Wie redt ons van het Marxisme?

Hoe kan het zijn dat wij als zwijgende meerderheid in een democratische rechtsstaat ons laten ringeloren door een groepje desperado’s. Leeghoofden die individueel niets te melden hebben, maar zich collectief schuimbekkend van religieuze razernij tegen de rest van de samenleving…

Hooiland

En toen bleek… dat veel lezers zo’n verhaaltje van het platteland en uit mijn jeugd hartstikke leuk vonden! Nou, dat treft. Er zitten nog zóveel verhalen in mijn hoofd dat ik er wel een boek over kan schrijven en misschien…

De ‘on-line’ Gestapo

De Oost-Duitse versie van de Gestapo, de Staats Sicherheitsdienst (Stasi) had een staf van 91.000 medewerkers en ruim 200.000 ‘politiek correcte’ informanten, toen de D.D.R. omviel omdat het fascisme nu eenmaal lemen voeten heeft. De meerderheid van de hedendaagse Social…

Zwarte, witte en boeren scholen

Op 29 januari 1992 (!) werd er door enkele schoolbesturen en gemeenteambtenaren het zogenaamde Leidse ei gepresenteerd. Het plan beoogde een oplossing te geven voor het fenomeen van zwarte en witte scholen in enkele Leidse wijken en tevens de beheersing…

Geen feest

Afgelopen donderdag is het offerfeest begonnen. Het offerfeest is voor moslims ‘het grote feest’, terwijl het Suikerfeest ‘het kleine feest’ wordt genoemd. Het ‘grote feest’ is voor dieren bepaald geen feest.

Graaft de EU zijn eigen graf? (1)

In de jaren dertig van de vorige eeuw werd de ondergang van Europa voorafgegaan door een  hyperinflatie die Hitler en zijn nationaalsocialisten bewust veroorzaakten om onder hun wurgende schuldenlast uit te komen, als onderdeel van hun boosaardige ideologie.

Leiderschap of boerenbedrog?

Manipulatieve politici van de UN, WHO en loslopende globalisten maken dagelijks bewust misbruik van het Chinese corona virus om een ‘corona hype’ te creëren, Nederland niet uitgezonderd.

Het sprookje van de grote getallen

Door de Bosnische Burgeroorlog is inmiddels duidelijk geworden op welke manier usefull idiots gebruikt worden voor politieke doeleinden. Voor het grote publiek is het getover met aantallen lang buiten het blikveld gebleven en tegenwoordig zijn het alleen de echte die…

Prikbord 777

Miljarden worden uitgegeven om de Franse boeren te pamperen met EU-subsidies, in Duitsland heeft de consument geen moeite met 11 cent meer betalen voor een liter melk en hier wordt de boerenstand om zeep geholpen, omdat er andere plantjes groeien…