiek verantwoordelijke man of vrouw je horizon en stijg boven jezelf uit. Stel je eisen in het parlement. Heb je als bestuurder de macht om maar een duizendste procent te veranderen, dan moet je dat doen, je zult er anders later op afgerekend worden. In ieder geval de kinderen van je kinderen, van hun kinderen. Van al kinderen van volgende generaties.

Laten we met echte oplossingen bezig zijn voordat de wereld ten onder gaat aan moord en doodslag gelegitimeerd door de utopie wij zijn goed en de anderen zijn het kwaad. Als we willen zijn we allemaal goed! Iedereen wordt namelijk op dezelfde manier geboren. Het is de omgeving en de beïnvloeding van de betreffende cultuur, opgehitst door leiders, die zijn vastgeroest in de denkpatronen van vele eeuwen. In tijden die onvergelijkbaar zijn met de tegenwoordige tijd.

Wetten die in de woestijn golden, in de binnenlanden van Brazilië, in de oerwouden van Afrika, op de rijstakkers van China, in het Wilde Westen, in de ijzige kou van het noorden en van Siberië, op de eilanden in de Oceanen, de donkere Middeleeuwen in Europa en nog honderden andere barbaarse, geciviliseerde, gecontroleerde en ongecontroleerde wetten.

Wetten die dan voor vele doeleinden worden misbruikt door vele zogenaamde onafhankelijke rechters. Rechters die recht spreken in Landsbelang. In belangen voor de financiële macht, voor het establishment, voor de bestuurlijke macht. Ook het Romeinse Rijk is ten onder gegaan al de macht van de regelgeving en het protectionisme.

Mijn stelling is dat Niemand, helemaal niemand op onze gehele Wereld onafhankelijk is. Niet onze koningin, niet onze minister president, niet onze ambtenaren, niet onze volksvertegenwoordigers, niet de rechters, niet de raadsheren, niet de bakker of de slager op de hoek en al zeker niet de gewone burger zoals u en ik. Dit geldt voor alle landen in de Wereld. De advocatuur als de angel van genoegzaamheid en de vrijbrief voor morele aanvaarding van een zogenaamde democratische samenleving.

Of hoe de bestuurlijke macht hun samenleving zien, door de gekleurde bril van wij weten het want wij zijn onafhankelijk en democratisch, want wij zijn daar voor opgeleid en hebben de eed gezworen voor deze onafhankelijkheid. Wij weten wat goed voor onze burgers is want wij spreken recht. Niets dan de waarheid, de volledige waarheid, zo waarlijk helpe mij God almachtig.

Oftewel in NAAM VAN DE KONINGIN zijn vele rechten verkwanseld, mensen geestelijk geliquideerd, onmondig gemaakt, en overgeleverd aan de hoon van de registratie journalistiek.

We hebben een wereld gecreëerd waarin iedereen afhankelijk geworden is. Van de vele informatie die over glasvezelkabels als internet bekend geworden is (en nu al de vijfde colonne aan het worden is voor de revolutie van de gewone wereldburger), om deze shit van de Wereld met ongekende snelheden te verspreiden, van voedsel al dan niet gemanipuleerd, van gekocht geluk via onzinnige reclames voor producten die we eigenlijk niet nodig hebben. Vaak geven ze maar een kortstondig geluk van zelfbevrediging.

Als we nu niet gaan ingrijpen dan zal de Wereld vergaan in de chaos van zelfgenoegzaamheid. De weg naar Rome is geplaveid met goede voornemens. De weg van bestuurlijk Nederland en Europa heeft vele dubbele agenda’s en is een glibberige onbegaanbare weg aan het worden. Zakken worden gevuld met niet aflatende Euro’s opgehoest door een Europesche bevolking die zich verbaasd en steun gaat zoeken, steun zoals in Nederland bij een Pim Fortuyn.

Een waarlijk groot man, die goed doorhad wat er speelde. Hij is niet meer.
Proficiat Melkert, Kok, Zalm, Spijkerman, Sonja Barend, Tony van der Meulen en alle anderen die van zichzelf wel weten hoe hun dubbele agenda eruit zag, http://www.sdnl.nl/pimpernel.htm en lees ook http://www.sdnl.nl/quekel-8.htm over een NEW RAIN FOREST (PQ).

8 maanden geleden

De feiten zijn helder en de reactie van mgjb is raak in het midden van de roos geschoten . Het enige wat ik nog , als toetje, te zeggen heb is dat « «  overbevolking » » de grootste vervuiler is en onverbiddelijk een desastreus gevolg heeft . De ONWIL van politici en de « «  multinational die de massa toejuichen omwille van « «  de smeer « «  alsook de domheid in veel landen , India, China, en de rest van Azië. Dat er in India miljoenen mensen onder bomen leven en de minister van economische zaken , rustig verkondigd dat Economische GROEI noodzakelijk is , dommer kan niet. De chaos , ook in. Nederland is ONVERMIJDELIJK . Het is nog steeds Âpre nous la Deluge en pecunia non O’let . En…….. de domheid viert feest .

mgjb
8 maanden geleden

Erwin, wij kennen elkaar niet maar wat is dit een goede essay.
Hier worden meerdere punten aangekaart die allemaal essentieel zijn voor een fatsoenlijke toekomst van de mensheid in het algemeen en NL in het bijzonder.

We worden dagelijks belazerd en voorgelogen door de overheid. De echte problemen waar elke nederlander met een minimum aan gezond verstand mee zit worden gewoon niet besproken.
Ik vraag het regelmatig in mijn kennissenkring en steeds hoor ik zorgen over de overbevolking in de wereld en NL.

De inflatie, gecreëerd door Draghi et al (waaronder die huichelachtige Klaas Knot), vernietigt zuur verdiend geld en drijft velen in armoede. Dat vindt de bestuurlijke elite fijn want nog meer mensen worden zo afhankelijk van die veel te grote overheid.

Het onderwijs glijdt steeds verder af en er zijn vnl verkeerd opgeleide mensen. We hebben lui nodig die is kunnen fixen ipv er over te praten of klagen.

De woningnood. Nu in handen van een gek die 18 uur per dag dom loopt te lullen. Dat gaat dus niet goed komen.

De verzorgingsstaat werkt als een sterke magneet op gelukszoekers. Dit wordt door Rutte et al steeds ontkend.

Ik ken geen enkel project van de overheid na de deltawerken en de Vinexwijken dat succesvol is afgerond.

En dit zooitje wilt even een energietransitie in een paar jaar doorduwen ipv van 3 generaties.

Helaas moet ik constateren dat de staatspropaganda zo effectief is geweest dat een forse meerderheid bang is geworden voor de klimaatcrisis. Voor mij is het duidelijk dat er geen klimaatcrisis is, het wordt een klein beetje warmer de laatste 150 jaar en dat heeft de mensheid veel goeds gebracht.

En veel techneuten verzetten zich niet tegen de energietransformatie maar proberen een graantje mee te pikken van de grote subsidiepotten.
Zo kan ik nog een tijd doorgaan.

Het wordt hoog tijd voor een revolutie anders worden we allemaal tot slaaf van het systeem gemaakt en vervallen we in armoede en onvrijheid.

Bob Fleumer
8 maanden geleden

HEAR HEAR, zo waar maar dit kan alleen zonder Rutte c.s.