Niet Van Meijeren is corrupt

Twee OMT-leden hebben het in een opinieartikel in de Volkskrant opgenomen voor OMT-voorzitter Jaap van Dissel, die in de Tweede Kamer door FvD-Kamerlid Van Meijeren werd beschuldigd van corruptie. Dat is niet terecht volgens beide wetenschappers, die betogen dat juist de ‘polariserende toon’ – van Van Meijeren (FvD) – de wetenschap in de weg staat.

Het ministerie van Volksgezondheid echter, heeft in de eerste maanden van de coronacrisis wel degelijk verschillende keren geprobeerd tekstuele wijzigingen in conceptadviezen van het OMT aan te brengen – en is daarin ook moeiteloos geslaagd. Dat bericht viel op 11 februari al te lezen op de website van de staatsomroep NOS. De overheid zelf dus, erkende dat ambtenaren ingrepen in het proces wat tot wetenschappelijk verantwoorde adviezen aan de regering zou moeten leiden. Het RIVM, dat onder het ministerie valt en het OMT voorzit, heeft tekstsuggesties van het ministerie ook overgenomen en de betrokken OMT-leden blijken daarbij niet te zijn geraadpleegd. De schrijvers van het opinieartikel dus kennelijk ook niet. Het laat zich vragen wie van het OMT dan wel is geraadpleegd…

Eerder berichtte de NOS ook al: ‘de onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) is ernstig aangetast’. De politiek bleek jarenlang onderzoeken te hebben beïnvloed om uitkomsten te krijgen die het eigen gelijk van ministers en topambtenaren zouden moeten bewijzen. Momenteel woedt onder burgers de discussie of de ‘adviezen’ van de VN-divisie WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) – die grote invloed hebben op overheidshandelen op het gebied van pandemieën – en de conclusies van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) – die grote invloed hebben op de ‘energietransitie’ – niet op eenzelfde manier worden beïnvloed.

De vraag is, of wetenschappelijke adviezen nog als zodanig kunnen worden aangemerkt, of dat het hier het verschaffen van alibi’s betreft ten behoeve van de heersende meute. In het laatste geval is er simpelweg sprake van ordinaire corruptie met verstrekkende gevolgen voor de bevolking.

Honderden wetenschappers?

In de Volkskrant van vandaag, is een artikel verschenen van de hand van twee OMT-leden, t.w. Marc Bontes en Marion Koopmans, waarin zij hun steun uitspreken voor OMT-voorzitter Jaap van Dissel onder de titel; ‘Kamer en media, bestrijd ondermijning van de wetenschap door politici’. Dat is zo op het oog een impliciete erkenning van overheidsinvloed op de OMT-adviezen in tijden van corona, maar in het artikel blijkt dat deze wetenschappers vooral een hekel hebben aan politici die de ambtelijke invloed op wetenschappelijke adviezen van de titel ‘corruptie’ voorzien. Beide wetenschappers noteren:

“Vorige week kreeg een volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer 13 minuten de tijd om een prominent wetenschapper in overheidsdienst een leugenaar te noemen, te beschuldigen van corruptie en op zijn ontslag aan te dringen. Het betreffende Kamerlid kon – ondanks verzoeken van collega-Kamerleden – geen van deze uitspraken onderbouwen.”

Zelf beweren zij namens (ruim) 300 wetenschappers te spreken, maar onderbouwen dat in het artikel niet. Dat Van Meijeren de bovenstaande NOS-berichten niet vers op het netvlies had staan is slordig, maar maakt zijn bewering nog niet onjuist. Beide wetenschappers weten ook donders goed dat adviezen van ‘hun’ OMT werden aangepast, dat daarmee het vraagstuk van ‘onafhankelijkheid’ op losse schroeven is komen te staan en indringende vragen oproept. Zoals: “heeft de regering de adviezen van het OMT aangepast, teneinde maatregelen te kunnen nemen die in essentie weinig met de volksgezondheid hadden te maken?” En vooral de vragen: “heeft de regering de adviezen van het OMT aangepast, teneinde het overheidshandelen van een alibi te voorzien terwijl in werkelijkheid een ander doel werd nagestreefd? Zo ja: welk ander doel?” Dat de beide wetenschappers, die op het moment dat ambtenaren adviezen aanpasten nota bene lid waren van datzelfde OMT, zich die vragen niet stellen is ontluisterend.

Functie en functievervuller

Van Meijeren heeft de vragen rond corruptie in dit dossier terecht op de agenda gezet. Het is vervelend dat hij dit niet aan het adres van de functie van Voorzitter OMT, maar aan de persoon Van Dissel moest doen. Over dat punt maakte met name Kamervoorzitter Bosma (PVV) zich terecht zorgen omdat het zich weinig verheffend laat aanhoren. Maar functies kunnen nu eenmaal niet corrupt zijn en de persoon die de functie vervult wel, zodat Van Meijeren bij niemand anders uit kon komen dan bij de persoon Van Dissel als voorzitter.

Eerder heeft prof. Paul Cliteur in een column zijn zorgen uitgesproken over de onder druk staande onafhankelijke wetenschap, namelijk de ministeriële functievervulling door de gelauwerde wetenschapper prof. Robbert Dijkgraaf:

  • Omdat hij voorstellen doet die helemaal ingaan tegen de geest van vrij wetenschappelijk onderzoek;
  • Omdat hij de academische vrijheid niet verdedigt;
  • Omdat hij voorstellen doet die aanschurken tegen censuur en dus een bijdrage leveren aan de ondermijning van persvrijheid.

De overheidsbemoeienis met de inhoud van het wetenschappelijke debat zijn uitermate onwenselijk. Het is een totaal verkeerde afslag waar alle wetenschappers zich fel tegen zouden moeten verzetten. Wetenschappers die zich niet verweren tegen onwetenschappelijke invloed op hun werken, zijn als Copernicus en Galilei die hun werk vrijelijk en naar goeddunken laten aanpassen door de paus. Dat Van Dissel de onafhankelijk geachte adviezen van het OMT ongehinderd heeft laten aanpassen door de heersende ambtelijke en politieke elite, is onvergeeflijk en vormt een lelijke smet op de gehele academische wereld.

Niet Van Meijeren is corrupt, maar de rest mag zich nog wel eens achter de oren krabben.


Ton Nijhof. Foto: Sjef Prins / APA

Ton Nijhof (1956) is zelfstandig dwarsdenker, politiek voslagen incorrect en auteur van o.m. ‘De Afrekening – Kroniek van een getergd volk‘ en redacteur van ‘Tegen de Tribalisering – De terugkeer van de stammencultuur in de moderne wereld‘. Daarnaast publiceert hij regelmatig op diverse websites, in het bijzonder op DeNieuweZuil en Sta-Pal / OSL-StaVast.

.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

Geachte heer Nijhof,
Nederland is corrupter dan Italië, alleen gebeurt het hier veel subtieler en achterbakser. Vele jaren al vanaf 1995 vecht ik tegen de ambtelijke, politieke, bestuurlijke, gerechtelijke en financiële corruptie.

Weet u dat zaken door bedrijven en burgers aangespannen tegen de Nederlandse Staat bij het EHRM door poortwachters zoals Agnes van Steijn met artikel 34, 35 worden afgewezen wanneer het financiële consequenties heeft voor de Nederlandse Staat.

TER INFO:
Geachte heren Beertema en van Meijeren en van Haga, ter info n.a.v. van uw optreden bij ON op 2 juni 2022 en leest u mijn utopie over toekomstige kinderen op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm m.v.g. Paul Quekel

TER INFO:
Van: Paul Quekel
Verzonden: donderdag 2 juni 2022 10:55
Aan: jvdheuvel@telegraaf.nl
CC: ‘redactie@telegraaf.nl’ ; ‘Rob Brockhus’
Onderwerp: Uw Column – mijn antwoord

Geachte heer van den Heuvel,

Dank u voor uw uitstekende column 2 juni 2022 in Dagblad de Telegraaf: “Leidinggevenden bij politie kijken weg”. http://www.telegraaf.nl/watuzegt/1028793928/leiderschap-bij-politie-is-verouderd

Uw column is echter een blauwdruk voor alle leidinggevende hotemetoten in Nederland. Waar je ook op drukt, onderzoekt of via WOO informatie opvraagt bij de ambtelijke, politieke, bestuurlijke, gerechtelijke en financiële instituties, of het nou personen of afdelingen of commissies zijn, het is overal kommer en kwel en spuit het kwalijk riekend pus je recht in het gezicht. Leidinggeven in Nederland is een synoniem voor zakkenvullen. Zie ook: http://www.sdnl.nl/theovangogh.htm en leest u over de vele misstanden op http://www.sdnl.nl bijvoorbeeld http://www.sdnl.nl/kinderen.htm over de kwalijke Jeugdzorg en hetgeen prof. Twan Tak vindt http://www.sdnl.nl/tak-rvs3.htm en http://www.sdnl.nl/twan-tak.htm van de democratie en rechtsstaat in Nederland.

Het collectieve wegkijken gedurende decennia door verantwoordelijke personen, hebben vele burgers in Nederland aan de rand van de afgrond gebracht. Nu in 2022 zijn er al vele ingestort zonder het vangnet van een betrouwbare overheid.

Vraag: Waarom moet Menzis als zorgverzekeraar in aandelen investeren? En waarom horen we al meer dan 1 jaar niets meer over de vervolging door het OM van G. Zalm?

M.v.g. Paul Quekel 78 jaar en door onterechte belastingaanslagen volledig kapot gemaakt de Overheid, http://www.sdnl.nl/quekel26.htm met desastreuze gevolgen.

CC R. Brockhus e.a.

M. RUTTE DOCTRINE VAN ELLENDE:
VERANTWOORDINGEN en misstanden van en door de heer M. Rutte en c.s.
Zorg en ziekenhuis ellende, Zorgverzekeraars ellende, Toeslagen ellende, Woekerpolis ellende, ICT ellende, Cyber ellende, Pensioenen ellende, UWV ellende, Jeugdzorg ellende, Onderwijs ellende, Studieschuld ellende, Woningnood ellende, Bouw ellende, Aardbevingen ellende, Energie ellende, Elektriciteitsnet ellende, Infrastructuur ellende (wegen, vooral N wegen, spoorwegen, viaducten en bruggen), Marktwerking en Privatisering ellende, Gedoogcultuur ellende, Gerechtelijke macht ellende, Raad van State ellende, Politie en Justitie ellende, Overstroming ellende, Covid 19 ellende, Immigratie ellende. Gas tekort ellende, Schiphol ellende enz. enz.

Schuld per hoofd van de bevolking was in 2012 nog 12000 euro en nu in 2022 al 28000 euro en daar zijn de garantiestellingen voor ECB en Brussel en de COVID 19 en Oorlog kosten nog niet in meegenomen. Hoezo diepe zakken? Daar boven op oplichtingen met LIBOR, EURIBOR, Witwassen, Derivaten, Woekerrentes, Dividend oplichtingen.

.

Cremers 4 afwijzing EHRM met artikel 34 en 35.jpg