De strijd om onze privacy (2)

…. hoeveel politici zullen nog de integriteit opbrengen om, voor het te laat is, tegen deze fascistische machtsovername van de ‘2030 Agenda’ van de VN op te treden, waar de machtigste élites in de wereld zo enthousiast achter staan door…

De strijd om onze privacy (1)

Het ene moment hebben bijna alle Kamerleden het gehad met premier Rutte’s eeuwige leugens en bedrog. Het andere moment vraag je je af of het deze windvaantjes wel opvalt hoe wij nog steeds door hem gechanteerd – en zij zèlf…

Mooie toespraak Van Duin

André van Duin hield een prachtige toespraak op de Dam ter gelegenheid van de jaarlijkse Dodenherdenking. Hij sloot af met de constatering dat hij blij was in dit land en in vrijheid te zijn geboren. Mooi gezegd, maar hij vertelde…

Kiezers… hoezo?

Mark Rutte trekt, al jaren, het karretje voor de communistische IPCC en doet een gooi naar onsterfelijkheid door met Nederland parmantig voorop te willen lopen naar een futiele klimaatneutraliteit – desnoods tot de bodem van de kas in zicht komt.

Ach, Wat lèg ik Toch te Draume!

Politie is intern in debat. Zo, dacht ik onmiddellijk: dat is een stap vooruit maar verderop in het artikeltje kwam de aap uit de mond, want “de samenleving wordt steeds meer divers en men verwacht dat de politie dit ook…

Solidariteit is maar een woord

Ik kan het persoonlijk niet meer opbrengen teksten te bedenken om het huichelachtige en hypocriete gezemel van politici of het masochistische kiesgedrag van het Nederlandse electoraat tegen het licht te houden. Daarom laat ik me liever leiden door uitspraken en…

Hoofdlijnen

De roerige politieke week sloot verkenner Tjeenk Willink af met de conclusie dat er wat hem betreft een nieuwe informateur kan worden benoemd. Die moet zich dan nog niet meteen buigen over de vraag wie met wie wil gaan regeren,…

Covid 19, uit Wuhan of uit Wuhan?

Diverse verdragen inzake nucleaire proliferatie en ontwikkeling van biologische wapens worden door China, ondanks hun formele deelname,  straal genegeerd. Zoals u weet bestaat de wet, ook dichter bij huis, om verkracht te worden, à fortiori in Peking. Zo wordt in…

Toch een criminele organisatie?

Terwijl het Kabinet zich al boog over de vraag hoe de eigen politieke posities het beste beschermd konden worden, was de kamer nog compleet zoekende; er was wat aan de hand met de kinderopvangtoeslagen, maar van het Kabinet werden ze…