Daar gaan wij niet over…

Alle partijen hebben de mond vol over de asielopvang en dat is heel goed. Maar pleiten voor ‘opvang in de regio’ lijkt op het vooraf indekken voor een eventueel (of gegarandeerd, zo u wilt) falen op dat terrein. Opvang ‘in de regio’, daar gaan die regiolanden over: Nederland helemaal niet.

De grenzen moeten dicht, zoveel is na ruim 13 jaar VVD-asielbeleid wel gebleken. Vanuit het Arabisch schiereiland en Afrika worden wij in dit kleine land overstroomd door ongeletterden die niets bij kunnen dragen aan dit land. Bovendien, zo bleek uit de recente ‘demonstraties’ tegen Israël (die niets minder inhielden dan oproepen tot genocide op het Joodse volk) zijn deze types kennelijk overgekomen om ons hier te vertellen hoe de maatschappij eigenlijk ingericht moet worden. Het beste is volgens hen om er eenzelfde genadeloze bende van te maken als in de landen die zij nu juist zeggen te zijn ontvlucht.

Alleen de lasten

Asielbeleid ten grave gedragen. Afb: Anefo/wiki

Tot dusver hebben wij hoofdzakelijk veel last gehad van dergelijke asielzoekers en zeker niet de lusten die ons voorspeld werden door de politieke elites. Terwijl de asielzoekers in eerste opvang (AZC’s) al beginnen met klagen over boerenkool met worst en een ruimere keuze willen uit een meer exotisch aanbod van diners en buffetten, moet de gemiddelde Nederlander inmiddels een hypotheek aanvragen voor een halfje wit. En die moet dan nog rap maken dat ‘ie thuiskomt ook, want anders is het al droog.

Eenmaal toegelaten als burger van dit land, ontvangen de inreizigers een sociale uitkering en worden zij met voorrang op de sociale huurmarkt gezet om de AZC’s te ontlasten en ruimte te houden voor de volgende lading aanvoer. Ik noteer expres ‘aanvoer’ omdat de Nederlandse regering waarschijnlijk net als de Duitse regering, de aanvoer financiert met subsidies voor de veerdiensten. Dat is natuurlijk om uiteindelijk de partijachterban van de gevestigde partijen aan het werk te houden in prachtige AZC-banen, inburgeringsuniversiteiten en dergelijke, die we samengevat ook wel ‘asielindustrie’ noemen.

Inmiddels heeft dr. Jan van de Beek in een hoorzitting de Kamercommissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad voorgerekend dat de opvang van één asielzoeker € 800.000 kost en dat na 10 jaar meer dan de helft nog steeds niets bijdraagt aan onze samenleving.

In Ter Apel en Budel geen ‘expats’

Desondanks blijven veel partijen ter linkerzijde ons voorhouden dat ‘immigratie noodzakelijk is’ omdat we ‘handen tekort komen’. Prima, maar dat zijn dus niet de mensen die voorlopig zijn opgeslagen in Ter Apel of Budel. Daar sluiten de winkels inmiddels hun deuren vanwege de vele diefstallen en bewaken de bewoners hun huizen en huisraad, gewapend met honkbalknuppels. En als daar op de NPO al eens aandacht aan wordt besteed, dan gebeurt dat op een manier waar het leedvermaak van afstraalt.

De ‘gewone’ expats, die uitsluitend naar Nederland komen op uitnodiging van hun nieuwe werkgever en ook meteen aan de slag gaan, krijgen voorlopig 30% korting op de inkomstenbelasting. Dat betekent dat zij in ieder geval voordeliger zijn voor de werkgever, maar niet voor de samenleving; die draagt juist kosten. Daarnaast zorgt dat systeem ervoor dat Nederlandse specialisten nooit aan bod kunnen komen, omdat de expats voor de werkgever voordeliger zijn. Die Nederlanders: betalen de kosten.

De grenzen moeten hermetisch op slot en eerst moet er orde op zaken worden gesteld. Er is geen enkele andere manier om dat goed op orde te krijgen. De rare praatjes van politici dat we te maken hebben met de EU, zijn klinkklare nonsens. Als Nederland wegens overbevolking niet meer aan de afspraken kan voldoen, dan leggen we die afspraken allicht nog gemakkelijker terzijde dan dat zij zijn gemaakt. En een béétje politicus kan dat.

De partij die de grenzen sluit en een einde maakt aan de asielzoekers-import krijgt de meeste stemmen. Wat dat betreft moeten we eigenlijk blij zijn met de steunbetuigingen aan Hamas- en Hezbollah-terroristen, want dat neveneffect van de binnenstromende vijfde colonne is daarmee duidelijker dan ooit.  


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ronald.dunki
7 maanden geleden

Op de valreep nog iets n.a.v. bovenstaande passage : Desondanks blijven veel partijen ter linkerzijde ons voorhouden dat ‘immigratie noodzakelijk is’ omdat we ‘handen tekort komen’.  Dat is één van de vele domme, louche pogingen om ‘progressieve’ – in feite puur communistische – ideologie te vermommen als een ‘economisch’ of ‘wetenschappelijk’ schijnargument voor de verkiezingen.

Dat euwige gelieg en bedrieg roept de vraag op: Wat heeft Alisa Rosenbaum te maken met onze verkiezingen? Zij ontvluchtte in 1926 als 21 jarige Russin van Joodse komaf het schrikbewind van Lenin en werd in de USA bekend onder haar ‘nom de plume’ Ayn Rand. Daar ontwikkelde zij haar filosofische theorie van het ‘objectivisme’, puur op ‘ratio’ gebaseerd en nam het daarbij op tegen ideologie (communisme resp. socialisme) en religie, met name het libertaire anarchisme dat al in de 19e eeuw tot bloei was gekomen.

Velen van u zullen al met haar filosofie kennis hebben gemaakt bij het lezen van haar novelles ‘the Fountainhead’ en ‘Atlas shrugged’, maar wat is daar anno 2023 zo interessant aan voor de lezers van Sta-Pal? U weet: ‘de geschiedenis herhaalt zich’ en wat wil het toeval? Het libertaire communisme herhaalt zich in de afgelopen decennia en bereikt een climax in de extreme linkervleugel van de Amerikaanse Democratische partij onder leiding van de louche schaduwpresident en communistische multimiljonair Obama en bij ons in de al even louche contingenten landverraders van het Kartel en GL/PvdA.

Navrant is dat die agitatoren per definitie gesponsord worden door extreem linkse superkapitalisten die met het dilemma zitten van hun (puissante) rijkdom, waarvoor zij zich eigenlijk dienen te schamen willen zij de naïeve deugers van voornoemde partijen voor hun karretje spannen. Dat vergt de nodige mentale lenigheid die wij ook kunnen definiëren als het puur bedrog waarin ons Kartel grossiert, maar linkse fanatici als Extinction Rebellion wil ook wel enige mentale lenigheid betrachten als het om de centen van Soros en de al even verdorven Haagse overheid gaat, als zij maar niet hoeven te werken voor ‘hun’ centen.
 
Over die mentale lenigheid heeft Ayn Rand haar interessante gedachten op schrift gesteld en het is illustratief om de kromme hersenspinsels te volgen die zogenaamde ‘progressieven’ hanteren om elkaar voor de gek te houden ten bate van de superkapitalisten die hun linkse gedachtengoed zo ontzettend handig en zonder de minste scrupule’s misbruiken. Ik parafraseer hier een paar van haar gedachten want waarmee je altijd scoort bij die gelobotomiseerde kliek is de kreet : ‘geld is de wortel van al het kwaad’. Wat deze simpletons zich nooit afvragen is waar geld eigenlijk vandaan komt. Het is immers een simpel, door de eeuwen heen gerespecteerd ruilmiddel dat bestaat bij de gratie van de productie van goederen en mensen die in staat zijn te produceren.

Dit in tegenstelling tot de ‘progressieve’ lamzakken die van subsidies en uitkeringen leven om hun weldoeners vervolgens het leven te vergallen. Zij produceren geen goederen en diensten en daarmee geld, zij consumeren slechts op andermans kosten en devalueren daarmee de waarde van het geld. U weet wel, de door ‘woke’ veroorzaakte inflatie met hun ‘gratis geld politiek’. Dàt zou Ayn Rand eerder de wortel van al het kwaad willen noemen – ledigheid is des duivels oorkussen… Al het gezever over ‘slachtoffers’ of alle wapens die ‘woke’ hun favoriete ‘slachtoffers’ in de Ukraïne en Gaza cadeau doen brengen geen brood op de plank, behalve bij de lachende miljardairs achter de schermen. Kortom, geld is in feite een bewijs van eerbaarheid, mits natuurlijk eerlijk verdiend, en men gaat daarmee uit van de verwachting dat er elders ook eerbare mensen zijn die dat morele principe huldigen. Iets waarop velen van die ‘progressieve’ huilebalken zich nooit en te nimmer kunnen beroepen, laat staan dat zij ook maar enig moreel recht zouden hebben om te zwetsen over ‘de bron van al het kwaad’, want zij zijn slechts uit op macht en geld…

Het volgende quasi-argument van die salonsocialisten/communisten is dat het ‘geld wordt verdiend over de rug van de armen’ terwijl er juist steeds meer armen komen omdat het gas met de dag duurder is geworden en in 2024 nog eens aanzienlijk veel duurder wordt gemaakt door belastingverhogingen om het gat te dichten voor een linkse idéefixe ter waarde van zo’n 4O miljard Euros… Alles op basis van puur bedrog inzake een irrelevante hype over het klimaat.

De links libertaire kliek komt nu eenmaal aan ‘hun’ geld door manipulatie, list en bedrog en produceert niets, reden waarom de peperdure en grotendeels nutteloze ‘woke’ ambtenarij zo’n lucratieve sport is voor ‘progressieven’ maar minstens gehalveerd zou moeten worden in het landsbelang. Het zijn de mensen met ondernemingszin en initiatief die toegevoegde waarde in de economie produceren, het zijn juist productieve MKBers die nu doelwit zijn van de ‘woke’ parasieten die zich niet realiseren dat een eerlijk mens nooit meer kan consumeren dan hij produceert…

Nu de verkiezingen voor de deur staan suggereer ik om u – in deze specifieke context – eens af te vragen waar practisch alle politieke partijen zich mee bezig houden en dan pas een vakje aan te vinken voor de enige partij die zich niet bezig houdt met het boerenbedrog en/of de mierenneukerij van een Omtzigt, Timmermans, Yesilgöz of van der Plas.

Daar gaat u weldegelijk over, al is het maar één dag in de vier jaar. In theorie is kapitalisme verre van perfect, maar het is het enige dat tenminste een beetje werkt en een groot gat in die linkerhand is een prima graadmeter om politieke beunhazerij op zijn merites te beoordelen.

J.Blaak
7 maanden geleden

Dwangwet.
Maar dan alleen voor linksige sukkels.
1 Verplichte huisvesting bij diegene die de asielinstroom een warm hart toedraagt.
2 Verplicht financieel aansprakelijk voor de in huis opgenomen asielzoekers,
zonder financiële vergoedingen uit allerlei – door belastingbetaler gevulde – potjes

A.R. Girbes sr
6 maanden geleden
Antwoord aan  J.Blaak

Ik denk dat Uw stelling , als gevolg daarvan , de asielinstroom onmiddellijk zal stoppen bij uitvoering : Immers : Parasieten kunnen zelf niets ondernemen omdat hun “ vermogen “ daartoe ernstig te kort komt .. Immigratie is een ongelooflijke ramp voor Nederland . De armoede zal groeien , de sociale systemen , de financiële vangnetten en de pensioenen , onder andere de AOW , zullen verdwijnen . In Duitsland is de armoede al naar 16% van de bevolking gestegen en in Frankrijk al zeker 8% .In Nederland ligt het percentage op 3,5% . Maar het is desondanks alarmerend . En , daar heeft de linkse parasitaire elite absoluut “ schijt” aan . Ik hoop dat het electoraat verstandig zal zijn om zeker NIET op Frans Timmermans te stemmen, want….. dan is de ramp totaal .

ronald.dunki
7 maanden geleden

‘Opvang in de regio’ is per definitie gedoemd te falen omdat de Arabische naties stuk voor stuk als de dood zijn voor infiltratie van hun middeleeuwse koninkrijkjes en sheikdommen door subversieve andersdenkenden, zelfs Arabisch sprekende moslims… In de Golfregio worden Palestijnen bij uitstek gezien als lastpakken, impopulaire querulanten die de gevestigde orde bedreigen.

Kortom, laten de ‘kafirs’ er maar voor opdraaien… Solidariteit, inclusiviteit en empathie zijn geen Arabische begrippen en het feit dat landen als Saudi Arabië en Iran in de V.N. leidende rollen mogen vervullen in de mensenrechten respectievelijk vrouwenrechten bewegingen is wel héél navrant maar geeft alleen aan hoe de V.N. is verloederd tot een ‘woke’ verlengstuk van de communistische 2030 agenda.

Reden temeer om onze poot héél erg stijf te houden inzake een ‘opvang in de regio’ strategie.