Auteur: Charlef Brantz

Triestheid in een badkuip

Een Europees leger? Een oorlogseconomie? Bedoeld wordt een door de wapenindustrie gesteunde Europese Krijgsmacht met gevechtskracht die in vier tot vijf dimensies succesvol de strijd kan aangaan. Een krijgsmacht met een coherent karakter die met niet-militaire, niet-NAVO, niet-EU bijdragen een…

Deel dit:

Geliefd maar niet competent

De Duitse Bondskanselier wees op 19 januari 2023 een nieuwe Minister van Defensie aan en de keuze voor een niet-ingewijde in het militaire functiegebied in een periode waarin de importantie van een krijgsmacht volgens kenners net zo groot zou zijn…

Deel dit:

De U-bocht methode

De terroristische aanslag op de Crocus City Hall in Krasnogorsk bij Moskou, heeft meer blootgelegd dan het de  politieke strijders in de Oekraïne en westerse wereld lief is. Niet voor de burger in westerse samenlevingen die moeite genoeg heeft om…

Deel dit:

Dit is voor het echie!

De Nederlandse demissionaire MP schoot deze week weer eens uit zijn slof. Breed grijnzend en druk gebarend, wilde hij Nederlandse militairen die op oefening in Litouwen waren, een hart onder de riem steken en echode het sentiment naar zijn militaire…

Deel dit:

Niets geleerd!

Het geweld op Oekraïense bodem glijdt voortvarend het derde jaar in en uit de honderden evaluaties en analyses van kenners en experts kan worden vastgesteld dat oorlogvoering een andere dimensie heeft gekregen.

Deel dit:

De admiraal

De laatste jaren komt de Nederlandse Admiraal als Voorzitter van het Militaire Comité (MC) op het NAVO hoofdkwartier regelmatig met uitspraken in het nieuws. Over de admiraal is in 2018 bij zijn aantreden als Commandant der Strijdkrachten een artikel gepubliceerd…

Deel dit:

Wiens brood, etc…

Sinds twee jaar komen regelmatig Rusland – en militaire kenners uit de HCSS school op het beeldscherm en in de krant om kijkend en lezend Nederland te informeren over de ontwikkelingen rond de gewelddadigheden op Oekraïens territoir.

Deel dit:

Het Nationale Rampenplan

In het artikel “de Knot-ramp” dat op de websites van Sta-pal en Nieuw Rechts werd gepubliceerd, staat o.m. te lezen dat Knot “na 13 jaar met zijn handen o.m. in de algemene pensioenpot te hebben gerommeld, blijkbaar nog steeds niet…

Deel dit:

De Knot-ramp

Een tijd geleden heb ik een column/artikel gewijd aan de financiële miskleunen van de Kabinetten Rutte en de Algemene Rekenkamer heeft dat in haar rapport van 17 mei 2023 bevestigd. Recapitulerend: De AR constateerde ‘structurele zwakheden’.

Deel dit:

Stevig op de vingers getikt

Door genocide veelvuldig en in een verkeerde context te gebruiken, is de term hard op weg om net als nazisme, fascisme, discriminatie en racisme, een container begrip te worden.

Deel dit: