Prikbord nr 889

Waar komt de ongegronde paniek vandaan over het schrappen van 1000 vluchten per jaar naar de VS? Het gaat gemiddeld om nog geen 3 vluchten per dag, waardoor andere vluchten altijd volgeboekt kunnen zijn en wordt bijgedragen aan de toch al noodzakelijke reductie van het vliegverkeer.

Bovendien vermindert dit de werkbelasting van de diensten op Schiphol en de wachtrijen voor controles. Ook het duurder maken van een ticket (kerosinetoeslag) zal een dergelijk gunstig effect kunnen hebben, terwijl door weersomstandigheden, vakantiedrukte en technische problemen er altijd al vluchten worden geschrapt. En dan hebben we het nog niet over stakingen hier en elders.

Kennelijk zitten de KLM en Schiphol achter de klaagzang over werkgelegenheid, terwijl men overal mensen tekort komt, en over inkomstenverlies, terwijl er megawinsten worden gemaakt en de investeringen gewoon doorgaan. Werkgelegenheid is er meer dan genoeg in Nederland, maar dit gaat gewoon over de aandeelhoudersbelangen.

Bezette gebieden

Autonome staten bepalen zelf wel wat er in – na een oorlog – bezette gebieden gebeurt. Twee daarvan zitten zelfs in de Veiligheidsraad van de VN. Rusland na 45 jaar bezetting van Oost-Europa en nu van de Krim en Oost-Oekraïne. En China met Tibet en Hongkong, terwijl de bezetting van Taiwan wordt voorbereid. Ook Turkije met het gebied van de Koerden, Jordanië met een groot deel van het gebied met destijds Palestijnse bewoners en Indonesië met Nieuw Guinea, de Molukken etc. hoeven niet bang te zijn voor kritiek, net als Engeland met Gibraltar en Noord-Ierland of (Noord) Vietnam met het voormalige Zuid-Vietnam. Doch als het over Israël gaat, heeft de eerste de beste tv-plebejer daar wel een mening over in navolging van de VN. Johan Derksen is een exponent van die vooroordelen door de domme relatie die hij – ja, maar … – legt tussen de gruwelijke gebeurtenissen op 7 oktober en de bezetting van de Westelijke Jordaanoever. Niet alleen is zijn mening feitelijk onjuist, want Gaza was geen bezet gebied en ook geen deel van de Westelijke Jordaanoever, maar bovendien is zijn geleuter in het nadeel van de Palestijnse burgers in Gaza. Door te suggereren dat er een verband bestaat tussen de wens van een ‘onafhankelijke’ (wat dit in de praktijk ook moge betekenen) staat en de Hamas-terreur, maakt hij onschuldige Palestijnen medeverantwoordelijk voor de oorlogsmisdaden van Hamas. En hij kan daarbij als ‘mediadeskundige’ niet het excuus aanvoeren, dat hij misleid is door de (linkse) media, de propaganda van Hamas, het gejuich in de straten van Gaza en westerse (hoofd)steden of de Israël-haat in de VN.

Overigens wordt die manifeste onwetendheid ook geïllustreerd door de uitspraak van Timmermans over moslims die al ‘2000 jaar’ bestaan.

Duurzaam

Een (onafhankelijk?) adviesorgaan, Milieu Centraal, heeft kennelijk ook verstand van klimaat en duurzaamheid. Met een kosten-, subsidie- en besparingsplaatje wil men aantonen dat duurzaamheid van een woning betaalbaar is. Doch een deel van de benodigde € 35.000 wordt als subsidie gewoon door de burgers betaald, net als de subsidie op elektrische auto’s, laadpalen, energietoeslagen, windturbines en nieuwe netwerken.

De bewering dat met een ‘netto-opbrengst’ van ca. € 3000 per jaar, de investering uiteindelijk wordt terugverdiend, is betrekkelijk en alleen van toepassing als plaatsing van een warmtepomp inderdaad slechts € 13.000 kosten (in Duitsland het dubbele), het huidige jaarlijkse verbruik meer is dan die € 3000 en de beweerde levensduur geen nieuwe kosten met zich meebrengt binnen de terugverdientermijn (10 jaar ?). Ook de bewering dat bij één maatregel 50% van de subsidie van toepassing blijft, is niet overal waar, terwijl de ‘bijdrage aan het klimaat’ een leugen is. Alle voorziene tientallen miljarden en de schade aan economie en welvaart, evenals de verbanning van dieselvoertuigen en de stagnatie in de woningbouw, dragen helemaal niets bij aan het klimaat en weinig aan het milieu. Terwijl de belastingbetaler voor die kosten opdraait en een groot deel van de wereld zich absoluut niets aantrekt van de klimaatsprookjes.

Evacuatie

Minister Bruins Slot heeft naar verluidt alvast een marineschip naar Gaza laten vertrekken in verband met een mogelijke evacuatie van Palestijnse vluchtelingen. Hiermee zet ze de deur open voor een miljoen vluchtelingen die in de omringende moslimlanden niet welkom zijn en dus liever naar de EU vertrekken. Ook het dwaze plan om gewonde kinderen hier naartoe te halen, had niets met die kinderen te maken, maar met de bijbehorende families. Want die kinderen kunnen prima in Egyptische ziekenhuizen terecht. En nu wil ze alvast reispapieren verstrekken aan familieleden van hier aanwezige Palestijnen waarvan onduidelijk is waarom die ooit zijn toegelaten. Dat ze daarmee ook het conflict importeert, is deze demissionaire minister kennelijk ontgaan.

Klein ‘leed’

Wat een bijzondere avond had moet worden, werd een deceptie. Het optreden van Ellen ten Damme met haar uitstekende band in Waalwijk was een kakafonie van keihard geluid waardoor Ten Damme onverstaanbaar werd. Waarom geen regelbare geluidsband of zonder microfoons voor de band, zodat het kuddepubliek in de uitverkochte zaal niet plichtmatig hoeft te klappen terwijl er geen enkele reden voor was vanwege de onverstaanbare tekst? Snel bij de pauze op huis aan; zonde van het geld.

‘Meer’ of ‘minder’?

Rechters en andere tegenstanders van de ‘Minder’-uitspraak over bepaalde gelukszoekers uit islamitische landen, lijken doorgaans weinig besef te hebben van de realiteit. ‘Meer’ betekent: meer laagopgeleide en niet-geïntegreerde landgenoten met weinig respect voor de regels en cultuur van hun gastland; meer gehandicapte kinderen door inteelt-huwelijken tussen verwanten, meer islamitische scholen en subsidies, meer energieverbruik; meer uitkeringen en toeslagen; meer woningen; meer criminaliteit en straatgeweld; meer werk voor de IND, het COA en het OM; meer politietoezicht; meer juridische kosten; meer problemen op scholen en in ziekenhuizen/klinieken waar eisen worden gesteld aan het voedsel, de artsen en de gemeenschappelijke (wacht)ruimtes; meer discussie over sharia en hoofddoekjes; meer overlast in achterstandswijken en meer gedoe met dubbele paspoorten waarbij ‘vluchtelingen’ op vakantie blijken te zijn in het land van herkomst.

Waar dit toe kan leiden is momenteel te zien in de Europese steden waar lafhartige politici weigeren in te grijpen bij anti-Israël demonstraties, bij anti-Westerse opvoeding en indoctrinatie op scholen, bij aanpassing van de geschiedenislessen en bij discriminatie van meisjes en vrouwen. Maar ook tijdens een voetbalwedstrijd Duitsland-Turkije waarbij etnische Turken met een Duits paspoort zich aanhangers van de Turkse tegenpartij toonden.

Zelfs de uitspraken over ‘nieuwe terroristen’ door het oorlogsgeweld in Gaza negeren de bestaande islamitische haat tegen joden, christenen en de westerse samenleving alsmede de beestachtige misdaden van Hamas en de steun daarvoor onder de Palestijnse bevolking.

De recente stelling van een deskundige, dat de bijna 100.000 asiel- en vooral gelukszoekers (bevolking van een middelgrote stad) die hier per jaar binnenkomen, niet het grootste probleem van de onbeperkte immigratie zijn, is derhalve niet geruststellend; in tegendeel..

Oorlog

Het lijkt erop dat mensen en media verrast worden door de verschrikkingen van een oorlog, terwijl er toch duizenden boeken over zijn geschreven en vele films gemaakt. Maar kennelijk is de inhoud ervan door emoties of optimisme verdrongen: dit kan nooit meer gebeuren. En dan hebben we het nog niet over terreur, de Goelag-doden, de Stalin-moorden met miljoenen slachtoffers, de martelingen door de Vietcong en Pol Pot, de wreedheden van de Spaanse Burgeroorlog, de Nazi-kampen, de Russische krijgsgevangenenkampen, de bombardementen met napalm en Agent Orange, de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, de mijnen en de hongersnoden in de vorige eeuw. Dit laatste niet alleen in Oost-Europa, maar ook in de VS, Groot-Brittannië en Duitsland.

De beelden van een oorlog waarin kinderen het slachtoffer zijn, tonen slechts de onmenselijke werkelijkheid, hoewel een snelle dood een beter lot lijkt dan verminkt of gehandicapt. Dat Hamas deze beelden misbruikt door eisen en voorwaarden te stellen aan de evacuatie van een ziekenhuis, aan humanitaire gevechtspauzes en aan het overleven van gijzelaars is misselijk makend. Hun brandstofvoorraden werden en worden geweigerd voor de ziekenhuisaggregaten, tenminste één raket werd afgevuurd op een eigen ziekenhuiscomplex, de gedumpte geneesmiddelen (Jordanië) bereiken bepaalde ziekenhuizen niet en commandoposten onder ziekenhuizen zijn bedoeld als bescherming tegen Israëlische aanvallen. Dit laatste wordt min of meer bevestigd door het opschorten van onderhandelingen over de gijzelaars, zolang ziekenhuizen worden aangevallen door grondtroepen om deze te zuiveren van terroristen. En voor alle duidelijkheid: de gesneuvelde Israëlische soldaten waren ook gewone burgers, net als de slachtoffers van de raketten.

Opgelicht

Het is jammer dat de oplichting van twee Nederlandse ‘zakenmannen’ niet doorging door ingrijpen van de lokale politie. Hoe crimineel kun je zijn om ongestraft honderden biljoenen dollars (neen, geen US miljarden volgens het bericht in De Telegraaf) aan de financiële wereld te willen onttrekken, zonder rekening te houden met de miljoenen slachtoffers daarvan of met een afrekening door de maffia, en hoe dom kun je zijn om dit met Keniaanse ‘partners’ te willen doen. Verlies van het handgeld (€ 27.000) had een les moeten zijn; ook voor anderen die megawinsten verwachten van crypto-munten e.d. Ze beseffen niet dat iedere winst in koersen doorgaans een verlies of nadeel voor anderen betekent. ‘Gratis’ geld bestaat alleen bij de overheid.

Premier

Bepaalde media doen hun uiterste best om Omtzigt in een kwaad daglicht te stellen, omdat ze graag zelf willen bepalen waaraan een premier moet voldoen. Daartoe wordt zelfs Rutte weer omarmt – ondanks de enorme schade die hij en zijn kabinetten ons land hebben toegebracht – en worden de vermeende kwaliteiten van Timmermans benadrukt ondanks diens onwetendheid, leugens (pardon: blunders), arrogantie en gevaarlijke ambities. In een reactie hierop werd terecht gesteld dat de kwaliteiten van toekomstige ministers veel belangrijker zijn, omdat het straks niet gaat om de boel bij elkaar te houden, maar echte beslissingen te nemen over ingrijpende veranderingen. Daarvoor is geen compromissengoochelaar nodig, die naar de pijpen van de media danst, maar een vastberaden werker die het landsbelang stelt boven alle andere – veelal dubieuze – belangen.

Rechtstaat

Dhr. H. Versteeg (de Telegraaf) acht de PVV een bedreiging voor de rechtstaat. Welke rechtstaat? Waar misbruik van halfzachte wetten normaal is, activisten het beleid bepalen, miljarden worden uitgegeven aan gelukszoekers of verdwijnen in schimmige ministeries, intimidatie van bestuurders en blokkering van wegen niet worden aangepakt, door EU-regels de woningbouw stagneert en de welvaart om zeep wordt geholpen, de leugens over klimaatbeïnvloeding het (financiële) beleid bepalen en criminele bendes – naast banken en zorgverzekeraars – op vele terreinen de macht hebben overgenomen.

Het enige wat nog over is van de rechtstaat – na 13 jaar Rutte en wegkijken – zijn de grondrechten van de burgers om ongestraft uitspraken te doen en opinies te publiceren, zoals van de heer Versteeg en de heer Wilders.

Rutte

Het is onbegrijpelijk dat premier Rutte met zijn demissionaire status, zich bemoeit met de Gaza-oorlog en een corrupte (voormalige) terroristenleider naar Nederland uitnodigt. Vervolgens zelf niet neutraal blijkt te zijn, maar een (persoonlijke) mening te hebben over een twee-statenoplossing. Een ‘oplossing’ waarvan? Het terrorisme van IS, Hamas, Hezbollah of Iran? De Palestijnse ‘vluchtelingen’ die al tientallen jaren door de VN worden onderhouden, waarbij vele miljoenen naar buitenlandse bankrekeningen zijn verdwenen? De Jodenhaat in de VN, Iran en Libanon of de discussie over Oost-Jeruzalem als hoofdstad van die Palestijnse staat? En wat betekent dit voor Gaza, Jordanië, Hezbollah en Hamas? En voor de Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever of voor de veiligheid van Israël?

Helemaal niets, want vanaf dat moment ‘mag’ die nieuwe staat een eigen leger opbouwen, zich bewapenen, de oorlog verklaren aan Israël en wraak nemen voor de vernietiging van Hamas. De VN zal ze geen strobreed in de weg leggen, net als bij de Oekraïne-oorlog.

Premier Rutte is dus kennelijk een naïeve opportunist of een van de zgn. ‘nuttige idioten’ die geloven in vrede met islamitische dictaturen, zoals de deskundigen die pleiten voor een Europese krijgsmacht en menen zonder de VS op militair gebied iets te kunnen presteren. Wanneer is dit in de afgelopen 75 jaar bewezen? Nederland stuurt één oorlogsschip naar de Middellandse Zee om wat te doen? Door de – volgens de VS – toegezegde dagelijkse vuurpauze, kan Hamas mijn ongelijk bewijzen door de gijzelaars vrij te laten. In Den Haag probeert men slechts de aandacht af te leiden van de falende VN en van de tweespalt in Europa. En de opmerking dat Israël geen festival bij de grens met Gaza had moeten toestaan (Johan Derksen) illustreert hoe verwrongen geesten toch Hamas proberen vrij te pleiten.

Stroom

Het falen van het klimaatbeleid wordt uitstekend geïllustreerd door het stroomtekort, waardoor bedrijven en nieuwbouwhuizen niet op het net kunnen worden aangesloten. Het gaat de politieke activisten helemaal niet om het klimaat en de (zinloze) maatregelen, maar om financiële chaos in de samenleving, het inboezemen van angst voor de toekomst en de overname van de macht door nieuwe ‘elites’ die geen enkel belang hebben bij haalbare ‘oplossingen’ In tegendeel, want dan worden ze ontmaskerd en vervalt hun invloed.

XR

Dat de activisten van Extinction Rebellion een geheime agenda hebben, wordt steeds duidelijker. Het gaat helemaal niet om het klimaat en alle leugens over het effect van miljarden kostende maatregelen, maar om het terroriseren van de samenleving. De achterban begint dit door te krijgen; nu de politiek nog. Helaas hebben ze daarin medestanders als Timmermans die met onwaarheden en het verwarren van doel en middelen zijn concurrenten voor het premierschap wil beschadigen. Het onderlopen van eilandjes bij Australië is nog net niet de schuld van Nederland, maar sommige briefschrijvers zien daarin het bewijs dat we de klimaatverandering moeten stoppen. Dat dit onmogelijk is, willen ze niet horen of toegeven.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
4 maanden geleden

De heer Dorrestijn maakt gewag van , in zijn laatste alinea, dat “” Extinction Rebellion “” een geheime agenda hebben , en dat hun activiteiten “” het terroriseren van de samenleving “” , betreft en een “” medestander als Frans Timmermans ( PvdA) heeft en het verwarren van doel en middelen , zijn concurrenten voor het premierschap wil beschadigen . Deze volzin straalt haar ware gezicht van “” absolute criminaliteit “” uit . Daarnaast, is mijn conclusie , dat we te maken hebben met diep gestoorde mensen omdat zij alle morele en fatsoensnormen alsook de wet overtreden . Immers : Het zijn zeer bewuste acties met morele steun van een lid van de Europese Commissie von der Leyen en derhalve de terroristen zich gesteund voelen door iemand met ook politieke invloed . Deze absurditeit is onaanvaardbaar en blijkt typisch een aandacht trekkend feit te zijn met de portee van een “ deviant gedrag “” en indruist tegen alle morele waarden, en het “ deviant gedrag” maatschappelijke ontwrichting bewerkstelligd. Maatschappelijke ontwrichting is de aanzet tot totale chaos , en chaos is het faillissement van een samenleving. Incompetentie , erbarmelijke contracten , blinde visie , intellectuele tekortkomingen , oneigenlijke doelstellingen , zelfverrijking door politici en nepotisme baart onverbiddelijk frugaliteit ( soberheid ) en onoverzichtelijkheid . Diepe armoede en defaitisme zal het gevolg zijn.

rafi
5 maanden geleden

Nog twee aanvullingen: de turken bezetten de helft van het Griekse Cyprus. En van de rechtstaat zijn zelfs de burgerlijke grondrechten niet over, want de grondwetsartikelen die de burgers zouden moeten beschermen zijn niet absoluut ten opzichte van de gewone (gelegenheids) wetgeving, maar worden daardoor gerelativeerd, met frasen zoals ‘behoudens uitzonderingen, te stellen bij wet’. De Nederlandse ‘grondwet’ is materialiter non-existent, maar een subjectivistisch gedrocht dat zelfs een artikel bevat waardoor rechters niet mogen toetsen of wetten er wel aan voldoen!