Auteur: Erwin Versteeg

Grenzen dicht en de koeien naar buiten

De asielcrisis heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Zeer schrijnende beelden uit Ter Apel waar vannacht geen plek meer was en tientallen vluchtelingen onder een dekentje moesten wachten bij het hek. De politieke kopstukken Suzanne Kröger (Groen Links), Jasper van Dijk…

Deel dit:

Eindelijk… bevrijdingsdag

4 – 5 mei 2020 de eerste Corona dodenherdenking en bevrijdingsdag. Op 4 mei 2020 sprak Arnon Grunberg: ‘Voor mij was het van begin af aan duidelijk: als ze het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het over mij’.

Deel dit:

We verliezen van onszelf

Erwin

Volgens het AIVD is de groei van jihadistische bewegingen gestuit maar is er een groeiende dreiging vanuit ultrarechtse hoek. En volgens het AIVD is de inspiratiebron voor de meest radicale rechts-extremisten de nationaalsocialist James Mason. Een bijna 70 jarige Amerikaanse…

Deel dit:

Grip op media

Erwin

De Raad voor Cultuur, het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media, vindt lokale en regionale media essentieel voor de lokale samenleving en democratie. En toch is de financiering van (lokale)…

Deel dit:

De vertrapten

Erwin

De vraag die erbij hoort is: wanneer staan ze op? Of laten de vertrapten zich door de tevredenen ook hun waardigheid afpakken.

Deel dit:

We zullen het zelf moeten doen!

Erwin

Wie kent ze niet… de gehoorzamen. De door hun partij opgeleide politici, ambtenaren van de belastingdienst en het ministerie van VWS, de klantenservice cq klachtenafhandeling bij de overheden; getrouwen die heiligen gehoorzamen.

Deel dit:

De colors van politici

Erwin

Om de motorclubs te bestrijden was het volgens de politici en OM belangrijk dat er minder colors in het straatbeeld waarneembaar zouden zijn. Nu lekten er aflopen week twee ‘scoops’ uit.

Deel dit: