D66 wil spruitjes verbieden

D66 wil politieke partijen kunnen verbieden. Dat komt wel overeen met de gedachte dat D66-ers als partijleider Patenotte een hekel hebben aan spruitjes en ze daarom iedereen wil ontzeggen. Het is beter om de partij te hernoemen tot F66: ‘Fascisten66’.

Als het aan D66 ligt, wordt het in Nederland gemakkelijker een politieke partij te verbieden. Dat zegt fractievoorzitter Jan Paternotte tegen de NOS. Aanleiding zijn de uitspraken van Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren waarin hij voorspelt dat burgers nog eens op zullen trekken naar de Tweede Kamer voor protest.

Veel politici spraken de afgelopen week hun afschuw uit over de uitspraken die Van Meijeren volgens de NOS zou hebben gedaan in een Belgische video. Aanvankelijk meldde de kennelijk niet geheel onafhankelijke staatsomroep dat Van Meijeren had opgeroepen om de Tweede Kamer te bezetten, net zolang tot de regering was vertrokken. De uitspraken van Van Meijeren werden door de staatsomroep echter volledig uit hun verband gerukt, omreden waarvan de NOS bij het bewuste artikel een gedeeltelijke rectificatie plaatste: “Noot van de redactie: in een eerdere versie van dit artikel stond dat Van Meijeren had gesproken over het bezetten van het parlement. Het woord “bezetten” is door hem niet gebruikt. De tekst is aangepast.

De huidig D66-leider, die bij een kiesdeler van 69.486 (2021) stemmen, met 6685 stemmen wonderlijk genoeg in de Tweede Kamer belandde (evenals Van Meijeren, die 602 stemmen vergaarde) is kennelijk van mening dat democratie vooral is bedoeld om uit te sluiten. Paternotte: “De democratie is kwetsbaar. Daarbinnen kan iedereen opereren, ook partijen die er vanaf willen. Maar dat is wat ons anders maakt dan Rusland en China, waar geen oppositie is. Juist daarom moeten we de democratie beschermen. En dus in staat zijn maatregelen te nemen tegen organisaties die de rechtsstaat ondermijnen.”

Het bovenstaande citaat van Paternotte maakt duidelijk dat hij de grootst mogelijke moeite heeft met democratie en in feite het fascisme omarmt. Precies wat Paternotte voorstelt, maakt ons land nu juist tot Rusland of China, waar andere dan door de staat voorgeschreven meningen zijn verboden. Deze – zo blijkt nu – uitermate zwak begaafde ‘democraat’ wil uit pure armoede andere denkbeelden dan die van hemzelf of zijn bendeleden totaal verbieden, onder het motto dat daarmee de D66-democratie is veiliggesteld. Het is opvallend dat politici met maar weinig mandaat, voortdurend een hele grote politieke broek aantrekken. Nu weer een beweerdelijke democraat die partijen wil verbieden alsof het nog steeds 1933 is.

Als Van Meijeren een ander staatkundig streven zou hebben, wat ik overigens niet erg waarschijnlijk acht, dan staat hem dat vrij, net als iedere andere stemgerechtigde Nederlander. Hij is daarnaast – net als Paternotte – op een legale wijze in de Tweede Kamer terecht gekomen en mag in die functie, vrij van last of ruggespraak, wetsvoorstellen doen en stemmen over voorstellen van anderen.

De rand wordt pas bereikt als voorstellen worden gedaan die het de stemgerechtigden zoveel als mogelijk verhinderen om invloed uit te oefenen op de manier waarop het land wordt geregeerd. Wat dat betreft torst de partij van Paternotte al een zware last, omdat zij hoofdverantwoordelijk moeten worden gehouden voor het afschaffen van het referendum.

D66 is al ruimschoots over die rand heen.

Een oproep van de redactie: wij zijn voor onze betalingsverplichtingen afhankelijk van donaties van onze lezers of reclame. Maar reclame maken betekent ook onafhankelijkheid inleveren en daar passen we voor. Bovendien: het midden- en kleinbedrijf is al bijna uitgeroeid. Vandaar deze oproep aan onze lezers: steunt u ons s.v.p. met een kleine donatie en als het uitkomt een wat grotere. Er blijft nergens geld aan de strijkstok hangen en u maakt uw donatie rechtstreeks aan ons over: zie de bankgegevens onderaan deze pagina. Uw donaties worden gebruikt voor het hosten van onze website en abonnementen voor informatievergaring.


Ton Nijhof. Foto: Sjef Prins / APA

Ton Nijhof (1956) is zelfstandig dwarsdenker, politiek voslagen incorrect en auteur van o.m. ‘De Afrekening – Kroniek van een getergd volk‘ en redacteur van ‘Tegen de Tribalisering – De terugkeer van de stammencultuur in de moderne wereld‘. Komend najaar verschijnt het boek ‘Platte Präöties: genöl van vrögger‘ over leven en (Nedersaksische) taal in de IJsselvallei. Daarnaast publiceert hij regelmatig op diverse websites, in het bijzonder op DeNieuweZuil, NieuwRechts en Sta-Pal / OSL-StaVast.

.Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
sarcoff
1 jaar geleden

We moeten niet optrekken naar de 2e kamer, maar eerst de liegende en gekochte media aan de kant zetten

ronald.dunki
1 jaar geleden

Er gaapt een diepe afgrond tussen de decadent liberale D66-ideologie enerzijds en anderzijds de originele, conservatief liberale versie van de democratie, het klassieke ‘blijf van mijn lijf’ gedachtengoed van FvD – en ooit van de VVD – dat de burger voorop plaatst en Big Brother dagelijks aan het maatschappelijk contract herinnert. Beiden een versie van liberalisme, maar wat een wereld van verschil!

Het machtsdronken, neo-fascistische ‘D66 is al ruimschoots over die rand heen…’ Inderdaad, van Mierloo zou zich in zijn graf omdraaien als hij zou kunnen bevroeden in wiens kleffe handjes zijn gedachtengoed is gevallen.

1 jaar geleden

Geachte heer Nijhof, ter info. Al in 2002 schreef professor Twan Tak een omvangrijk boek dat er in Nederland geen DEMOCRATIE meer is. M.v.g. Paul Quekel.

TER INFO:
Geachte politieke leiders en Kamer meelopers, journalisten, redacteuren, hoogleraren e.a.
 
In Nederland hebben we geen democratie meer. Daar hebben de jarenlange politieke kaalslag voor de rechtvaardigheid en levensvreugde van Nederlandse burgers voor gezorgd. Artikel 67 van de grondwet wordt al vele jaren met voeten getreden en genegeerd. Prof. Twan Tak vindt dat Nederland een DICTATUUR is,
 
Leest u: https://sta-pal.nl/2022/07/jan-struijsvogel/ over de Nederlandse struisvogels en mijn reacties.
 
Meneer Segers trekt per direct de stekker uit Rutte IV als u nog een greintje Christelijke waarde heeft?
 
Waarom? Leest u ook: https://sta-pal.nl/2022/07/politiek-halveren/ en mijn reacties. Wanneer stopt het met de geregisseerde onwaarheden?
 
Met verdrietige groet, Paul Quekel 78 jaar en ik vrees voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

TER INFO: Hoe durven de dames en heren van de coalitie en het Kabinet Rutte IV, GroenLinks, PvdD en PvdA, de NOS en NPO nog het woord democratie te noemen?

“Het is een aanval op de democratie???”. “Het is een aanval op de democratie???”. We hebben in Nederland géén DEMOCRATIE meer.
Leest u over het Circus Rutte: https://lnkd.in/ecjNaDqi en het Kostbanen circus waartoe vele van u ook toe behoren: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2

CITAAT uit eigen werk: “Volksvertegenwoordigers? Die zijn er toch voor de gewone huis tuin en keukenburgers, tenminste dat zou zo moeten zijn. Is dit de tegenwoordige invulling van het mooie beroep van volksvertegenwoordiger? Of is deze naam verkeerd en moet het VOLKSONTNEMER zijn, ontnemen van geld, ontnemen van rechten, ontnemen van vrijheid van meningsuiting, ontnemen van een fatsoenlijke oude dag maar bovenal ontnemen van levensvreugde door de velen die eten uit de Staatsruif van een onbetaalbaar geworden apparaat (DE NEDERLANDSE STAAT)”. Einde citaat.

We hebben in Nederland geen DEMOCRATIE meer.
Volgens Prof. Twan Tak leven we in Nederland in een dictatuur, leest u http://www.sdnl.nl/twan-tak.htm en http://www.sdnl.nl/twan-tak-commentaar.htm.
CITAAT: “‘Nederland is een dictatuur’
Volgende week verschijnt bij Wolff Publishers te Nijmegen de tweede druk van het omvangrijke standaardwerk van prof. A.Q.C. Tak over het Nederlandse bestuursprocesrecht in theorie en praktijk.

De eerste druk van het werk verscheen in augustus 2002 en veroorzaakte veel commotie.

Gesteld werd dat uit diepgaand onderzoek was gebleken, dat de burger nauwelijks nog rechtsbescherming krijgt tegen de overheid, met name van de Raad van State.

Het boek vormde de aanleiding voor de uitspraak van de Nationale ombudsman van augustus 2004, waarbij de ministers Balkenende, Donner en Remkes werden veroordeeld wegens onbehoorlijk gedrag omdat zij de Tweede Kamer onjuist over het werk hadden geïnformeerd.
Volgens de tweede druk is de situatie echter bepaald niet verbeterd.

Grondrechten en rechtsbescherming verdwijnen steeds verder, en de politiek is onwillig daar iets aan te doen. De Staat blijkt niet reëel meer aanspreekbaar bij misdrijven en onrechtmatige gezagsuitoefening door de overheid. In feite blijkt Nederland verworden tot een dictatuur: het predikaat rechtsstaat is niet meer op zijn plaats.

Professor Tak (62) is sinds 1983 hoogleraar staatsrecht en bestuursrecht in Maastricht, waar hij bekendheid verwierf als grondlegger van de Maastrichtse school, die zich kenmerkt door een kritische bewaking van overheidsbevoegdheden.

Ruime rechterlijke ervaring deed hij gedurende vele decennia op onder meer als (plaatsvervangend) Voorzitter van het Ambtenarengerecht te Utrecht en sinds 1984 als (plaatsvervangend) Raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep.
Voorts heeft hij uitgebreide praktijkervaring als adviseur en raadsman bij het bestuursjuridische adviesbureau BJA.

Noot voor de pers: Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u terecht bij prof. A.Q.C. Tak, Titel van het boek: het Nederlands Bestuursprocesrecht, ISBN-nummer: 90-5850-134-5″. EINDE CITAAT.