Kostbaar bezit?

De democratische rechtsstaat is ons kostbaarste bezit, daar moeten we zuinig op zijn. Daarom moeten partijen die de democratische rechtsstaat willen ontmantelen worden aangepakt. Te beginnen met D66 wellicht, die als eerste (maar niet enige) het voorstel deed om zekere politieke partijen te verbieden.

Volgens fractievoorzitter Paternotte van D66, die ondanks een kiesdeler van 69.486 stemmen met beduidend minder stemmen (6.685) in de Kamer wist te komen en het direct tot fractievoorzitter schopte (hóe dan?), moeten partijen die andere maatschappelijke idealen hebben dan D66, ‘aangepakt’ kunnen worden. Omdat het hier om een fundamentele vrijheid gaat, zou deze grondwetswijziging een flinke tijd en procedure in beslag nemen. Maar iemand met onvoldoende mandaat achter zich, kan dus wel vrijelijk oproepen om de grondrechten van ‘bepaalde mensen’ te beperken, in het bijzonder als die anders over een voorgenomen maatschappij denken als wat door D66-achtigen is voorgeschreven.

Paternotte (D66). Afb: Wikimedia.

Het is in zekere zin ‘modieus’ geworden om iedere tegenspraak als ‘anti-overheidsdenken’ in de linksige etalage te zetten, vooral om erbij te mogen horen. Het laat zich wel vergelijken met een schoolplein, waar het pesten van een klasgenoot begint met één pester, waarna zich ogenschijnlijk spontaan een grotere groep zich bij de eerste pester voegt. Het is in zekere zin een soort van kuddegedrag waarbij één persoon zichzelf wil laten kronen als een natuurlijk leider en daarbij zijn agressie richt op één andere – meestal zwakker geachte – persoon. Dat proces kan op een eenvoudige manier doorbroken worden, namelijk door die eerste pester uiteindelijk een flinke oplawaai te verkopen, liefst gevolgd door aanzienlijk molest en dito schade. Bloedneus, losse tanden, et cetera; u ken dat wel.

Niet voor niets hebben we in Nederland een Grondwet. Die Grondwet is niet ontworpen omdat dit wel ‘kek’ stond in zo’n groot boek, maar om de burgers tegen hun eigen overheid te beschermen. De overheid echter, denkt in toenemende mate dat de Grondwet is ontworpen om de burgers in een zekere dwang te kunnen houden. Dus dat die Grondwet voor de overheid is ontworpen. Hebben een of meer burgers aanzienlijk stukken grond (in de loop van de eeuwen verworven) waar de overheid het oog op heeft laten vallen, dan volgen wetten die uiteindelijk slechts één effect hebben en dat is de onteigening van die grond “in naam der wet”. En omdat die overheid toch als enige in staat is die wet te wijzigen, worden er zodoende nogal eens wetten en regels verzonnen, die frontaal ingaan tegen de natuurlijke rechten en vrijheden van burgers. Die burger moet zich voegen in een burgerlijk ideaalmodel wat de overheid het beste past om te conditioneren voor een optimale opbrengst. Goed beschouwd denkt de overheid, waarvan de ambtenaar ’s avonds weer uw vriendelijke buurman kan zijn, dat de samenleving een soort van bio-industrie is als verdienmodel voor een handjevol ‘boven ons gestelden’.

Alle maatregelen die nu en straks dreigen te worden uitgerold, wijzen steeds naar één en hetzelfde resultaat; die van een totalitaire staat. Onze overheid heeft ook haast. Haast, omdat andere partijen in hoog tempo aan populariteit winnen. Daarom wordt er nogal eens een loopje genomen met bijvoorbeeld Kamervragen. Simpele vragen van bijvoorbeeld het Kamerlid Omtzigt, om eens wat onderzoek te doen naar de uitzonderlijk hoge ‘oversterfte’ sinds de coronavaccinatierondes, worden niet voorzien van een eenduidig en afdoende antwoord. Waarom zou dat zijn?

Het zal toch niet zijn omdat onze overheid iets te verbergen heeft voor haar burgers? En als dat toch zo is, ben ik wel benieuwd wat precies.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ronald.dunki
1 jaar geleden

Voor de totalitaire staat van Karl Marx Rutte staat primair de ineenstorting van de kapitalistische wereld op de VN/EU/WEF agenda, waarvoor zij geen methode schuwen en dagelijks, in het geniep, vol overgave aan werken.

Nederland zit notabene op de grootste gasbel van Europa en terwijl in alle oliestaten de benzine vrijwel gratis uit de pomp kwam voor de bevolking, zorgt de zieke ideologische manipulatie van de energieprijzen door naargeestige – hebt u ooit een lach gezien op die geconstipeerde, sikkeneurige smoelwerken? – mannetjes en vrouwtjes van D66 ervoor dat nu al zo’n honderd sportverenigingen de deuren moeten gaan sluiten uit pure geldnood. Dit terwijl Nederland het schone aardgas tegen ramsjprijzen aan de burgers kan bieden!

Rutte loopt dagelijks te verkondigen dat Nederland zo’n rijk land is, maar de rijen bij de voedselbanken en een miljoen of meer landgenoten die hij letterlijk in de kou zet spreken een andere taal dan deze sociopaat die niet verder kijkt dan zijn eigen élitaire levensstandaard. Hij en zijn ellendige wereldverbeteraars ontnemen zo, zonder de minste scrupules, duizenden volwassenen en kinderen hun sportieve recreatie in hun manipulatie der energieprijzen op puur ideologische – lees communistische – gronden. Een nieuwe variant op de lockdown?!

Maar de hoofdschuldige Karl Marx Rutte – die zelf nog nooit met zijn klasgenootjes tegen een voetbal geschopt heeft – heeft al triomfantelijk staan toeteren dat er geen geld is om al die sportverenigingen te redden terwijl hij de miljarden rondstrooit voor zijn natte droompjes. Wat zijn die Rutte, Paternotte, Sjoerdsma en de heks Kaag toch een gewetenloze mensenhaters…

1 jaar geleden

Geachte heer Nijhof, leest u: http://www.sdnl.nl/pdf/artikel-120-van-de-nederlandse-grondwet-elimineert-de-grondwet-in-de-rechtsgang.pdf. Zou dit de reden kunnen zijn dat de zittende elite nu hun macht zo proberen te misbruiken, omdat deze dames en heren toch niets te vrezen hebben van de Nederlandse grondwet?

M.v.g. Paul Quekel

CITAAT: “Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet elimineert de Grondwet in de rechtsgang.

In 1983 heeft het kabinet Lubbers I (CDA / VVD) de Nederlandse Grondwetherziening goedgekeurd met daarin opgenomen het zelfstandige artikel 120, waarmee de toetsing van wetten en verdragen door een rechter aan de Nederlandse Grondwet is uitgeschakeld.

Vanwege het feit dat Nederland via het Benelux-Verdrag zit verbonden aan België en Luxemburg, had kabinet Lubbers I (CDA / VVD) voorafgaande aan de vaststelling van deze Grondwetherziening (met daarin opgenomen bovengenoemd zelfstandig artikel 120) dit moeten voorleggen aan de Belgische en Luxemburgse regering om het door hen te laten toetsen door het Belgische Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie van België aan de Belgische Grondwet.

Door dat niet te hebben gedaan heeft het kabinet Lubbers I (CDA / VVD) vanaf 1983 de Belgische Grondwet uitgeschakeld. Vanwege het feit dat Nederland via het Europees- Verdrag zit verbonden aan alle landen van de Europese Unie, had kabinet Lubbers I (CDA / VVD) voorafgaande aan de vaststelling van deze Grondwetherziening (met daarin opgenomen bovengenoemd zelfstandig artikel 120) dit moeten voorleggen aan alle lidstaten van de Europese Unie om het door een rechter te laten toetsen aan de Grondwet van alle lidstaten van de Europese Unie.

Door dat niet te hebben gedaan heeft het kabinet Lubbers I (CDA / VVD) vanaf 1983 de Grondwet in alle landen van de Europese Unie uitgeschakeld.

Vanwege het feit dat Nederland via het Handvest van de Verenigde Naties zit verbonden aan alle landen van de Verenigde Naties had kabinet Lubbers I (CDA / VVD) voorafgaande aan de vaststelling van deze Grondwetherziening (met daarin opgenomen bovengenoemd zelfstandig artikel 120) dit moeten voorleggen aan alle landen van de Verenigde Naties om het door een rechter te laten toetsen aan de Grondwet van alle landen die zijn verbonden aan de Verenigde Naties.

Door dat niet te hebben gedaan heeft het kabinet Lubbers I (CDA / VVD) vanaf 1983 de Grondwet in alle landen van de Verenigde Naties uitgeschakeld. De volgende nog in leven zijnde meest bekende VVD-politici (zie foto’s hierboven) hebben op deze slinkse wijze vanaf 1983 de Grondwet in België, Luxemburg, alle landen van de Europese Unie en alle landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties uitgeschakeld, waarmee hun partijpolitieke agenda ten gunste voor kort economisch gewin voor enkelen heeft kunnen beginnen. Volg de discussie van Ewald Engelen met E. de Vlieger en W. v. Weelden.

MEERDERE LINKS: http://www.sdnl.nl/artikel-120-grondwet-onwettig.htm en http://www.sdnl.nl/usb/nederland-is-geen-rechtsstaat-vanwege-artikel-120-in-de-grondwet.pdf.

1 jaar geleden

Wie even op de website van D-66 rondsnuffelt zal zien dat het democratische gehalte NUL is . « «  ze « «  willen dat Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie wordt geschorst . Op grond waarvan blijft onduidelijk . Nu, mij is het wel duidelijk :Immers : van Houwelingen is een zeer intelligentie man en legt de realiteit direct voor de benen van D-66, en deze Partij weet daarmede geen raad., zeker Paternotte niet . Het is niet alleen D-66 , welke partij graag ziet dat het FvD geheel verdwijnt . Ook Attje Kuiken van Partij van de Arbeid “” heeft bij WNL , Rik Nieman , duidelijk aangegeven dat het FvD voor hen bedreigend is . Ook dat is logisch omdat Attje Kuiken, als Fractie-voorzitter van de PvdA uiterst dom is en als een emotioneel wrak zich manifesteert . De leugens vlogen bij Nieman door de ruimte . Zo zie ik het ook bij D-66 dewelke partij nu bezeten is van macht en desnoods iedereen , dewelke hen tegen spreekt “” Het woord wil ontnemen . Het zijn allemaal symptomen dat er een “” totale dictatuur “” ontstaat, zoals de heer Nijhof ook aangeeft . De “ verachtelijke “ figuren van D-66, zie ik als verraders en als een groep zwakzinnigen die NIETS met democratie op hebben en door hun ongelooflijke bekrompenheid niet beseffen wat ze aan het doen zijn . Nu, met geld smijten is hun hobby geworden omdat Mark Rutte CS daarvan profiteren, ondervinden “ ze “ geen tegenstand . De psychopathologie op hen los laten zal onverbiddelijk uitwijzen hoe mentaal ziek de gehele coalitie is , tot verbijstering van iedereen. Maar …. Denk….. dat “” naturam expellas furca tamen usqe recurret . “ en helaas …… zoals Wijlen Prof dr Bob Smalhout schreef in zijn column : summum jus summa in juria . Schijnbare rechtvaardigheid is het grootste onrecht . De realiteit is bikkelhard en dat kan D-66 niet verdragen .

1 jaar geleden
Antwoord aan  A. R. Girbes

Geachte heer Girbes, en natuurlijk geen enkel antwoord gehad, niet van de Voorzitters en ook niet van Tweede Kamerleden, maar ook niet van journalisten, m.v.g. Paul Quekel

TER INFO De Nederlandse Dictatuur, waarover ook prof. Twan Tak al vele jaren publiceert.
 
Van: Paul Quekel
Verzonden: zaterdag 2 juli 2022 16:23
Aan: voorzitter@eerstekamer.nl; voorzitter@tweedekamer.nl

CC: voorzitter@delangstraat.christenunie.nl; ‘g.segers@tweedekamer.nl’ <g.segers@tweedekamer.nl>

Onderwerp: Het is een aanval op de democratie? Of is het de kaalslag van het levensgeluk van vele Nederlandse burgers!
 
Geachte politieke leiders en Kamer meelopers, journalisten, redacteuren, hoogleraren e.a.
 
In Nederland hebben we geen democratie meer. Daar hebben de jarenlange politieke kaalslag voor de rechtvaardigheid en levensvreugde van Nederlandse burgers voor gezorgd. Artikel 67 van de grondwet wordt al vele jaren met voeten getreden en genegeerd. Prof. Twan Tak vindt dat Nederland een DICTATUUR is,
 
Leest u: https://sta-pal.nl/2022/07/jan-struijsvogel/ over de Nederlandse struisvogels.

Meneer Segers trekt per direct de stekker uit Rutte IV als u nog een greintje Christelijke waarde heeft? Waarom? Leest u ook: https://sta-pal.nl/2022/07/politiek-halveren/ en wanneer stopt het met de geregisseerde onwaarheden?
 
Met verdrietige groet, Paul Quekel 78 jaar en ik vrees voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

TER INFO:
Hoe durven de dames en heren van de coalitie en het Kabinet Rutte IV, GroenLinks, PvdD en PvdA, de NOS en NPO nog het woord democratie te noemen?

“Het is een aanval op de democratie???”. “Het is een aanval op de democratie???”. We hebben in Nederland géén DEMOCRATIE meer.
Leest u over het Circus Rutte: https://lnkd.in/ecjNaDqi en het Kostbanen circus waartoe vele van u ook toe behoren: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2

CITAAT uit eigen werk: “Volksvertegenwoordigers? Die zijn er toch voor de gewone huis tuin en keukenburgers, tenminste dat zou zo moeten zijn. Is dit de tegenwoordige invulling van het mooie beroep van volksvertegenwoordiger? Of is deze naam verkeerd en moet het VOLKSONTNEMER zijn, ontnemen van geld, ontnemen van rechten, ontnemen van vrijheid van meningsuiting, ontnemen van een fatsoenlijke oude dag maar bovenal ontnemen van levensvreugde door de velen die eten uit de Staatsruif van een onbetaalbaar geworden apparaat (DE NEDERLANDSE STAAT)”. Einde citaat.

We hebben in Nederland geen DEMOCRATIE meer.
Volgens Prof. Twan Tak leven we in Nederland in een dictatuur, leest u http://www.sdnl.nl/twan-tak.htm en http://www.sdnl.nl/twan-tak-commentaar.htm.

CITAAT: “‘Nederland is een dictatuur’
Volgende week verschijnt bij Wolff Publishers te Nijmegen de tweede druk van het omvangrijke standaardwerk van prof. A.Q.C. Tak over het Nederlandse bestuursprocesrecht in theorie en praktijk. De eerste druk van het werk verscheen in augustus 2002 en veroorzaakte veel commotie.

Gesteld werd dat uit diepgaand onderzoek was gebleken, dat de burger nauwelijks nog rechtsbescherming krijgt tegen de overheid, met name van de Raad van State.

Het boek vormde de aanleiding voor de uitspraak van de Nationale ombudsman van augustus 2004, waarbij de ministers Balkenende, Donner en Remkes werden veroordeeld wegens onbehoorlijk gedrag omdat zij de Tweede Kamer onjuist over het werk hadden geïnformeerd.

Volgens de tweede druk is de situatie echter bepaald niet verbeterd. Grondrechten en rechtsbescherming verdwijnen steeds verder, en de politiek is onwillig daar iets aan te doen.

De Staat blijkt niet reëel meer aanspreekbaar bij misdrijven en onrechtmatige gezagsuitoefening door de overheid. In feite blijkt Nederland verworden tot een dictatuur: het predikaat rechtsstaat is niet meer op zijn plaats.

Professor Tak (62) is sinds 1983 hoogleraar staatsrecht en bestuursrecht in Maastricht, waar hij bekendheid verwierf als grondlegger van de Maastrichtse school, die zich kenmerkt door een kritische bewaking van overheidsbevoegdheden.

Ruime rechterlijke ervaring deed hij gedurende vele decennia op onder meer als (plaatsvervangend) Voorzitter van het Ambtenarengerecht te Utrecht en sinds 1984 als (plaatsvervangend) Raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep.
Voorts heeft hij uitgebreide praktijkervaring als adviseur en raadsman bij het bestuursjuridische adviesbureau BJA.

Joost Visser
1 jaar geleden
Antwoord aan  A. R. Girbes

Geeft ook weer hoe de rechters die D66 hebben aangevinkt, denken.