DENK? Niet dus.

Dat de islam niet naar Europa en Nederland is gekomen om eens even lekker vredig te gaan wezen en gewoon aan het werk te gaan, bewees de islamitische familie onder de naam DENK in ons Parlement.

Huidig DENK-voorman Van Baarle, bezigde in het Nederlandse Parlement de tekst “From the river tot the sea, let Palestine be free”. Net als in ’40 – ’45 kunnen we daar in Nederland de niet-Joodse schouders over ophalen en gewoon doorgaan met stamppotten koken, maar heel verstandig is dat niet. In het Midden-Oosten wordt deze frase onder moslims vooral gebezigd als het erom gaat wat er met de Israëliërs moet gebeuren. De meest innige wens van de islam is de dood van de Joden; alle Joden. En precies dat wordt met die frase ook bedoeld: van de rivier (de Jordaan) tot de zee (Middellandse Zee) moet het gebied worden vrijgemaakt van Joden. Als die religieuze taak eenmaal is voltooid dan is het nog niet klaar, want ook elders op de wereld wonen nog Joden.

Afb: collectie Rotterdams museum / wikipedia.

Dat is dus wat de DENK-voorman in het Nederlandse Parlement luidruchtig wilde laten weten: “Dood aan de Joden!

Het is voor het eerst dat in het Nederlandse Parlement impliciet wordt opgeroepen tot het (laten) vermoorden van mensen en het volledig uitroeien van een ras, ook al is het nog zo verhuld in schone praat. Dat verzin ik niet en de op stemmen beluste Van Baarle ook niet. Die wist heel goed wat hij uitriep zonder te preciseren; nog niet eerder heeft een hondenfluitje het volume van deze stoomfluit aan het adres van import-moslims aangenomen. Dat die geïmporteerde colonnes niet inzien dat het land van hun dromen, als het aan Van Baarle c.s. ligt, spoedig zal verworden tot de krankzinnige maatschappijen die zij nu juist zijn ontvlucht, is ook al evident.

VvM

De vrijheid van meningsuiting is vervat in het Artikel 7 van onze Grondwet. Van Baarle bevond zich op Nederlands grondgebied en daar mag hij dus alles zeggen wat hij vindt. En wel helemaal in zijn functie als Volksvertegenwoordiger, want als die al hun mening voor zich moeten houden, dan is het hek van de dam en zitten we in een maatschappij die nu juist Van Baarle c.s. voor ogen hebben. Daar komt nog eens bij dat het niet Van Baarle is die rekening moet houden met de gevoelens of opvattingen van anderen. Van Baarle heeft het recht om te beledigen, om te schelden, om te vervloeken, om op te roepen de straat op te gaan, et cetera. Als het te gorig wordt kan iedereen naar de rechter gaan met de vraag om een oordeel te vellen over diens uitspraken in het kader van de grenzen die de wet heeft gesteld.

Vijfde colonne

Er zitten grote voordelen aan het bevestigen van die vrijheid aan Van Baarle c.s. en één van de eerste voordelen is dat op die manier sneller duidelijk wordt dat hij deel uitmaakt van de vijfde colonne die dit land naar de verdommenis wil helpen. Als Van Baarle vindt dat het tuig van Hamas tot een verheven gezelschap behoort met meer rechten dan willekeurig welk ander volk, dan kennen we zijn doelstelling en verlangen. Namelijk een maatschappij waar de islam regeert, waar vijandigheid, maatschappelijke lamlendigheid, slordigheid, listigheid en razernij een chaos opleveren die we nu al ruim 1400 jaar in islamitische landen zien. Met alles wat erbij hoort, tot slavernij aan toe.

Bedrieglijk

Net als Klaver van GroenLinks, verhult ook Van Baarle met zijn naam de werkelijke ‘roots’. Hij is zoon van een Turkse vader en zijn opa is ‘uit Turkije geëmigreerd’. Let wel: ‘uit Turkije geëmigreerd’ en niet ‘’in Nederland geïmmigreerd’. Dat lijkt een detail voor westerlingen, maar voor fanatieke nazaten van de Ottomanen bepaald niet. Daar wordt mee aangegeven dat de Turkse (islamitische) roots een belangrijker onderdeel van de persoonlijkheid vormen dan het Nederlanderschap. Het is een kwestie van Koeltoer, snapt u wel.

Van Baarle gebruikte in het Nederlandse Parlement woorden die daar misstaan en waarmee hij te kennen heeft gegeven dat hij en zijn achterban niets met het Nederland hebben zoals dat hier generaties lang is opgebouwd. Hij kent de geschiedenis en de cultuur onvoldoende om te begrijpen dat o.a. zijn bezoldiging voorkomt uit de manier waarop dit land is ingericht. Net als veel andere mensen uit andere culturen, denkt hij waarschijnlijk dat dit geld ergens wordt opgepompt uit de bodem. Dat geeft niet en hij mag altijd zeggen wat hij denkt of vindt.

Ook al is het verachtelijk en van een ongekend laag allooi.

Dat we in West Europa een reputatie hebben hoog te houden als het gaat om het op industriële schaal vermoorden van hele bevolkingsgroepen is duidelijk. Maar Van Baarle c.s. zullen toch ook begrijpen dat dit op ons continent niet nog eens zal gebeuren.

Althans niet met de Joden.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
J.A. den Boer
6 maanden geleden

Vrijheid van meningsuiting is niet onbegrensd. Wettelijk is bepaald dat haatzaaien, laster/smaad, groepsbelediging niet mag. Helaas zijn we in de praktijk in NL, zoals zo vaak niet consequent en dat schept verwarring.

Hoe is het mogelijk dat ondanks het verbod op discrimineren in de grondwet het mogelijk is dat er een voorkeursbeleid mag worden gevoerd voor drie, in de wet genoemde groepen : vrouwen, gehandcipaten en…..niet westerse mensen met een migratie achtergrond. Als je een voorkeursbeleid voert, voer je per definitie dus ook een afkeursbeleid. Afkeur niet op basis van kennis/kunde/geschiktheid maar op basis van wie je bent en dat is volgens mij discriminatie.

Echter de media en links ‘beleven’dat niet zo. Je hebt voor discriminatie, in hun ogen, niet alleen een slachtoffer nodig uit hun doelgroep maar tevens een dader die wit is, bij voorkeur man en liefst gewoon hetero. De media bepaalt wat wij van discrimiatie zouden moeten vinden. Daarom zijn bijvoorbeeld de witte agenten in de VS die iemand van kleur vermoorden racisten en, zo er al over gerapporteerd wordt, heet het bij de zwarte agenten ‘police brutality’.

Van Baarle mag zeggen wat hij denkt, binnen de eerder genoemde en voor iedereen geldende grenzen, hij heeft het tevens ‘netjes’ verpakt in zijn van river to sea slogan.Het is aan ons om dit te doorzien, zoals de heer Nijhof terecht stelt.

Ik vrees er echter voor dat dit niet voldoende gebeurt. Altijd weer zijn er, uit linkse-en of simpele hoek (gaat meestal samen) mensen die niet doorzien wat een intolerante ideologie de islam is. Nauwelijks in staat tot enige zelfreflectie en bepaald niet gelooft in vrijheid van meningsuiting.

Wil je een tolerante samenleving hebben dan ontkom je er niet aan om intolerant te zijn tegen intolerantie. De 5e colonne is daar te laf voor en praat liever over vrijheid van godsdienst. Er zullen meer van Baarles komen en logischerwijs ook meer in aantal. Zij zullen gebruik maken van onze democratische rechten tot het zover is dat ze deze kunnen afschaffen.

Fredjohan
6 maanden geleden
Antwoord aan  J.A. den Boer

Uw laatste zin geeft precies aan wat er staat te gebeuren. Dank zij de West-Europese tolerantie zal de islamisering voortschrijden en tenslotte onze instituties gaan overnemen. Voorbeelden vinden we in diverse landen in de wereld.

henk
7 maanden geleden

De VVD is geen haar beter met Jeselcles ik schrijf het bewust verkeerd, deze emotielose dame is notabene ook nog eens minister van justitie.
En er schijnt daar ook nog een of ander terroristen vrouwtje rond te lopen.
Dit kan allemaal in het land van de omgekeerde waarheid.
Mensen wordt wakker want we zijn terug in 1933.

ronald.dunki
7 maanden geleden

Wie zich in het C.V. van DENK’s Stephan van Baarle verdiept komt tot de conclusie dat hij een héél bijzonder kind moet zijn geweest. Hij is afkomstig uit Rotterdam zuid, vroeger het gebied van de havenarbeiders en boeren in Charlois, Feijenoord en Ijsselmonde met bijna een kwart miljoen inwoners.

Nu is de bevolking ‘op zuid’ sterk allochtoon gekleurd, kijkt u maar naar de resultaten bij de verkiezingen, reden waarom hij er een aardige grijpstuiver aan overhoudt.

Uit een interview afgelopen zomer bleek dat hij zich al op 11 jarige leeftijd de grote impact van 09.11 en Pim Fortuyn op zijn prille bestaan realiseerde en voelde hoe het racisme toesloeg… Het wonderkind had zich als een ‘hartstochtelijke Feijenoord fan’ kennelijk al vroeg verdiept in de mensenrechten in plaats van met zijn leeftijdgenootjes te gaan voetballen…
 
Uiteraard heeft hij sociologie gestudeerd, met speciale aandacht voor ongelijkheid en uitsluiting, wat anders..?

Nu noemt hij zich een ‘sociaal constructivist’ en vraagt zich af ‘of de Nederlandse identiteit iets is wat vaststaat of dat het veranderlijk is?’ om daar in zijn arrogantie aan toe te voegen dat hij dit wel zelf kan bepalen in het kader van zijn grote affiniteit met ‘inclusiviteit’.

De uitsmijter is dat hij pretendeert een vrome islamiet te zijn èn de kunst te verstaan ‘om onbevooroordeeld vragen te stellen’… Daar zakt je broek toch van af als je eraan denkt hoe deze querulant in de 2e Kamer slechts loopt te provoceren als mannelijke helft van de permanent ongestelde tweeling die hij vormt met Sylvana.