Racisme en discriminatie als verdienmodel

De NPO meldt dat veel Nederlanders te maken krijgen met racisme, discriminatie en uitsluiting op basis van wie ze zijn. Daarom hebben ze bij de NPO besloten om van uw en mijn kijk- en luistergeld vanaf eind april en de hele maand mei op televisie, radio en online extra aandacht te besteden aan deze onderwerpen als onderdeel van het bredere thema diversiteit.

Ik durf de voorspelling nu al aan dat de NPO vooral weer duidelijk zal maken dat ze met hun politieke programmering staatsomroep zijn. Want, zoals eerder gesteld, het gehele diversiteitsbeleid klinkt neutraal alsof het puur gaat om toegankelijkheid van gebouwen voor rolstoelen en om personeelsbeleid dat streeft naar een mix van mannen en vrouwen, etniciteit en afkomst.

Afb: Han Soete (CC BY-SA 4.0)

Maar het diversiteitsbeleid bemoeit zich juist expliciet met het vastleggen daarvan. Veel beleidsplannen staan vol van voornemens om alle mogelijke minderheidsgroepen ter wille te zijn en niemand uit te sluiten. Met in de aankondiging ‘racisme, discriminatie en uitsluiting op basis van wie ze zijn’ maakt dit al duidelijk.

Ik zeg hiermee niet dat er geen discriminatie is in Nederland. Maar ‘institutioneel’ racisme op de vier institutionele domeinen: arbeidsmarkt, woningmarkt, onderwijs en politie zoals die door Black Lives Matter-beweging volgens het Verwey-Jonkers instituut op de kaart zou hebben gezet?

Arbeidsmarkt
Een derde van de meldingen over discriminatie, gaat over discriminatie op de arbeidsmarkt. In 2019 waren dat er 1.140. In 34% (388) van de discriminatie gevallen ging het over herkomst en / of huidskleur.

Woningmarkt
In 2020 hebben onderzoekers van Art.1/RADAR 3.000 praktijktesten gedaan. Daaruit bleek dat 8% van de mannen en 7% van de vrouwen met een buitenlandse achternaam te maken krijgt met discriminatie op de woningmarkt. Daarnaast was 86% van de makelaars bereid ‘klantwensen’ in te vullen die als discriminerend kunnen worden gezien.

Onderwijs
Na de Black Lives Matter-demonstraties in 2020 kwam er veel extra aandacht voor racisme en discriminatie. Uit een onderzoek waarbij 8.536 vragenlijsten werden ingevuld bleek dat 15% (640) Turks-, Marokkaans-, Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse studenten en scholieren naar eigen zeggen een ervaring met discriminatie te hebben.

Politie
Uit cijfers van de politie zelf (totaal ruim 13.000 klachten) bleek dat er in 2019 en 2020 respectievelijk 136 en respectievelijk 225 klachten binnen zijn gekomen over etnisch profileren en discriminatie. In de cijfers zitten doublures omdat in een aantal gevallen een klacht over discriminatie als gelijktijdig over etnisch profileren is ingediend. De stijging is volgens de politie mogelijk te verklaren door alle aandacht voor de Black Lives Matter-beweging.

Als je trouwens kijkt naar de verantwoordelijk ministers in Rutte III en IV kun je ook de vraagtekens hebben:

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Rutte III Wouter Koolmees (D66)

Rutte IV Karien van Gennip (CDA) en Carola Schouten (CU)

Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VROM)

Rutte III Wouter Koolmees geen verantwoordelijk minister

Rutte IV Hugo de Jonge (CDA)

Minister van Onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW)

Rutte III Ingrid van Engelshoven (D66)

Rutte IV Robbert Dijkgraaf (D66)

Minister van Veiligheid (SZW)

Rutte III Ferdinant Grappenhaus (CDA)

Rutte IV Dilan Yesilgöz – Zegerius (VVD)

De bestrijding van discriminatie en racisme valt verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlands zaken

Rutte III Kajsa Ollongren (D66)

Rutte IV Hanke Bruins Slot (CDA)

Ik vraag me dan ook in alle oprechtheid af waar het fout is gegaan. Of heeft Kajsa Ollongren daarom in al haar wijsheid besloten om Rabin S. Baldewsingh (PvdA) op 15 oktober 2021 als Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme aan te stellen.

En dan realiseer ik me dat het wat troebel wordt maar doe het toch. In totaal praten we dus over 25.776 klachten waarvan 1.703 betrekking hebben etnische profileren en discriminatie. En dat door de extra aandacht voor Black Lives Matter en geregistreerd door Art.1/RADAR. Mijn vraag: denk u dat het opzettelijk buitensluiten van blanke mensen, institutioneel buitensluiten van blanke mensen mee is genomen is deze cijfers? Dat is toch ook gewoon een vorm van racisme en discriminatie?

Nog een vraag: hoeveel mensen zijn er veroordeeld voor etnisch profileren en racisme? ‘Niet mijn’ minister-president Mark Rutte zou het met zijn trackrecord moeten weten.

Het kan toch niet zo zijn dat rapporten van belanghebbenden een groot probleem suggereren maar dat er niet aan waarheidsvinding wordt gedaan? In die zin zou de hoeveelheid klachten die de politie opneemt (1,73% in 2020) de beste maatstaf moeten zijn.

Ik kan jullie verzekeren dat er geen rechter is (of het moet een D66’er zijn) die iets met deze cijfers kan. Een advocaat zal gelijk komen met ‘is er soms sprake van lange tenen?’. Zijn er melders die in hun eigen falen de schuld geven aan discriminatie en racisme? Het typerende voor de huidige samenleving is dat elke uiting of poging tot debat als discriminatie of racisme gezien wordt. En het is de staatspropaganda die dit aanwakkert!

Racisme en discriminatie zijn niet te tolereren. Discriminatie en racisme is echter geen ‘institutioneel’ probleem en geen thema voor 5 weken staatstelevisie. Het ligt bij het individu. Ik durf het wel aan dat zij die ons betichten van racisme en discriminatie, zijn in wezen lafaards (of behoren tot de kleine ring bevoordeelden) en maken misbruik van onze tolerantie.

De toegenomen meldingen van discriminatie en racisme bij de vele antidiscriminatiebureaus. Black Live Matter is in die zin een prima verkoper geweest voor alle ADV’s (antidiscriminatie-voorzieningen). Het is hun verdienmodel en de politieke carrière cq baantjes jagers faciliteren het.

Nu was de begroting voor de NPO in 2021 ruim 1 miljard euro. Het bedrag aan subsidies dat gemoeid is met alle ADV’s (antidiscriminatie-voorzieningen) durf ik eerlijk gezegd niet in te schatten. Wat ik wel weet, beide opgeteld moet briljante(n) televisie uren opleveren de komende weken. Benieuwd naar de kijkcijfers.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard!


Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties