Niet de platte wagen…

…. maar de strontkar met pek en veren. Dat is waar de leden van dit kabinet, 20 ministers, 9 staatssecretarissen, in het zadel gehouden door een groot aantal ‘slaap’-kamerleden (dank Pepijn voor dit mooie woord!) zou moeten eindigen.

“Het is geen vakantie, het is reces!” wordt er dan geroepen voor en na de feestelijke borrel van de 2e Kamer terwijl in het land een onblusbare veenbrand woedt, gaan de luiken van het gemeentehuis dicht terwijl de colleges net zijn geïnstalleerd.

Het is van de zotte hoe een groot deel van de volksvertegenwoordigers omgaat met het verstrekte mandaat, hoe ze reageren (of eigenlijk niet reageren) op al die crises waarin het kabinet Rutte/Kaag het Nederlandse volk heeft gestort en nog gaat storten.

Sigrid Kaag, (in 2012 in bezit van 5 huizen, die bijna € 15.000,- per maand aan salarissen (belastinggeld) opstrijkt en miljarden van ons belastinggeld weggeeft aan subsidies, dubieuze  en criminele doelen, die vindt dat we allemaal iets armer moeten worden. Hubert ‘oliebol’ Bruls, de aan morbide obesitas lijdende, ongekozen heerser van Nijmegen gaf een oorlogsverklaring af, richting de boeren.

Onder burgemeesterschap van de in Enschede opgegroeide beroepspolitica (maakte haar termijn wethouder in Amsterdam niet af, maakte haar termijn als Kamerlid niet af) en salonsocialist Sharon Dijksma besluit Utrecht 6 weken lang helemaal geen enkel huis aan Nederlandse woningzoekenden toe te wijzen (welke gemeente volgt!). De links liberale deugster met carrièrewens burgemeester Tanja Haseloop-Amsing van Oldebroek die de NLinNood uitingen verbiedt, want “dan voelt men zich gekwetst”. Het zijn intens slechte mensen die zijn losgezongen van de samenleving.

“Het klopt niet;
het is nu tijd voor
eigen volk eerst”

Het is de politiek die voortdurend tekort schiet in haar kerntaak: het vertegenwoordigen van de stem en de belangen van het volk. De overheid liegt systematisch en wil nu (na de horeca) de volgende beroepsgroep (boeren, visserij) kapot maken. Dit gaat ook niet over demonstratierecht of transitie van welke (beroeps)groep dan ook.

Dit gaat over een onbetrouwbare overheid die levens verwoest. De levens van de Groningers, van de toeslagenouders en hun kinderen, van de 1675 door staat ontvoerde kinderen, ouderen in eenzaamheid hebben laten sterven in bejaardenhuizen en nu dus de levens van boerengezinnen kapot maken.

De horeca, laat ze zich nu niet rijk rekenen. Het personeel is reeds geroofd door de overheid, de overheid via de ‘horeca’ belangenbehartigers ‘draagvlak’ creëerde om binnen de horeca het corona toegangsbewijs uit te rollen.

Het corona toegangsbewijs (QRcode), dat was bedacht om ‘evenementen’ mogelijk te maken en horeca toegankelijk. Dezelfde overheid die via de uitzendbureaus het ex-horecapersoneel exploiteert op de gigantische overkill aan festivals. Dit is alleen om de werkelijkheid te verbloemen.

In mijn eigen stad was er na de corona protesten het eerste serieuze boerenprotest. Een boerenprotest waar de nazit geweldig leerzaam en verbindend was. In heel Nederland blijft het met de bestuurlijke elite op reces onrustig.

Lief om iedereen hulp te willen bieden. Maar het zijn nu onze ouderen, die altijd voor ons hebben gewerkt die nu in de kou staan, hun zorg wordt nog verder ontmanteld, zij kunnen de boodschappen niet meer betalen . Onze kinderen die graag een eigen stekje willen, kunnen het vergeten. De keihard werkende mensen die volop in moeten leveren maar toch hun hele toekomst zien verdwijnen. Het klopt niet, het is nu tijd voor eigen volk eerst.

We moeten doorzetten met demonstreren, laat andere beroeps/belangengroepen zich aansluiten, de woningzoekenden die wederom worden achtergesteld. Kom in beweging, alleen samen krijgen we deze bestuurlijke elite eronder. We moeten net zo lang doorgaan tot dit kabinet is gevallen. Laat ze maar in de wachtgeld regeling gaan, ons belastinggeld opvreten deden ze toch al.

Wanneer onrecht recht wordt, is verzet een plicht. Het kan niet zo zijn dat alleen de bestuurlijke elite recht heeft op geweld. Wij hebben recht op leven, voorspoed en vrijheid, onze jeugd heeft recht op een toekomst, we hebben het recht van opstand.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard!


Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

Geachte heer Versteeg, uitstekend artikel, u legt de vinger op veel zere plekken.

Citaat uit eigen werk http://www.sdnl.nl/iedereen.htm

Geachte POLITIEK, geen minina, geen 1 of 2 keer modaal, geen onderkant van de samenleving, geen onderbuikgevoelens, enz., enz., maar bij deze wil ik u vragen drie nieuwe begrippen te introduceren.

 

OPBRENGSTBANERS/OPBRENGSTBANEN, KOSTBANERS/KOSTBANEN en Volksontnemers.

 

OPBRENGSTBANERS/OPBRENGSTBANEN zijn allen die werkzaam zijn in die bedrijven en het MKB welke daadwerkelijk produceren en geld verdienen. KOSTBANERS/KOSTBANEN zijn allen die werkzaam zijn in de nu al zo’n 2,7 miljoen banen van het bestuurlijke, publieke en politieke apparaat bekend als de “De Nederlandse Staat” (Overheid, Provincies en Gemeentes) en betaald worden uit de Staatsruif oftewel het koffertje van Zalm en alle andere wettelijke en onwerkelijke heffingen van Overheid, Provincies en Gemeentes.

Natuurlijk zijn daar ook vele goede banen bij, zoals handen aan het bed, leerkrachten voor de klas, en de politie op straat, echte goede hulpverleners zoals huisartsen, enz.enz.

Bovenop deze KOSTBANERS/KOSTBANEN komen nog de Banken (maken winst met geld van anderen), Verzekeraars (verkopen angst en blijven fuseren, http://www.sdnl.nl/quekel-klacht-nma.htm de ziektekosten zijn in een paar jaar tijd met meer dan 300% gestegen en per 1-1-2006 wordt het voor velen nogmaals verdubbeld),

Energiebedrijven, de NS, KPN en de vele Pensioenfondsen en Raden van Toezicht of onduidelijke adviesclubjes, subsidieclubjes, enz.enz., met slechts het ultieme doel, het spekken van de eigen portemonnee en/of het geven van goed betaalde baantjes aan de toppers van het KOSTBANERS/KOSTBANENCIRCUS met de zogenaamde marktconforme salarissen!

 

Toppers of wat daar voor door mag gaan, die nog nooit wakker gelegen hebben zoals zoveel MKB ondernemers en hun medewerkers over het feit; ‘hoe de volgende maand de salarissen van het personeel en alle wettelijke heffingen betaald moeten/kunnen worden en of er dan nog iets overblijft voor de echte ondernemer’.

Legio voorbeelden te over in de diverse Dagbladen, dag in dag uit en op http://www.sdnl.nl. We hebben gezamelijk een ongekend gedrocht gecreëerd, een kind met een waterhoofd, een draak met vele onverzadigbare vuurspugende koppen, onze Nederlandse Staat is zo kostbaar en duur geworden door allerlei regel en wetgeving (lees mijn berusting op http://www.sdnl.nl/http://www.sdnl.nl/wakkerworden.htm) en overtrokken burocratie met deze vele KOSTBANERS/KOSTBANEN, dat de OPBRENGSTBANERS/OPBRENGSTBANEN het niet meer kunnen verdienen. Daar kunnen we heel kort over zijn want de kaasschaaf komt alleen in Nederland voor en is een naar begrip geworden.

 

Het Poldermodel en economische voorspoed tijdens Paars is niets meer of minder geweest dan potverteren, één met geleend geld gekochte en gecreëerde economie, gestart in 1996. Het echec van Paars heeft de ellende van de Uyliaanse periode reeds ruimschoots overtroffen, mede dank zij de grootste diefstal van de laatste 700 jaar, de verkwanseling van onze gulden, euro-blunder.htm en doe mee om paal en perk te gaan stellen aan de kaalslag van Nederland.

Stem NEE voor de Europesche grondwet die géén grondwet is maar een verdrag tussen 25 Staten ter eer en glorie voor nog meer KOSTBANERS/KOSTBANEN. (Wie zal dat betalen zoute lieve Gerritje, dat gaat naar Europa toe zoute lieve meid) .

 

Volksvertegenwoordigers? Die zijn er toch voor de gewone huis tuin en keukenburgers, tenminste dat zou zo moeten zijn. Is dit de tegenwoordige invulling van het mooie beroep van volksvertegenwoordiger? Of is deze naam verkeerd en moet het VOLKSONTNEMER zijn, ontnemen van geld, ontnemen van rechten, ontnemen van vrijheid van meningsuiting, ontnemen van een fatsoenlijke oude dag maar bovenal ontnemen van levensvreugde door de velen die eten uit de Staatsruif van een onbetaalbaar geworden apparaat (DE NEDERLANDSE STAAT) met veels te veel KOSTBANERS/KOSTBANEN, nu al meer dan 2,7 miljoen (Dagblad de Telegraaf:05/03/2004), met van Rijkswege verplicht aangevuld met advocaten, accountants, fiscalisten, notarissen en adviseurs voor van alles en nog wat om zodoende een tweedeling te veroorzaken tussen KOSTBANERS/KOSTBANEN en OPBRENGSTBANERS/

OPBRENGSTBANEN met veel grotere en zwaarwegender gevolgen als de bestaande tweedeling waarover zo veel en graag gepraat wordt, ‘discriminatie’.

 

Nog meer weten over armoede (voedselbanken en huizenprijzen) en groot falen, lees http://www.sdnl.nl/vangnet.htm Altijd maar weer vergeten de Volksontnemers OORZAAK en GEVOLG. Men reageert op de gevolgen die belachelijk veel geld kosten maar vergeet de oorzaken aan te pakken die dan vervolgens opnieuw in vele kwalijke gevolgen resulteren en onder het uitroepen van hun geschoktheid, verbijstering en onthutsing gaat men door met het ontnemen en lost slechts het enkelvoudige waangevolg van de dag op.

 

Mijn droom, lees ook mijn illusie en utopie op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm OPLOSSINGEN? Denk aan een basissalaris voor iedereen vanaf 16 jaar!

 

Denk anders en doe anders! (geschreven eind 2002) Geef iedere Nederlander (man, vrouw, kind vanaf 16 jaar) een basisinkomen en schaf alle uitkeringen af. Vereenvoudig Nederland, geen Gak meer, geen Bijstand meer, geen WW meer, geen WAO meer, geen Kinderbijslag meer, geen Huursubsidie meer, geen Studiekosten meer, etc., etc.! Vele Regeringsclubs zoals SER, WRR, CPB, etc. kunnen dan ook verdwijnen! Zoals ook vele oncontroleerbare subsidies!”. Einde citaat.