Woningcorporatie: discriminatie of institutionele discriminatie

De voorkeursbehandeling van statushouders op een sociale huurwoning. Het is al jarenlang een discussie waarbij er bij verschillende gemeenten telkens wordt gezegd dat er geen voorkeur wordt gegeven aan statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen. En dat omdat door toedoen van de landelijke overheid, lokale overheden zich in allerlei bochten moeten wringen. En het interesseert met name de linkse partijen niets zo bleek weer eens tijdens de behandeling van een initiatief wets voorstel).

Zo ook in Enschede. Al jarenlang wordt er verwezen naar de prestatieafspraken en het gemiddelde van 9 maand. Terwijl de geluiden vanuit de samenleving totaal anders zijn. We hebben de afgelopen jaren meermaals de discussie gevoerd. In 2021 een motie ingediend, die we op basis van de toezegging dat er duidelijkheid zou komen voor wat betreft de prestatieafspraken hebben aangehouden.

Afb: Cor Koornneef / wikipedia

Afgelopen week ontstond er vervolgens volkomen begrijpelijk veel discussie naar aanleiding van diverse uitspraken gedaan door Hugo de Jonge. Nu lijkt de opdracht die Van der Burg (VVD) en De Jonge (CDA) middels een brief aan de provincies dd 11 februari hebben duidelijk: ‘het interbestuurlijk toezicht op de huisvesting van vergunninghouders voor gemeenten met achterstanden te verscherpen en te versnellen’. Op 14 April (na de verkiezingen de gespecificeerde brief. En dan op 25 mei gevolgd door een meer dwingende. Ervan uitgaande dat Enschede altijd keurig (1-3-2022 achterstand 75) heeft voldaan aan de jaarlijkse taakstelling opvang statushouders; In 2021, 223 personen zo werd aangegeven, lijkt het (ware het niet dat de wethouder-stoeltjes nog niet verdeeld zijn) voor de Enschedese woningzoekende geen extra consequenties te hebben.

En dat werd, wat mij betreft, erg duidelijk op vragen en de irritatie die daarover ontstond. Er werd nog de opmerking gemaakt of de wethouder van een brug zou springen indien hij die opdracht van de landelijke overheid zou krijgen. De CDA-collega vraagt vervolgens, zoals het een CDA’er betaamt, wat politiek correcter nog wat over ‘woningvoorraad opeten’.

Zoals een politicus (die carrière wil maken) echter betaamt, geen rechtstreeks ja of nee. Maar gebazel over dat het weleens ongrondwettelijk zou kunnen zijn in plaats van de tegenvraag of de vraagsteller wellicht niet helemaal goed bij zijn knar is. En dat hij te allen tijde op zou komen voor de (in deze) Enschedese woningzoekende. De Enschedese woningzoekende eerst!

En wat betreft het ‘opeten van woningvoorraad’, als het aan UW CDA minister ligt wordt driekwart van de woningen die worden gebouwd tot 2023 inderdaad opgegeten, maar dan door migranten.

Maar nu is dit een VVD wethouder, dus tsja… wat betreft het marchanderen met de werkelijkheid. Dat zal hem wel aangeleerd zijn bij de jongerenafdeling van de VVD. Want carrière enzo…..

En zoals het de VVD betaamt….. goed voorbeeld doet goed volgen. Ook na opzeggen vertrouwen blijven zitten en de wethouder eed voor de nieuwe coalitieperiode (en onschendbaarheid) wederom afleggen. Maar misschien dat de volgende keer de vraag kan zijn of het institutionele discriminatie (of racisme) is van woningcorporaties.

Dan kan zelfs de lokale wethouder gewoon bevestigen dat het zo is. De grens van wat grondwettelijk wel of niet mag wordt immers al tijden opgezocht. En door ‘institutioneel’ (wel een zware term) toe te voegen is de woningcorporatie juridisch ingedekt.

Komt eenieder die geen onschendbaarheid geniet er veel makkelijker mee weg, aangezien hierover niets is verankerd in het rechtssysteem. In de raadszaal (het hart van de democratie) kan immers door de wethouder sowieso alles worden gezegd omdat deze onschendbaarheid geniet.

Blijft wellicht alleen de vraag hoe het zit met de definitie ‘criminele’ organisatie.

En de Enschedese woningzoekende…….. gemiddeld 9 maanden. Direct een huis voor een statushouder en een huis voor een niet statushouder met 18 maanden, is immers gemiddeld ook 9 maanden.

Maar wellicht kan een van de zittende partijen die wil opkomen voor de Enschedese woningzoekende de aangehouden motie oppakken. Dan kan het als het door ons in 2020 ingediende initiatiefvoorstel huisvestingverordening/huisvestingvergunning, waarin de werkelijkheid moet worden beschreven, eindelijk wordt behandeld en worden meegenomen. En hoeft het niet meer automatisch, en op afstand van de volksvertegenwoordiging, via de prestatieafspraken worden verpakt.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede is het waard!

*******

Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
9 maanden geleden

Geachte heer Versteeg, door de kwalijke marktwerking en privatiseringen zoals ook van de woningcooperaties, die bij de privatering niet alleen alle woningen meekreeg (vaak met subsidies gebouwd), maar ook nog 27 miljard aan banktegoeden. Bestuurders gingen van een ambtenaren salaris naar een “inkomen” soms wel 300.000 tot 500.000. En dat onder de naam van MARKTCONFORME salarissen.

TER INFO:
Geachte heren Dercksen, Cliteur en mevrouw Blommestijn, zoals toegezegd hierbij onze visie en oplossingen voor de woningnood. Leest u ook http://www.sdnl.nl over de ontelbare misstanden veroorzaakt door onverantwoordelijke ambtenaren, politici, bestuurders en rechters/raadsheren.
 
M.v.g. Paul Quekel
 
Van: Paul Quekel
Verzonden: zondag 29 mei 2022 12:06
Aan: ‘redactie@wuz.nl’ <redactie@wuz.nl>
CC: voorzitter@eerstekamer.nl; voorzitter@tweedekamer.nl
Onderwerp: WONINGEN VOOR EIGEN BURGER – Woningbouw – Woningnood – Onbetaalbaar
 
Geachte redactie van WUZ,
Op 29 mei 2022 Naar WNL gekeken. http://www.npostart.nl/wnl-op-zondag/29-05-2022/POW_05379709 na advertentie.
 
De heer Hugo de Jonge woont op Mars en wil gaan bouwen op de Maan. Wat kan deze brekebeen baarlijke nonsens en idiote onzin uitkramen en zou hij het zelf geloven? Hij leeft volslagen los geslagen van de werkelijkheid in de politieke bubbel van het eigen gelijk.

Onze oplossingen voor woningbouw, al vanaf 2002 door ons regelmatig naar de ambtelijke, politieke en bestuurlijke hotemetoten gestuurd, maar nooit antwoord gekregen: http://www.sdnl.nl/noodplan.htm en http://www.sdnl.nl/vangnet.htm voor wanneer huizen weer onder water komen te staan en dat is geen voorspelling maar een vaststaand feit, zeker nu de rentes weer stijgen.
 
Vandaag 29 mei 2022 sprak de heer M. de Jongen over nog 1 miljoen extra nieuwe inwoners in Nederland tot 2030?
 
Een relatie van mij had 2 Syriërs aangenomen. Ze kregen van de gemeente een huis en 12000 euro om het huis in te richten. Na 3 maanden hebben ze hun vrouwen (2) en kinderen (13) laten overkomen voor gezinshereniging. Bij mijn relatie zijn ze na 4 maanden vertrokken omdat het werk te zwaar was en ze hebben nu een uitkering. Ik heb grote waardering voor mevrouw Nausicaa Marbe ook voor haar column.
 
Leest u de column van mevrouw Nausicaa Marbe: http://www.telegraaf.nl/watuzegt/825326790/eerst-woningen-voor-eigen-burgers met een uitstekend advies en ik hoop dat de heer H. de Jonge dit leest en realistischer wordt!
 
CITAAT: “Eerst woningen voor eigen burger. Er is een probaat middel om burgers van de overheid te vervreemden: geef ze het gevoel dat ze tweederangs zijn in eigen land. Geef ze het gevoel dat ze er niet toedoen. Wen ze eraan dat ze voortdurend aan het kortste eind trekken”.
 
M.v.g. Paul Quekel
Waalwijk
 
CC politiek e.a.
 
NB wat had de heer Pim Fortuyn gelijk: “Je kunt niet dweilen met de kraan open”.
 
 
TER INFO:
En niet alleen om de Covid 19 ellende en de vele desastreuze beslissingen van de heren Rutte en de Jonge, maar ook door de gigantische ellende welke onder de Rutte kabinetten is en werd veroorzaakt door onverantwoordelijke politici, die het eigen belang (lees inkomen), het partij belang en het coalitie belang hoog, zeer hoog hebben en laten prevaleren boven de belangen van de gewone huis, tuin en keuken burgers.

En wanneer worden de veroorzakers van de gigantische ellende aangepakt door de samenleving? Een grote afstraffing op 16 maart 2022. Stem deze VOLKSONTNEMERS weg en stem lokaal. In Nederland, maar ook in Europa? Leest u http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6899068105155231744/

Zie voor uitleg over VOLKSONTNEMERS op: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2 en leest u mijn columns Utopie, Illusie, De Berusting en Milieu op: http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm en hier kunt ook de brief uit 1996 aan Wim Kok lezen waarom we nu een aardgas schandaal hebben en ellende in Groningen.

VERANTWOORDINGEN en misstanden van en door de heer M. Rutte en c.s.
Zorg en ziekenhuis ellende, Toeslagen ellende, Woekerpolis ellende, ICT ellende, Cyber ellende, Pensioenen ellende, UWV ellende, Jeugdzorg ellende, Onderwijs ellende, Studieschuld ellende, Woningnood ellende, Bouw ellende, Aardbevingen ellende, Energie ellende, Elektriciteitsnet ellende, Infrastructuur ellende (wegen, vooral N wegen, spoorwegen, viaducten en bruggen), Marktwerking en Privatisering ellende, Gedoogcultuur ellende, Gerechtelijke macht ellende, Raad van State ellende, Politie en Justitie ellende, Overstroming ellende, Covid 19 ellende, Immigratie ellende, Schiphol ellende enz. enz. .

Schuld per hoofd van de bevolking was in 2012 nog 12000 euro en nu in 2022 al 28000 euro en daar zijn de garantiestellingen voor ECB en Brussel en de COVID 19 en Oorlog kosten nog niet in meegenomen. Hoezo diepe zakken? Daar boven op oplichtingen met LIBOR, EURIBOR, Witwassen, Derivaten, Woekerrentes, Dividend oplichtingen enz. enz.

CITAAT “Volksvertegenwoordigers? Die zijn er toch voor de gewone huis tuin en keukenburgers, tenminste dat zou zo moeten zijn. Is dit de tegenwoordige invulling van het mooie beroep van volksvertegenwoordiger?

Of is deze naam verkeerd en moet het VOLKSONTNEMER zijn, ontnemen van geld, ontnemen van rechten, ontnemen van vrijheid van meningsuiting, ontnemen van een fatsoenlijke oude dag maar bovenal ontnemen van levensvreugde door de velen die eten uit de Staatsruif van een onbetaalbaar geworden apparaat (DE NEDERLANDSE STAAT) met veels te veel KOSTBANERS/KOSTBANEN,

Al meer dan 2,7 miljoen (De Telegraaf: 05/03/2004 en nu in 2022?), met van Rijkswege verplicht aangevuld met advocaten, accountants, fiscalisten, notarissen en adviseurs om zodoende een tweedeling te veroorzaken tussen OPBRENGSTBANERS en de vele KOSTBANERS/KOSTBANEN en met veel grotere en zwaarwegender gevolgen als de bestaande tweedeling waarover zo veel en graag gepraat wordt, ‘discriminatie’.