Auteur: Charlef Brantz

Een strategische licht vervaagt

Rob de Wijk is blijkbaar de weg kwijtgeraakt. Hoewel hij als directeur van HCCS[1] beweert de politieke zaken neutraal te bezien en zich daarbij profileert als het overgebleven licht in de strategische en politieke duisternis, speelt steeds vaker zijn subjectiviteit…

“Are You Talking to me?”

In een vorig artikel stond te lezen op welke manier de Amerikaanse versie van de Sovjet Unie nomenklatoera er in geslaagd is om de doorsnee Amerikaan jaren om de tuin te leiden en nu probeert om een afzettingsprocedure op gang…

Mali

Vandaag kreeg ik de tekst van het rapport van de Algemene Rekenkamer onder ogen en ik verbaasde me over de titel “Goed Improviseren vergt goede voorbereiding”. U kunt ons volgen op social media en wij stellen uw ‘like’ zeer op…

“You´re getting played”

Vandaag las ik de column van Leon de Winter en hij was goed op dreef. De anti-Trumpgevoelens van zoals hij dat noemde de nomenklatoera, was de kern van zijn betoog. In de voormalige Sovjetunie maakte die nomenklatoera de dienst uit…

Wind en zon [1]

Het wensdenken om onafhankelijk te zijn van het fossiele energiegeboefte en het beperken van CO2-emissie drijft snelheid en kosten van de transitie naar ‘groene energie’ progressief op. Het spookbeeld van de JSF-ontwikkeling komt op het netvlies van de belastingbetaler: het…

Weerstand en passie

De politieke misstanden in de wereld heb ik even naast me neergelegd en heb me geconcentreerd op de huidige problematiek van het Nederlandse Voetbal. U kunt ons volgen op social media en wij stellen uw ‘like’ zeer op prijs.:

Wijsneuzen

Het artikel “Up hill droom” eindigde met de vaststelling die ik uit het eerste deel van het programma “De staat van Nederland” had getrokken. Een vaststelling waarvoor ik eigenlijk niet eens dat programma had hoeven te bekijken. U kunt ons…

Uphill-droom

Vandaag een heel ander onderwerp. Voetbal. Jarenlang vraag ik me af waarom het in Nederland sinds 1988 de verkeerde kant op is gegaan. Waarom het Nederlandse voetbal verarmd is. U kunt ons volgen op social media en wij stellen uw…

Feminisme

Af en toe kom je op een website een artikel tegen waarvan het eerste woord je prikkelt om het helemaal uit te lezen. Op de website dailywire.com vond ik er een over feminisme. Een uitvinding uit de balorige tijden van…

Open riool

De stank boven Washington, D.C. is ondraaglijk. Nog steeds. Het stinkt zo erg, dat eerlijke, volgens de wet levende Amerikanen de stad proberen te ontvluchten. De reden? Een Deep State (DS), die het gemunt heeft op anti-Obama- en anti-Democratische krachten.…